Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« юли 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Връзка с мен

Публикации 16:14
« Обратно
Вземи в gLOG
Кратка история на психотерапията
Още от зората на човешкото съществуване междуличностната психология е била важна част от лечението на един човек от друг. Вероятно всички светци, шамани, лечители чрез внушение и други подобни методики разчитали на известна степен емпатия с пациентите си, за да може лекарството или илюзията за лек да се задейства. В миналото дори западната медицина е разчитала твърде много на мистичната сила на практикуващите лекари и на вярата на пациентите като част от лековитата сила на процеса.
До средата на XIX в. и първите няколко десетилетия от XX в. някоя лекция от страна на лекаря била единственият вид психотерапия, която емоционално притесненият човек, смятан за нормален, можел да очаква като помощ. В зависимост от темперамента на лекаря, за който ставало въпрос, това или било вид утешително окуражение, или обвинение в глупост.
След това обаче следва приказката за подходящия човек, дошъл на подходящото място в подходящото време. Зигмунд Фройд бил млад лекар, който специализирал неврология. Интересувал се от хипноза и бил изключително начетен в сферата на философията и антропологията. Живял във Виена, в Централна Европа, т.е. на идеалното място, за да бъде обладан от треската на философската и научната мисъл, от провеждането на опити и от приложните науки, които се развили в края на XIX в. По това време демонстрациите на хипноза били нещо популярно и Фройд забелязал, че някои от невидимите, макар и действително реални за изследваното лице физически болести, които хипнозата можела да предизвика - като загуба на възможността да се използва крайник, или „забравяне" на нещо, което човек знае от много време - приличат на тези, които е забелязал при т.нар. хистерични пациенти. Това го накарало да се замисли дали тези симптоми не се дължали на някакви скрити сили на психиката. Търсейки отговора, Фройд извел на преден план идеята, че голяма част от това, което сме, както и това, което ни стимулира и мотивира, е скрито от ежедневния ни мисловен процес. Това дало началото на изследване, поставящо на преден план несъзнателното в личността и описващо защитните механизми, като именно Фройд представя първия модел за разбиране на неврозата, както и съответното лечение.
Първоначално Карл Юнг последвал идеите на Фройд, но след време вниманието му се изместило върху тълкуването на фантазмите и сънищата при сътрудничеството между терапевт и пациент. След като Юнг разработил своите независими теории по аналитична психология, той съвсем се отделил от Фройд.
До 1910 г. Адлер също бил последовател на Фройд. В крайна сметка обаче той отрекъл основната фройдистка идея, че двигателната енергия на човека се черпи от примитивното, хедонистично поле на желанието, наречено То. Вместо това Адлер наблегнал на социалните фактори в развитието на човека. Неговата теория, наречена индивидуална психология, се занимава единствено с начина, по който се развива животът на пациента. За разлика от Фройд теориите на Адлер не се използват широко. Въпреки това те несъмнено допринасят за появата на развилите се впоследствие множество терапии, частично вдъхновени от Фройд и частично от по-достъпните социални и педагогически парадигми, които по-късно започнали да изникват най-вече в САЩ.
След известно време още трима души - Мелани Клайн, Д. У. Уиникът и Феърбрейн сътрудничат на наречената по-късно Британска школа, основана върху разработването, изменението и разширяването на идеите на Фройд. Техните теории акцентират върху разбирането на начина, по-който ключовите взаимоотношения се представят в самия човек. Според тях основният нагон не е нито инстинктивен, нито чисто социален, а се основава на желанието ни да се свържем с другите: да обичаме и да ни обичат в замяна.
С течение на времето и главно след Втората световна война се появили нови типове терапии, които били много по-достъпни и по-лесно разбираеми от все повече интересуващата се публика. Всяка от тези терапии се различавала от останалите по своята различна група основни разбирания за природата на човешката психика. Карл Роджърс развива центрираната към човека терапия, която приема, че в същността на своето същество всеки човек е цялостен, добър и идеално мотивиран и че задачата на терапията е да извади на повърхността всички тези неща. За разлика от всички други терапии центрираната към човека терапия е именно това, което обозначаваме с термина „консултация", макар че тази дума в днешно време е толкова всеобхватна и обобщаваща, че е най-добре да я избягваме в името на яснотата.
Транзакционният анализ като терапия, развила се в богатата почва на т.нар. Движение на човешкия потенциал (нещо подобно на термин-покривало на терапиите и теориите, които се стремят да бъдат достъпни и полезни за колкото се може повече хора), дължи много на първоначалните идеи на Фройд. Например мисловният апарат, постулиран от Фройд като То, Аз и Свръхаз, се отразява в състоянията на Аза при транзакционния анализ, съответно като дете, възрастен и на родител. Друг важен елемент на транзакционния анализ е фактът, че се използва единствено в групи.
Най-ранната истинска психотерапевтична работа с групи започва в армията, в началото на века по не дотам мащабен, но показателен начин. Прилага се, за да се помогне на хората, които страдат от неврозата на войната. След това прераства в групов анализ: тип групова работа, който използва психоаналитични или фройдистки идеи като своя обосновка. Освен транзакционния анализ основните терапии при взаимодействието на работата с група и Движението за човешкия потенциал са гещалт-терапията, първичната терапия, психодрамата и срещите.
Въпреки това всички тези типове психотерапии по един или друг начин са тръгнали от трудовете на Фройд. Това се дължи на факта, че създателите на новите терапии често били подлагани на анализа и впоследствие се отвръщали от нейните правила; пример за такива терапевти са Фритц (Фредерик) Пърлс (представител на гещалт-терапията) и Артър Дженов (на първичната терапия). Дори и да не са се били подложили на терапия, пак им е било трудно да се измъкнат изпод сянката на Фройд. Пример за това е Джейкъб Л. Морено, който създава психодрамата и който винаги смятал, че тя е по-добър метод от психоанализата, а самият той - по-висшестоящ от Фройд. Но ако Морено не е приемал, че работи в сянката на Фройд, защо тогава непрекъснато се е опитвал да вземе връх над него?
Третият основен поток е този на теориите за ученето, където влизат насоки от типа на бихевиористичната (поведенческата) психология, разработена от Скинър и други психолози главно в Северна Америка. Вероятно бихевиористичната терапия е тази. която по отношение на основните си разбирания се отдалечава най-много от всички терапии, възникнали въз основа на идеите на Фройд. Акцентирайки върху наблюдаваното поведение и обективната оценка, бихевиористичната и свързаната с нея когнитивна терапия са изключително насочени към практиката.
В концептуалното пространство между Движението на човешкия потенциал и теорията за ученето са се развили много други типове терапии, между които: рационално-емоционална терапия, терапия на двойката, консултация при загуба на близък човек, сексуална терапия и поведенчески модифицирани групи. Привлекателната сила и стойността на тези терапии се крие в начина, по който всяка от тях постига своите цели, както и в необходимото й за това време. Същевременно обаче всички те могат да се използват за фокусиране върху специфични проблеми.
Основните постулати на психотерапията са следните:
- взаимоотношението между пациента и терапевта е важно за процеса на терапията;
- в резултат на терапията е възможен по-голям избор на мисли, действия и емоции от страна на изследваното лице;
- дейността на терапията разкрива аспекти от мисълта, действието и емоциите на пациента, които преди това той не е осъзнавал;
- терапевтичната връзка ще позволи на пациента да се срещне и да изследва трудните и разстройващи,за самия него факти;
- пациентът има желание и възможност да се учи от терапевтичния процес и да развие способност да се справя с трудностите по начин, ставащ непрекъснато все по-независим.

