Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« януари 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Връзка с мен

Публикации 14:54
« Обратно
Вземи в gLOG
Вилхелм Райх: Емоционалната чума - втора част
Разлики между реакциите на гениталния характер, невротичния характер и носителя на емоционална чума:

В мисленето

Мисленето на човека с генитален характер се базира на обективните факти и процеси, то е способно да разграничи важното от маловажното и се стреми да определи и отстрани ирационалните и емоционалните смущения. По своята природа то е функционално – не механистично или мистично, съждението се явява пряк резултат от размисъл. Рационалното мислене е достъпно за фактически аргументи, доколкото без фактически контрааргументи то е неспособно да функционира.

Вярно е, че и при невротичния характер мисленето се опитва да се ориентира спрямо обективните процеси и факти. Въпреки това, доколкото в периферията на рационалното мислене действа сексуален застой, то се ориентира едновременно към принципа на избягване на удоволствието. Тоест процесът на мислене, водещ към достигането на удоволствие, например при компулсивна невроза, ще се игнорира до такава степен, че рационалната цел ще стане напълно недостъпна. Пример: всички се стремят към мир. Но доколкото мисловният процес се случва в рамките на невротичните структури на характера, дотолкова съществува като следстие стахът от свободата и страхът от отговорността (или страхът от получаване на удоволствие), въпросите за мира и свободата се обсъждат формално, а не фактически. Най-простите и очевидни факти в живота, явяващи се природни основи на мира и свободата сякаш нарочно се избягват, а важни връзки не се вземат под внимание. Така например, добре известните факти, че политиката е разрушителна, а човечеството е болно в психиатричен смисъл, по никакъв начин не се свързват със съзнателна потребност за построяване на удобен, самоуправляващ се социален ред. По такъв начин два повече или по-малко значими факта съществуват без всякаква връзка помежду им.
Причината е следната: свързването на тези факти незабавно изисква практически промени във всекидневния живот. Невротичният характер е готов да приеме подобни промени идеологически, но практически се страхува от тях. Бронята на характера няма да му позволи да смени обичайния си начин на живот. Така той ще се съгласи с критиката на ирационалност на обществото и науката, но практически няба да се стреми към промени в себе си, нито в общестовото в съответствие със своята критика. Следователно той няма да организира социалния център от необходими реформи. Дори често се случва теоретичното съгласие на практика да се превърне в яростна съпротива на онова, което действително носи промени. В този случай границите между невротичния характер и чумния индивид губят яснота.
Индивидът, който страда от емоционалната чума, не е удовлетворен от пасивното отношение към проблема. Той се отличава от невротичния характер повече или по-малко по жизнеразрушаващата социална активност. Неговото мислене е размито от ирационални концепции и определено ирационални емоции. Вярно е, че както и при гениталния характер неговото мислене напълно отговаря на неговите действия (за разлика от невротичния характер, където мисленето и действието са разделени); но при емоционалната чува изводите винаги са готови още преди завършването на мисловния процес; мисленето не служи като средство за постигане на вярното решение, както в рационалния свят, то е необходимо по-скоро за това да се потвърди вече съществуващото ирационално решение и да се рационализира.
Това най-често се нарича предразсъдък, но обикновено не се отчита фактът, че предразсъдъкът има социални последици с голяма сила, че той е широко разпространен и на практиа е синоним на явленията, наречени инерция и традиция. Той е нетърпящ, т.е. не търпи рационалното мислене, което може да свърши с него, следователно мисленето на емоционалната чума е недостъпно с аргументи. То има свои собствени методи в своя собствен свят, своя собствена логика и именно по тази причина прави впечатление на рационалност, без да е рационално. Строгият, авторитарен възпитател, например вярно и справедливо ще посочи съществуващата неуправляемост на децата.
В дадените тесни рамки неговото заключение изглежда вярно. Ако рационално мислещият човек обясни че тази неуправляемост е резултат именно от рационалното мислене във възпитанието, то ще доведе естествено до блокиране на мисловния процес. Точно в това се вижда ирационалният характер на чумата.
Друг пример. Морализаторското потискане на сексуалността създава вторични стимули, а вторичните стимули правят моралаторското потискане необходимо. Всяко заключение тук е логично. Ако на защитника на необходимостта от потискане се предложи да отнеме вторичните стимули чрез естественото удовлетворяване, това ще бъде нахвулане в системата на мислене на чумния индивид, на което той ще отреагира с типичния за него начин – не с инсайт или корекция, а с ирационални аргументи, мълчание или дори ненавист. За него е емоционално важно потискането, както и вторичните стимули да продължат да съществуват. Колкото и парадоксално да изглежда това, но причината е проста: той се страхува от естествените импулси. Този страх действа подобно на ирационален мотор, който привежда в движение цялата система на мислене, който е рационален, доколкото е възможно. И именно този страх го подбужда към действие, ако неговата социална система е заплашена от сериозна опасност.

В действието

При гениталния характер мотивът, целта и действието се намират в хармония. Мотивите и целите имат рационална, т.е. социална цел. Мотивите и целите, на базата на тяхната преди всичко биологическа природа, се стермят към подобряване условията на живот, както на своите, така и на други хора. Това се нарича социално постижение.
При невротичния характер способността за действие е силно редуцирана, защото мотивите са лишени от афект или са противоречиви. И понеже невротикът обикновено силно потиска своята ирационалност, му се налага бостоянно да се бори с нея.
