Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« юли 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Връзка с мен

Публикации 14:54
« Обратно
Вземи в gLOG
Вилхелм Райх: Емоционалната чума - втора част
Разлики между реакциите на гениталния характер, невротичния характер и носителя на емоционална чума:

В мисленето

Мисленето на човека с генитален характер се базира на обективните факти и процеси, то е способно да разграничи важното от маловажното и се стреми да определи и отстрани ирационалните и емоционалните смущения. По своята природа то е функционално – не механистично или мистично, съждението се явява пряк резултат от размисъл. Рационалното мислене е достъпно за фактически аргументи, доколкото без фактически контрааргументи то е неспособно да функционира.

Вярно е, че и при невротичния характер мисленето се опитва да се ориентира спрямо обективните процеси и факти. Въпреки това, доколкото в периферията на рационалното мислене действа сексуален застой, то се ориентира едновременно към принципа на избягване на удоволствието. Тоест процесът на мислене, водещ към достигането на удоволствие, например при компулсивна невроза, ще се игнорира до такава степен, че рационалната цел ще стане напълно недостъпна. Пример: всички се стремят към мир. Но доколкото мисловният процес се случва в рамките на невротичните структури на характера, дотолкова съществува като следстие стахът от свободата и страхът от отговорността (или страхът от получаване на удоволствие), въпросите за мира и свободата се обсъждат формално, а не фактически. Най-простите и очевидни факти в живота, явяващи се природни основи на мира и свободата сякаш нарочно се избягват, а важни връзки не се вземат под внимание. Така например, добре известните факти, че политиката е разрушителна, а човечеството е болно в психиатричен смисъл, по никакъв начин не се свързват със съзнателна потребност за построяване на удобен, самоуправляващ се социален ред. По такъв начин два повече или по-малко значими факта съществуват без всякаква връзка помежду им.
Причината е следната: свързването на тези факти незабавно изисква практически промени във всекидневния живот. Невротичният характер е готов да приеме подобни промени идеологически, но практически се страхува от тях. Бронята на характера няма да му позволи да смени обичайния си начин на живот. Така той ще се съгласи с критиката на ирационалност на обществото и науката, но практически няба да се стреми към промени в себе си, нито в общестовото в съответствие със своята критика. Следователно той няма да организира социалния център от необходими реформи. Дори често се случва теоретичното съгласие на практика да се превърне в яростна съпротива на онова, което действително носи промени. В този случай границите между невротичния характер и чумния индивид губят яснота.
Индивидът, който страда от емоционалната чума, не е удовлетворен от пасивното отношение към проблема. Той се отличава от невротичния характер повече или по-малко по жизнеразрушаващата социална активност. Неговото мислене е размито от ирационални концепции и определено ирационални емоции. Вярно е, че както и при гениталния характер неговото мислене напълно отговаря на неговите действия (за разлика от невротичния характер, където мисленето и действието са разделени); но при емоционалната чува изводите винаги са готови още преди завършването на мисловния процес; мисленето не служи като средство за постигане на вярното решение, както в рационалния свят, то е необходимо по-скоро за това да се потвърди вече съществуващото ирационално решение и да се рационализира.
Това най-често се нарича предразсъдък, но обикновено не се отчита фактът, че предразсъдъкът има социални последици с голяма сила, че той е широко разпространен и на практиа е синоним на явленията, наречени инерция и традиция. Той е нетърпящ, т.е. не търпи рационалното мислене, което може да свърши с него, следователно мисленето на емоционалната чума е недостъпно с аргументи. То има свои собствени методи в своя собствен свят, своя собствена логика и именно по тази причина прави впечатление на рационалност, без да е рационално. Строгият, авторитарен възпитател, например вярно и справедливо ще посочи съществуващата неуправляемост на децата.
В дадените тесни рамки неговото заключение изглежда вярно. Ако рационално мислещият човек обясни че тази неуправляемост е резултат именно от рационалното мислене във възпитанието, то ще доведе естествено до блокиране на мисловния процес. Точно в това се вижда ирационалният характер на чумата.
Друг пример. Морализаторското потискане на сексуалността създава вторични стимули, а вторичните стимули правят моралаторското потискане необходимо. Всяко заключение тук е логично. Ако на защитника на необходимостта от потискане се предложи да отнеме вторичните стимули чрез естественото удовлетворяване, това ще бъде нахвулане в системата на мислене на чумния индивид, на което той ще отреагира с типичния за него начин – не с инсайт или корекция, а с ирационални аргументи, мълчание или дори ненавист. За него е емоционално важно потискането, както и вторичните стимули да продължат да съществуват. Колкото и парадоксално да изглежда това, но причината е проста: той се страхува от естествените импулси. Този страх действа подобно на ирационален мотор, който привежда в движение цялата система на мислене, който е рационален, доколкото е възможно. И именно този страх го подбужда към действие, ако неговата социална система е заплашена от сериозна опасност.

В действието

При гениталния характер мотивът, целта и действието се намират в хармония. Мотивите и целите имат рационална, т.е. социална цел. Мотивите и целите, на базата на тяхната преди всичко биологическа природа, се стермят към подобряване условията на живот, както на своите, така и на други хора. Това се нарича социално постижение.
При невротичния характер способността за действие е силно редуцирана, защото мотивите са лишени от афект или са противоречиви. И понеже невротикът обикновено силно потиска своята ирационалност, му се налага бостоянно да се бори с нея.
Именно това редуцира неговата способност за действие. Той се страхува да си позволи да действа, защото се страхува, че в него могат да се проявят садистични или някакви други патологични импулси. Обикновено той страда, осъзнавайки своята неспособност към пълноценно функциониране, но не проявява завист към здравите индивиди. Неговата гледна точка е следната: Не ми провървя в живота, и моите деца трябва да живеят по-добре отколкото аз. Подобно отношение го прави съчувстващ, но безплоден наблюдател на живота. Той не пречи на прогреса.
