Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« ноември 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


Връзка с мен

Публикации 14:54
« Обратно
Вземи в gLOG
Вилхелм Райх: Емоционалната чума - втора част
Разлики между реакциите на гениталния характер, невротичния характер и носителя на емоционална чума:

В мисленето

Мисленето на човека с генитален характер се базира на обективните факти и процеси, то е способно да разграничи важното от маловажното и се стреми да определи и отстрани ирационалните и емоционалните смущения. По своята природа то е функционално – не механистично или мистично, съждението се явява пряк резултат от размисъл. Рационалното мислене е достъпно за фактически аргументи, доколкото без фактически контрааргументи то е неспособно да функционира.

Вярно е, че и при невротичния характер мисленето се опитва да се ориентира спрямо обективните процеси и факти. Въпреки това, доколкото в периферията на рационалното мислене действа сексуален застой, то се ориентира едновременно към принципа на избягване на удоволствието. Тоест процесът на мислене, водещ към достигането на удоволствие, например при компулсивна невроза, ще се игнорира до такава степен, че рационалната цел ще стане напълно недостъпна. Пример: всички се стремят към мир. Но доколкото мисловният процес се случва в рамките на невротичните структури на характера, дотолкова съществува като следстие стахът от свободата и страхът от отговорността (или страхът от получаване на удоволствие), въпросите за мира и свободата се обсъждат формално, а не фактически. Най-простите и очевидни факти в живота, явяващи се природни основи на мира и свободата сякаш нарочно се избягват, а важни връзки не се вземат под внимание. Така например, добре известните факти, че политиката е разрушителна, а човечеството е болно в психиатричен смисъл, по никакъв начин не се свързват със съзнателна потребност за построяване на удобен, самоуправляващ се социален ред. По такъв начин два повече или по-малко значими факта съществуват без всякаква връзка помежду им.
Причината е следната: свързването на тези факти незабавно изисква практически промени във всекидневния живот. Невротичният характер е готов да приеме подобни промени идеологически, но практически се страхува от тях. Бронята на характера няма да му позволи да смени обичайния си начин на живот. Така той ще се съгласи с критиката на ирационалност на обществото и науката, но практически няба да се стреми към промени в себе си, нито в общестовото в съответствие със своята критика. Следователно той няма да организира социалния център от необходими реформи. Дори често се случва теоретичното съгласие на практика да се превърне в яростна съпротива на онова, което действително носи промени. В този случай границите между невротичния характер и чумния индивид губят яснота.
Индивидът, който страда от емоционалната чума, не е удовлетворен от пасивното отношение към проблема. Той се отличава от невротичния характер повече или по-малко по жизнеразрушаващата социална активност. Неговото мислене е размито от ирационални концепции и определено ирационални емоции. Вярно е, че както и при гениталния характер неговото мислене напълно отговаря на неговите действия (за разлика от невротичния характер, където мисленето и действието са разделени); но при емоционалната чува изводите винаги са готови още преди завършването на мисловния процес; мисленето не служи като средство за постигане на вярното решение, както в рационалния свят, то е необходимо по-скоро за това да се потвърди вече съществуващото ирационално решение и да се рационализира.
Това най-често се нарича предразсъдък, но обикновено не се отчита фактът, че предразсъдъкът има социални последици с голяма сила, че той е широко разпространен и на практиа е синоним на явленията, наречени инерция и традиция. Той е нетърпящ, т.е. не търпи рационалното мислене, което може да свърши с него, следователно мисленето на емоционалната чума е недостъпно с аргументи. То има свои собствени методи в своя собствен свят, своя собствена логика и именно по тази причина прави впечатление на рационалност, без да е рационално. Строгият, авторитарен възпитател, например вярно и справедливо ще посочи съществуващата неуправляемост на децата.
В дадените тесни рамки неговото заключение изглежда вярно. Ако рационално мислещият човек обясни че тази неуправляемост е резултат именно от рационалното мислене във възпитанието, то ще доведе естествено до блокиране на мисловния процес. Точно в това се вижда ирационалният характер на чумата.
