Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« декември 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Връзка с мен

Публикации 16:14
« Обратно
Вземи в gLOG
Кратка история на психотерапията
Още от зората на човешкото съществуване междуличностната психология е била важна част от лечението на един човек от друг. Вероятно всички светци, шамани, лечители чрез внушение и други подобни методики разчитали на известна степен емпатия с пациентите си, за да може лекарството или илюзията за лек да се задейства. В миналото дори западната медицина е разчитала твърде много на мистичната сила на практикуващите лекари и на вярата на пациентите като част от лековитата сила на процеса.
До средата на XIX в. и първите няколко десетилетия от XX в. някоя лекция от страна на лекаря била единственият вид психотерапия, която емоционално притесненият човек, смятан за нормален, можел да очаква като помощ. В зависимост от темперамента на лекаря, за който ставало въпрос, това или било вид утешително окуражение, или обвинение в глупост.
След това обаче следва приказката за подходящия човек, дошъл на подходящото място в подходящото време. Зигмунд Фройд бил млад лекар, който специализирал неврология. Интересувал се от хипноза и бил изключително начетен в сферата на философията и антропологията. Живял във Виена, в Централна Европа, т.е. на идеалното място, за да бъде обладан от треската на философската и научната мисъл, от провеждането на опити и от приложните науки, които се развили в края на XIX в. По това време демонстрациите на хипноза били нещо популярно и Фройд забелязал, че някои от невидимите, макар и действително реални за изследваното лице физически болести, които хипнозата можела да предизвика - като загуба на възможността да се използва крайник, или „забравяне" на нещо, което човек знае от много време - приличат на тези, които е забелязал при т.нар. хистерични пациенти. Това го накарало да се замисли дали тези симптоми не се дължали на някакви скрити сили на психиката. Търсейки отговора, Фройд извел на преден план идеята, че голяма част от това, което сме, както и това, което ни стимулира и мотивира, е скрито от ежедневния ни мисловен процес. Това дало началото на изследване, поставящо на преден план несъзнателното в личността и описващо защитните механизми, като именно Фройд представя първия модел за разбиране на неврозата, както и съответното лечение.
Първоначално Карл Юнг последвал идеите на Фройд, но след време вниманието му се изместило върху тълкуването на фантазмите и сънищата при сътрудничеството между терапевт и пациент. След като Юнг разработил своите независими теории по аналитична психология, той съвсем се отделил от Фройд.
До 1910 г. Адлер също бил последовател на Фройд. В крайна сметка обаче той отрекъл основната фройдистка идея, че двигателната енергия на човека се черпи от примитивното, хедонистично поле на желанието, наречено То. Вместо това Адлер наблегнал на социалните фактори в развитието на човека. Неговата теория, наречена индивидуална психология, се занимава единствено с начина, по който се развива животът на пациента. За разлика от Фройд теориите на Адлер не се използват широко. Въпреки това те несъмнено допринасят за появата на развилите се впоследствие множество терапии, частично вдъхновени от Фройд и частично от по-достъпните социални и педагогически парадигми, които по-късно започнали да изникват най-вече в САЩ.
След известно време още трима души - Мелани Клайн, Д. У. Уиникът и Феърбрейн сътрудничат на наречената по-късно Британска школа, основана върху разработването, изменението и разширяването на идеите на Фройд. Техните теории акцентират върху разбирането на начина, по-който ключовите взаимоотношения се представят в самия човек. Според тях основният нагон не е нито инстинктивен, нито чисто социален, а се основава на желанието ни да се свържем с другите: да обичаме и да ни обичат в замяна.
С течение на времето и главно след Втората световна война се появили нови типове терапии, които били много по-достъпни и по-лесно разбираеми от все повече интересуващата се публика. Всяка от тези терапии се различавала от останалите по своята различна група основни разбирания за природата на човешката психика. Карл Роджърс развива центрираната към човека терапия, която приема, че в същността на своето същество всеки човек е цялостен, добър и идеално мотивиран и че задачата на терапията е да извади на повърхността всички тези неща. За разлика от всички други терапии центрираната към човека терапия е именно това, което обозначаваме с термина „консултация", макар че тази дума в днешно време е толкова всеобхватна и обобщаваща, че е най-добре да я избягваме в името на яснотата.
Транзакционният анализ като терапия, развила се в богатата почва на т.нар. Движение на човешкия потенциал (нещо подобно на термин-покривало на терапиите и теориите, които се стремят да бъдат достъпни и полезни за колкото се може повече хора), дължи много на първоначалните идеи на Фройд. Например мисловният апарат, постулиран от Фройд като То, Аз и Свръхаз, се отразява в състоянията на Аза при транзакционния анализ, съответно като дете, възрастен и на родител. Друг важен елемент на транзакционния анализ е фактът, че се използва единствено в групи.
Най-ранната истинска психотерапевтична работа с групи започва в армията, в началото на века по не дотам мащабен, но показателен начин. Прилага се, за да се помогне на хората, които страдат от неврозата на войната. След това прераства в групов анализ: тип групова работа, който използва психоаналитични или фройдистки идеи като своя обосновка. Освен транзакционния анализ основните терапии при взаимодействието на работата с група и Движението за човешкия потенциал са гещалт-терапията, първичната терапия, психодрамата и срещите.
Въпреки това всички тези типове психотерапии по един или друг начин са тръгнали от трудовете на Фройд. Това се дължи на факта, че създателите на новите терапии често били подлагани на анализа и впоследствие се отвръщали от нейните правила; пример за такива терапевти са Фритц (Фредерик) Пърлс (представител на гещалт-терапията) и Артър Дженов (на първичната терапия). Дори и да не са се били подложили на терапия, пак им е било трудно да се измъкнат изпод сянката на Фройд. Пример за това е Джейкъб Л. Морено, който създава психодрамата и който винаги смятал, че тя е по-добър метод от психоанализата, а самият той - по-висшестоящ от Фройд. Но ако Морено не е приемал, че работи в сянката на Фройд, защо тогава непрекъснато се е опитвал да вземе връх над него?
Третият основен поток е този на теориите за ученето, където влизат насоки от типа на бихевиористичната (поведенческата) психология, разработена от Скинър и други психолози главно в Северна Америка. Вероятно бихевиористичната терапия е тази. която по отношение на основните си разбирания се отдалечава най-много от всички терапии, възникнали въз основа на идеите на Фройд. Акцентирайки върху наблюдаваното поведение и обективната оценка, бихевиористичната и свързаната с нея когнитивна терапия са изключително насочени към практиката.
В концептуалното пространство между Движението на човешкия потенциал и теорията за ученето са се развили много други типове терапии, между които: рационално-емоционална терапия, терапия на двойката, консултация при загуба на близък човек, сексуална терапия и поведенчески модифицирани групи. Привлекателната сила и стойността на тези терапии се крие в начина, по който всяка от тях постига своите цели, както и в необходимото й за това време. Същевременно обаче всички те могат да се използват за фокусиране върху специфични проблеми.
Основните постулати на психотерапията са следните:
- взаимоотношението между пациента и терапевта е важно за процеса на терапията;
- в резултат на терапията е възможен по-голям избор на мисли, действия и емоции от страна на изследваното лице;
- дейността на терапията разкрива аспекти от мисълта, действието и емоциите на пациента, които преди това той не е осъзнавал;
- терапевтичната връзка ще позволи на пациента да се срещне и да изследва трудните и разстройващи,за самия него факти;
- пациентът има желание и възможност да се учи от терапевтичния процес и да развие способност да се справя с трудностите по начин, ставащ непрекъснато все по-независим.