Именно това редуцира неговата способност за действие. Той се страхува да си позволи да действа, защото се страхува, че в него могат да се проявят садистични или някакви други патологични импулси. Обикновено той страда, осъзнавайки своята неспособност към пълноценно функциониране, но не проявява завист към здравите индивиди. Неговата гледна точка е следната: Не ми провървя в живота, и моите деца трябва да живеят по-добре отколкото аз. Подобно отношение го прави съчувстващ, но безплоден наблюдател на живота. Той не пречи на прогреса.
Що се отнася до индивидите, поразени от емоционалната чума, то ситуацията тук е друга. Мотивът за действие винаги е измислен, провъзгласеният мотив никога не отговаря на истинския и не е важно дали истинският мотив е съзнателен или несъзнателен. Също не са идентични провъзгласената и реалната цел. Германският фашизъм например провъзгласил целта си “за запазване на световната германска нация”, но реалната цел – на базата на структурата на характера, е империалистическата война, прекрояване на света и нищо повече. Базовата характеристика на индивида, обхванат от чумата, е неговата искрена и честна вяра в провъзгласяването на целта и мотива. Искам да подчертая, че не е възможно да се разбере структурата на характера на индивида, обхванат от чумата, без сериозно разбиране на факта, че той действа под влияние на структурната компулсивност. Не е важно доколко добри могат да бъдат неговите намерения, той може да действа само чрез метод, определен от емоционалната чума. Действие от подобен род е толкова естествено за него, като потребността от любов за гениталния характер, но индвидът, обхванат от чумата, зад защитата на своето субективно убеждение не страда от разбирането за вредността на своите действия. Мъжът може да поиска опека над своето дете, като го отдели от майката, своята жена, която му е била невярна и която той ненавижда. Постъпвайки така, той честно вярва, че действа в интерес на детето. Той не може да промени своята гледна точка, дори ако детето, страдащо по майката, се разболее. Този поразен от чумата баща ще създаде цяла система от рационални доводи, които ще му позволят да поддържа собственото убеждение, че той действа изключително в интерес на детето. Той не може да бъде убеден в това, че истинският мотив на неговата постъпка е садистичното наказание на майката.
Индивидът, обхванат от чума, за разлика от невротика често изпитва чувство на завист и смъртоносна ненавист към всичко здраво. Старата мома, страдаща от невроза на характера, живее в самота и не се намесва в любовния живот на други жени. Старата мома, обхваната от чумата, напротив, не понася когато други жени са щастливи в любовта. Като възпитател тя ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдат лишени подопечните й от възможността да имат щастливи любовни отношения. Това се отнася към всички жизнени ситуации. Чумният характер при всякакви обстоятелства и с всякакви средтва ще се старае да промени своето обкръжение така, че то да не пречи на неговия начин на живот. Той възприема всичко, което не отговаря на неговите представи, като провокация и съответно се бори с това и го ненавижда. Особено добре тази черта се вижда у аскетите. Тяхната представа за живота е следната: Другите не трябва да бъдат по-щастливи от мен, те трябва да страдат така, както страдам аз. Това основно отношение във всеки отделен случай е добре замаскирано под идеология или теория, които сами по себе си са много логични и трябва голям опит и продължителни размисли, за да се определи истинското положение на нещата. Трябва да се каже, че европейското възпитание напълно следва такъв образец.

В сексуалността

За гениталния характер сексуалният живот се определя от основните закони на биологическата енергия. За гениталния характер е естествено да изпитва радост при вида на щастието на други хора в любовта, както и да остане равнодушен към порнографията и да изпитва отвращение към извращенията. Гениталният характер лесно се открива по лекотата, с която той установява контакт със здрави деца. За неговата структура е естествено разбирането на това, че интересът на децата и подрастващите в голямата си част е сексуален и че изискванията, които са резултат от този биологичен факт, трябва да бъдат удовлетворени. Подобно отношение е спонтанно и не зависи от наличието на знания. В съвременния социален живот именно такива бащи и майки, ако само те не живеят в благоприятна, поддържаща ги обстановка, се подлагат на опасността да бъдат заподозрени в престъпни намерения. Те заслужават противоположно отношение – максимална социална защита. Те образуват такива центрове в обществото, от които един ден ще излязат рационално действащи възпитатели и лекари, основата на техния живот е усещаното от тях щастие в любовта. Но днес родителите, които позволяват децата им да живеят по естествени, здрави закони, се подлагат на риска да бъдат привлечени към съдебна отговорност от някой влиятелен аскет и да загубят своето дете.
Невротичният характер живее в сексуално въздържание или тайно се подлага на извращения. Неговото оргастично безсилие съществува със стремеж към любов. Той е равнодушен към това дали са щастливи другите хора. При сблъсъка със сексуален проблем неговата реакция ще бъде по-скоро безпокойство отколкото ненавист. Неговата броня има отношение само към неговата собствена сексуалност, а не към сексуалността на другите. Неговите оргастични стремежи често се вплитат в културни и религиозни идеали, като не носят нито вреда, нито полза за здравето на обществото. Той обикновено е активен в кръгове или групи, които имат голямосоциално влияние.
Много представители на тези групи имат безусловно културна ценност, но те не могат да повлияят по някакъв начин на менталната хигиена на масите, доколкото масите се отнасят към въпроса за естествения любовен живот по-конкретно и праволинейно, отколкото те.