Друг пример. Морализаторското потискане на сексуалността създава вторични стимули, а вторичните стимули правят моралаторското потискане необходимо. Всяко заключение тук е логично. Ако на защитника на необходимостта от потискане се предложи да отнеме вторичните стимули чрез естественото удовлетворяване, това ще бъде нахвулане в системата на мислене на чумния индивид, на което той ще отреагира с типичния за него начин – не с инсайт или корекция, а с ирационални аргументи, мълчание или дори ненавист. За него е емоционално важно потискането, както и вторичните стимули да продължат да съществуват. Колкото и парадоксално да изглежда това, но причината е проста: той се страхува от естествените импулси. Този страх действа подобно на ирационален мотор, който привежда в движение цялата система на мислене, който е рационален, доколкото е възможно. И именно този страх го подбужда към действие, ако неговата социална система е заплашена от сериозна опасност.

В действието

При гениталния характер мотивът, целта и действието се намират в хармония. Мотивите и целите имат рационална, т.е. социална цел. Мотивите и целите, на базата на тяхната преди всичко биологическа природа, се стермят към подобряване условията на живот, както на своите, така и на други хора. Това се нарича социално постижение.
При невротичния характер способността за действие е силно редуцирана, защото мотивите са лишени от афект или са противоречиви. И понеже невротикът обикновено силно потиска своята ирационалност, му се налага бостоянно да се бори с нея.
Именно това редуцира неговата способност за действие. Той се страхува да си позволи да действа, защото се страхува, че в него могат да се проявят садистични или някакви други патологични импулси. Обикновено той страда, осъзнавайки своята неспособност към пълноценно функциониране, но не проявява завист към здравите индивиди. Неговата гледна точка е следната: Не ми провървя в живота, и моите деца трябва да живеят по-добре отколкото аз. Подобно отношение го прави съчувстващ, но безплоден наблюдател на живота. Той не пречи на прогреса.
Що се отнася до индивидите, поразени от емоционалната чума, то ситуацията тук е друга. Мотивът за действие винаги е измислен, провъзгласеният мотив никога не отговаря на истинския и не е важно дали истинският мотив е съзнателен или несъзнателен. Също не са идентични провъзгласената и реалната цел. Германският фашизъм например провъзгласил целта си “за запазване на световната германска нация”, но реалната цел – на базата на структурата на характера, е империалистическата война, прекрояване на света и нищо повече. Базовата характеристика на индивида, обхванат от чумата, е неговата искрена и честна вяра в провъзгласяването на целта и мотива. Искам да подчертая, че не е възможно да се разбере структурата на характера на индивида, обхванат от чумата, без сериозно разбиране на факта, че той действа под влияние на структурната компулсивност. Не е важно доколко добри могат да бъдат неговите намерения, той може да действа само чрез метод, определен от емоционалната чума. Действие от подобен род е толкова естествено за него, като потребността от любов за гениталния характер, но индвидът, обхванат от чумата, зад защитата на своето субективно убеждение не страда от разбирането за вредността на своите действия. Мъжът може да поиска опека над своето дете, като го отдели от майката, своята жена, която му е била невярна и която той ненавижда. Постъпвайки така, той честно вярва, че действа в интерес на детето. Той не може да промени своята гледна точка, дори ако детето, страдащо по майката, се разболее. Този поразен от чумата баща ще създаде цяла система от рационални доводи, които ще му позволят да поддържа собственото убеждение, че той действа изключително в интерес на детето. Той не може да бъде убеден в това, че истинският мотив на неговата постъпка е садистичното наказание на майката.