ПРИЧИНИ ДА СЕ ПОДЛОЖИМ НА ПСИХОТЕРАПИЯ:

Принудата да повтаряме
Едно от най-неприятните неща, които можем да осъзнаем, е това, че нещата в отношенията ни непрестанно се разпадат по един и същи начин. Фройд описва това много добре:
Срещали сме хора, при които всички човешки взаимоотношения водят до един и същи резултат: например благодетеля, който след време е изоставен от всичките си протежета независимо от множеството различия помежду им и който по този начин е обречен да вкуси от цялостната горчивина на неблагодарността; или човек, чиито приятелства винаги завършват с предателство от страна на неговите приятели; или човек, който в личния си живот непрекъснато издига другия до равнище на страхотна власт в личен или обществен план и след това го замества със следващия; или любовника, при който всяка любовна връзка с жена преминава през едни и същи цикли и достига до един и същи край.
След като сме забелязали подобна тенденция в самите нас, не е възможно да я забравим. Опитите да я разрешим самостоятелно рядко се увенчават с успех, донякъде поради това, че „разрешаването на нещата сами за себе си" е вероятно част от проблема. Също така и поради факта, че един проблем винаги има много по-голямо съдържание, отколкото усещаме съзнателно, но то не може да се изведе на фокус от несъзнателното без помощта на някой друг. В крайна сметка принудата да продължим да повтаряме поведението си в нашите връзки по такъв начин, че да вредим на своето или на чуждото благополучие, се корени в миналото. Ние несъзнателно задействаме за пореден път разрушените взаимоотношения от своето детство и неволно подбираме тези хора около нас, които - по подобни техни си причини - ще се почувстват задължени да участват в играта.

Непоносимото чувство да си "заседнал"
Понякога чувството или усещането, което подтиква човек да потърси психотерапия, е умственият еквивалент на нагазването в гъст захарен сироп и спирането пред някаква невидима бариера. Изтощени, с разклатени основи и в много потиснато настроение някои хора се предават на това положение и се опитват да намалят болката, като се убеждават, че единствено това може да им даде животът, че това е всичко, на което могат да се надяват, и че така или иначе е всичко, което вероятно са заслужили. Други търсят помощ с малкото надежда, която им е останала.