Що се отнася до индивидите, поразени от емоционалната чума, то ситуацията тук е друга. Мотивът за действие винаги е измислен, провъзгласеният мотив никога не отговаря на истинския и не е важно дали истинският мотив е съзнателен или несъзнателен. Също не са идентични провъзгласената и реалната цел. Германският фашизъм например провъзгласил целта си “за запазване на световната германска нация”, но реалната цел – на базата на структурата на характера, е империалистическата война, прекрояване на света и нищо повече. Базовата характеристика на индивида, обхванат от чумата, е неговата искрена и честна вяра в провъзгласяването на целта и мотива. Искам да подчертая, че не е възможно да се разбере структурата на характера на индивида, обхванат от чумата, без сериозно разбиране на факта, че той действа под влияние на структурната компулсивност. Не е важно доколко добри могат да бъдат неговите намерения, той може да действа само чрез метод, определен от емоционалната чума. Действие от подобен род е толкова естествено за него, като потребността от любов за гениталния характер, но индвидът, обхванат от чумата, зад защитата на своето субективно убеждение не страда от разбирането за вредността на своите действия. Мъжът може да поиска опека над своето дете, като го отдели от майката, своята жена, която му е била невярна и която той ненавижда. Постъпвайки така, той честно вярва, че действа в интерес на детето. Той не може да промени своята гледна точка, дори ако детето, страдащо по майката, се разболее. Този поразен от чумата баща ще създаде цяла система от рационални доводи, които ще му позволят да поддържа собственото убеждение, че той действа изключително в интерес на детето. Той не може да бъде убеден в това, че истинският мотив на неговата постъпка е садистичното наказание на майката.
Индивидът, обхванат от чума, за разлика от невротика често изпитва чувство на завист и смъртоносна ненавист към всичко здраво. Старата мома, страдаща от невроза на характера, живее в самота и не се намесва в любовния живот на други жени. Старата мома, обхваната от чумата, напротив, не понася когато други жени са щастливи в любовта. Като възпитател тя ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдат лишени подопечните й от възможността да имат щастливи любовни отношения. Това се отнася към всички жизнени ситуации. Чумният характер при всякакви обстоятелства и с всякакви средтва ще се старае да промени своето обкръжение така, че то да не пречи на неговия начин на живот. Той възприема всичко, което не отговаря на неговите представи, като провокация и съответно се бори с това и го ненавижда. Особено добре тази черта се вижда у аскетите. Тяхната представа за живота е следната: Другите не трябва да бъдат по-щастливи от мен, те трябва да страдат така, както страдам аз. Това основно отношение във всеки отделен случай е добре замаскирано под идеология или теория, които сами по себе си са много логични и трябва голям опит и продължителни размисли, за да се определи истинското положение на нещата. Трябва да се каже, че европейското възпитание напълно следва такъв образец.

В сексуалността

За гениталния характер сексуалният живот се определя от основните закони на биологическата енергия. За гениталния характер е естествено да изпитва радост при вида на щастието на други хора в любовта, както и да остане равнодушен към порнографията и да изпитва отвращение към извращенията. Гениталният характер лесно се открива по лекотата, с която той установява контакт със здрави деца. За неговата структура е естествено разбирането на това, че интересът на децата и подрастващите в голямата си част е сексуален и че изискванията, които са резултат от този биологичен факт, трябва да бъдат удовлетворени. Подобно отношение е спонтанно и не зависи от наличието на знания. В съвременния социален живот именно такива бащи и майки, ако само те не живеят в благоприятна, поддържаща ги обстановка, се подлагат на опасността да бъдат заподозрени в престъпни намерения. Те заслужават противоположно отношение – максимална социална защита. Те образуват такива центрове в обществото, от които един ден ще излязат рационално действащи възпитатели и лекари, основата на техния живот е усещаното от тях щастие в любовта. Но днес родителите, които позволяват децата им да живеят по естествени, здрави закони, се подлагат на риска да бъдат привлечени към съдебна отговорност от някой влиятелен аскет и да загубят своето дете.
Невротичният характер живее в сексуално въздържание или тайно се подлага на извращения. Неговото оргастично безсилие съществува със стремеж към любов. Той е равнодушен към това дали са щастливи другите хора. При сблъсъка със сексуален проблем неговата реакция ще бъде по-скоро безпокойство отколкото ненавист. Неговата броня има отношение само към неговата собствена сексуалност, а не към сексуалността на другите. Неговите оргастични стремежи често се вплитат в културни и религиозни идеали, като не носят нито вреда, нито полза за здравето на обществото. Той обикновено е активен в кръгове или групи, които имат голямосоциално влияние.
Много представители на тези групи имат безусловно културна ценност, но те не могат да повлияят по някакъв начин на менталната хигиена на масите, доколкото масите се отнасят към въпроса за естествения любовен живот по-конкретно и праволинейно, отколкото те.
Току-що описаната позиция на сексуално безопасния невротичен характер може при определени външни обстоятелства по всяко време да заема формата на емоционална чума. Обикновено става следното: вторичните стимули, сдържаните културни и религиозни идеали излизат навън. Индивидът, обхванат от чума, винаги е склонен в сексуалността към садизъм и порнография. За него са характерни похотливостта (заради неспособността да получи сексуално удовлетворение) и садистично морализаторство едновременно. Това е заложено в структурата му, той не може да се промени дори при наличието на знания и инсайт. На основата на тази структура той не може да бъде друг, освен порнографски похотлив и садистично морализаторстващ едновременно.