ПРИЧИНИ ДА СЕ ПОДЛОЖИМ НА ПСИХОТЕРАПИЯ:

Принудата да повтаряме
Едно от най-неприятните неща, които можем да осъзнаем, е това, че нещата в отношенията ни непрестанно се разпадат по един и същи начин. Фройд описва това много добре:
Срещали сме хора, при които всички човешки взаимоотношения водят до един и същи резултат: например благодетеля, който след време е изоставен от всичките си протежета независимо от множеството различия помежду им и който по този начин е обречен да вкуси от цялостната горчивина на неблагодарността; или човек, чиито приятелства винаги завършват с предателство от страна на неговите приятели; или човек, който в личния си живот непрекъснато издига другия до равнище на страхотна власт в личен или обществен план и след това го замества със следващия; или любовника, при който всяка любовна връзка с жена преминава през едни и същи цикли и достига до един и същи край.
След като сме забелязали подобна тенденция в самите нас, не е възможно да я забравим. Опитите да я разрешим самостоятелно рядко се увенчават с успех, донякъде поради това, че „разрешаването на нещата сами за себе си" е вероятно част от проблема. Също така и поради факта, че един проблем винаги има много по-голямо съдържание, отколкото усещаме съзнателно, но то не може да се изведе на фокус от несъзнателното без помощта на някой друг. В крайна сметка принудата да продължим да повтаряме поведението си в нашите връзки по такъв начин, че да вредим на своето или на чуждото благополучие, се корени в миналото. Ние несъзнателно задействаме за пореден път разрушените взаимоотношения от своето детство и неволно подбираме тези хора около нас, които - по подобни техни си причини - ще се почувстват задължени да участват в играта.

Непоносимото чувство да си "заседнал"
Понякога чувството или усещането, което подтиква човек да потърси психотерапия, е умственият еквивалент на нагазването в гъст захарен сироп и спирането пред някаква невидима бариера. Изтощени, с разклатени основи и в много потиснато настроение някои хора се предават на това положение и се опитват да намалят болката, като се убеждават, че единствено това може да им даде животът, че това е всичко, на което могат да се надяват, и че така или иначе е всичко, което вероятно са заслужили. Други търсят помощ с малкото надежда, която им е останала.

Общо недоволство от живота
То е свързано с чувството, че си заседнал, но се различава от него. Общото недоволство е нещо подобно на промъкващо се физическо неразположение, което бавно се просмуква в живота на човека и го кара да разглежда бъдещето си като предсказуемо и безинтересно. Смелостта да разбере това състояние на нещата и да поиска да продължи по някакъв друг начин може да доведе индивида до невероятни постижения. Например някои хора продават абсолютно всичко, което притежават, и започват нов живот; други се разделят с партньорите си, с които живеят от много време; трети купуват яхти и започват да пътуват из целия свят. Тези „промени в обстановката" рядко помагат, защото вътрешният емоционален свят на индивида си остава същият. Има известна доза истина в ориенталската поговорка: „Независимо колко надалеч отплуваш, хоризонтът си остава същият."
Смелата постъпка, която може да извърши човек, когато е цялостно недоволен от живота си, е да открие източника на недоволството с помощта на някакъв тип интроспекция. Много хора се страхуват, че това ще ги накара да се почувстват по-зле и в началото това наистина може да се случи. Въпреки това този страх трябва да се сравни с чувството на потъване, което вероятно ще почувстваме след години, когато някоя гигантска промяна или катаклизъм в нашия живота не би имала никакво реално значение за нас самите.
Понякога някоя криза в живота разрушава способността на човек да се справя с емоционалните си проблеми, които вероятно винаги са го притеснявали, но дотогава не са имали толкова разстройващ ефект. Съществуват три типа кризи, а именно:
Криза в отношенията - например изоставяне от партньора, смърт на близък човек, промени в отношенията с родителя или детето.
Криза на личността - например откриването на някакво сериозно заболяване, като СПИН или рак.
Криза на обстановката - това е като загуба на вашия дом или работа, непланирана поява на дете, а дори и на неочаквано богатство.

Обсебване от миналото
Завързан със стотици миниатюрни нишки, подобно на Гъливер в книгата на Суифт, човек често разбира, че е ограничен в настоящето от стотици спомени за събития от миналото, както и от отношението си към тях. Основният източник на фрустрация е усещането, че нищо не може да се изживее или обхване цялостно - винаги в стомаха ни си остава един възел, или в най-затънтеното ъгълче на съзнанието ни се крие някакъв ужас, които никога няма да забравим. Същевременно някои хора страдат изключително силно по хора, които смятат, че са разочаровали. С времето оплакванията - особено онези, които никога не могат реално да се изгладят от виновника - се превръщат в нещо като светилище, към което непрекъснато се връщаме и прекланяме. Всеки човек в подобна позиция може несъзнателно да прекара своя живот в разбиване на взаимоотношенията си с другите, тъй като търси някого, който или да премахне предизвиканата болка (нещо напълно невъзможно), или да плати за тази болка (нещо също толкова невъзможно).