Общо недоволство от живота
То е свързано с чувството, че си заседнал, но се различава от него. Общото недоволство е нещо подобно на промъкващо се физическо неразположение, което бавно се просмуква в живота на човека и го кара да разглежда бъдещето си като предсказуемо и безинтересно. Смелостта да разбере това състояние на нещата и да поиска да продължи по някакъв друг начин може да доведе индивида до невероятни постижения. Например някои хора продават абсолютно всичко, което притежават, и започват нов живот; други се разделят с партньорите си, с които живеят от много време; трети купуват яхти и започват да пътуват из целия свят. Тези „промени в обстановката" рядко помагат, защото вътрешният емоционален свят на индивида си остава същият. Има известна доза истина в ориенталската поговорка: „Независимо колко надалеч отплуваш, хоризонтът си остава същият."
Смелата постъпка, която може да извърши човек, когато е цялостно недоволен от живота си, е да открие източника на недоволството с помощта на някакъв тип интроспекция. Много хора се страхуват, че това ще ги накара да се почувстват по-зле и в началото това наистина може да се случи. Въпреки това този страх трябва да се сравни с чувството на потъване, което вероятно ще почувстваме след години, когато някоя гигантска промяна или катаклизъм в нашия живота не би имала никакво реално значение за нас самите.
Понякога някоя криза в живота разрушава способността на човек да се справя с емоционалните си проблеми, които вероятно винаги са го притеснявали, но дотогава не са имали толкова разстройващ ефект. Съществуват три типа кризи, а именно:
Криза в отношенията - например изоставяне от партньора, смърт на близък човек, промени в отношенията с родителя или детето.
Криза на личността - например откриването на някакво сериозно заболяване, като СПИН или рак.
Криза на обстановката - това е като загуба на вашия дом или работа, непланирана поява на дете, а дори и на неочаквано богатство.

Обсебване от миналото
Завързан със стотици миниатюрни нишки, подобно на Гъливер в книгата на Суифт, човек често разбира, че е ограничен в настоящето от стотици спомени за събития от миналото, както и от отношението си към тях. Основният източник на фрустрация е усещането, че нищо не може да се изживее или обхване цялостно - винаги в стомаха ни си остава един възел, или в най-затънтеното ъгълче на съзнанието ни се крие някакъв ужас, които никога няма да забравим. Същевременно някои хора страдат изключително силно по хора, които смятат, че са разочаровали. С времето оплакванията - особено онези, които никога не могат реално да се изгладят от виновника - се превръщат в нещо като светилище, към което непрекъснато се връщаме и прекланяме. Всеки човек в подобна позиция може несъзнателно да прекара своя живот в разбиване на взаимоотношенията си с другите, тъй като търси някого, който или да премахне предизвиканата болка (нещо напълно невъзможно), или да плати за тази болка (нещо също толкова невъзможно).

Депресия
Депресията е често срещан проблем, който има линейна структура. В единия край се намират чувствата, които се появяват, когато нещата вървят на зле или когато човек загуби посоката в своя живот; в средата е омаломощаваща-та загуба на способността ни да се справим с ежедневието си - например поради силно притеснение или безпокойство, последвало някаква загуба или криза в живота ни; а в другия край на спектъра е напълно оформената клинична депресия. Депресията в по-лошата част на оста се характеризира с трудности при заспиване, загуба на апетит, чувство на безнадеждност, ниско енергийно ниво, загуба на сексуален интерес, както и неспособност за концентрация. Някои от психотерапиите предлагат добро разрешение на психологичните особености на депресията. По-сериозните депресивни състояния се дължат на химичния дисбаланс в мозъка и изискват лечение от психиатър или от семейния общопрактикуващ лекар. Ако се съмнявате в причините на депресивните си чувства или желанието си за самоубийство, трябва винаги да се посъветвате с лекар, преди да започнете каквато и да е форма на психотерапия.

Тревожност
Тревожността е общ симптом на ежедневния ни живот и вероятно се корени в нашата изключително важна и примитивна способност да се страхуваме. В психологически план тревожността често смущава човек, защото изглежда така, сякаш се е появила без причина. Всъщност причината е скрита от осъзнаването й в нашето несъзнавано - тази част от психологическото ни функциониране, която не съзнаваме. Скритите или забранени импулси, мисли и отношения причиняват тревожност тогава, когато заплашват да излязат на повърхността и да станат съзнавани. Обикновено реакцията ни по отношение на тревожността, преди да я съзнаваме, е отново да избутаме нежеланите чувства - като яд или сексуално желание - назад и навътре в себе си с подходящия за случая защитен механизъм. Когато тревожността вече не може да се контролира задоволително, тя изскача на повърхността като един от характерните симптоми, които довеждат хората до терапия.

Фобии и мании
Има множество видове фобии, някои от които са по-известни от други. Дали страхът е от други хора, паяци, изпити или мръсотия, тревожността е един от основните симптоми, свързани с фобията. Поведенческите терапии се опитват да сведат тревожността до минимум и по този начин да намалят силата на предмета или ситуацията, които водят до появата на тази фобия. От друга страна, психотерапиите от типа на психоанализата приемат гледната точка, че фобията е външната проява на някакъв потиснат конфликт и че този конфликт трябва да бъде разследван и разбран, за да няма повече „нужда" от съответстващото му външно поведение.

Трудности във взаимоотношенията
Много от трудностите във взаимоотношенията се проявяват в по-голяма степен в определени моменти от нашия живот, например когато децата стават по-независими, когато достигнем средна възраст или когато премисляме своето пенсиониране (дали по-ранно или не).
Характерни примери за такива трудности са следните:
Взаимоотношенията между жените и майките им.
Взаимоотношенията между мъжете,и бащите им (особено когато бащите са в края на живота си).
Взаимоотношенията между съпружески двойки.