Това е ядро на структурата на характера на човека, обхванат от емоционалната чума. Всеки процес, който предизвиква оргастични стремежи и следователно страх от оргазъм, предизвиква у него силна ненавист. Изискването на аскетизма е насочено не само против самия себе си, но и садистично против естествения любовен живот на другите хора. Движените от чумата индивиди са склонни да се организират в социални кръгове. Подобни кръгове се превръщат в центрове на общественото мнение, за които е характерно крайно нетърпимото отношение към въпросите на естествения любовен живот. Подобни центрове съществуват винаги и са добре известни. Те сурово преследват всяка проява на естествения любовен живот, прикривайки се с думи “за културата” и “морала”. С течение на времето те са изработили специална техника на дискредитация.
Клиничното изследване не оставя съмнение, че за тези кръгове, обединяващи обхванатите от чумата хора, сплетните и клеветата са извратен начин за сексуално удовлетворение. Така сексуалното удовлетворение се постига при изключване на естествената генитална функция. Хомосексуалността, половите актове с животни и други извращения особено често се срещат в тези кръгове. Садистичното осъждане е насочено срещу естествената, а не срещу извратената сексуалност на други хора. В особено жестока форма то е насочено към естествената сексуалност на децата и подрастващите. В същото време то е сляпо към проявите на извратена сексуалност. Върху съвестта нахората, които извършват таен съд над сексуалността на други, лежат много човешки животи.

В работата

Човек с генитален характер активно следва развитието на работния процес. На работния процес му се предоставя възможност да се развива самостоятелно. Интересът е насочен към самия процес на труда. Резултатът от труда идва без особено усилие, спонтанно. Продукът, който е резултат от работния процес, е важна характеристика на биологичната радост от труда. Осъзнаването на подобни факти и престави предизвиква силна критика по адрес на всички съществуващи днес методи за ранно възпитание, при които дейността на детето е предопределена от по-рано очаквания резултат от неговия труд. Преднамереното отношение към резултата и твърдата детерминираност на самия процес на труда губи въображението, а следователно и неговата продуктивност. Биологичната радост от работата се съчетава със способността да изпитва ентусиазъм. Компулсивното морализаторство не внася истински ентусиазъм, а само мистичен екстаз. Детето, което трябва да построи вече зададената сграда от дадени блокове по посочения начин не може да използва своето въображение и следователно да развие ентусизма си. Не е трудно да се досетим, че тази основна черта на авторитарното възпитание съществува поради страха от възрастните от получаването на удоволствие. Тя винаги потиска детската радост в работата. Гениталният характер винаги насочва другите в работата със своя пример, а не с обвъзрване на крайния резултат и методите за постигането му. Това предполага вегетативна подвижност и способност да си позволим да действаме.
Човек с невротичен характер повече или по-малко е ограничен в работата си. Неговата биологична енергия основно се използва за защита от извратени фантазии. Неговите проблеми идват заради неправилното използване на биологичната енергия. Работата, изпълнявана от невротичен характер, обикновено се прави автоматично и е лишена от радост. И понеже невротичният характер не е способен да изпита истински ентусиазъм, той възприема детската способност за това като “неправилно”. По този начин той се стреми в невротично-компулсивен стил да определя работата на другите.
Индивидът, който страда от чума, ненавижда работата, възприема я като бреме. Той избягва всякаква отговорност, а особено работа, свързана с търпелива настойчивост. Той може да мечтае да напише важна книга, да нарисува картина, да работи във ферма, но понеже не е способен да работи, избягва постепенното органично развитие, присъщо на всеки работен процес. По тази причина той се стреми да стане идеолог, мистик или политик, с други думи, той се стреми към дейност, която не изисква търпение и органично развитие, той може да стане и празен скитник. Вътре в себе си той създава готова картина на жвота, изтъкана от невротични фантазии. Понеже сам не е способен да се труди, той иска да накара околните да се трудят над създаването на тази патологична картина на живота. Онзи, когото американците наричат бос в отрицателния смисъл на думата, е продукт на подобен стремеж. Гениталният характер, насочващ колективния трудов процес, спонтанно дава пример на другите: работи повече от тях. Индивидът, обхванат от чумата, обратното, се стреми да работи по-малко от другите. Колкото е по-малка способността му към труд, толкова по-малка е увереността му в себе си, толкова повече се стреми да показва на другите как да работят.
По силата на необходимостта посоченото разделение е схематично. В реалния живот всеки генитален характер носи в себе си чертите на невротичния характер и неговите чумни реакции. Също така всеки индивид, обхванат от чума, има възможност за генитален характер. Опитът на оргонотерапията не оставя извън съмнение факта, че индивидът, който страда от емоционална чума, попадащ в категорията "moral insanity", не само по принцип е лечим, но и е способен да развива забележителни способности в областта на интелекта, работата и сексуалността. Това още веднъж потвърждава, че терминът емоционална чума не означава някакво унижение.