Депресия
Депресията е често срещан проблем, който има линейна структура. В единия край се намират чувствата, които се появяват, когато нещата вървят на зле или когато човек загуби посоката в своя живот; в средата е омаломощаваща-та загуба на способността ни да се справим с ежедневието си - например поради силно притеснение или безпокойство, последвало някаква загуба или криза в живота ни; а в другия край на спектъра е напълно оформената клинична депресия. Депресията в по-лошата част на оста се характеризира с трудности при заспиване, загуба на апетит, чувство на безнадеждност, ниско енергийно ниво, загуба на сексуален интерес, както и неспособност за концентрация. Някои от психотерапиите предлагат добро разрешение на психологичните особености на депресията. По-сериозните депресивни състояния се дължат на химичния дисбаланс в мозъка и изискват лечение от психиатър или от семейния общопрактикуващ лекар. Ако се съмнявате в причините на депресивните си чувства или желанието си за самоубийство, трябва винаги да се посъветвате с лекар, преди да започнете каквато и да е форма на психотерапия.

Тревожност
Тревожността е общ симптом на ежедневния ни живот и вероятно се корени в нашата изключително важна и примитивна способност да се страхуваме. В психологически план тревожността често смущава човек, защото изглежда така, сякаш се е появила без причина. Всъщност причината е скрита от осъзнаването й в нашето несъзнавано - тази част от психологическото ни функциониране, която не съзнаваме. Скритите или забранени импулси, мисли и отношения причиняват тревожност тогава, когато заплашват да излязат на повърхността и да станат съзнавани. Обикновено реакцията ни по отношение на тревожността, преди да я съзнаваме, е отново да избутаме нежеланите чувства - като яд или сексуално желание - назад и навътре в себе си с подходящия за случая защитен механизъм. Когато тревожността вече не може да се контролира задоволително, тя изскача на повърхността като един от характерните симптоми, които довеждат хората до терапия.

Фобии и мании
Има множество видове фобии, някои от които са по-известни от други. Дали страхът е от други хора, паяци, изпити или мръсотия, тревожността е един от основните симптоми, свързани с фобията. Поведенческите терапии се опитват да сведат тревожността до минимум и по този начин да намалят силата на предмета или ситуацията, които водят до появата на тази фобия. От друга страна, психотерапиите от типа на психоанализата приемат гледната точка, че фобията е външната проява на някакъв потиснат конфликт и че този конфликт трябва да бъде разследван и разбран, за да няма повече „нужда" от съответстващото му външно поведение.

Трудности във взаимоотношенията
Много от трудностите във взаимоотношенията се проявяват в по-голяма степен в определени моменти от нашия живот, например когато децата стават по-независими, когато достигнем средна възраст или когато премисляме своето пенсиониране (дали по-ранно или не).
Характерни примери за такива трудности са следните:
Взаимоотношенията между жените и майките им.
Взаимоотношенията между мъжете,и бащите им (особено когато бащите са в края на живота си).
Взаимоотношенията между съпружески двойки.

Проблеми в групи
Много хора откриват, че взаимоотношенията в групите са трудни. В известна степен това трябва да се очаква, тъй като социализацията е най-сложната човешка дейност. Но при някои хора идеята за група предизвиква особен ужас. Обикновено такива личности са преживели ограничени или травмиращи преживявания при първите си взаимоотношения в група, а именно в семейството. Те непрекъснато избягват ситуациите, в които очакват, че ще повторят това или ще го напомнят на онези, които са ги тревожили и обърквали в детството, а това ги превръща в изолирани от обществото възрастни хора. Например човек, чието семейство е решавало проблемите си с кавги, спорове, отхвърляне и словесна жестокост. Като възрастен в своите взаимоотношения той ще избягва преговори, конфронтации и справяне със силните възгледи на другите. Парадоксално е, но такива хора обикновено завършват кариерата си на някой управленски пост, защото независимо от факта, че усилено се мъчат да принадлежат на някоя група, те го правят по такъв начин, че избягват (както се надяват) конфронтациите, защото се чувстват отговорни за тях. Деспотичните родители, директори на училище и политици, както и директорите на фирми, са пример за хора, които се опитват да принадлежат към групата, без обаче да станат една нормална част от процесите в нея. За някои хора социалната изолация е приемлив вариант, но за повечето заемането на длъжност и изграждането на семейство изискват известна степен на самочувствие в груповата ситуация.

Работни взаимоотношения
Стресът на работното място е една от най-често срещаните трудности, преживявани от хора, които са доволни във всякакъв друг план. Независимо каква е очевидната причина, лошите взаимоотношения между хората представляват основната причина за проблемите ни на работното място. В голям мащаб това включва индустриалните отношения и динамиката на институциите. Когато става въпрос за отделните индивиди, най-добрият начин за справяне с този вид стрес е самият човек да разбере своята роля в предизвикването на подобно състояние, да помисли какво може и какво не може да промени и в зависимост от това да се приспособи, като използва новите си познания като защита срещу отчаянието и безсилието. Ако това е невъзможно, вероятно трябва да се потърси ново, по-добро работно място. В такъв случай обаче подобно глобално решение трябва да бъде предшествано най-малкото от повишено лично осъзнаване, което, както описахме по-рано, е единственият разумен начин да извършваме подобни промени.