Индивидът, обхванат от чума, за разлика от невротика често изпитва чувство на завист и смъртоносна ненавист към всичко здраво. Старата мома, страдаща от невроза на характера, живее в самота и не се намесва в любовния живот на други жени. Старата мома, обхваната от чумата, напротив, не понася когато други жени са щастливи в любовта. Като възпитател тя ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдат лишени подопечните й от възможността да имат щастливи любовни отношения. Това се отнася към всички жизнени ситуации. Чумният характер при всякакви обстоятелства и с всякакви средтва ще се старае да промени своето обкръжение така, че то да не пречи на неговия начин на живот. Той възприема всичко, което не отговаря на неговите представи, като провокация и съответно се бори с това и го ненавижда. Особено добре тази черта се вижда у аскетите. Тяхната представа за живота е следната: Другите не трябва да бъдат по-щастливи от мен, те трябва да страдат така, както страдам аз. Това основно отношение във всеки отделен случай е добре замаскирано под идеология или теория, които сами по себе си са много логични и трябва голям опит и продължителни размисли, за да се определи истинското положение на нещата. Трябва да се каже, че европейското възпитание напълно следва такъв образец.

В сексуалността

За гениталния характер сексуалният живот се определя от основните закони на биологическата енергия. За гениталния характер е естествено да изпитва радост при вида на щастието на други хора в любовта, както и да остане равнодушен към порнографията и да изпитва отвращение към извращенията. Гениталният характер лесно се открива по лекотата, с която той установява контакт със здрави деца. За неговата структура е естествено разбирането на това, че интересът на децата и подрастващите в голямата си част е сексуален и че изискванията, които са резултат от този биологичен факт, трябва да бъдат удовлетворени. Подобно отношение е спонтанно и не зависи от наличието на знания. В съвременния социален живот именно такива бащи и майки, ако само те не живеят в благоприятна, поддържаща ги обстановка, се подлагат на опасността да бъдат заподозрени в престъпни намерения. Те заслужават противоположно отношение – максимална социална защита. Те образуват такива центрове в обществото, от които един ден ще излязат рационално действащи възпитатели и лекари, основата на техния живот е усещаното от тях щастие в любовта. Но днес родителите, които позволяват децата им да живеят по естествени, здрави закони, се подлагат на риска да бъдат привлечени към съдебна отговорност от някой влиятелен аскет и да загубят своето дете.
Невротичният характер живее в сексуално въздържание или тайно се подлага на извращения. Неговото оргастично безсилие съществува със стремеж към любов. Той е равнодушен към това дали са щастливи другите хора. При сблъсъка със сексуален проблем неговата реакция ще бъде по-скоро безпокойство отколкото ненавист. Неговата броня има отношение само към неговата собствена сексуалност, а не към сексуалността на другите. Неговите оргастични стремежи често се вплитат в културни и религиозни идеали, като не носят нито вреда, нито полза за здравето на обществото. Той обикновено е активен в кръгове или групи, които имат голямосоциално влияние.
Много представители на тези групи имат безусловно културна ценност, но те не могат да повлияят по някакъв начин на менталната хигиена на масите, доколкото масите се отнасят към въпроса за естествения любовен живот по-конкретно и праволинейно, отколкото те.
Току-що описаната позиция на сексуално безопасния невротичен характер може при определени външни обстоятелства по всяко време да заема формата на емоционална чума. Обикновено става следното: вторичните стимули, сдържаните културни и религиозни идеали излизат навън. Индивидът, обхванат от чума, винаги е склонен в сексуалността към садизъм и порнография. За него са характерни похотливостта (заради неспособността да получи сексуално удовлетворение) и садистично морализаторство едновременно. Това е заложено в структурата му, той не може да се промени дори при наличието на знания и инсайт. На основата на тази структура той не може да бъде друг, освен порнографски похотлив и садистично морализаторстващ едновременно.