05 Юни 09, 14:54    Коментари (723)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 край 
723. Alfreddat
24.07.17
23:31
wh0cd999878 <a href=http://tretinoincream01.us.com/>Generic Tretinoin</a> <a href=http://buyavana.us.org/>avana by mail</a> <a href=http://nolvadexforsale.us.com/>buy cheap nolvadex</a>
722. Billypargy
24.07.17
21:21
wh0cd127485 <a href=http://toradol30mg.us.com/>toradol nasal spray</a> <a href=http://allopurinol24.us.org/>allopurinol</a>
721. Brettjulse
23.07.17
20:25
wh0cd10930 <a href=http://nolvadexonline.us.com/>buy cheap nolvadex online</a> <a href=http://effexorgeneric.us.com/>Effexor</a> <a href=http://genericlasix.us.com/>lasix mail order</a>
720. Alfreddat
23.07.17
09:00
wh0cd367239 <a href=http://buy-suhagra.reisen/>buy suhagra</a> <a href=http://abilify.schule/>abilify</a> <a href=http://buycheapnolvadex.pro/>buy cheap nolvadex online</a>
719. Bennysuets
22.07.17
18:52
wh0cd469338 <a href=http://buypaxil.us.org/>buy paxil</a> <a href=http://advairgeneric.us.com/>Generic Advair Diskus</a> <a href=http://buyavana.us.org/>Avana Online</a>
718. Bennysuets
22.07.17
13:59
wh0cd248915 <a href=http://prednisone.world/>prednisone</a> <a href=http://amitriptyline.live/>elavil generic</a> <a href=http://citalopram.shop/>buy citalopram online</a> <a href=http://elavil.world/>elavil</a> <a href=http://himcolin.reisen/>himcolin</a> <a href=http://paxil.news/>paxil</a>
717. Kennethmit
21.07.17
10:25
wh0cd644905 <a href=http://nolvadexforsale.us.com/>Nolvadex For Sale</a> <a href=http://effexorgeneric.us.com/>effexor generic</a>
716. Charleshum
21.07.17
01:57
wh0cd673530 <a href=http://cialisonline.us.org/>cialis canada generic</a> <a href=http://hydrochlorothiazide.us.org/>hydrochlorothiazide</a>
715. Alfreddat
21.07.17
00:07
wh0cd453114 <a href=http://bentyl.mba/>bentyl 20 mg</a> <a href=http://clindamycin.work/>clindamycin</a> <a href=http://wellbutrin.live/>wellbutrin</a> <a href=http://buyfurosemide.reisen/>furosemide 40 mg tablet</a> <a href=http://buy-tadalafil.reisen/>tadalafil 20</a>
714. Charleshum
21.07.17
00:03
wh0cd600057 <a href=http://tadalafilnorx.us.com/>tadalafil pills</a>
713. Brettjulse
21.07.17
00:00
wh0cd935357 <a href=http://dostinex.world/>dostinex</a> <a href=http://zyvox.world/>zyvox for uti</a> <a href=http://tulasi.world/>tulasi</a> <a href=http://eulexin.world/>eulexin</a> <a href=http://starlix.reisen/>starlix</a> <a href=http://trimox.reisen/>trimox</a> <a href=http://cozaar.reisen/>cozaar</a>
712. Charleshum
20.07.17
22:12
wh0cd526584 <a href=http://sildenafil247.us.org/>sildenafil soft tabs</a> <a href=http://methotrexatenorx.us.com/>methotrexate price</a> <a href=http://baclofen247.us.org/>Baclofen No Prescription</a> <a href=http://buytretinoin.us.com/>tretinoin</a> <a href=http://lioresal.us.com/>cheap lioresal</a>
711. Billypargy
20.07.17
13:29
wh0cd525361 <a href=http://cymbaltacost.us.com/>cymbalta 120 mg</a> <a href=http://clonidinehcl.us.com/>clonidine</a>
710. Bennysuets
20.07.17
06:11
wh0cd849103 <a href=http://tadalissx.reisen/>buy tadalis</a> <a href=http://flomax.world/>flomax</a> <a href=http://diclofenac.tools/>diclofenac sodium 50mg</a> <a href=http://avodart.shop/>avodart</a> <a href=http://tamoxifen.mba/>tamoxifen</a>
709. Brettjulse
20.07.17
05:06
wh0cd871595 <a href=http://buycymbalta.us.org/>buy cymbalta</a> <a href=http://buypropranolol.us.org/>order propranolol</a>
708. Brettjulse
19.07.17
02:29
wh0cd800461 <a href=http://buy-allopurinol.reisen/>buy allopurinol</a> <a href=http://bentyl.fail/>over the counter bentyl</a> <a href=http://nolvadex.zone/>nolvadex</a> <a href=http://buy-prednisone.store/>where to buy prednisone online without a script</a> <a href=http://metformintablets.pro/>metformin tablet</a> <a href=http://buspar.systems/>buspirone 5 mg</a>
707. Alfreddat
18.07.17
19:29
wh0cd436872 <a href=http://buywellbutrin.us.org/>wellbutrin online</a>
706. Kennethmit
18.07.17
02:46
wh0cd142983 <a href=http://hydrea.world/>hydrea</a> <a href=http://dilantin.reisen/>click this link</a> <a href=http://artane.reisen/>artane</a> <a href=http://lopid.world/>lopid</a>
705. Kennethmit
17.07.17
15:03
wh0cd612444 <a href=http://clindamycin300mg.us.com/>clindamycin 300 mg</a> <a href=http://buyclonidine.us.org/>buy clonidine</a> <a href=http://crestorgeneric.us.org/>more about the author</a>
704. Bennysuets
17.07.17
06:01
wh0cd934971 <a href=http://ordercialis.us.com/>Order Cialis</a> <a href=http://metforminhcl.us.com/>cost of metformin</a> <a href=http://augmentin875.us.com/>Buy Augmentin</a>
703. Charleshum
17.07.17
03:28
wh0cd567597 <a href=http://buyrobaxin.us.com/>continue reading</a> <a href=http://tetracyclinenorx.us.com/>tetracycline pills</a> <a href=http://nolvadex3.us/>nolvadex</a> <a href=http://buyviagraonline247.us.org/>buy viagra online</a>