Стремеж към развитие
Рядко мотивацията за започване на психотерапия е нещо толкова недвусмислено, колкото е например най-обикновеното ни желание да се опознаем повече, но въпреки това, подобно желание често е част от причините за подлагането ни на нея. По принцип човекът е любопитно същество и, общо взето, се насочва към неща, които едновременно са и вълнуващи, и му носят усещане за благополучие. Много терапевтични срещи предлагат и двата елемента, като по този начин представляват привлекателен процес, към който можем да се присъединим. Въпреки това има два основни проблема, които водят началото си от този факт. На първо място, терапиите, които са нещо сензационно, драматично или изключително емоционално имат склонността грешно да приемат „опита" като засилено осъзнаване и разширение на личния избор. На второ място, тези хора са предразположени да се превърнат в „растежохолици", т.е. те разбират, че не могат да се справят, без да са под влиянието на определен тип терапия. Това понякога не само усложнява развитието им в емоционален план, но и ги превръща в жертва на безскрупулни и невежи терапевти.

Желанието да станем терапевти
Някои хора знаят, че искат да бъдат терапевти и разбират, че подлагането им на терапия е най-доброто начало за това. Други не осъзнават, че желаят да бъдат терапевти, и могат неусетно да саботират своя личен терапевтичен опит, като се състезават с терапевта.

Специфични причини за търсене на терапия
Има множество специфични причини за търсене на терапия ето защо доста агенции предлагат групова терапия. Някои от причините за търсене на терапия са:
проблеми при храненето (от типа на булимия, анорексия, пълнота),
сексуални злоупотреби в детството,
аборт,
СПИН,
алкохолизъм,
злоупотреба с медикаменти,
тежка загуба,
фобии,
изнасилване.

Използвана литература:
ПРИНЦИПИ НА НЕВРО-ЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
Ян Макдермът, Джоузеф О'Конър
13 Септември 09, 16:14    Коментари (1068)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 край 
1068. nhdnahroozy
24.07.17
22:16
<a href="http://payday1000loans3000online.com">pay day loans </a>
http://payday1000loans3000online.com - quick loans
<a href="http://payday1000loans3000online.com">cash advance </a>

http://payday1000loans3000online.com/#jkmgp
http://payday1000loans3000online.com/#finxv
http://payday1000loans3000online.com/#zvzzq