Току-що описаната позиция на сексуално безопасния невротичен характер може при определени външни обстоятелства по всяко време да заема формата на емоционална чума. Обикновено става следното: вторичните стимули, сдържаните културни и религиозни идеали излизат навън. Индивидът, обхванат от чума, винаги е склонен в сексуалността към садизъм и порнография. За него са характерни похотливостта (заради неспособността да получи сексуално удовлетворение) и садистично морализаторство едновременно. Това е заложено в структурата му, той не може да се промени дори при наличието на знания и инсайт. На основата на тази структура той не може да бъде друг, освен порнографски похотлив и садистично морализаторстващ едновременно.
Това е ядро на структурата на характера на човека, обхванат от емоционалната чума. Всеки процес, който предизвиква оргастични стремежи и следователно страх от оргазъм, предизвиква у него силна ненавист. Изискването на аскетизма е насочено не само против самия себе си, но и садистично против естествения любовен живот на другите хора. Движените от чумата индивиди са склонни да се организират в социални кръгове. Подобни кръгове се превръщат в центрове на общественото мнение, за които е характерно крайно нетърпимото отношение към въпросите на естествения любовен живот. Подобни центрове съществуват винаги и са добре известни. Те сурово преследват всяка проява на естествения любовен живот, прикривайки се с думи “за културата” и “морала”. С течение на времето те са изработили специална техника на дискредитация.
Клиничното изследване не оставя съмнение, че за тези кръгове, обединяващи обхванатите от чумата хора, сплетните и клеветата са извратен начин за сексуално удовлетворение. Така сексуалното удовлетворение се постига при изключване на естествената генитална функция. Хомосексуалността, половите актове с животни и други извращения особено често се срещат в тези кръгове. Садистичното осъждане е насочено срещу естествената, а не срещу извратената сексуалност на други хора. В особено жестока форма то е насочено към естествената сексуалност на децата и подрастващите. В същото време то е сляпо към проявите на извратена сексуалност. Върху съвестта нахората, които извършват таен съд над сексуалността на други, лежат много човешки животи.

В работата

Човек с генитален характер активно следва развитието на работния процес. На работния процес му се предоставя възможност да се развива самостоятелно. Интересът е насочен към самия процес на труда. Резултатът от труда идва без особено усилие, спонтанно. Продукът, който е резултат от работния процес, е важна характеристика на биологичната радост от труда. Осъзнаването на подобни факти и престави предизвиква силна критика по адрес на всички съществуващи днес методи за ранно възпитание, при които дейността на детето е предопределена от по-рано очаквания резултат от неговия труд. Преднамереното отношение към резултата и твърдата детерминираност на самия процес на труда губи въображението, а следователно и неговата продуктивност. Биологичната радост от работата се съчетава със способността да изпитва ентусиазъм. Компулсивното морализаторство не внася истински ентусиазъм, а само мистичен екстаз. Детето, което трябва да построи вече зададената сграда от дадени блокове по посочения начин не може да използва своето въображение и следователно да развие ентусизма си. Не е трудно да се досетим, че тази основна черта на авторитарното възпитание съществува поради страха от възрастните от получаването на удоволствие. Тя винаги потиска детската радост в работата. Гениталният характер винаги насочва другите в работата със своя пример, а не с обвъзрване на крайния резултат и методите за постигането му. Това предполага вегетативна подвижност и способност да си позволим да действаме.
Човек с невротичен характер повече или по-малко е ограничен в работата си. Неговата биологична енергия основно се използва за защита от извратени фантазии. Неговите проблеми идват заради неправилното използване на биологичната енергия. Работата, изпълнявана от невротичен характер, обикновено се прави автоматично и е лишена от радост. И понеже невротичният характер не е способен да изпита истински ентусиазъм, той възприема детската способност за това като “неправилно”. По този начин той се стреми в невротично-компулсивен стил да определя работата на другите.
Индивидът, който страда от чума, ненавижда работата, възприема я като бреме. Той избягва всякаква отговорност, а особено работа, свързана с търпелива настойчивост. Той може да мечтае да напише важна книга, да нарисува картина, да работи във ферма, но понеже не е способен да работи, избягва постепенното органично развитие, присъщо на всеки работен процес. По тази причина той се стреми да стане идеолог, мистик или политик, с други думи, той се стреми към дейност, която не изисква търпение и органично развитие, той може да стане и празен скитник. Вътре в себе си той създава готова картина на жвота, изтъкана от невротични фантазии. Понеже сам не е способен да се труди, той иска да накара околните да се трудят над създаването на тази патологична картина на живота. Онзи, когото американците наричат бос в отрицателния смисъл на думата, е продукт на подобен стремеж. Гениталният характер, насочващ колективния трудов процес, спонтанно дава пример на другите: работи повече от тях. Индивидът, обхванат от чумата, обратното, се стреми да работи по-малко от другите. Колкото е по-малка способността му към труд, толкова по-малка е увереността му в себе си, толкова повече се стреми да показва на другите как да работят.
По силата на необходимостта посоченото разделение е схематично. В реалния живот всеки генитален характер носи в себе си чертите на невротичния характер и неговите чумни реакции. Също така всеки индивид, обхванат от чума, има възможност за генитален характер. Опитът на оргонотерапията не оставя извън съмнение факта, че индивидът, който страда от емоционална чума, попадащ в категорията "moral insanity", не само по принцип е лечим, но и е способен да развива забележителни способности в областта на интелекта, работата и сексуалността. Това още веднъж потвърждава, че терминът емоционална чума не означава някакво унижение.