Това е ядро на структурата на характера на човека, обхванат от емоционалната чума. Всеки процес, който предизвиква оргастични стремежи и следователно страх от оргазъм, предизвиква у него силна ненавист. Изискването на аскетизма е насочено не само против самия себе си, но и садистично против естествения любовен живот на другите хора. Движените от чумата индивиди са склонни да се организират в социални кръгове. Подобни кръгове се превръщат в центрове на общественото мнение, за които е характерно крайно нетърпимото отношение към въпросите на естествения любовен живот. Подобни центрове съществуват винаги и са добре известни. Те сурово преследват всяка проява на естествения любовен живот, прикривайки се с думи “за културата” и “морала”. С течение на времето те са изработили специална техника на дискредитация.
Клиничното изследване не оставя съмнение, че за тези кръгове, обединяващи обхванатите от чумата хора, сплетните и клеветата са извратен начин за сексуално удовлетворение. Така сексуалното удовлетворение се постига при изключване на естествената генитална функция. Хомосексуалността, половите актове с животни и други извращения особено често се срещат в тези кръгове. Садистичното осъждане е насочено срещу естествената, а не срещу извратената сексуалност на други хора. В особено жестока форма то е насочено към естествената сексуалност на децата и подрастващите. В същото време то е сляпо към проявите на извратена сексуалност. Върху съвестта нахората, които извършват таен съд над сексуалността на други, лежат много човешки животи.

В работата

Човек с генитален характер активно следва развитието на работния процес. На работния процес му се предоставя възможност да се развива самостоятелно. Интересът е насочен към самия процес на труда. Резултатът от труда идва без особено усилие, спонтанно. Продукът, който е резултат от работния процес, е важна характеристика на биологичната радост от труда. Осъзнаването на подобни факти и престави предизвиква силна критика по адрес на всички съществуващи днес методи за ранно възпитание, при които дейността на детето е предопределена от по-рано очаквания резултат от неговия труд. Преднамереното отношение към резултата и твърдата детерминираност на самия процес на труда губи въображението, а следователно и неговата продуктивност. Биологичната радост от работата се съчетава със способността да изпитва ентусиазъм. Компулсивното морализаторство не внася истински ентусиазъм, а само мистичен екстаз. Детето, което трябва да построи вече зададената сграда от дадени блокове по посочения начин не може да използва своето въображение и следователно да развие ентусизма си. Не е трудно да се досетим, че тази основна черта на авторитарното възпитание съществува поради страха от възрастните от получаването на удоволствие. Тя винаги потиска детската радост в работата. Гениталният характер винаги насочва другите в работата със своя пример, а не с обвъзрване на крайния резултат и методите за постигането му. Това предполага вегетативна подвижност и способност да си позволим да действаме.
Човек с невротичен характер повече или по-малко е ограничен в работата си. Неговата биологична енергия основно се използва за защита от извратени фантазии. Неговите проблеми идват заради неправилното използване на биологичната енергия. Работата, изпълнявана от невротичен характер, обикновено се прави автоматично и е лишена от радост. И понеже невротичният характер не е способен да изпита истински ентусиазъм, той възприема детската способност за това като “неправилно”. По този начин той се стреми в невротично-компулсивен стил да определя работата на другите.
Индивидът, който страда от чума, ненавижда работата, възприема я като бреме. Той избягва всякаква отговорност, а особено работа, свързана с търпелива настойчивост. Той може да мечтае да напише важна книга, да нарисува картина, да работи във ферма, но понеже не е способен да работи, избягва постепенното органично развитие, присъщо на всеки работен процес. По тази причина той се стреми да стане идеолог, мистик или политик, с други думи, той се стреми към дейност, която не изисква търпение и органично развитие, той може да стане и празен скитник. Вътре в себе си той създава готова картина на жвота, изтъкана от невротични фантазии. Понеже сам не е способен да се труди, той иска да накара околните да се трудят над създаването на тази патологична картина на живота. Онзи, когото американците наричат бос в отрицателния смисъл на думата, е продукт на подобен стремеж. Гениталният характер, насочващ колективния трудов процес, спонтанно дава пример на другите: работи повече от тях. Индивидът, обхванат от чумата, обратното, се стреми да работи по-малко от другите. Колкото е по-малка способността му към труд, толкова по-малка е увереността му в себе си, толкова повече се стреми да показва на другите как да работят.