Проблеми в групи
Много хора откриват, че взаимоотношенията в групите са трудни. В известна степен това трябва да се очаква, тъй като социализацията е най-сложната човешка дейност. Но при някои хора идеята за група предизвиква особен ужас. Обикновено такива личности са преживели ограничени или травмиращи преживявания при първите си взаимоотношения в група, а именно в семейството. Те непрекъснато избягват ситуациите, в които очакват, че ще повторят това или ще го напомнят на онези, които са ги тревожили и обърквали в детството, а това ги превръща в изолирани от обществото възрастни хора. Например човек, чието семейство е решавало проблемите си с кавги, спорове, отхвърляне и словесна жестокост. Като възрастен в своите взаимоотношения той ще избягва преговори, конфронтации и справяне със силните възгледи на другите. Парадоксално е, но такива хора обикновено завършват кариерата си на някой управленски пост, защото независимо от факта, че усилено се мъчат да принадлежат на някоя група, те го правят по такъв начин, че избягват (както се надяват) конфронтациите, защото се чувстват отговорни за тях. Деспотичните родители, директори на училище и политици, както и директорите на фирми, са пример за хора, които се опитват да принадлежат към групата, без обаче да станат една нормална част от процесите в нея. За някои хора социалната изолация е приемлив вариант, но за повечето заемането на длъжност и изграждането на семейство изискват известна степен на самочувствие в груповата ситуация.

Работни взаимоотношения
Стресът на работното място е една от най-често срещаните трудности, преживявани от хора, които са доволни във всякакъв друг план. Независимо каква е очевидната причина, лошите взаимоотношения между хората представляват основната причина за проблемите ни на работното място. В голям мащаб това включва индустриалните отношения и динамиката на институциите. Когато става въпрос за отделните индивиди, най-добрият начин за справяне с този вид стрес е самият човек да разбере своята роля в предизвикването на подобно състояние, да помисли какво може и какво не може да промени и в зависимост от това да се приспособи, като използва новите си познания като защита срещу отчаянието и безсилието. Ако това е невъзможно, вероятно трябва да се потърси ново, по-добро работно място. В такъв случай обаче подобно глобално решение трябва да бъде предшествано най-малкото от повишено лично осъзнаване, което, както описахме по-рано, е единственият разумен начин да извършваме подобни промени.

Стремеж към развитие
Рядко мотивацията за започване на психотерапия е нещо толкова недвусмислено, колкото е например най-обикновеното ни желание да се опознаем повече, но въпреки това, подобно желание често е част от причините за подлагането ни на нея. По принцип човекът е любопитно същество и, общо взето, се насочва към неща, които едновременно са и вълнуващи, и му носят усещане за благополучие. Много терапевтични срещи предлагат и двата елемента, като по този начин представляват привлекателен процес, към който можем да се присъединим. Въпреки това има два основни проблема, които водят началото си от този факт. На първо място, терапиите, които са нещо сензационно, драматично или изключително емоционално имат склонността грешно да приемат „опита" като засилено осъзнаване и разширение на личния избор. На второ място, тези хора са предразположени да се превърнат в „растежохолици", т.е. те разбират, че не могат да се справят, без да са под влиянието на определен тип терапия. Това понякога не само усложнява развитието им в емоционален план, но и ги превръща в жертва на безскрупулни и невежи терапевти.

Желанието да станем терапевти
Някои хора знаят, че искат да бъдат терапевти и разбират, че подлагането им на терапия е най-доброто начало за това. Други не осъзнават, че желаят да бъдат терапевти, и могат неусетно да саботират своя личен терапевтичен опит, като се състезават с терапевта.

Специфични причини за търсене на терапия
Има множество специфични причини за търсене на терапия ето защо доста агенции предлагат групова терапия. Някои от причините за търсене на терапия са:
проблеми при храненето (от типа на булимия, анорексия, пълнота),
сексуални злоупотреби в детството,
аборт,
СПИН,
алкохолизъм,
злоупотреба с медикаменти,
тежка загуба,
фобии,
изнасилване.