http://www.cardioschool.ru/for-patients/gr-245/page-277/#commentary
http://www.testcafe.ru/test/153.htm
http://lesjoiesselonwm.com/publication.php?id=11
http://www.elektrokamenka.net/products/elektrokamenka_tylo_mega_ep_100
http://www.elgritoperu.org/articulos.php?id=78
1067. Kennethmit
24.07.17
21:23
wh0cd456942 <a href=http://buyindocin.us.org/>buy indocin</a> <a href=http://acyclovircream.us.com/>Zovirax</a> <a href=http://buytadalafil.us.org/>tadalafil</a>
1066. StewartLusly
24.07.17
06:37
wh0cd658453 <a href=http://wellbutrin.fund/>cost of wellbutrin</a> <a href=http://styplon.reisen/>styplon online</a> <a href=http://zoloft.schule/>zoloft</a> <a href=http://proscar.tools/>proscar</a> <a href=http://abilify.systems/>abilify</a>
1065. Alfreddat
23.07.17
21:24
wh0cd881560 <a href=http://zyvox.world/>zyvox</a> <a href=http://eldepryl.reisen/>eldepryl</a> <a href=http://buyclaritin.world/>buy claritin</a> <a href=http://shatavari.world/>shatavari</a> <a href=http://geriforte.world/>geriforte</a> <a href=http://calan.reisen/>calan sr</a> <a href=http://lopid.reisen/>lopid</a> <a href=http://urispas.reisen/>urispas</a>
1064. Bennysuets
23.07.17
21:15
wh0cd514185 <a href=http://abilifygeneric.us.com/>abilify for sale</a>
1063. Charleshum
23.07.17
16:27
wh0cd220291 <a href=http://nexium.us.org/>nexium</a> <a href=http://zoloft.us.org/>zoloft from india</a>
1062. Charleshum
23.07.17
13:44
wh0cd440718 <a href=http://celebrex.directory/>celebrex</a> <a href=http://flagyl.systems/>flagyl</a> <a href=http://stromectol.fail/>stromectol</a>
1061. Alfreddat
23.07.17
12:45
wh0cd514189 <a href=http://buyflagyl.us.org/>buy flagyl online</a>
1060. Bennysuets
23.07.17
11:56
wh0cd146816 <a href=http://genericsynthroid.us.com/>synthroid no rx</a> <a href=http://losartanhydrochlorothiazide.us.com/>Losartan Hydrochlorothiazide</a> <a href=http://viagra50mg.us.com/>viagra 50mg</a>
1059. Alfreddat
23.07.17
08:27
wh0cd542812 <a href=http://paxil247.us.org/>Paxil Prices</a> <a href=http://onlineflagyl.us.com/>flagyl no rx</a> <a href=http://buycafergot.us.com/>cafergot no prescription</a> <a href=http://phenergan365.us.com/>Cheap Phenergan</a>
1058. Bennysuets
23.07.17
05:17
wh0cd910184 <a href=http://buypaxil.us.org/>Buy Paxil</a> <a href=http://diclofenac50mg.us.com/>diclofenac 50 mg</a> <a href=http://buymotilium.us.org/>buy motilium online</a>
1057. Bennysuets
22.07.17
15:46
wh0cd322390 <a href=http://buy-sildenafil.shop/>sildenafil</a> <a href=http://buy-bentyl.shop/>bentyl oral</a> <a href=http://amitriptyline25mg.pro/>amitriptyline</a> <a href=http://buyelocon.shop/>buy elocon</a> <a href=http://buytadalafil.shop/>tadalafil</a> <a href=http://buy-albuterol.work/>albuterol</a> <a href=http://buy-tadacip.shop/>tadacip</a>
1056. Alfreddat
21.07.17
22:19
wh0cd938806 <a href=http://bentyltablets.us.com/>generic bentyl</a> <a href=http://cipro500.us.com/>purchase cipro online</a> <a href=http://buyventolin.us.org/>buy ventolin</a>
1055. Brettjulse
21.07.17
22:01
wh0cd256721 <a href=http://costofcialis.us.com/>more</a> <a href=http://toradolgeneric.us.com/>toradol online</a>
1054. Bennysuets
21.07.17
21:00
wh0cd571434 <a href=http://genericseroquel.us.com/>buy seroquel</a> <a href=http://atenolol50mg.us.com/>atenolol tablets</a>
1053. Brettjulse
21.07.17
18:16
wh0cd898619 <a href=http://advair.us.org/>advair diskus</a> <a href=http://buybentyl.us.org/>link</a>
1052. Brettjulse
21.07.17
13:58
wh0cd410836 <a href=http://nexium40mg.us.com/>nexium dr</a> <a href=http://tretinoincream01.us.com/>buy tretinoin online</a> <a href=http://metformin500mg.us.com/>buy metformin online</a>
1051. Ericknurne
21.07.17
13:17
wh0cd802425 <a href=http://buysildenafil.us.org/>sildenafil citrate</a> <a href=http://claritin.us.com/>Claritin</a> <a href=http://ciprofloxacin500mg.us.org/>Ciprofloxacin 500mg</a>
1050. Alfreddat
21.07.17
12:43
wh0cd497962 <a href=http://onlinecolchicine.us.com/>COLCHICINE BY MAIL</a> <a href=http://cymbaltamedication.us.com/>cymbalta medication</a>
1049. Brettjulse
21.07.17
11:49
wh0cd198943 <a href=http://celebrex200mg.us.com/>celeb rex</a> <a href=http://genericwellbutrin.us.com/>wellbutrin without prescription</a> <a href=http://buymotilium.us.org/>motilium</a>
1048. Charleshum
21.07.17
09:11
wh0cd967427 <a href=http://innopranxl.reisen/>generic innopran xl</a> <a href=http://prinivil.reisen/>prinivil</a> <a href=http://plaquenil.reisen/>plaquenil</a> <a href=http://dramamine.world/>dramamine patches</a>
1047. Billypargy
21.07.17
08:13
wh0cd340794 <a href=http://celebrex200mg.us.com/>celebrex 200mg</a> <a href=http://hydrochlorothiazide.us.org/>hydrochlorothiazide</a>
1046. Brettjulse
20.07.17
23:22
wh0cd834916 <a href=http://capoten.reisen/>capoten</a> <a href=http://zovirax.world/>zovirax</a> <a href=http://dramamine.world/>dramamine patches for seasickness</a>
1045. Bennysuets
20.07.17
23:19
wh0cd600058 <a href=http://amoxicillin247.us.org/>amoxicillin no prescipion</a>
1044. Alfreddat
20.07.17
11:38
wh0cd922575 <a href=http://nexiumprice.us.com/>nexium online</a> <a href=http://prozac.us.org/>buy prozac</a>
1043. Charleshum
20.07.17
10:43
wh0cd12263 <a href=http://sildenafil.zone/>sildenafil</a> <a href=http://terramycin.reisen/>terramycin</a> <a href=http://abana.world/>abana</a> <a href=http://proscar.tools/>proscar</a> <a href=http://elimite.fail/>elimite</a> <a href=http://confido.reisen/>confido</a> <a href=http://desyrel.world/>desyrel</a>
1042. Alfreddat
20.07.17
06:36
wh0cd85741 <a href=http://aleve.reisen/>aleve 220 mg</a> <a href=http://retina.fail/>retin a cream</a> <a href=http://effexor.mba/>additional reading</a> <a href=http://zoloft.tools/>setraline purchase</a> <a href=http://flagyl.systems/>flagyl buy online</a>