По силата на необходимостта посоченото разделение е схематично. В реалния живот всеки генитален характер носи в себе си чертите на невротичния характер и неговите чумни реакции. Също така всеки индивид, обхванат от чума, има възможност за генитален характер. Опитът на оргонотерапията не оставя извън съмнение факта, че индивидът, който страда от емоционална чума, попадащ в категорията "moral insanity", не само по принцип е лечим, но и е способен да развива забележителни способности в областта на интелекта, работата и сексуалността. Това още веднъж потвърждава, че терминът емоционална чума не означава някакво унижение.
05 Юни 09, 14:54    Коментари (1109)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 край 
1109. Direct Lenders
18.11.17
04:38
quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>loans fast cash</a> quick loan no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quicken loans rates</a>
1108. Speedycash
17.11.17
22:37
short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> 24 hour loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check direct lender</a>
1107. Bad Credit
17.11.17
19:36
personal loans quick <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a> quick personal loans in new york <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans no credit check</a>
1106. Help With My Essay
17.11.17
09:20
writing an essay help <a href=https://collegeessay.us.com>college essay</a> college essay <a href=https://collegeessay.us.com>help my essay</a>
1105. Online Payday Loan
17.11.17
04:31
short term fast cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short loans</a> short term cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>loans without credit check</a>
1104. Joeslamp
17.11.17
01:41
short term quick loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> loan finder <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a>
1103. Payday Express
16.11.17
22:29
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans guaranteed approval direct lenders</a> unsecured loans for bad credit direct lenders <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit texas</a>
1102. Pay For Essay Online
16.11.17
21:49
buy essays <a href=https://buyessays.us.com>buy essay online</a> i need help writing a essay <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a>
1101. Easy Payday Loan
16.11.17
19:26
payday loans bad credit today <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> payday loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit ok</a>
1100. Cash Advance
16.11.17
16:26
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>fast easy loans</a>
1099. Joeslamp
16.11.17
09:11
college essay <a href=https://collegeessay.us.com>essay help service</a> help on writing an essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay help</a>
1098. Jamesslamp
14.11.17
17:27
easy payday loan <a href="https://paydayadvanceloan.trade">advance cash payday loan</a> online payday advance loan <a href=https://paydayadvanceloan.trade>payday advance loan</a> fast payday loan <a href="https://fastpaydayloan.trade">online payday advance</a> fastest payday loan <a href=https://fastpaydayloan.trade>online payday loan</a> live sex chat <a href="https://freelivesexchat.webcam">free live sex chat</a> live sex chat <a href=https://freelivesexchat.webcam>free live sex chat</a> small online payday loans <a href="https://onlinepaydayloans.science">small online payday loans</a> online payday loans <a href=https://onlinepaydayloans.science>online payday loans</a> essay writer <a href="https://customessay.webcam">essay checker</a> buy an essay <a href=https://customessay.webcam>custom essay</a> adult chats <a href="https://adultchats.science">adult chat</a> erotic chat rooms <a href=https://adultchats.science>cam sluts</a> direct online lenders <a href="https://directloanlenders.bid">payday loan direct lenders</a> direct loan lenders <a href=https://directloanlenders.bid>direct payday loan lenders</a>
1097. Jamesslamp
13.11.17
21:48
short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> short term bad credit loans https://shorttermloans.us.com - short term personal loans
1096. Jamesslamp
13.11.17
21:31
essay writing online <a href=https://essayonline.us.com>online essay writing service</a> writemyessay.us.com https://essayonline.us.com - paper writing services
1095. Payday Loan Online
11.11.17
23:41