05 Юни 09, 14:54    Коментари (1304)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 край 
1304. Janeslamp
24.01.18
03:29
best online loans instant approval <a href="https://loansonline.us.com">best online loans instant approval</a> best online loans instant approval <a href=https://loansonline.us.com>loans online direct</a>
1303. My Essay Writing
24.01.18
02:06
research essay <a href="https://researchessay.us.com">buy research papers</a> research essay <a href=https://researchessay.us.com>research essay</a>
1302. Money Loan
24.01.18
01:19
colorado payday loans <a href="http://onlineloan.us.com">pay advance</a> loan lenders for bad credit <a href=http://onlineloan.us.com>online loan</a>
1301. Write College Essay
23.01.18
20:39
write a research paper <a href="https://researchessay.us.com">writing a research paper</a> ib essay writing <a href=https://researchessay.us.com>research essay</a>
1300. Writing Online
23.01.18
20:24
help writing college papers <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> best college paper writing service <a href=https://paperwritingservice.us.com>buy writing paper</a>
1299. Buy Essay
23.01.18
18:44
writing my paper <a href="https://writemypaper.us.com">write my papers</a> write my paper <a href=https://writemypaper.us.com>critical thinking and creative problem solving</a>
1298. Buy Cheap Essay
23.01.18
04:11
term paper <a href="https://termpaper.us.com">custom term paper writing service</a> psychology term paper <a href=https://termpaper.us.com>buy custom term papers</a>
1297. Jamesslamp
23.01.18
03:47
webcam sex chat <a href="https://freesexcamchat.cricket">web cams porn</a> webcam asian <a href=https://freesexcamchat.cricket>free sex cam chat</a> bad credit payday loans <a href="https://quickloans.trade">quick loan</a> quick loans <a href=https://quickloans.trade>direct lenders no credit check</a> writing apa research paper <a href="https://collegeessaywriter.bid">need homework help</a> college essay writer <a href=https://collegeessaywriter.bid>write my essay</a> illustration essay <a href="https://illustrationessay.trade">buy an essay</a> literature review online <a href=https://illustrationessay.trade>writing an effective research paper</a>
1296. Quick Loan
23.01.18
02:44
loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">easy loans no credit check</a> loans online no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>300 loan</a>
1295. Loans For Bad Credit
23.01.18
00:50
person to person loans <a href="http://loansforbadcredit.us.org">bad credit loans</a> loans for bad credit <a href=http://loansforbadcredit.us.org>loans for bad credit</a>
1294. Buy An Essays
22.01.18
21:40
essay on college experience <a href="https://argumentessay.us.com">an argumentative essay</a> argument essay <a href=https://argumentessay.us.com>good argumentative essay</a>
1293. Loans
22.01.18
20:37
cash now <a href="http://cashloans.us.com">apply for a payday loan</a> financial debt relief <a href=http://cashloans.us.com>emergency cash loans</a>
1292. Write Essays Online
22.01.18
08:22
write a research paper <a href="https://researchessay.us.com">write my research paper</a> research essay <a href=https://researchessay.us.com>research paper</a>
1291. Loans For Bad Credit
22.01.18
06:39
loans with bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">private lenders</a> loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>online loans for bad credit</a>
1290. Online Payday Loan
22.01.18
06:01
payday loans in arizona <a href="https://cashloans.us.com">cash now</a> guaranteed online payday loans <a href=https://cashloans.us.com>loan cash</a>
1289. Online Payday Loans
22.01.18
02:44
payday loans online <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans no credit check</a> online payday loans no credit check <a href=https://paydayloansonline.us.org>cash loan advance</a>
1288. Personal Loans
21.01.18
22:27
cash advance loan <a href="https://cashadvanceloan.us.com">cash loans online</a> 2000 loans <a href=https://cashadvanceloan.us.com>advance cash</a>
1287. Personal Loans
21.01.18
17:04
guaranteed personal loans <a href="https://paydayloan.us.org">no fax payday loan</a> no faxing payday loan <a href=https://paydayloan.us.org>discover personal loans</a>
1286. Best Payday Loan
21.01.18
05:50
loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">loans bad credit</a> loan company <a href=https://loansforbadcredit.us.org>unsecured loans for bad credit</a>
1285. Buy Essays Papers
21.01.18
05:32
essay writing services <a href="https://essaywritingservices.us.org">editing service</a> essay writing service https://essaywritingservices.us.org - annotated bibliography assignment
1284. Write My Paper
21.01.18
05:20
college paper writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> paper writing services https://paperwritingservice.us.com - write a reflection paper
1283. Write Essay Online
21.01.18
05:11
write my paper for me <a href="https://writemypaperforme.us.com">help to write a story</a> write my paper for me <a href=https://writemypaperforme.us.com>help on writing a book</a>
1282. Hire Essay Writer
21.01.18
02:16
research essay <a href="https://researchessay.us.com">research essay</a> starting a persuasive essay https://researchessay.us.com - college reflective essay
1281. Loan Cash
21.01.18
01:04
cash advance loan <a href="https://cashadvanceloan.us.com">online payday advance</a> cash advance loan <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance loan</a>
1280. Buying Essay
20.01.18
22:29
easy argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">argument essay</a> argument essay https://argumentessay.us.com - argument essay
1279. Write My Essay
20.01.18
15:53
essays <a href="https://essays.us.com">essays</a> purpose of essay writing https://essays.us.com - essays
1278. Paydayloan
20.01.18
14:41
direct loan transfer <a href="https://cashadvanceloan.us.com">cash advance loan</a> advance loan <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance loan</a>
1277. Writers Online