1041. Charleshum
20.07.17
03:23
wh0cd775632 <a href=http://buylevaquin.work/>buy levaquin</a> <a href=http://buytretinoin.reisen/>tretinoin cream</a> <a href=http://elocon.work/>elocon</a> <a href=http://howtogetviagra.pro/>viagra</a> <a href=http://buy-valtrex.work/>buy valtrex</a> <a href=http://seroquel.fund/>seroquel</a>
1040. Brettjulse
20.07.17
02:47
wh0cd605070 <a href=http://erythromycin.us.org/>buy erythromycin without script</a> <a href=http://prozac.us.org/>Prozac</a> <a href=http://synthroidgeneric.us.com/>buy synthroid</a>
1039. Alfreddat
19.07.17
20:17
wh0cd114365 <a href=http://diclofenacgel.us.com/>Buy Diclofenac</a>
1038. Charleshum
19.07.17
19:13
wh0cd408252 <a href=http://toradolprice.us.com/>toradol</a>
1037. Alfreddat
19.07.17
15:02
wh0cd408264 <a href=http://diarex.reisen/>buy diarex</a> <a href=http://flonase.world/>flonase for sinus infection</a> <a href=http://arava.reisen/>arava</a> <a href=http://bystolic.world/>bystolic generic</a> <a href=http://allegra.reisen/>allegra 180 mg</a> <a href=http://minocin.reisen/>minocin</a>
1036. Ericknurne
19.07.17
11:21
wh0cd843440 <a href=http://azithromycin.fund/>azithromycin</a> <a href=http://buy-crestor.store/>buy crestor</a> <a href=http://buyvermox.store/>where can i buy vermox</a>
1035. Charleshum
19.07.17
08:59
wh0cd877726 <a href=http://pioglitazone.us.com/>pioglitazone</a> <a href=http://avodartonline.us.com/>view site</a> <a href=http://onlinecolchicine.us.com/>colchicine by mail</a>
1034. Alfreddat
19.07.17
07:37
wh0cd114364 <a href=http://toradolgeneric.us.com/>toradol generic</a> <a href=http://bupropion.us.org/>bupropion</a>
1033. Alfreddat
18.07.17
18:21
wh0cd363399 <a href=http://buyprednisone.us.org/>PREDNISONE</a> <a href=http://acyclovir800mg.us.com/>acyclovir online</a> <a href=http://motrin800.us.com/>motrin ib</a>
1032. Charleshum
18.07.17
11:52
wh0cd69507 <a href=http://cephalexin.fail/>online keflex</a> <a href=http://tamoxifen.tools/>tamoxifen pct</a> <a href=http://levitra.news/>levitracanada.com</a> <a href=http://minipress.world/>minipress</a> <a href=http://sildenafil.directory/>sildenafil</a> <a href=http://augmentin.work/>augmentin</a> <a href=http://lisinopril.systems/>lisinopril</a> <a href=http://proscar.world/>buy proscar</a>
1031. Charleshum
18.07.17
09:01
wh0cd759390 <a href=http://buybaclofen.us.com/>buy baclofen</a> <a href=http://nootropil.us.com/>buy nootropil</a> <a href=http://cheapcialisgeneric.us.com/>canadian cialis pharmacy</a> <a href=http://wellbutrinsr.us.com/>generic wellbutrin price</a> <a href=http://cialisgeneric247.us.org/>cialis generic</a>
1030. Charleshum
17.07.17
22:46
wh0cd318550 <a href=http://genericlipitor.us.com/>generic lipitor</a> <a href=http://genericbentyl.us.com/>cheap bentyl</a>
1029. Alfreddat
17.07.17
15:20
wh0cd788012 <a href=http://synthroid.live/>cost of synthroid</a> <a href=http://ventolin.live/>proventil hfa 90 mcg inhaler</a> <a href=http://avodart.schule/>generic avodart 0.5 mg</a> <a href=http://zetia.schule/>zetia generic</a> <a href=http://flagyl.schule/>flagyl</a> <a href=http://zithromax.zone/>as example</a> <a href=http://abilify.zone/>abilify</a>
1028. Charleshum
17.07.17
14:42
wh0cd169264 <a href=http://azithromycin.us.org/>buy azithromycin</a> <a href=http://citalopram20mg.us.com/>citalopram tab</a>
1027. Bennysuets
17.07.17
08:39
wh0cd24656 <a href=http://hoodia.world/>hoodia</a> <a href=http://vitaminc.reisen/>vitamin c</a> <a href=http://buymicardis.world/>micardis</a> <a href=http://hoodie.reisen/>hoodia</a>
1026. Kennethmit
17.07.17
03:10
wh0cd24656 <a href=http://clonidinehcl.us.com/>clonidine insomnia</a> <a href=http://cialisonline.us.org/>cialis online</a> <a href=http://cephalexin500.us.com/>cephalexin 500</a>
1025. Alfreddat
17.07.17
02:46
wh0cd567594 <a href=http://zyvox.world/>zyvox</a> <a href=http://lioresal.reisen/>lioresal</a> <a href=http://hairlosscream.world/>hair loss cream</a> <a href=http://coumadin.reisen/>coumadin</a> <a href=http://malegradxt.reisen/>here i found it</a> <a href=http://buyclaritin.reisen/>claritin</a> <a href=http://shatavari.world/>shatavari root</a> <a href=http://precose.reisen/>precose</a>
1024. Kennethmit
17.07.17
01:10
wh0cd934966 <a href=http://viagra100mgpills.us.com/>buy viagra from canada online</a> <a href=http://trazodonehcl.us.com/>homepage</a>
1023. Kennethmit
16.07.17
22:15
wh0cd788018 <a href=http://serevent.reisen/>serevent inhaler</a> <a href=http://triphala.world/>where to buy triphala powder</a> <a href=http://lynoral.reisen/>lynoral</a>
1022. Billypargy
12.07.17
04:10
wh0cd10140 <a href=http://buydiflucan.us.com/>where to buy duflicon pills</a> <a href=http://buyeloconcream.us.com/>buy elocon cream</a> <a href=http://femaleviagra.us.com/>check out your url</a> <a href=http://cialisprice24.us.org/>Buy Cialis</a>
1021. Ericknurne
12.07.17
01:01
wh0cd517901 <a href=http://buy-zoloft.shop/>zoloft</a> <a href=http://cephalexin.store/>generic cephalexin</a> <a href=http://acyclovironline.pro/>purchase acyclovir online</a> <a href=http://buy-cafergot.store/>buy cafergot</a> <a href=http://levaquin.zone/>ebaylevaquin</a> <a href=http://antabuse.reisen/>antabuse no prescription</a> <a href=http://buy-cytotec.shop/>buy cytotec</a> <a href=http://abilify.schule/>abilify medication</a>
1020. Bennysuets
11.07.17
23:39
wh0cd273699 <a href=http://howtogetviagra.us.com/>buying viagra without a prescription</a> <a href=http://viagra100mgpills.us.com/>viagra pharmacy sale</a> <a href=http://nolvadexonline.us.com/>Nolvadex Online</a>
1019. StewartLusly
11.07.17
17:19