Използвана литература:
ПРИНЦИПИ НА НЕВРО-ЛИНГВИСТИЧНОТО ПРОГРАМИРАНЕ
Ян Макдермът, Джоузеф О'Конър
13 Септември 09, 16:14    Коментари (1745)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..18 край 
1745. Joeslamp
11.12.17
01:47
instant online loans <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>online payday loans for bad credit</a> payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>website</a>
1744. Jamesslamp
10.12.17
18:54
quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>money loans quick</a> quick cash loans today https://quickloans.us.com - payday loans quick cash
1743. Joeslamp
10.12.17
00:40
easy approval personal loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loan today</a> quick personal loans with no credit check <a href=https://quickloans.us.com>online quick loans no credit check</a>
1742. Direct Lenders
09.12.17
18:19
cash loans <a href="https://loan.us.org">loans online</a> no credit check emergency loans <a href=https://loan.us.org>loan</a>
1741. Cash Advance
08.12.17
10:21
fastest payday loan <a href="https://loan.us.org">loan</a> loan <a href=https://loan.us.org>online payday loans for bad credit</a>
1740. Loans For Bad Credit
08.12.17
03:41
payday <a href="https://payday.us.com">payday loan</a> a payday loan <a href=https://payday.us.com>direct lender payday loans</a>
1739. Term Paper Writers
06.12.17
19:06
college essay <a href="https://essay.us.org">essay</a> best college application essays <a href=https://essay.us.org>college essay</a>
1738. Jamesslamp
05.12.17
05:13
write a college essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay writing help</a> college essay https://collegeessay.us.com - online essay writing help
1737. Jamesslamp
04.12.17
21:33
personal loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a> loan options for bad credit https://badcreditpersonalloans.us.com - bad credit payday loans
1736. Loans For Bad Credit
04.12.17
19:34
direct lenders payday loans <a href="https://payday.us.com">payday</a> speedycash <a href=https://payday.us.com>direct lender payday loans</a>
1735. Joeslamp
02.12.17
06:29
university essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service review</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>cheap essay writing service us</a>
1734. Paydayloan
02.12.17
04:03
quick personal loans for fair credit <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans online</a> quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>
1733. Payday Express
01.12.17
19:28
short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans no credit check</a> short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans for bad credit</a>
1732. Jamesslamp
30.11.17
00:01
help with college essays <a href=https://collegeessay.us.com>college essays</a> college essays help https://collegeessay.us.com - help on essay
1731. Joeslamp
29.11.17
11:33
porn chat <a href=https://webcamsex.us.com>live chat</a> webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>nude video chat</a>
1730. Paydayloan
29.11.17
04:26
loans short term unsecured <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans no credit check direct lender</a> short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>need a loan today</a>
1729. White Paper Writer
28.11.17
09:02
buy essays <a href=https://buyessays.us.com>buy essay online</a> buy essay cheap <a href=https://buyessays.us.com>buy essays</a>
1728. Write
28.11.17
07:52
buy essay cheap <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a> buy an essay <a href=https://buyessays.us.com>buy essay online</a>
1727. Pay To Write Essays
27.11.17
23:38
help on essay <a href=https://buyessay.us.com>buy an essay online cheap</a> online essay help <a href=https://buyessay.us.com>online essay</a>
1726. Pay To Write Essays
27.11.17
21:52
assignment essay help <a href=https://buyessay.us.com>buy essay</a> essay buying <a href=https://buyessay.us.com>buy essay online</a>
1725. Joeslamp
27.11.17
20:52
cheap custom essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>assignment of benefit</a> essay writing service review <a href=https://essaywritingservices.us.com>third grade homework</a>
1724. Pamslamp
27.11.17
13:52
best homework help websites <a href="https://essayshelp.cricket">buy essays</a> need help with math homework <a href=https://essayshelp.cricket>essays help</a> direct lenders payday loans <a href="https://directpaydaylenders.trade">direct payday lenders</a> direct lenders of loans <a href=https://directpaydaylenders.trade>a payday loan</a> hot webcam girls <a href="https://hotwebcamgirls.trade">adult webcam sites</a> hot webcam girls <a href=https://hotwebcamgirls.trade>free webcam sluts</a> paper writing <a href="https://paperwriting.cricket">writing a paper</a> dissertation writing <a href=https://paperwriting.cricket>pay people to do your homework</a> cash advance <a href="https://paydayloandirectlender.bid">direct lender payday loans</a> direct lender payday loans <a href=https://paydayloandirectlender.bid>online payday loans instant approval</a> getting a loan <a href="https://gettingaloan.loan">loans online instant approval</a> loan cash <a href=https://gettingaloan.loan>getting a loan</a> direct lender payday loans <a href="https://directlenderloans.loan">payday advance loan</a> direct lender loans <a href=https://directlenderloans.loan>payday loans direct lender</a> homework help science <a href="https://buyessays.science">buy essays</a> buy essays <a href=https://buyessays.science>do my assignment for me</a>
1723. Jamesslamp
27.11.17
02:41
college essay helper <a href=https://collegeessay.us.com>college essay service</a> help with college essays https://collegeessay.us.com - help with essay writing for university
1722.
27.11.17
01:35
cash loans to your door
bad credit payday loans direct lenders
advance payday
self employed loans
cash loans las vegas
1721. Pamslamp
25.11.17
23:11
easy payday loans <a href="https://easypaydayloans.cricket">advance cash payday loan</a> easy payday loans <a href=https://easypaydayloans.cricket>easy online payday loans</a> instant online loans <a href="https://onlinepaydayloansinstantapproval.loan">payday cash loan</a> money lender no credit check <a href=https://onlinepaydayloansinstantapproval.loan>online payday loan instant approval</a> internet payday loans <a href="https://directlenderspaydayloans.cricket">internet payday loans</a> direct payday loan lenders <a href=https://directlenderspaydayloans.cricket>small online payday loans</a> girl webcam <a href="https://webcamamateur.science">bbw webcam</a> webcam amateur <a href=https://webcamamateur.science>girl webcam</a>
1720. Online Loans
25.11.17
02:31
small cash loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit online</a> personal loans bad credit reviews <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>need cash fast with bad credit</a>
1719. Payday Express
24.11.17
23:31