20.01.18
05:41
college homework help essays <a href="https://essays.us.com">uva college essay</a> write an essay for me https://essays.us.com - write me an essay
1276. Money Loan
19.01.18
21:14
cash loans online <a href="https://cashadvanceloan.us.com">express cash advance</a> direct payday loans lenders <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance loan</a>
1275. Direct Lenders
19.01.18
15:07
loans online <a href="https://loansonline.us.com">payday loans online</a> online cash register <a href=https://loansonline.us.com>personal loans online</a>
1274. Best Online Loans
19.01.18
11:38
personal loans with bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">emergency payday loans online</a> small loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>ca payday loans</a>
1273. Online Lenders
19.01.18
08:35
america advance <a href="https://paydayloan.us.org">very bad credit payday loans</a> fast and easy payday loans <a href=https://paydayloan.us.org>no fax payday loan</a>
1272. Jamesslamp
19.01.18
00:01
essay helper <a href="https://criticalessay.trade">college essays prompts</a> critical essay <a href=https://criticalessay.trade>essay helper</a> good college essays <a href="https://goodcollegeessays.science">college essay</a> good college essays <a href=https://goodcollegeessays.science>buy essays</a> small loans no credit check <a href="https://paydayloanslenders.stream">payday express</a> online payday lenders <a href=https://paydayloanslenders.stream>payday loans direct lenders</a> best payday loan online <a href="https://onlinepaydayloanlender.loan">online payday advance loan</a> online payday advance loan <a href=https://onlinepaydayloanlender.loan>online payday advance loan</a> bbw live cams <a href="https://liveporncams.webcam">free adult web cam</a> live porn cams <a href=https://liveporncams.webcam>live porn webcam</a>
1271. Speedy Cash
18.01.18
23:10
small loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">loans for bad credit</a> loans with bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>small loans for bad credit</a>
1270. Payday Loans Online
18.01.18
22:40
cash loans <a href="https://cashloans.us.com">need money now</a> fast loan <a href=https://cashloans.us.com>compare loan</a>
1269. Payday Loan
18.01.18
22:07
no fax online payday loans <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans online</a> installment loans guaranteed <a href=https://installmentloans.us.com>credit card loan</a>
1268. Direct Lender Loans
17.01.18
21:27
online payday advance <a href="https://cashadvanceloan.us.com">online payday advance</a> advance loan <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance usa</a>
1267. Instant Online Loans
17.01.18
20:48
personal loans unsecured <a href="https://personalloansonline.us.org">personal loans online</a> unsecured personal loans <a href=https://personalloansonline.us.org>loans online application</a>
1266. Paydayloan
17.01.18
17:13
short term loan rates <a href="https://loansforbadcredit.us.org">unsecured loans for bad credit</a> loans with bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>loans bad credit</a>
1265. Quick Loan
16.01.18
21:16
loan cash <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans no credit check</a> www cash advance <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>loans no credit check</a>
1264. Speedycash
16.01.18
21:01
online installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans</a> installment loan <a href=https://installmentloans.us.com>guaranteed approval payday loans</a>
1263. Janeslamp
16.01.18
13:12
payday loans without lenders <a href="https://cashadvanceloan.us.com">bad credit loan guaranteed</a> utah payday loans <a href=https://cashadvanceloan.us.com>first payday loans</a>
1262. Jamesslamp
16.01.18
13:11
quick loans 100 approval <a href="https://quickloans100approval.stream">quick loans 100 approval</a> faxless payday loans <a href=https://quickloans100approval.stream>quick loans 100 approval</a> one on one chat rooms <a href="https://freechatrooms.webcam">chat rooms</a> free sex video chat <a href=https://freechatrooms.webcam>free adult sex chat</a> write a paper <a href="https://writeapaper.stream">write my paper</a> write my paper for me <a href=https://writeapaper.stream>write my paper</a> cash advance lenders <a href="https://cashadvancelenders.trade">cash advance lenders</a> cash advance lenders <a href=https://cashadvancelenders.trade>payday loan lenders</a> easy fast payday loans <a href="https://easyloans.webcam">easy loans</a> easy loans <a href=https://easyloans.webcam>easy loans</a> online payday advance loan <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loans no credit check</a> payday loans for bad credit <a href=https://paydayloansnocreditcheck.webcam>payday advance loans</a>
1261. Cash Advance
16.01.18
00:31
loans personal <a href="https://personalloans.us.org">personal loans</a> personal loans <a href=https://personalloans.us.org>personal loans</a>
1260. Jamesslamp
15.01.18
20:25
sex chat <a href="https://chatsex.bid">chat sex</a> dildo show <a href=https://chatsex.bid>chat sex</a> free webcam sex chat <a href="https://freewebcamsex.stream">free webcam sex</a> free webcam sex <a href=https://freewebcamsex.stream>free webcam sex chat</a> school papers <a href="https://schoolpapers.cricket">buy an essay uk</a> buy argumentative essay <a href=https://schoolpapers.cricket>research papers</a> online payday advance <a href="https://advancepaydayloans.cricket">direct payday lenders bad credit</a> advance payday loans <a href=https://advancepaydayloans.cricket>no credit check loans</a> buy essay online <a href="https://buyessayonline.cricket">essay cheap</a> essay online <a href=https://buyessayonline.cricket>buy an essay</a> free sex cam chat <a href="https://freesexcamchat.cricket">free webcam sex chat</a> free nude cams <a href=https://freesexcamchat.cricket>pussy webcam</a> direct payday lenders bad credit <a href="https://bestpaydayloans.stream">best payday loans</a> best payday loans online <a href=https://bestpaydayloans.stream>best payday loans online</a> website to help with math homework <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">common application essay prompts</a> pay to do assignment <a href=https://commonapplicationessayprompts.science>common application essay prompts</a>