personal loans bad credit guaranteed <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>cash advance loans bad credit</a> bad credit payday loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a>
1094. Jamesslamp
10.11.17
13:07
loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>our website</a> payday loans online https://onlineloans.us.com/ - online loans
1093. Easy Payday Loan
10.11.17
07:43
low credit score loans <a href=https://shorttermloans.us.com>smart loan</a> short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>private loans</a>
1092. Jamesslamp
09.11.17
23:18
buy essay online <a href=https://essayonline.us.com>buy papers online</a> buy essay online https://essayonline.us.com - buy custom essay online
1091. Pay Day Loan
09.11.17
20:43
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a> personal loans for fair credit <a href=https://shorttermloans.us.com>loan las vegas</a>
1090. Joeslamp
09.11.17
14:47
Check Out Your URL <a href=https://paydayloans.us.org/>instant payday loans online</a> payday loans online bad credit <a href=https://paydayloans.us.org/>direct lender payday loans online</a>
1089. Joeslamp
09.11.17
05:48
webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>porn shows</a> webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>pussy cam</a>
1088. Joeslamp
09.11.17
02:40
write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>essay writing</a> custom essay <a href=https://writemyessay.us.com>write essay for money</a>
1087. Essay Writer Review
08.11.17
18:05
buy essay online <a href=https://buyessays.us.com>help writing a narrative essay</a> help with college essay writing <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a>
1086. School Assignments
08.11.17
06:43
buy essay <a href=https://buyessay.us.com>buy online essays</a> college level essay writing <a href=https://buyessay.us.com>help with college essay writing</a>
1085. Joeslamp
07.11.17
18:41
Related Site <a href=https://essaywritingservices.us.com>essays writing services</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a>
1084. Payday Loans Online
05.11.17
16:11
personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>aa personal loans</a>
1083. Joeslamp
04.11.17
06:21
loans online for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan lenders</a> short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a>
1082. Jamesslamp
03.11.17
07:24
More Help <a href=https://essayonline.us.com>online essay writer</a> essay online https://essayonline.us.com - buy essay online
1081. Online Payday Loans
03.11.17
05:52
quick personal loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loan today</a> fast loans lenders <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a>
1080. Jamesslamp
02.11.17
21:53
college essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay</a> law essay help https://collegeessay.us.com - writing an essay help
1079. Jamesslamp
02.11.17
19:17
write <a href=https://writemyessay.us.com>write essay online</a> write essay for me https://writemyessay.us.com - pay someone to write my essay
1078. Jamesslamp
02.11.17
12:32
discovery ed assignments <a href=https://essaywritingservices.us.com>write essay service</a> essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing services reviews
1077. Speedycash
01.11.17
18:25
quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans online</a> quick cash loans reviews <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>
1076. Payday Loans Online
01.11.17
14:53
payday loan direct lender <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans houston</a> short term loans canada <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan no credit check</a>
1075. Jamesslamp
01.11.17
11:21
college essay help online <a href=https://essayonline.us.com>buy an essay online</a> online essays https://essayonline.us.com - paper writing services
1074. Jamesslamp
01.11.17
10:34
buy an essays <a href=https://essaywritingservices.us.com>top essay writing services</a> essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing services review
1073. Loan Cash
01.11.17
07:58
payday online loans <a href=https://shorttermloans.us.com>loans online instant approval</a> short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans oklahoma</a>
1072. Fastest Payday Loan
31.10.17
20:40
get loan fast <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> personal loans quicken <a href=https://quickloans.us.com>fast cash loans with monthly payments</a>
1071. Jamesslamp
31.10.17
05:12