short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>how do payday loans work</a> loan companies for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>how can i get a loan</a>
1718. Get A Loan
24.11.17
17:29
quick personal loans in new york <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans no credit check</a> loans quicken <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans bad credit</a>
1717. Joeslamp
24.11.17
17:19
buy an essay online <a href=https://essayonline.us.com>buy essay online</a> Discover More <a href=https://essayonline.us.com>online homework</a>
1716. Quick Loans
24.11.17
14:28
short term loan bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>no fee loans</a> short term cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>nevada payday loans</a>
1715. Easy Payday Loan
24.11.17
08:25
quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans lenders</a> quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a>
1714. Best Online Loans
24.11.17
05:25
short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> loan finder <a href=https://shorttermloans.us.com>mobile loans</a>
1713. Speedy Cash
24.11.17
02:23
how can i get a personal loan with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ontario</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a>
1712. Speedycash
23.11.17
17:21
online payday loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans for bad credit</a> short term loans oklahoma <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a>
1711. Speedycash
23.11.17
14:19
fast payday loans direct lender <a href=https://quickloans.us.com>quick loans rates</a> loans quickly <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loan online</a>
1710. Direct Lender Loans
23.11.17
08:17
quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a> quick loans <a href=https://quickloans.us.com>easy personal loan approval</a>
1709. Loans For Bad Credit
23.11.17
05:17
personal loans quick <a href=https://quickloans.us.com>fast loans no credit</a> quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>get loan fast</a>
1708. Bad Credit
22.11.17
23:14
quick payday loans with bad credit <a href=https://quickloans.us.com>quick easy loans bad credit</a> fast and easy money <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a>
1707. Speedycash
22.11.17
20:14
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit direct lenders</a> bad credit payday loan direct lenders <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit loans nc</a>
1706. Speedycash
22.11.17
17:13
personal loans quick <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a> quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a>
1705. Instant Online Loans
22.11.17
05:09
loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a> las vegas payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan no credit check</a>
1704. Cash Advance
22.11.17
02:08
quick cash loans today <a href=https://quickloans.us.com>quick fast money</a> quick cash loans bad credit <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans today</a>
1703. Easy Payday Loan
21.11.17
23:07
short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans direct lender</a> short term personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>cash loan no credit check</a>
1702. Speedycash
21.11.17
20:06
loans short term no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>ez money loan</a> loan no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>unsecured personal loans</a>
1701. Joeslamp
21.11.17
15:51
paper writing services <a href=https://essayonline.us.com>write my essay online</a> writing essay online <a href=https://essayonline.us.com>essay online</a>
1700. Joeslamp
21.11.17
14:54
quick loan online <a href=https://quickloans.us.com>fast payday loans bad credit</a> fast loans online <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a>
1699. Online Lenders
21.11.17
14:04
loans las vegas <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans colorado</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>unsecured bad credit loans</a>
1698.
21.11.17
11:28
slots & games
online casino 200 match bonus
online casino hiring
no deposit bonus uk
fruit machines online
1697. Loan Cash
21.11.17
11:02
loan interest rates <a href=https://shorttermloans.us.com>loan online</a> quick easy loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a>
1696. Pamslamp
21.11.17
11:01
hot webcam girls <a href="https://hotwebcamgirls.trade">webcam porn video</a> hot webcam girls <a href=https://hotwebcamgirls.trade>girls live cam</a> online payday advance loan <a href="https://advancecashpaydayloan.bid">advance payday loans online</a> online payday loans direct lenders <a href=https://advancecashpaydayloan.bid>online payday advance loan</a> guaranteed payday loans <a href="https://guaranteedpaydayloans.stream">easy payday loans</a> guaranteed payday loans <a href=https://guaranteedpaydayloans.stream>short term loans direct lenders</a> payday loans direct lenders <a href="https://directpaydaylenders.trade">direct payday lenders online</a> cash advance no credit check <a href=https://directpaydaylenders.trade>direct payday lenders</a> best payday loan <a href="https://easycashpaydayloan.cricket">online payday loan</a> advance cash payday loan <a href=https://easycashpaydayloan.cricket>payday advance loan</a> best webcams <a href="https://fuckshow.bid">show girls</a> fuck show <a href=https://fuckshow.bid>live show</a> school papers <a href="https://schoolpapers.stream">homework help sites</a> research papers <a href=https://schoolpapers.stream>research papers</a>
1695. Pamslamp
21.11.17
08:45
free sex cam <a href="https://freesexcam.cricket">wife webcam</a> free sex cam <a href=https://freesexcam.cricket>free sex cam</a> online payday loan lenders <a href="https://bestpaydayloanonline.stream">online payday loan lenders</a> easy payday loans <a href=https://bestpaydayloanonline.stream>online payday loan lenders</a> instant loans online <a href="https://instantpaydayloans.loan">instant payday loans</a> direct payday loans <a href=https://instantpaydayloans.loan>speedycash</a> college essay prompts <a href="https://collegeadmissionessay.stream">college essay prompts</a> where can i buy an essay <a href=https://collegeadmissionessay.stream>college essay prompts</a> bad credit payday loans direct lenders <a href="https://paydayloansdirectlendersonly.webcam">payday loans direct lenders only</a> best pay day loans <a href=https://paydayloansdirectlendersonly.webcam>payday loans direct lenders only</a> online payday advance loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.science">no credit check loans</a> online payday loan application <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.science>payday loans online</a> slut cams <a href="https://slutcams.webcam">slut cams</a> fetish cams <a href=https://slutcams.webcam>fetish cams</a> easy online payday loans <a href="https://easypaydayloans.cricket">easy payday loans</a> easy payday loans <a href=https://easypaydayloans.cricket>easy online payday loans</a> research papers <a href="https://researchwriting.trade">paper writing</a> research paper <a href=https://researchwriting.trade>research writing</a> webcam amateur <a href="https://webcamamateur.science">webcam sluts</a> girl webcam <a href=https://webcamamateur.science>bbw webcam</a>