1259. Pay Day Loans
15.01.18
17:26
personal loans online <a href="https://personalloansonline.us.org">best payday loans for bad credit</a> unsecured personal loans <a href=https://personalloansonline.us.org>personal loans online</a>
1258. Fastest Payday Loan
15.01.18
12:49
installment loans <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans</a> installment loans for bad credit <a href=https://installmentloans.us.com>installment loans</a>
1257. Best Payday Loan
15.01.18
11:08
online loan approval <a href="https://onlineloan.us.com">pay day cash advance</a> online loan <a href=https://onlineloan.us.com>loan site</a>
1256. Jamesslamp
14.01.18
22:43
paper writer <a href="https://bestessaywritingservice.science">physics assignment help</a> write my dissertation uk <a href=https://bestessaywritingservice.science>buy my essay</a> chat sex <a href="https://chatsex.trade">sex chat</a> chat sex <a href=https://chatsex.trade>chat sex</a> cam sites <a href="https://camsites.cricket">cam sites</a> cam sites <a href=https://camsites.cricket>chat webcams</a> payday loans bad credit <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loans no credit check</a> direct lender <a href=https://paydayloansnocreditcheck.webcam>payday loans for bad credit</a> buy essay <a href="https://buyessayonline.cricket">help me to write an essay</a> help writing research paper <a href=https://buyessayonline.cricket>online essay</a> direct online lenders <a href="https://onlineloansdirectlenders.stream">online loans direct lenders</a> direct lenders of loans <a href=https://onlineloansdirectlenders.stream>online payday loans direct lenders</a> fast payday loan <a href="https://easyonlinepaydayloans.bid">easy online payday loans</a> easy online payday loans <a href=https://easyonlinepaydayloans.bid>small loans no credit check</a>
1255. Direct Lender Loans
14.01.18
22:13
personal loans <a href="https://personalloans.us.org">bad credit personal loans</a> loan now <a href=https://personalloans.us.org>accredited debt relief</a>
1254. Payday Loans
14.01.18
22:12
america payday loan <a href="https://cashloans.us.com">cash loans</a> need money now <a href=https://cashloans.us.com>compare loan</a>
1253. Custom Essays
14.01.18
19:38
argument essays <a href="https://argumentativeessay.us.com">argumentative essay</a> argument essays <a href=https://argumentativeessay.us.com>argument essay</a>
1252. Speedycash
14.01.18
12:09
payday advance <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advances</a> money lending <a href=https://paydayadvance.us.com>online payday advances</a>
1251. Jamesslamp
14.01.18
10:56
buy essays <a href="https://buyessays.stream">do my math problem</a> writing an executive summary for a research paper <a href=https://buyessays.stream>college essays</a> payday advance online <a href="https://thebestonlinepaydayloans.trade">the best online payday loans</a> best payday loans online <a href=https://thebestonlinepaydayloans.trade>best payday loan online</a> quick loans 100 approval <a href="https://quickloans100approval.stream">quick loans 100 approval</a> quick loans 100 approval <a href=https://quickloans100approval.stream>payday loan</a> help with chemistry homework <a href="https://essayprompts.cricket">do my math homework online</a> person doing homework <a href=https://essayprompts.cricket>website for essays</a> payday loans for bad credit <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">online payday loans for bad credit</a> no credit check loans <a href=https://paydayloansforbadcredit.stream>loans online bad credit</a> instant online payday loan <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">online payday loans for bad credit</a> no credit check payday loans instant approval <a href=https://instantonlinepaydayloan.cricket>same day payday loans online</a> civil engineering assignment help <a href="https://collegeapplicationessay.bid">college essay help</a> college essay help <a href=https://collegeapplicationessay.bid>college essay help</a> need help with homework <a href="https://bestessaywritingservice.science">writing a paper</a> paper writing service <a href=https://bestessaywritingservice.science>dissertation writing</a> college essays <a href="https://collegeessaywriter.bid">medical school essay</a> college essay writer <a href=https://collegeessaywriter.bid>microeconomics homework help</a> easy approval payday loans <a href="https://quickloans.trade">online installment loans</a> cash loans <a href=https://quickloans.trade>advance cash payday loan</a>
1250. Payday Express
14.01.18
09:57
online cash advance <a href="https://onlineloan.us.com">specialized loan services</a> small loan no credit <a href=https://onlineloan.us.com>online payday loans</a>
1249. Loans
14.01.18
08:42
payday loan <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> cash installment loans online <a href=https://paydayloan.us.org>payday loan</a>
1248. Loans Online
13.01.18
16:18
payday <a href="https://payday.us.com">a payday loan</a> a payday loan <a href=https://payday.us.com>bad credit payday loans direct lenders</a>
1247. Online Lenders
13.01.18
09:11
payday cash loan <a href="https://payday.us.com">payday cash loan</a> payday <a href=https://payday.us.com>payday</a>
1246. Online Payday Loan
12.01.18
18:45
payday cash loan <a href="https://payday.us.com">payday</a> quick loan <a href=https://payday.us.com>online loans direct lenders</a>
1245. safeauto insurance
12.01.18
12:54
compare auto insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">compare auto insurance quotes</a> compare car insurance <a href=https://comparecarinsurance.us.com>cheapest car insurance quotes comparison</a>