702. Kennethmit
16.07.17
20:51
wh0cd714543 <a href=http://zoloft.us.org/>order zoloft</a> <a href=http://genericlipitor.us.com/>generic lipitor</a>
701. Alfreddat
11.07.17
12:16
wh0cd522742 <a href=http://triphala.reisen/>triphala herb</a> <a href=http://flexeril.reisen/>flexeril</a> <a href=http://indinavir.world/>indinavir</a>
700. Charleshum
10.07.17
19:14
wh0cd81902 <a href=http://pristiq.world/>pristiq erowid</a> <a href=http://dilantin.world/>dilantin</a> <a href=http://renagel.reisen/>renagel</a> <a href=http://terramycin.world/>terramycin ointment</a> <a href=http://lopid.reisen/>lopid</a> <a href=http://capoten.reisen/>buy capoten</a> <a href=http://mevacor.reisen/>mevacor</a>
699. Charleshum
10.07.17
17:23
wh0cd8427 <a href=http://augmentin.zone/>augmentin</a> <a href=http://digoxin.world/>digoxin</a> <a href=http://renagel.world/>renagel</a> <a href=http://flagyl.schule/>where to buy flagyl online</a>
698. Charleshum
10.07.17
11:09
wh0cd477893 <a href=http://buyzetia.pro/>zetia for cholesterol</a> <a href=http://sildenafilcitrate.pro/>sildenafil</a> <a href=http://buyphenergan.work/>phenergan without a prescription</a> <a href=http://buy-tetracycline.store/>buy tetracycline</a> <a href=http://buy-inderal.reisen/>inderal 10 mg</a>
697. Charleshum
07.07.17
17:12
wh0cd366135 <a href=http://alli.us.com/>alli</a> <a href=http://sildenafilcitrate247.us.org/>Sildenafil Citrate</a> <a href=http://cheapdiflucan.us.com/>buy diflucan</a> <a href=http://fincar.us.com/>Buy Fincar</a>
696. Charleshum
07.07.17
01:27
wh0cd74406 <a href=http://clindamycinhcl.us.com/>clindamycin</a> <a href=http://doxycyclinemonohydrate.us.com/>buy doxycycline</a> <a href=http://cytotec.us.org/>misoprostol online</a>
695. Charleshum
04.07.17
22:22
wh0cd405279 <a href=http://synthroid24.us.org/>synthroid online</a>
694. Charleshum
03.07.17
19:33
wh0cd763781 <a href=http://sildenafilcitrate247.us.org/>example</a>
693. Jerryvot
02.07.17
18:57
6vabl236u9p0w26ap1

<a href=http://google.us>google</a>

<a href=http://google.us>google</a>

9bdsyoiwh8bis6z3hk
692. Charleshum
01.07.17
01:15
wh0cd883601 <a href=http://strattera.us.org/>strattera best possible cost</a> <a href=http://synthroid.us.org/>info</a>
691. Billypargy
22.06.17
11:58
wh0cd8659553 <a href=http://buycialis.us.org/>cheap cialis</a>
690. Charleshum
21.06.17
09:48
wh0cd680649 <a href=http://clindamycin.mba/>cleocin generic</a> <a href=http://fluoxetine.work/>fluoxetine10mg</a> <a href=http://buspar.live/>generic for buspar</a> <a href=http://lipitor.news/>lipitor</a> <a href=http://proscar.live/>proscar</a> <a href=http://levaquin.systems/>levaquin</a>
689. Ericknurne
21.06.17
04:21
wh0cd3980467 <a href=http://augmentin365.us.com/>Generic Augmentin</a> <a href=http://buyviagrasoft.us.com/>Viagra Soft</a> <a href=http://propranolol2.us/>propranolol</a> <a href=http://levitra20mgprice.us.com/>Levitra Tablets</a> <a href=http://viagraonline24h7d.us.org/>viagra online</a>
688. Charleshum
20.06.17
21:04
wh0cd213499 <a href=http://cheapvaltrex.us.com/>where to buy valtrex</a> <a href=http://cephalexin247.us.org/>keflex no prescription</a> <a href=http://sexkuren.com/cialis.html>cialis priser</a>
687. Bennysuets
20.06.17
20:59
wh0cd154443 <a href=http://rosuvastatin.us.com/>rosuvastatin cost</a> <a href=http://chloromycetin.us.com/>chloromycetin tablets</a> <a href=http://citalopramhydrobromide.us.com/>Citalopram Hydrobromide</a> <a href=http://sildenafilnorx.us.com/>sildenafil no rx</a>
686. Billypargy
20.06.17
19:49
wh0cd3531590 <a href=http://retina247.us.org/>retin-a</a> <a href=http://paxil247.us.org/>order paxil</a>
685. Bennysuets
20.06.17
17:37
wh0cd45723 <a href=http://tetracycline.us.com/>buy tetracycline online</a> <a href=http://buyanafranilonline.us.com/>anafranil anxiety</a> <a href=http://buypropecia24.us.org/>Propecia Online</a>
684. Charleshum
20.06.17
13:36
wh0cd829424 <a href=http://yasmin365.us.com/>yasmin birth control</a> <a href=http://cheapcialis.us.com/>cheap cialis</a> <a href=http://cialisonline24.us.org/>cialis online</a> <a href=http://buyantabuse.us.com/>antabuse pills</a>
683. Charleshum
20.06.17
09:43
wh0cd666339 <a href=http://zithromax365.us.com/>Zithromax Without A Prescription</a> <a href=http://abilifynorx.us.com/>Cheap Abilify</a> <a href=http://benicar.us.org/>benicar hct price</a> <a href=http://buyelocon.us.com/>cheap elocon</a> <a href=http://colchicine365.us.com/>colchicine</a>
682. Kennethmit
20.06.17
07:15
wh0cd609737 <a href=http://onlinelevaquin.us.com/>levaquin lowest prices</a> <a href=http://buymotilium.us.com/>Buy Motilium</a>