quick loans for bad credit <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans direct lenders</a> quick loans no credit check https://quickloans.us.com - quick cash loans today
1070. Jamesslamp
26.10.17
01:43
need help writing a essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay</a> help to write an essay https://collegeessay.us.com - college essay
1069. Jamesslamp
19.10.17
09:27
essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> admission essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing service
1068. Jamesslamp
16.10.17
16:46
LOANSFORBADCREDIT.US.COM <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans bad credit</a> payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>bad credit payday loans</a>
1067. Jamesslamp
16.10.17
08:32
online payday loan <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday loans</a> payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a>
1066. Hire Essay Writer
15.10.17
14:26
my homework now <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay for me cheap</a> write essay <a href=https://writemyessay.us.com>website to write essays</a>
1065. Jamesslamp
15.10.17
12:08
help me with my essay <a href=https://writemyessay.us.com>buy an essay</a> custom essay https://writemyessay.us.com - online essay
1064. Jamesslamp
14.10.17
22:54
custom essay <a href=https://writemyessay.us.com>custom essay writing service</a> custom essay https://writemyessay.us.com - Get More Information
1063. Fastest Payday Loan
09.10.17
03:42
payday loans online reviews <a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a> payday loans <a href=https://paydayloans.us.org/>Continue</a>
1062. Money Loan
07.10.17
05:52
payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans online colorado</a> payday loans online bad credit <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans online</a>
1061. Jamesslamp
06.10.17
11:27
essays writing services <a href=https://essaywritingservice.us.com>best custom essay writing services</a> essays writing services https://essaywritingservice.us.com - cheap custom essay writing service
1060. Jamesslamp
05.10.17
23:48
best essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.com>research paper writers</a> essay writing service https://essaywritingservices.us.com - cheap custom essay writing service
1059. Jamesslamp
04.10.17
03:14
payday loans online <a href=https://bestpaydayloansonline.us.com/>payday loans</a> best payday loans online https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loans online
1058. Best Payday Loan
02.10.17
03:49
payday loan online <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans online lenders only</a> payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.com/>payday loans</a>
1057. Jamesslamp
30.09.17
15:37
Check This Out <a href=https://freesexchat.us.com>sex chat</a> free sex video chat https://freesexchat.us.com - amateur webcam sex chat
1056. Jamesslamp
26.09.17
04:38
<a href=https://onlineloans.us.com/>onlineloans.us.com</a> <a href=https://writemyessay.us.com/>essay online</a>
1055. Johnslamp
26.09.17
03:41
https://writemyessay.us.com/ - my homework help
1054. Johnslamp
25.09.17
23:33
https://freesexchat.us.com/ - sex chat
1053. Johnslamp
25.09.17
15:02
https://freesexchat.us.com/ - live sex chat https://essaywritingservices.us.com/ - admission essay writing service
1052. Johnslamp
24.09.17
22:33
https://writemyessay.us.com/ - custom essay writing https://loansforbadcredit.us.com/ - loans online bad credit
1051. Jamesslamp
24.09.17
20:39
<a href=https://freesexchat.us.com/>sex chat</a>
1050. Johnslamp
24.09.17
18:35
https://writemyessay.us.com/ - help me with my essay
1049. Johnslamp
24.09.17
14:46
https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit
1048. Johnslamp
23.09.17
15:30
https://essayonline.us.com/ - homework help online
1047. Jamesslamp
23.09.17
13:57
<a href=https://essayonline.us.com/>paper writing services</a>
1046. Johnslamp
23.09.17
11:27
https://onlineloans.us.com/ - payday loans online
1045. Jamesslamp
22.09.17
21:30
<a href=https://freesexchat.us.com/>free sex chat</a>
1044. Johnslamp
22.09.17
19:09
https://bestpaydayloansonline.us.com/ - payday loan online
1043. Geraldkayat
22.09.17
09:54
canada pharmacies prescription drugs
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
canadian drugs without prescription
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?generic-levitra>generic levitra</a>