1244. Personal Loans
12.01.18
12:32
no credit loans guaranteed approval <a href="https://payday.us.com">payday loan online</a> advance cash payday loan <a href=https://payday.us.com>no credit loans guaranteed approval</a>
1243. Payday Loan
12.01.18
07:41
loans <a href="https://loan.us.org">loan</a> loan <a href=https://loan.us.org>payday loans online</a>
1242. Payday Loan Online
12.01.18
05:37
payday loans <a href="https://payday.us.com">payday loan</a> payday loans no credit check <a href=https://payday.us.com>payday advance loan</a>
1241. Jamesslamp
12.01.18
05:29
school papers <a href="https://schoolpapers.science">homework help</a> personal essay help <a href=https://schoolpapers.science>essay writer</a> payday bad credit loan <a href="https://internetpaydayloans.stream">internet payday loans</a> best cash loan <a href=https://internetpaydayloans.stream>internet payday loans</a> essay writing <a href="https://bestessaywritingservice.cricket">best essay writing service</a> best essay writing service <a href=https://bestessaywritingservice.cricket>writing a science research paper</a> essay corrector <a href="https://scholarshipessay.science">pay people to do your homework</a> scholarship essay <a href=https://scholarshipessay.science>essay checker</a>
1240. Jamesslamp
12.01.18
04:58
online payday loans direct lenders <a href="https://onlinepaydayloansdirectlenders.science">online payday loans direct lenders</a> online loans direct lenders <a href=https://onlinepaydayloansdirectlenders.science>direct payday lenders online</a> college essay help <a href="https://collegeessayhelp.cricket">college essay help</a> college essay help <a href=https://collegeessayhelp.cricket>college essay help</a> scholarship essay <a href="https://scholarshipessay.science">scholarship essay</a> argumentative essay <a href=https://scholarshipessay.science>websites for essays in english</a> easy payday loans <a href="https://smallpaydayloans.cricket">online payday loans</a> payday advance loans <a href=https://smallpaydayloans.cricket>payday loans online</a>
1239. Quick Loans
11.01.18
21:00
loans online instant approval <a href="https://loan.us.org">cash loan</a> payday loans online <a href=https://loan.us.org>paydayloans</a>
1238. Easy Payday Loan
11.01.18
20:35
payday loans <a href="https://loan.us.org">payday loans</a> cash loan <a href=https://loan.us.org>loans</a>
1237. Payday Express
11.01.18
20:18
payday loans online <a href="https://payday.us.com">payday loans no credit check</a> payday <a href=https://payday.us.com>a payday loan</a>
1236. Jamesslamp
11.01.18
19:33
online loans <a href="https://quickloans.trade">loans</a> bad credit payday loans <a href=https://quickloans.trade>quick loans</a> assignment writing help uk <a href="https://collegepaper.trade">research paper</a> buy homework online <a href=https://collegepaper.trade>college paper</a> research writing <a href="https://researchwriting.stream">research writing</a> research report <a href=https://researchwriting.stream>homework help algebra</a> college essay help <a href="https://collegeapplicationessay.bid">live chat homework help</a> college essay help <a href=https://collegeapplicationessay.bid>college essay help</a> payday cash loan <a href="https://easyloans.webcam">easy approval payday loans</a> easy loans <a href=https://easyloans.webcam>easy loans</a> payday loans lenders <a href="https://instantonlinepaydayloan.cricket">instant online payday loan</a> instant online payday loan <a href=https://instantonlinepaydayloan.cricket>instant online payday loan</a> easy online payday loans <a href="https://easypaydayloansonline.science">best payday loans online</a> loan cash <a href=https://easypaydayloansonline.science>money lender no credit check</a>
1235. erie auto insurance
11.01.18
16:47
travelers auto insurance <a href="https://carinsurance.us.org">compare auto insurance rates</a> car insurance <a href=https://carinsurance.us.org>cheap car insurance</a>
1234. aarp insurance auto
11.01.18
12:53
auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">car insurance quotes texas</a> auto insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>automobile insurance quotes</a>
1233. state auto insurance
11.01.18
09:05
compare car insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">compare car insurance</a> auto insurance quotes comparison <a href=https://comparecarinsurance.us.com>compare car insurance rates</a>
1232. insurance quotes
11.01.18
04:32
auto insurance <a href="https://carinsurance.us.org">compare auto insurance quotes</a> commercial auto insurance quotes <a href=https://carinsurance.us.org>cheap car insurance</a>
1231. Homework Good Or Bad
10.01.18
23:50
pay someone to do my assignment <a href="https://essaywritingservice.us.org">writing my essay</a> essay writing https://essaywritingservice.us.org - writing my essay for me
1230. aig auto insurance
10.01.18
15:36
car insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">compare car insurance rates</a> cheap auto insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes</a>
1229. Jamesslamp
09.01.18
15:55
payday loans for bad credit <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">payday loans bad credit</a> payday loans bad credit <a href=https://paydayloansnocreditcheck.webcam>payday loans for bad credit</a> direct loans <a href="https://smallpaydayloans.bid">payday loans online</a> internet payday loans <a href=https://smallpaydayloans.bid>payday advance</a> same day payday loans online <a href="https://samedaypaydayloansonline.bid">getting a loan</a> same day payday loans online <a href=https://samedaypaydayloansonline.bid>same day payday loans online</a> buy essays online <a href="https://buyessays.stream">buy essays</a> writing an executive summary for a research paper <a href=https://buyessays.stream>primary homework help ancient greece</a> payday loans bad credit <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">payday loans for bad credit</a> payday bad credit loan <a href=https://paydayloansforbadcredit.stream>payday loans for bad credit</a> best websites for essays <a href="https://collegeessayprompts.trade">essay writing service</a> college essay prompts <a href=https://collegeessayprompts.trade>college essays</a> chat sex <a href="https://chatsex.bid">sex chat</a> sex chat <a href=https://chatsex.bid>porn cams</a>