wh0cd784767 <a href=http://buybuspar.store/>buy buspar</a> <a href=http://buyamoxil.shop/>amoxil</a> <a href=http://viagraprice.store/>viagra</a> <a href=http://provera.world/>provera drug</a> <a href=http://buy-wellbutrin.shop/>buy wellbutrin</a>
1018. Charleshum
11.07.17
10:11
wh0cd796444 <a href=http://prednisolonenorx.us.com/>found here</a> <a href=http://tamoxifennorx.us.com/>tamoxifen no rx</a> <a href=http://buyampicillin.us.com/>site</a> <a href=http://albuterol.us.com/>Albuterol For Sale</a> <a href=http://tamoxifen24.us.org/>check out your url</a>
1017. Edwardfipsy
11.07.17
01:31
<a href=http://cialisxxcoupon.com/>cialis coupon walgreens </a>
free cialis coupon
<a href=" http://cialisxxcoupon.com/ ">daily cialis coupon </a>
cialis manufacturer coupon
1016. Gregoryfrill
11.07.17
01:28
<a href=http://buyxxlevitra.com/>where can i buy levitra </a>
buy levitra now
<a href=" http://buyxxlevitra.com/ ">buy generic levitra </a>
buy levitra online cheap
1015. BrandonCooms
11.07.17
01:26
<a href=http://buyxxkamagrajelly.com/>where can i buy kamagra oral jelly </a>
where to buy kamagra in bangkok
<a href=" http://buyxxkamagrajelly.com/ ">where can i buy kamagra over the counter </a>
buy kamagra 100mg oral jelly uk
1014. Calvintub
11.07.17
01:25
<a href=http://cialisxxprice.com/>cialis generic best price </a>
cialis 5mg price
<a href=" http://cialisxxprice.com/ ">cialis price walmart </a>
cialis 2.5 mg price
1013. Anthonyshece
11.07.17
01:25
<a href=http://buyxxcialis.com/>buy cialis online cheap </a>
buy cialis from canada
<a href=" http://buyxxcialis.com/ ">where to buy cialis over the counter </a>
buy cialis online
1012. MatthewOxicy
11.07.17
01:23
<a href=http://viagraxxcoupon.com/>viagra trial coupon </a>
free viagra trial coupon
<a href=" http://viagraxxcoupon.com/ ">pfizer viagra coupon </a>
viagra coupon walgreens
1011. Bernardsem
11.07.17
01:21
<a href=http://cheapxxviagra.com/>cheap viagra online pharmacy </a>
cheap viagra usa
<a href=" http://cheapxxviagra.com/ ">cheap viagra canada </a>
cheap viagra canadian pharmacy
1010. CraigEdill
11.07.17
01:21
<a href=http://buyxxviagra.com/>where to buy viagra </a>
how to buy viagra
<a href=" http://buyxxviagra.com/ ">buy viagra cheaper </a>
best place to buy viagra online
1009. Bennysuets
10.07.17
11:16
wh0cd477895 <a href=http://pulmicort.world/>pulmicort cost</a> <a href=http://levlen.reisen/>generic levlen</a> <a href=http://effexor.directory/>effexor</a> <a href=http://uroxatral.world/>generic for uroxatral</a> <a href=http://flagyl.mba/>flagyl</a>
1008. Charleshum
10.07.17
09:07
wh0cd257470 <a href=http://celebrexgeneric.us.com/>celebrex</a> <a href=http://prozac24.us.org/>Buy Prozac Over Counter</a> <a href=http://seroquelxr.us.com/>order seroquel</a>
1007. Bennysuets
10.07.17
07:22
wh0cd330946 <a href=http://crestor.store/>crestor</a> <a href=http://pilex.world/>pilex</a> <a href=http://levaquin.systems/>levaquin</a> <a href=http://tamoxifen.fund/>nolvadex tamoxifen citrate</a> <a href=http://differin.world/>differin</a> <a href=http://prednisone.shop/>prednisone</a>
1006. Charleshum
10.07.17
03:09
wh0cd378100 <a href=http://prilosec.us.com/>omeprazole</a> <a href=http://buybentyl.us.org/>buy bentyl</a> <a href=http://buyprovera.us.org/>Buy Provera</a>
1005. Josephkax
09.07.17
15:30
<a href=http://payday2017loan.com/>what is a payday loan </a>
payday loan interest rates
<a href=" http://payday2017loan.com/ ">payday loan no credit check </a>
payday loan near me
1004. StewartLusly
09.07.17
07:14
wh0cd431116 <a href=http://amitriptyline247.us.org/>elavil 25 mg</a> <a href=http://hydrochlorothiazide247.us.org/>HCTZ NO PRESCRIPTION</a>
1003. Charleshum
08.07.17
13:22
wh0cd165110 <a href=http://doxycycline.live/>clicking here</a> <a href=http://cephalexin.live/>cephalexin</a> <a href=http://isoptin.reisen/>isoptin</a>
1002. Billypargy
07.07.17
03:16
wh0cd202606 <a href=http://zoloft247.us.org/>buy cheap zoloft</a> <a href=http://advair247.us.org/>advair online</a>
1001. Charleshum
07.07.17
03:03
wh0cd396890 <a href=http://buyseroquel.us.com/>buy seroquel</a> <a href=http://nizoral.us.com/>nizoral</a> <a href=http://propranolol.us.org/>Propranolol</a>
1000. Charleshum
05.07.17
20:36
wh0cd726183 <a href=http://tadacip365.us.com/>Tadacip</a> <a href=http://lexapro2.us/>lexapro</a>
999. Charleshum
04.07.17
09:51
wh0cd284913 <a href=http://colchicine.news/>colchicine</a> <a href=http://acyclovir.store/>acyclovir</a> <a href=http://crestor.directory/>crestor 5mg</a> <a href=http://augmentin.tools/>augmentin</a> <a href=http://elavil.reisen/>amitriptyline</a> <a href=http://celexa.directory/>celexa</a> <a href=http://acyclovir.tools/>zovirax buy online</a> <a href=http://atenolol.live/>tenormin no prescription</a>
998. Billypargy
04.07.17
01:52
wh0cd343865 <a href=http://cialisgeneric24.us.org/>Cialis Generic</a>
997. Ericknurne
03.07.17
02:12
wh0cd573533 <a href=http://ipratropiumalbuterol.us.com/>ipratropium albuterol</a>
996. Charleshum
02.07.17
17:05
wh0cd984579 <a href=http://atenolol.zone/>atenolol 25mg</a> <a href=http://zoloft.systems/>cheap zoloft online</a> <a href=http://crestor.reisen/>crestor</a> <a href=http://paroxetine.world/>paroxetine</a> <a href=http://abilify.mba/>drug abilify</a>
995. Billypargy
02.07.17
12:36
wh0cd991206 <a href=http://buyphenergan.us.org/>cheap phenergan</a>
994. Clintmig
02.07.17
09:44
<a href=http://loansforbadcreditx.com/>small loans for bad credit </a>
car loans for bad credit
<a href=" http://loansforbadcreditx.com/ ">loans for people with bad credit </a>
online loans for bad credit
993. StephenCoubs
02.07.17
09:39
<a href=http://discoverpersonalxloans.com/>call discover personal loans </a>
pay discover personal loans
<a href=" http://discoverpersonalxloans.com/ ">discover personal loans/apply </a>
