Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« декември 2017 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Връзка с мен

Публикации 14:54
« Обратно
Вземи в gLOG
Вилхелм Райх: Емоционалната чума - втора част
Разлики между реакциите на гениталния характер, невротичния характер и носителя на емоционална чума:

В мисленето

Мисленето на човека с генитален характер се базира на обективните факти и процеси, то е способно да разграничи важното от маловажното и се стреми да определи и отстрани ирационалните и емоционалните смущения. По своята природа то е функционално – не механистично или мистично, съждението се явява пряк резултат от размисъл. Рационалното мислене е достъпно за фактически аргументи, доколкото без фактически контрааргументи то е неспособно да функционира.

Вярно е, че и при невротичния характер мисленето се опитва да се ориентира спрямо обективните процеси и факти. Въпреки това, доколкото в периферията на рационалното мислене действа сексуален застой, то се ориентира едновременно към принципа на избягване на удоволствието. Тоест процесът на мислене, водещ към достигането на удоволствие, например при компулсивна невроза, ще се игнорира до такава степен, че рационалната цел ще стане напълно недостъпна. Пример: всички се стремят към мир. Но доколкото мисловният процес се случва в рамките на невротичните структури на характера, дотолкова съществува като следстие стахът от свободата и страхът от отговорността (или страхът от получаване на удоволствие), въпросите за мира и свободата се обсъждат формално, а не фактически. Най-простите и очевидни факти в живота, явяващи се природни основи на мира и свободата сякаш нарочно се избягват, а важни връзки не се вземат под внимание. Така например, добре известните факти, че политиката е разрушителна, а човечеството е болно в психиатричен смисъл, по никакъв начин не се свързват със съзнателна потребност за построяване на удобен, самоуправляващ се социален ред. По такъв начин два повече или по-малко значими факта съществуват без всякаква връзка помежду им.
Причината е следната: свързването на тези факти незабавно изисква практически промени във всекидневния живот. Невротичният характер е готов да приеме подобни промени идеологически, но практически се страхува от тях. Бронята на характера няма да му позволи да смени обичайния си начин на живот. Така той ще се съгласи с критиката на ирационалност на обществото и науката, но практически няба да се стреми към промени в себе си, нито в общестовото в съответствие със своята критика. Следователно той няма да организира социалния център от необходими реформи. Дори често се случва теоретичното съгласие на практика да се превърне в яростна съпротива на онова, което действително носи промени. В този случай границите между невротичния характер и чумния индивид губят яснота.
Индивидът, който страда от емоционалната чума, не е удовлетворен от пасивното отношение към проблема. Той се отличава от невротичния характер повече или по-малко по жизнеразрушаващата социална активност. Неговото мислене е размито от ирационални концепции и определено ирационални емоции. Вярно е, че както и при гениталния характер неговото мислене напълно отговаря на неговите действия (за разлика от невротичния характер, където мисленето и действието са разделени); но при емоционалната чува изводите винаги са готови още преди завършването на мисловния процес; мисленето не служи като средство за постигане на вярното решение, както в рационалния свят, то е необходимо по-скоро за това да се потвърди вече съществуващото ирационално решение и да се рационализира.
Това най-често се нарича предразсъдък, но обикновено не се отчита фактът, че предразсъдъкът има социални последици с голяма сила, че той е широко разпространен и на практиа е синоним на явленията, наречени инерция и традиция. Той е нетърпящ, т.е. не търпи рационалното мислене, което може да свърши с него, следователно мисленето на емоционалната чума е недостъпно с аргументи. То има свои собствени методи в своя собствен свят, своя собствена логика и именно по тази причина прави впечатление на рационалност, без да е рационално. Строгият, авторитарен възпитател, например вярно и справедливо ще посочи съществуващата неуправляемост на децата.
В дадените тесни рамки неговото заключение изглежда вярно. Ако рационално мислещият човек обясни че тази неуправляемост е резултат именно от рационалното мислене във възпитанието, то ще доведе естествено до блокиране на мисловния процес. Точно в това се вижда ирационалният характер на чумата.
Друг пример. Морализаторското потискане на сексуалността създава вторични стимули, а вторичните стимули правят моралаторското потискане необходимо. Всяко заключение тук е логично. Ако на защитника на необходимостта от потискане се предложи да отнеме вторичните стимули чрез естественото удовлетворяване, това ще бъде нахвулане в системата на мислене на чумния индивид, на което той ще отреагира с типичния за него начин – не с инсайт или корекция, а с ирационални аргументи, мълчание или дори ненавист. За него е емоционално важно потискането, както и вторичните стимули да продължат да съществуват. Колкото и парадоксално да изглежда това, но причината е проста: той се страхува от естествените импулси. Този страх действа подобно на ирационален мотор, който привежда в движение цялата система на мислене, който е рационален, доколкото е възможно. И именно този страх го подбужда към действие, ако неговата социална система е заплашена от сериозна опасност.