1694. Personal Loans
21.11.17
02:00
short term loan <a href=https://shorttermloans.us.com>quick short term loans</a> loan compare <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans for bad credit</a>
1693. Bad Credit
20.11.17
22:59
short term personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>no credit check payday loans direct lenders</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a>
1692. Pamslamp
20.11.17
17:05
online payday advance loan <a href="https://advancecashpaydayloan.bid">easy payday loan</a> advance cash payday loan <a href=https://advancecashpaydayloan.bid>advance cash payday loan</a> research paper writing help <a href="https://schoolpapers.stream">online math homework help</a> school papers <a href=https://schoolpapers.stream>school papers</a> free sex chat <a href="https://freesexcam.cricket">free sex chat</a> free webcam sex <a href=https://freesexcam.cricket>free webcam sex</a> payday faxless fast cash loan <a href="https://gettingaloan.loan">payday loans no credit check</a> payday loan <a href=https://gettingaloan.loan>loan cash</a> bad credit payday loans direct lenders <a href="https://guaranteedpaydayloans.stream">guaranteed payday loans</a> guaranteed payday loans <a href=https://guaranteedpaydayloans.stream>easy payday loans</a> best payday loans online <a href="https://bestpaydayloansonline.trade">best online payday loans</a> easy payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.trade>best payday loans online</a> direct lender payday loans <a href="https://paydayloandirectlender.bid">direct lender payday loans</a> quick loans <a href=https://paydayloandirectlender.bid>direct lender payday loans</a> payday loans direct lender <a href="https://directlenderloans.loan">payday loans direct lender</a> direct lender payday loans <a href=https://directlenderloans.loan>direct lender</a> direct lenders payday loans <a href="https://paydayloansdirectlendersonly.webcam">payday loans direct lenders only</a> payday loans direct lenders <a href=https://paydayloansdirectlendersonly.webcam>direct lenders payday loans</a>
1691. Loans For Bad Credit
20.11.17
16:57
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> small loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans for bad credit</a>
1690. A Payday Loan
20.11.17
10:55
payday loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit loans now</a> compare personal loan interest rates <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit</a>
1689. Joeslamp
20.11.17
09:05
quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>loans quickly</a> need a fast loan <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a>
1688. Speedy Cash
19.11.17
22:51
bad credit personal loans reviews <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>money lenders bad credit</a> payday loans for bad credit in texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a>
1687.
19.11.17
21:47
monopoly slots online
uptown aces online casino
online slots offers
free online 3d slots no download
1686. Loan
19.11.17
19:49
quick loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a> fast loans no credit <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loan today</a>
1685. Online Loan
19.11.17
13:47
personal loans bad credit reviews <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan reviews</a> payday loans bad credit online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a>
1684. Loans
19.11.17
07:46
loans quickly <a href=https://quickloans.us.com>quick loan</a> quick loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans bad credit</a>
1683. Paydayloan
19.11.17
04:45
loans short term no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday</a> loan up <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans colorado</a>
1682. Loans Online
18.11.17
19:43
short term loans no credit checks <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> internet payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>express loans</a>
1681. Speedycash
18.11.17
16:41
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit loans in georgia</a> bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit</a>
1680. Pay Day Loan
18.11.17
13:40
personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> interest free personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>no credit check personal loan</a>
1679. Assignment Of Leases
18.11.17
11:29
online essay <a href=https://buyessay.us.com>buy custom essays online</a> university essay help <a href=https://buyessay.us.com>buy essay</a>
1678. Loan
18.11.17
10:40
short term loan lenders <a href=https://shorttermloans.us.com>short term quick loans</a> short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit checks</a>
1677. Speedycash
18.11.17
07:38
big loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans nyc</a> payday loans bad credit approval <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans online bad credit</a>
1676. Easy Payday Loan
17.11.17
22:36
long term personal loans <a href=https://shorttermloans.us.com>bad credit cash loans</a> quick loans <a href=https://shorttermloans.us.com>apply for a loan with bad credit</a>
1675. Payday Loans Online
17.11.17
19:34
payday loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a> bad credit personal loans texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans for bad credit</a>
1674. Quick Loan
17.11.17
16:33
bank personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ok</a> payday lenders for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>apply for personal loan online</a>
1673. Online Loans
17.11.17
01:28
personal loans bad credit texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit reviews</a> bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>loans bad credit lenders</a>
1672. Joeslamp
17.11.17
00:57
online personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>apply for personal loan</a> personal loans for bad credit in texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a>
1671. Bad Credit
16.11.17
22:27
quick loans <a href=https://quickloans.us.com>short term quick loans</a> no credit loans fast <a href=https://quickloans.us.com>quick loan lenders</a>
1670. Pay To Write Essays
16.11.17
16:37
help me write my college essay <a href=https://collegeessay.us.com>writing an essay for college</a> college essays <a href=https://collegeessay.us.com>writing an essay help</a>
1669. Online Payday Loan
16.11.17