681. Bennysuets
20.06.17
00:43
wh0cd404727 <a href=http://erythromycin24.us.org/>Ilosone</a> <a href=http://medrol24.us.org/>Medrol</a>
680. Kennethmit
19.06.17
22:02
wh0cd229205 <a href=http://buyanafranil12.gdn/>anafranil</a> <a href=http://zithromax365.top/>zithromax</a> <a href=http://buyprednisolone2013.top/>prednisolone</a> <a href=http://buystromectol8.top/>where to buy stromectol</a> <a href=http://buytretinoin500.top/>tretinoin cream</a> <a href=http://buyhydrochlorothiazide2012.top/>order hydrochlorothiazide</a> <a href=http://cialis2014.gdn/>cialis 5 mg</a> <a href=http://buydiclofenac3.top/>diclofenac sod 75</a>
679. Alfreddat
19.06.17
11:05
wh0cd599536 <a href=http://genericcelebrex.us.com/>BUY CELEBREX</a> <a href=http://azithromycin24.us.org/>Azithromycin</a>
678. Kennethmit
19.06.17
01:54
wh0cd44603 <a href=http://vytorin247.club/>vytorin prices</a> <a href=http://levitra20mg.us.com/>discover more here</a> <a href=http://tadalis.us.com/>web site</a> <a href=http://tadacip365.us.com/>buy tadacip 20 mg</a> <a href=http://lipitor.us.com/>Lipitor</a>
677. MichaeldyCle
18.06.17
15:20
wh0cd978948 <a href=http://zithromax24.us.org/>zitromax</a>
676. Alfreddat
18.06.17
13:07
wh0cd741098 <a href=http://stratteranorx.us.com/>strattera no rx</a> <a href=http://valtrex.us.com/>purchase valtrex</a> <a href=http://tadaciponline.us.com/>TADACIP ONLINE</a> <a href=http://cheapviagra24.us.org/>Viagra</a> <a href=http://tretinoin2017.us.com/>cheap tretinoin</a>
675. Charleshum
18.06.17
01:46
wh0cd54803 <a href=http://buyamoxicillin4.top/>amoxicillin over the counter</a> <a href=http://buylasix2014.top/>where to buy lasix</a> <a href=http://buyalbendazole0.top/>albendazole</a> <a href=http://buyzithromax-3.gdn/>zithromax</a> <a href=http://buymotilium16.top/>buy motilium</a> <a href=http://buyavana20.top/>buy avana</a> <a href=http://neurontin11.top/>neurontin tablets</a>
674. MichaeldyCle
18.06.17
00:34
wh0cd326613 <a href=http://buycelebrex-247.top/>buy celebrex</a> <a href=http://buyindocin247.top/>buy indocin</a> <a href=http://buyazithromycin8.top/>buy azithromycin</a> <a href=http://clindamycin9.top/>cleocin generic</a> <a href=http://doxycycline12.top/>vibramycin</a> <a href=http://advair50.gdn/>advair hfa inhaler</a> <a href=http://levitra-0.top/>levitra uk</a>
673. Alfreddat
17.06.17
20:40
wh0cd197483 <a href=http://lasix17.top/>lasix</a> <a href=http://buylasix-1.top/>where to buy lasix water pill</a> <a href=http://buysildenafil5.top/>where to buy sildenafil citrate online</a> <a href=http://buyavodart16.top/>buy avodart</a> <a href=http://vardenafil365.top/>cheap vardenafil online</a>
672. MichaeldyCle
17.06.17
17:10
wh0cd957410 <a href=http://sildenafil24h.us.org/>sildenafil tablet</a>
671. Alfreddat
17.06.17
12:29
wh0cd937012 <a href=http://robaxin-2.gdn/>buy robaxin online</a> <a href=http://lisinopril6.top/>lisinopril</a> <a href=http://abilify-247.gdn/>generic abilify for sale</a> <a href=http://buyampicillin15.top/>ampicilin</a> <a href=http://buyclonidine2010.top/>buy clonidine online</a>
670. Kennethmit
17.06.17
05:09
wh0cd219005 <a href=http://buytenormin9.top/>tenormin</a> <a href=http://buycymbalta8.top/>buy cymbalta online</a> <a href=http://buylasix-1.top/>buy lasix</a> <a href=http://zoloft75.gdn/>zoloft</a> <a href=http://buypropranolol-6.top/>buying propranolol online</a> <a href=http://buytadalafil2017.top/>tadalafil</a> <a href=http://indocin11.top/>indocin</a> <a href=http://avodart0.top/>avodart</a>
669. Charleshum
17.06.17
02:21
wh0cd761505 <a href=http://flagyl500mg.us.com/>flagyl 500 mg</a> <a href=http://paxilnorx.us.com/>paxil 20mg</a>
668. Alfreddat
16.06.17
22:17
wh0cd393407 <a href=http://buyneurontin25.gdn/>neurontin</a> <a href=http://cafergot365.top/>buy cafergot online</a> <a href=http://buyabilify17.gdn/>generic abilify online</a> <a href=http://eurax2011.top/>eurax</a> <a href=http://buypropecia247.top/>buy propecia</a> <a href=http://buyzoloft1.top/>zoloft generic</a> <a href=http://buypropecia-0.top/>propecia</a>
667. Bennysuets
14.06.17
23:02
wh0cd122728 <a href=http://buymethotrexate.us.com/>buy methotrexate</a>
666. Charleshum
14.06.17
22:48
wh0cd163530 <a href=http://prednisolone24.us.org/>methylprednisolone</a>
665. Bennysuets
14.06.17
21:47
wh0cd68363 <a href=http://stromectol7.top/>stromectol</a> <a href=http://buyzithromax25.top/>zithromax</a> <a href=http://bentyl1.top/>bentyl</a> <a href=http://rimonabant247.gdn/>buy acomplia rimonabant</a> <a href=http://buyretina-0.top/>buy retin-a</a> <a href=http://tadacip75.top/>buy tadacip online</a> <a href=http://buyzithromax-8.top/>buy zithromax</a> <a href=http://clomid2014.top/>clomid</a>
664. Kennethmit