В действието

При гениталния характер мотивът, целта и действието се намират в хармония. Мотивите и целите имат рационална, т.е. социална цел. Мотивите и целите, на базата на тяхната преди всичко биологическа природа, се стермят към подобряване условията на живот, както на своите, така и на други хора. Това се нарича социално постижение.
При невротичния характер способността за действие е силно редуцирана, защото мотивите са лишени от афект или са противоречиви. И понеже невротикът обикновено силно потиска своята ирационалност, му се налага бостоянно да се бори с нея.
Именно това редуцира неговата способност за действие. Той се страхува да си позволи да действа, защото се страхува, че в него могат да се проявят садистични или някакви други патологични импулси. Обикновено той страда, осъзнавайки своята неспособност към пълноценно функциониране, но не проявява завист към здравите индивиди. Неговата гледна точка е следната: Не ми провървя в живота, и моите деца трябва да живеят по-добре отколкото аз. Подобно отношение го прави съчувстващ, но безплоден наблюдател на живота. Той не пречи на прогреса.
Що се отнася до индивидите, поразени от емоционалната чума, то ситуацията тук е друга. Мотивът за действие винаги е измислен, провъзгласеният мотив никога не отговаря на истинския и не е важно дали истинският мотив е съзнателен или несъзнателен. Също не са идентични провъзгласената и реалната цел. Германският фашизъм например провъзгласил целта си “за запазване на световната германска нация”, но реалната цел – на базата на структурата на характера, е империалистическата война, прекрояване на света и нищо повече. Базовата характеристика на индивида, обхванат от чумата, е неговата искрена и честна вяра в провъзгласяването на целта и мотива. Искам да подчертая, че не е възможно да се разбере структурата на характера на индивида, обхванат от чумата, без сериозно разбиране на факта, че той действа под влияние на структурната компулсивност. Не е важно доколко добри могат да бъдат неговите намерения, той може да действа само чрез метод, определен от емоционалната чума. Действие от подобен род е толкова естествено за него, като потребността от любов за гениталния характер, но индвидът, обхванат от чумата, зад защитата на своето субективно убеждение не страда от разбирането за вредността на своите действия. Мъжът може да поиска опека над своето дете, като го отдели от майката, своята жена, която му е била невярна и която той ненавижда. Постъпвайки така, той честно вярва, че действа в интерес на детето. Той не може да промени своята гледна точка, дори ако детето, страдащо по майката, се разболее. Този поразен от чумата баща ще създаде цяла система от рационални доводи, които ще му позволят да поддържа собственото убеждение, че той действа изключително в интерес на детето. Той не може да бъде убеден в това, че истинският мотив на неговата постъпка е садистичното наказание на майката.
Индивидът, обхванат от чума, за разлика от невротика често изпитва чувство на завист и смъртоносна ненавист към всичко здраво. Старата мома, страдаща от невроза на характера, живее в самота и не се намесва в любовния живот на други жени. Старата мома, обхваната от чумата, напротив, не понася когато други жени са щастливи в любовта. Като възпитател тя ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдат лишени подопечните й от възможността да имат щастливи любовни отношения. Това се отнася към всички жизнени ситуации. Чумният характер при всякакви обстоятелства и с всякакви средтва ще се старае да промени своето обкръжение така, че то да не пречи на неговия начин на живот. Той възприема всичко, което не отговаря на неговите представи, като провокация и съответно се бори с това и го ненавижда. Особено добре тази черта се вижда у аскетите. Тяхната представа за живота е следната: Другите не трябва да бъдат по-щастливи от мен, те трябва да страдат така, както страдам аз. Това основно отношение във всеки отделен случай е добре замаскирано под идеология или теория, които сами по себе си са много логични и трябва голям опит и продължителни размисли, за да се определи истинското положение на нещата. Трябва да се каже, че европейското възпитание напълно следва такъв образец.