canadian discount pharmacy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metformin-hydrochloride">metformin hydrochloride</a>
1042. Jamesslamp
22.09.17
05:51
<a href=https://paydayloans.us.org/>online payday loans</a>
1041. Johnslamp
22.09.17
03:25
https://paydayloans.us.org/ - payday loans
1040. Johnslamp
21.09.17
23:31
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online
1039. Johnslamp
21.09.17
15:44
https://paydayloans.us.org/ - paydayloans.us.org
1038. Jamesslamp
21.09.17
14:20
<a href=https://paydayloans.us.org/>personal loans</a>
1037. Johnslamp
21.09.17
11:46
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online
1036. Johnslamp
21.09.17
07:41
https://paydayloans.us.org/ - payday express
1035. Felipehox
21.09.17
00:15
meds online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian pharmacy</a>
prescription drug assistance
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-para-que-sirve>metoprolol para que sirve</a>
best online canadian pharcharmy
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?doxycyclin">doxycyclin</a>
1034. Geraldkayat
21.09.17
00:15
mexican pharmacies online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
get prescription online
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?ciprofloxacin-500mg-antibiotics>ciprofloxacin 500mg antibiotics</a>
ed meds online
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cloridrato-de-ciprofloxacino">cloridrato de ciprofloxacino</a>
1033. Jamesslamp
20.09.17
22:30
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
1032. MatthewZen
20.09.17
13:02
prescription drugs online without doctor
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/">canadian online pharmacies</a>
prescription without a doctor's prescription
<a href=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?side-effects-of-methylprednisolone>side effects of methylprednisolone</a>
prescription prices comparison
<a href="http://canadianpharmacyrxbsl.com/?prednisone-taper">prednisone taper</a>
1031. Johnslamp
20.09.17
12:03
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online
1030. Johnslamp
20.09.17
08:05
https://paydayloans.us.org/ - payday express
1029. Jamesslamp
20.09.17
06:46
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans direct lenders</a>
1028. Johnslamp
20.09.17
00:34
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online no credit check same day
1027. Johnslamp
19.09.17
20:44
https://paydayloans.us.org/ - payday loans online no credit check no faxing
1026. Johnslamp
19.09.17
16:49
https://paydayloans.us.org/ - best payday loans online no credit check
1025. Johnslamp
18.09.17
23:51
https://paydayloans.us.org/ - payday loans direct lenders
1024. Jamesmug
17.09.17
19:15
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
1023. Jamesmug
17.09.17
14:59
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
1022. Jamesmug
17.09.17
10:41
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans online</a>
1021. Johnsox
17.09.17
10:34
<a href=https://paydayloans.us.org/>online payday loans</a>
1020. Jamesmug
16.09.17
22:04
<a href=https://paydayloans.us.org/>online payday loans direct lenders</a>
1019. Jamesmug
16.09.17
17:58
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday loans</a>
1018. Jamesmug
16.09.17
09:47
<a href=https://paydayloans.us.org/>here</a>
1017. Jamesmug
16.09.17
01:49
<a href=https://paydayloans.us.org/>Learn More</a>
1016. Johnsox
16.09.17
01:42
<a href=https://paydayloans.us.org/>payday express</a>
1015. Mikesox
15.09.17
02:55
<a href=https://freesexchat.us.com/>sex chat</a>
1014. Mikesox
15.09.17
02:55
<a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans bad credit</a>
1013. MichaeldyCle
14.09.17
03:18
[url=http://toradol10mgprice.pro/]toradol tablets[/url] [url=http://methotrexate.schule/]methotrexate price[/url] [url=http://buyatarax.store/]atarax for eczema[/url] [url=http://levitrageneric.pro/]check out your url[/url]
1012. MichaeldyCle
14.09.17
03:05
[url=http://citalopram.work/]citalopram[/url] [url=http://retina.fund/]buy tretinoin cream[/url] [url=http://plavixgeneric.pro/]plavix[/url] [url=http://buy-avodart.shop/]avodart[/url]
1011. AaronDex
14.09.17
00:17
[url=http://kamagra.fund/]get the facts[/url] [url=http://buystrattera.reisen/]cheap strattera[/url] [url=http://citalopram20mg.pro/]10mg citalopram[/url] [url=http://buylevitra.shop/]buy levitra[/url]
1010. AaronDex
13.09.17
09:55
wh0cd8233117 [url=http://acyclovir.us.com/]Buy Acyclovir[/url]
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1319