14.06.17
14:57
wh0cd469297 <a href=http://buyadvair2017.top/>advair</a> <a href=http://buyinderal9.top/>inderal</a> <a href=http://tadalafil365.top/>tadalafil</a> <a href=http://buyanafranil0.gdn/>anafranil</a> <a href=http://buystrattera11.top/>strattera online</a>
663. Billypargy
14.06.17
12:48
wh0cd1942518 <a href=http://prednisolone247.us.org/>read this</a> <a href=http://viagra24.us.org/>viagra over counter</a> <a href=http://prednisone247.us.org/>prednisone at lowest cost</a>
662. Charleshum
14.06.17
08:24
wh0cd283572 <a href=http://medrol24.us.org/>Medrol</a> <a href=http://suhagra247.us.org/>Suhagra</a> <a href=http://prednisolone247.us.org/>buy prednisolone</a>
661. MichaeldyCle
14.06.17
05:45
wh0cd229209 <a href=http://buytadalafil2013.top/>tadalafil</a> <a href=http://sildenafil-2015.gdn/>sildenafil</a> <a href=http://buyallopurinol2012.top/>allopurinol</a> <a href=http://buyretina1.top/>retin-a</a> <a href=http://indocin2012.gdn/>indocin</a>
660. Charleshum
14.06.17
05:19
wh0cd174843 <a href=http://onlineerythromycin.us.com/>ONLINE ERYTHROMYCIN</a> <a href=http://furosemide2017.us.com/>where to buy furosemide</a> <a href=http://methotrexate365.us.com/>can i buy methotrexate online</a> <a href=http://buyatenolol.us.org/>order atenolol online</a>
659. Eugenetef
14.06.17
03:09
wh0cd588220 <a href=http://sildenafil-2015.gdn/>sildenafil</a> <a href=http://buyadvair-8.top/>advair</a> <a href=http://atarax20.gdn/>atarax 25 mg tablet</a> <a href=http://buyamoxil2010.gdn/>amoxil 1g</a> <a href=http://buytadalafil-9.gdn/>tadalafil prescription</a> <a href=http://seroquel16.gdn/>seroquel</a> <a href=http://zithromax10.top/>zithromax</a> <a href=http://buysildenafil2016.top/>sildenafil soft tabs</a>
658. Bennysuets
14.06.17
02:45
wh0cd978936 <a href=http://buyampicillin100.gdn/>buy ampicillin</a> <a href=http://buycymbalta2015.gdn/>cymbalta medication</a> <a href=http://buybentyl25.gdn/>buy bentyl</a> <a href=http://tetracycline8.top/>tetracycline</a>
657. Billypargy
14.06.17
02:01
wh0cd468890 <a href=http://lasix247.us.org/>lasix water pill</a> <a href=http://suhagra247.us.org/>suhagra</a>
656. Charleshum
14.06.17
00:57
wh0cd11763 <a href=http://suhagra247.us.org/>SUHAGRA</a>
655. Charleshum
13.06.17
22:09
wh0cd11763 <a href=http://tadacip911.gdn/>tadacip</a> <a href=http://erythromycin15.top/>erythromycin</a> <a href=http://advair50.gdn/>advair hfa</a> <a href=http://buyelocon-2016.gdn/>elocon</a> <a href=http://buycitalopram2017.top/>citalopram</a> <a href=http://tadacip75.top/>buy tadacip online</a>
654. Charleshum
13.06.17
20:32
wh0cd968746 <a href=http://eurax2010.gdn/>eurax online</a> <a href=http://clomid2.top/>clomid</a> <a href=http://buypropranolol-6.top/>buy propranolol for anxiety</a> <a href=http://augmentin50.top/>augmentin 875 mg</a> <a href=http://retina-1.top/>retin-a</a> <a href=http://buyvardenafil11.gdn/>vardenafil</a> <a href=http://buycipro5.top/>cipro</a> <a href=http://buyprovera75.gdn/>provera price</a>
653. Eugenetef
13.06.17
20:30
wh0cd262049 <a href=http://cialis24.us.org/>cialis</a> <a href=http://buytriamterene.us.com/>buying triamterene</a> <a href=http://nexium.us.com/>recommended site</a> <a href=http://buyproscar.us.com/>where to buy proscar</a> <a href=http://albendazoleonline.us.com/>albendazole online</a>
652. Charleshum
13.06.17
11:49
wh0cd229203 <a href=http://medrol24.us.org/>Medrol</a> <a href=http://furosemide247.us.org/>FUROSEMIDE ONLINE</a>
651. Bennysuets
13.06.17
08:42
wh0cd326607 <a href=http://buycialis247.us.org/>Buy Cialis</a> <a href=http://avodart24.us.org/>avodart sale</a>
650. Eugenetef
13.06.17
07:34
wh0cd566691 <a href=http://buytenormin4.top/>buy tenormin</a> <a href=http://prednisolone2016.top/>buy prednisolone</a> <a href=http://buycipro5.top/>buy cipro online canada</a>
649. Eugenetef
13.06.17
04:37
wh0cd403609 <a href=http://citalopram3.us/>citalopram</a> <a href=http://proscar.us.com/>generic proscar</a>
648. Charleshum
13.06.17
04:07
wh0cd316408 <a href=http://celebrex100.top/>celebrex</a> <a href=http://hydrochlorothiazide365.gdn/>hydrochlorothiazide</a> <a href=http://buyrobaxin12.top/>example</a>
647. Charleshum
12.06.17
22:54
wh0cd153323 <a href=http://buystromectol11.top/>where to buy stromectol</a> <a href=http://sildenafil365.top/>sildenafil</a> <a href=http://ampicillin20.top/>ampicillin 500</a> <a href=http://buysynthroid10.top/>buy levothyroxine online</a>
646. Bennysuets
12.06.17
22:15
wh0cd815849 <a href=http://citalopram365.us.com/>check out your url</a> <a href=http://viagrageneric24h7d.us.org/>canadian pharmacy viagra</a> <a href=http://adalatonline.us.com/>adalat without prescription</a>
645. Alfreddat
12.06.17
20:32