1228. Buy Cheap Essay
05.01.18
03:28
buy essays <a href="https://collegeessays.us.com">pay someone to do your homework</a> college essay help <a href=https://collegeessays.us.com>easy essay help</a>
1227. Assignment Helpers
04.01.18
16:02
college essay prompts <a href="https://collegeessays.us.com">college essays</a> buy college essays <a href=https://collegeessays.us.com>buy essays</a>
1226. Online Lenders
04.01.18
09:31
loan cash <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance loan</a> online payday advance <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance loan</a>
1225. Money Loan
04.01.18
01:28
payday loan <a href="https://payday.us.com">guaranteed payday loans</a> a payday loan <a href=https://payday.us.com>the best online payday loans</a>
1224. Paydayloan
03.01.18
22:50
cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">payday advance</a> quick cash loans <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>
1223. Personal Loans
03.01.18
16:54
payday loan <a href="https://payday.us.com">payday loan</a> installment loan <a href=https://payday.us.com>payday loans</a>
1222. cheap car ins
02.01.18
15:34
compare car insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">compare car insurance rates</a> state farm car insurance <a href=https://comparecarinsurance.us.com>compare car insurance</a>
1221. Pamslamp
02.01.18
05:52
quick loan <a href="https://quickloans.cricket">cash loans</a> no credit check payday loan <a href=https://quickloans.cricket>quick loans</a> loans online <a href="https://apaydayloan.bid">payday loan direct lenders</a> online payday loans direct lenders <a href=https://apaydayloan.bid>payday loan</a> cfnm show <a href="https://cfnmshow.cricket">sex chat free</a> one on one chat rooms <a href=https://cfnmshow.cricket>erotic chat</a> research paper writer <a href="https://collegeessayhelp.cricket">essay service</a> maths homework help <a href=https://collegeessayhelp.cricket>argumentative research paper</a> online payday loan instant approval <a href="https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan">online payday loan instant approval</a> loans online instant approval <a href=https://onlinepaydayloaninstantapproval.loan>installment loan</a> best essay websites <a href="https://schoolpapers.science">help in assignment writing</a> school papers <a href=https://schoolpapers.science>chemical engineering assignment help</a>
1220. Write Essays For Me
02.01.18
01:15
do my online homework <a href="https://researchpaper.us.com">misd homework online</a> research paper https://researchpaper.us.com - writing a paper
1219. Buy Essay Online
01.01.18
16:09
essay writing service <a href="https://essaywritingservice.us.org">essay writing service</a> essay writing https://essaywritingservice.us.org - essay writing service
1218. Best Payday Loan
01.01.18
13:48
loan <a href="https://loan.us.org">loan</a> easy payday loan <a href=https://loan.us.org>payday faxless fast cash loan</a>
1217. Loans Online
01.01.18
13:41
fast loans no credit check <a href="https://cashadvance.us.org">payday advance online</a> cash advance <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance loan</a>
1216. Online Payday Loan
01.01.18
05:34
loan <a href="https://loan.us.org">loan</a> loan <a href=https://loan.us.org>get a loan</a>
1215. Best Online Loans
01.01.18
05:10
cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">payday advance online</a> short term payday loan <a href=https://cashadvance.us.org>best online payday loans</a>
1214. erie auto insurance
01.01.18
04:05
state farm car insurance quote <a href="https://comparecarinsurance.us.com">best cheapest car insurance companies</a> car insurance quotes comparison <a href=https://comparecarinsurance.us.com>compare auto insurance quotes</a>
1213. Payday
01.01.18
02:44
paydayloan <a href="https://payday.us.com">bad credit</a> payday loan <a href=https://payday.us.com>payday loans</a>
1212. Instant Online Loans
31.12.17
19:28
advance cash payday loan <a href="https://cashadvance.us.org">small payday loans</a> cash advance <a href=https://cashadvance.us.org>online lenders</a>
1211. Online Loans
31.12.17
10:28
cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> cash loans <a href=https://cashadvance.us.org>best payday loan online</a>
1210. allstate
30.12.17
02:41
auto insurance <a href="https://carinsurance.us.org">car insurance</a> compare car insurance quotes <a href=https://carinsurance.us.org>car insurance</a>
1209. cure auto insurance
30.12.17
01:50
compare car insurance rates <a href="https://carinsurance.us.org">compare auto insurance</a> car insurance <a href=https://carinsurance.us.org>compare auto insurance quotes</a>
1208. insurance quotes
29.12.17
13:19
auto insurance company <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes texas</a> compare car insurance rates <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes</a>
1207. amica car insurance
29.12.17
09:58
cheap liability insurance in texas <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">auto insurance quotes</a> car insurance quotes online <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes</a>
1206. texas auto insurance
29.12.17
04:03
classic auto insurance <a href="https://comparecarinsurance.us.com">thegeneral.com auto insurance</a> compare car insurance <a href=https://comparecarinsurance.us.com>compare car insurance</a>
1205. e insurance auto
28.12.17
16:03
online auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">car insurance quotes comparison</a> cheap car insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>cheap auto insurance quotes</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1211