16:25
quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loan bad credit</a> quick approval loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans online</a>
1668. Jamesslamp
15.11.17
00:07
online homework help <a href=https://essayonline.us.com>write essays online</a> write my essay online https://essayonline.us.com - homework online
1667. Jamesslamp
14.11.17
23:23
short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> loans for bad credit direct lenders https://shorttermloans.us.com - bad credit unsecured loans
1666. Jamesslamp
14.11.17
22:01
essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>Clicking Here</a> Discover More https://essaywritingservices.us.com - essay writing service
1665. Jamesslamp
13.11.17
22:29
online essay <a href=https://buyessays.us.com>buy essays online</a> essay buy https://buyessays.us.com - buy essay online uk
1664. Jamesslamp
13.11.17
13:22
payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> payday loans online https://onlineloans.us.com/ - here i found it
1663. Cash Advance
12.11.17
08:44
quicken loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans bad credit</a> easy loan company <a href=https://quickloans.us.com>quick loan calculator</a>
1662. Joeslamp
11.11.17
21:57
quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a> quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans no credit check</a>
1661. Joeslamp
11.11.17
19:09
write my essay online <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay</a> Discover More Here <a href=https://writemyessay.us.com>https://writemyessay.us.com/</a>
1660. Joeslamp
10.11.17
22:24
payday loans for bad credit guaranteed <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>apply for a personal loan with bad credit</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a>
1659. Jamesslamp
10.11.17
18:22
easy payday loan <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday bad credit loan</a> loans https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit
1658. Jamesslamp
10.11.17
12:20
secured personal loan rates <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a> payday loans for really bad credit https://badcreditpersonalloans.us.com - personal loans bad credit
1657. Best Payday Loan
10.11.17
12:10
payday loans bad credit ontario <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a> bad credit loans in georgia <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a>
1656. Jamesslamp
10.11.17
03:46
write essay <a href="https://scholarshipessay.webcam">essay writing</a> essay writing <a href=https://scholarshipessay.webcam>scholarship essay</a> nude shows <a href="https://freelivesexchat.webcam">live free sex chat</a> adult cam <a href=https://freelivesexchat.webcam>free live sex chat</a> college essay prompts <a href="https://collegeapplicationessays.science">college essay prompts</a> help essay writing <a href=https://collegeapplicationessays.science>do my computer science homework</a> loan cash <a href="https://paydayloanlenders.science">payday loan direct lenders</a> payday loan lenders <a href=https://paydayloanlenders.science>payday loan lenders</a> best essay writing service <a href="https://bestessaywritingservice.stream">best essay writing service</a> dissertation writing <a href=https://bestessaywritingservice.stream>best assignment writing service</a> best payday loans online <a href="https://smallonlinepaydayloans.trade">small online payday loans</a> small online payday loans <a href=https://smallonlinepaydayloans.trade>online payday loans</a> college essay prompts <a href="https://essayprompts.webcam">history papers</a> brainfuse homework help <a href=https://essayprompts.webcam>help on essay</a> university essay help <a href="https://collegeessaywriter.trade">essay help</a> college essays <a href=https://collegeessaywriter.trade>college essay help</a> free adult webcam chat <a href="https://freeadultvideochat.stream">free adult webcam chat</a> free adult video chat <a href=https://freeadultvideochat.stream>adultchat</a> custom essay <a href="https://customessay.webcam">buy dissertation</a> essay writer <a href=https://customessay.webcam>essay helper</a>
1655. Jamesslamp
09.11.17
05:58
college essays <a href="https://collegeessaywriter.trade">online essay writing help</a> college essay writer <a href=https://collegeessaywriter.trade>buy an essay</a> essay help <a href="https://essayprompts.webcam">essay prompts</a> website that writes essay for you <a href=https://essayprompts.webcam>help with my homework</a> argumentative essay <a href="https://customessay.trade">do my book report</a> motivate me to do my homework <a href=https://customessay.trade>college essay</a> live porn webcam <a href="https://liveporncam.trade">live porn cam</a> live porn cam <a href=https://liveporncam.trade>webcams porn</a> write my research paper <a href="https://writemyresearchpaper.science">write my paper</a> research paper <a href=https://writemyresearchpaper.science>write my research paper</a>
1654. Premium Assignments
08.11.17
20:26
writing an essay for college admission <a href=https://collegeessay.us.com>buy college essays online</a> help on essay writing <a href=https://collegeessay.us.com>argumentative essay help</a>
1653. My Essay Writing
08.11.17
01:36
college essay <a href=https://collegeessay.us.com>assignment essay help</a> buy college essays <a href=https://collegeessay.us.com>history essay help</a>
1652. Joeslamp
07.11.17
05:47
payday loans for bad credit online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans online</a> bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit</a>
1651. Speedycash
05.11.17
16:10
bad credit personal loans utah <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans utah</a> fast cash now bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit in texas</a>
1650. Jamesslamp
05.11.17
13:29
short term loans for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit checks</a> personal loan no credit check https://shorttermloans.us.com - short term loans
1649. Jamesslamp
05.11.17
10:51
places to get a loan with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>short term loan for bad credit</a> personal loans for bad credit https://badcreditpersonalloans.us.com - payday loans for bad credit texas
1648. Jamesslamp
04.11.17
22:37
bad credit personal loans for 5000 <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> personal loan interest rates https://shorttermloans.us.com - best payday loans
1647. Loans For Bad Credit
03.11.17
15:30
social loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> loans for really bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans canada</a>
1646. Online Loan
03.11.17
14:48
loan no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans colorado</a> payday loans no brokers <a href=https://shorttermloans.us.com>personal loans online</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.4555