wh0cd187286 <a href=http://sildenafil-2015.gdn/>sildenafil</a> <a href=http://buyelimite-2016.gdn/>elimite</a> <a href=http://buyavana2012.top/>generic avana</a> <a href=http://propecia50.top/>propecia</a> <a href=http://metformin8.top/>metformin</a> <a href=http://buysildenafil2015.top/>sildenafil</a>
644. Brettjulse
12.06.17
17:05
wh0cd8283195 <a href=http://tamoxifen247.us.org/>TAMOXIFEN</a> <a href=http://cymbalta24.us.org/>Cymbalta</a>
643. MichaeldyCle
12.06.17
13:00
wh0cd512329 <a href=http://buyviagra24h7d.us.org/>viagra no prescription</a> <a href=http://toradol24.us.org/>toradol for tooth pain</a>
642. Charleshum
12.06.17
11:13
wh0cd947216 <a href=http://tamoxifen247.us.org/>buy tamoxifen online</a> <a href=http://trazodone247.us.org/>trazodone</a> <a href=http://buspar365.us.com/>BUSPAR WITH NO RX</a> <a href=http://tretinoin2016.us.com/>get the facts</a>
641. Charleshum
12.06.17
04:27
wh0cd621061 <a href=http://anafranil1.top/>anafranil</a> <a href=http://vpxl-247.gdn/>vpxl</a> <a href=http://cialis50.top/>find out more</a> <a href=http://buytamoxifen2011.top/>buy tamoxifen</a> <a href=http://buyprednisone2015.gdn/>click</a> <a href=http://sildalis75.gdn/>sildalis</a> <a href=http://elimite12.top/>elimite</a> <a href=http://buyrevia4.gdn/>generic revia</a>
640. AaronDex
12.06.17
02:20
wh0cd815857 <a href=http://tadalafilnorx.us.com/>Tadalafil Pills</a> <a href=http://sildenafil365.us.com/>sildenafil</a>
639. Charleshum
12.06.17
01:34
wh0cd512341 <a href=http://vermox11.top/>mebendazole tablets</a> <a href=http://buycialis2015.top/>cialis</a> <a href=http://erythromycin6.top/>erythromycin</a> <a href=http://elocon3.gdn/>elocon mometasone furoate cream</a> <a href=http://buytenormin4.top/>tenormin anxiety</a>
638. Alfreddat
12.06.17
01:24
wh0cd437572 <a href=http://antabuse3.us/>cheap antabuse</a> <a href=http://cialisonline.us.com/>Cialis Without Prescription</a> <a href=http://cialiscoupons.us.com/>20mg cialis</a> <a href=http://buy-adalat.com/>adalat online</a>
637. Bennysuets
12.06.17
00:06
wh0cd250725 <a href=http://levaquin-365.gdn/>example</a> <a href=http://buysynthroid10.top/>synthroid</a> <a href=http://propecia2013.top/>finasteride online bonus</a> <a href=http://furosemide2012.gdn/>buy lasix furosemide</a> <a href=http://avodart5.top/>avodart</a> <a href=http://clindamycin-247.gdn/>clindamycin</a> <a href=http://phenergan11.top/>phenergan</a> <a href=http://buyrobaxin12.top/>buy robaxin online</a>
636. Alfreddat
11.06.17
21:55
wh0cd220128 <a href=http://wherecanibuyviagra.us.com/>here can i buy viagra</a>
635. Charleshum
11.06.17
19:32
wh0cd294897 <a href=http://viagraprice247.us.org/>viagra price</a>
634. Bennysuets
11.06.17
19:05
wh0cd87643 <a href=http://buyphenergan.com/>phenergan pill</a> <a href=http://bactroban2017.us.com/>bactroban over the counter</a> <a href=http://nexium.us.com/>esomeprazole</a> <a href=http://buyrimonabant.us.com/>rimonabant online</a>
633. Kennethmit
11.06.17
08:26
wh0cd785254 <a href=http://nolvadex24.us.org/>Nolvadex Prescriptions</a> <a href=http://crestor24.us.org/>Crestor</a>
632. Alfreddat
11.06.17
05:08
wh0cd579143 <a href=http://ventolin3.top/>our site</a> <a href=http://buyadvair2015.top/>advair</a> <a href=http://buyallopurinol100.top/>buy allopurinol</a> <a href=http://buydoxycycline0.top/>doxycycline</a>
631. Billypargy
10.06.17
23:14
wh0cd8634892 <a href=http://retina247.us.org/>Retin-A</a> <a href=http://tamoxifen24.us.org/>Tamoxifen</a> <a href=http://avodart24.us.org/>avodart</a>
630. Charleshum
10.06.17
23:14
wh0cd653890 <a href=http://buycitalopram12.top/>citalopram</a> <a href=http://buyprednisone2015.gdn/>buy prednisone online</a> <a href=http://buyvermox500.top/>generic vermox</a>
629. Charleshum
10.06.17
19:34
wh0cd1563 <a href=http://prozac.us.com/>prozac</a> <a href=http://doxycycline365.us.com/>vibramycin</a> <a href=http://albenza.us.com/>albenza</a> <a href=http://levitra20mg.us.com/>lavitra10mg</a> <a href=http://buyadvair.us.com/>buy advair</a>
628. MichaeldyCle
10.06.17
17:46
wh0cd469289 <a href=http://erythromycin24.us.org/>erythromycin online</a>
627. Tracyelato
10.06.17
17:15
wh0cd544051 <a href=http://trazodone247.us.org/>trazodone</a>
626. Kennethmit
10.06.17
16:59
wh0cd78563 <a href=http://avana10.gdn/>avana</a> <a href=http://retina-1.top/>retin-a</a> <a href=http://buyamoxicillin8.top/>buy amoxicillin without prescription</a>
625. Tracyelato
10.06.17
13:05
wh0cd380967 <a href=http://cialiscost24.us.org/>cialis</a> <a href=http://buyviagra24h7d.us.org/>viagra by mail order</a>
624. AaronDex
10.06.17
13:01
wh0cd250725 <a href=http://buynolvadex.us.org/>nolvadex tablet</a>
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.6538