В сексуалността

За гениталния характер сексуалният живот се определя от основните закони на биологическата енергия. За гениталния характер е естествено да изпитва радост при вида на щастието на други хора в любовта, както и да остане равнодушен към порнографията и да изпитва отвращение към извращенията. Гениталният характер лесно се открива по лекотата, с която той установява контакт със здрави деца. За неговата структура е естествено разбирането на това, че интересът на децата и подрастващите в голямата си част е сексуален и че изискванията, които са резултат от този биологичен факт, трябва да бъдат удовлетворени. Подобно отношение е спонтанно и не зависи от наличието на знания. В съвременния социален живот именно такива бащи и майки, ако само те не живеят в благоприятна, поддържаща ги обстановка, се подлагат на опасността да бъдат заподозрени в престъпни намерения. Те заслужават противоположно отношение – максимална социална защита. Те образуват такива центрове в обществото, от които един ден ще излязат рационално действащи възпитатели и лекари, основата на техния живот е усещаното от тях щастие в любовта. Но днес родителите, които позволяват децата им да живеят по естествени, здрави закони, се подлагат на риска да бъдат привлечени към съдебна отговорност от някой влиятелен аскет и да загубят своето дете.
Невротичният характер живее в сексуално въздържание или тайно се подлага на извращения. Неговото оргастично безсилие съществува със стремеж към любов. Той е равнодушен към това дали са щастливи другите хора. При сблъсъка със сексуален проблем неговата реакция ще бъде по-скоро безпокойство отколкото ненавист. Неговата броня има отношение само към неговата собствена сексуалност, а не към сексуалността на другите. Неговите оргастични стремежи често се вплитат в културни и религиозни идеали, като не носят нито вреда, нито полза за здравето на обществото. Той обикновено е активен в кръгове или групи, които имат голямосоциално влияние.
Много представители на тези групи имат безусловно културна ценност, но те не могат да повлияят по някакъв начин на менталната хигиена на масите, доколкото масите се отнасят към въпроса за естествения любовен живот по-конкретно и праволинейно, отколкото те.
Току-що описаната позиция на сексуално безопасния невротичен характер може при определени външни обстоятелства по всяко време да заема формата на емоционална чума. Обикновено става следното: вторичните стимули, сдържаните културни и религиозни идеали излизат навън. Индивидът, обхванат от чума, винаги е склонен в сексуалността към садизъм и порнография. За него са характерни похотливостта (заради неспособността да получи сексуално удовлетворение) и садистично морализаторство едновременно. Това е заложено в структурата му, той не може да се промени дори при наличието на знания и инсайт. На основата на тази структура той не може да бъде друг, освен порнографски похотлив и садистично морализаторстващ едновременно.
Това е ядро на структурата на характера на човека, обхванат от емоционалната чума. Всеки процес, който предизвиква оргастични стремежи и следователно страх от оргазъм, предизвиква у него силна ненавист. Изискването на аскетизма е насочено не само против самия себе си, но и садистично против естествения любовен живот на другите хора. Движените от чумата индивиди са склонни да се организират в социални кръгове. Подобни кръгове се превръщат в центрове на общественото мнение, за които е характерно крайно нетърпимото отношение към въпросите на естествения любовен живот. Подобни центрове съществуват винаги и са добре известни. Те сурово преследват всяка проява на естествения любовен живот, прикривайки се с думи “за културата” и “морала”. С течение на времето те са изработили специална техника на дискредитация.
Клиничното изследване не оставя съмнение, че за тези кръгове, обединяващи обхванатите от чумата хора, сплетните и клеветата са извратен начин за сексуално удовлетворение. Така сексуалното удовлетворение се постига при изключване на естествената генитална функция. Хомосексуалността, половите актове с животни и други извращения особено често се срещат в тези кръгове. Садистичното осъждане е насочено срещу естествената, а не срещу извратената сексуалност на други хора. В особено жестока форма то е насочено към естествената сексуалност на децата и подрастващите. В същото време то е сляпо към проявите на извратена сексуалност. Върху съвестта нахората, които извършват таен съд над сексуалността на други, лежат много човешки животи.