personal loans discover
992. WilliamSuift
02.07.17
09:39
<a href=http://cashadvancexamerica.com/>advance america cash advance inc </a>
america cash advance
<a href=" http://cashadvancexamerica.com/ ">cash advance america locations </a>
advance america cash advance
991. JamesNut
02.07.17
09:38
<a href=http://paydayloansxonline.com/>payday loans </a>
online payday loans
<a href=" http://paydayloansxonline.com/ ">payday installment loans </a>
online payday loans no credit check
990. JamesNam
02.07.17
09:37
<a href=http://shorttermloansxonline.com/>short term loans no credit check direct lender </a>
best short term loans online
<a href=" http://shorttermloansxonline.com/ ">instant short term loans </a>
short term loans bad credit
989. Caseydrumb
02.07.17
09:36
<a href=http://badcreditloansz.com/>car loans with bad credit </a>
bad credit car loans
<a href=" http://badcreditloansz.com/ ">home loans with bad credit </a>
bad credit loans
988. Jamesknict
02.07.17
09:36
<a href=http://personalloanxcalculator.com/>hdfc personal loan calculator </a>
citibank personal loan calculator
<a href=" http://personalloanxcalculator.com/ ">personal loan emi calculator </a>
loan calculator personal
987. Charleshum
01.07.17
23:17
wh0cd334617 <a href=http://tetracyclineantibiotics.us.com/>online tetracycline prescription</a> <a href=http://bentyloverthecounter.us.com/>visit website</a>
986. Andrewmek
30.06.17
23:39
<a href=http://fastcashxloans.org/>fast cash loans </a>
fast cash loans bad credit
<a href=" http://fastcashxloans.org/ ">fast cash loans for unemployed </a>
500 fast cash loans
985. JamesNam
30.06.17
23:28
<a href=http://shorttermloansxonline.org/>short term loans for bad credit </a>
short term loans definition
<a href=" http://shorttermloansxonline.org/ ">short-term loans </a>
short term loans bad credit
984. Clintmig
30.06.17
23:14
<a href=http://loansforbadcreditx.org/>bank loans for bad credit </a>
loans for veterans with bad credit
<a href=" http://loansforbadcreditx.org/ ">loans for bad credit </a>
cash loans for bad credit
983. WilliamSuift
30.06.17
23:14
<a href=http://cashadvancexamerica.org/>cash advance america review </a>
advance america cash advance
<a href=" http://cashadvancexamerica.org/ ">advance america cash loans </a>
advance america cash loans
982. JamesNut
30.06.17
22:25
<a href=http://paydayloansxonline.org/>payday loans no credit check </a>
payday loans las vegas
<a href=" http://paydayloansxonline.org/ ">legitimate payday loans online no credit check </a>
payday loans online
981. Jamesknict
30.06.17
22:25
<a href=http://personalloanxcalculator.org/>personal loan calculator </a>
loan calculator personal loan
<a href=" http://personalloanxcalculator.org/ ">loan calculator personal </a>
personal loan calculator interest
980. StephenCoubs
30.06.17
22:25
<a href=http://discoverpersonalxloans.org/>discover card personal loans </a>
discover personal loans income verification
<a href=" http://discoverpersonalxloans.org/ ">discover card personal loans </a>
discover personal loans rates
979. Caseydrumb
30.06.17
22:25
<a href=http://badcreditloansx.org/>bad credit auto loans </a>
auto loans with bad credit
<a href=" http://badcreditloansx.org/ ">cash loans for bad credit </a>
bad credit loans
978. SimonRob
29.06.17
22:07
<a href=http://valtrexgenericcost.com/>cost of generic valtrex without insurance </a>
valtrex generic cost without insurance
<a href=" http://valtrexgenericcost.com/ ">valtrex cost without insurance </a>
valtrex cost in canada
977. BrandonNof
29.06.17
18:28
<a href=http://zithromaxz-pakprice.com/>z pak zithromax </a>
zithromax z-pak
<a href=" http://zithromaxz-pakprice.com/ ">zithromax z-pak price </a>
zithromax price
976. Anthonyneuth
29.06.17
18:28
<a href=http://buyzithromaxonlinex.com/>buy zithromax with no prescription </a>
buy zithromax without prescription
<a href=" http://buyzithromaxonlinex.com/ ">zithromax z pak buy online </a>
buy zithromax online
975. Allanunali
29.06.17
17:28
<a href=http://buyazithromycinonlinex.com/>azithromycin 500 mg buy online </a>
where can i buy azithromycin over the counter
<a href=" http://buyazithromycinonlinex.com/ ">where to buy azithromycin </a>
buy azithromycin online usa
974. PeterWhext
29.06.17
15:16
<a href=http://valacyclovirprice.com/>valacyclovir cvs price </a>
price of valacyclovir
<a href=" http://valacyclovirprice.com/ ">valacyclovir hcl 1 gram tablet price </a>
valacyclovir hydrochloride 1g tablet price in india
973. TimothyWex
29.06.17
15:09
<a href=http://valtrexpricewithoutinsurance.com/>valtrex cream price </a>
valtrex cream price
<a href=" http://valtrexpricewithoutinsurance.com/ ">valtrex price with insurance </a>
price of valtrex
972. RichardVen
29.06.17
14:17
<a href=http://buyvaltrexonlinex.com/>valtrex generic buy online </a>
buy valtrex online without prescription
<a href=" http://buyvaltrexonlinex.com/ ">can you buy valtrex online </a>
buy valtrex online with prescription
971. EdwardRap
27.06.17
10:12
<a href=http://buytadalafilxonline.com/>buy tadalafil online </a>
buy tadalafil
<a href=" http://buytadalafilxonline.com/ ">buy tadalafil online </a>
buy tadalafil 5mg
970. StephenIncob
27.06.17
10:11
<a href=http://tadalafil20mgbestxprice.com/>tadalafil best price 20 mg </a>
tadalafil best price 20 mg
<a href=" http://tadalafil20mgbestxprice.com/ ">tadalafil 20 mg price </a>
tadalafil 20 mg best price
969. KennethNob
27.06.17
09:10
<a href=http://sildenafil20mgprice.com/>sildenafil price walmart </a>
sildenafil price at walmart
<a href=" http://sildenafil20mgprice.com/ ">sildenafil walgreens price </a>
sildenafil 100 mg best price
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
1.4616