В работата

Човек с генитален характер активно следва развитието на работния процес. На работния процес му се предоставя възможност да се развива самостоятелно. Интересът е насочен към самия процес на труда. Резултатът от труда идва без особено усилие, спонтанно. Продукът, който е резултат от работния процес, е важна характеристика на биологичната радост от труда. Осъзнаването на подобни факти и престави предизвиква силна критика по адрес на всички съществуващи днес методи за ранно възпитание, при които дейността на детето е предопределена от по-рано очаквания резултат от неговия труд. Преднамереното отношение към резултата и твърдата детерминираност на самия процес на труда губи въображението, а следователно и неговата продуктивност. Биологичната радост от работата се съчетава със способността да изпитва ентусиазъм. Компулсивното морализаторство не внася истински ентусиазъм, а само мистичен екстаз. Детето, което трябва да построи вече зададената сграда от дадени блокове по посочения начин не може да използва своето въображение и следователно да развие ентусизма си. Не е трудно да се досетим, че тази основна черта на авторитарното възпитание съществува поради страха от възрастните от получаването на удоволствие. Тя винаги потиска детската радост в работата. Гениталният характер винаги насочва другите в работата със своя пример, а не с обвъзрване на крайния резултат и методите за постигането му. Това предполага вегетативна подвижност и способност да си позволим да действаме.
Човек с невротичен характер повече или по-малко е ограничен в работата си. Неговата биологична енергия основно се използва за защита от извратени фантазии. Неговите проблеми идват заради неправилното използване на биологичната енергия. Работата, изпълнявана от невротичен характер, обикновено се прави автоматично и е лишена от радост. И понеже невротичният характер не е способен да изпита истински ентусиазъм, той възприема детската способност за това като “неправилно”. По този начин той се стреми в невротично-компулсивен стил да определя работата на другите.
Индивидът, който страда от чума, ненавижда работата, възприема я като бреме. Той избягва всякаква отговорност, а особено работа, свързана с търпелива настойчивост. Той може да мечтае да напише важна книга, да нарисува картина, да работи във ферма, но понеже не е способен да работи, избягва постепенното органично развитие, присъщо на всеки работен процес. По тази причина той се стреми да стане идеолог, мистик или политик, с други думи, той се стреми към дейност, която не изисква търпение и органично развитие, той може да стане и празен скитник. Вътре в себе си той създава готова картина на жвота, изтъкана от невротични фантазии. Понеже сам не е способен да се труди, той иска да накара околните да се трудят над създаването на тази патологична картина на живота. Онзи, когото американците наричат бос в отрицателния смисъл на думата, е продукт на подобен стремеж. Гениталният характер, насочващ колективния трудов процес, спонтанно дава пример на другите: работи повече от тях. Индивидът, обхванат от чумата, обратното, се стреми да работи по-малко от другите. Колкото е по-малка способността му към труд, толкова по-малка е увереността му в себе си, толкова повече се стреми да показва на другите как да работят.
По силата на необходимостта посоченото разделение е схематично. В реалния живот всеки генитален характер носи в себе си чертите на невротичния характер и неговите чумни реакции. Също така всеки индивид, обхванат от чума, има възможност за генитален характер. Опитът на оргонотерапията не оставя извън съмнение факта, че индивидът, който страда от емоционална чума, попадащ в категорията "moral insanity", не само по принцип е лечим, но и е способен да развива забележителни способности в областта на интелекта, работата и сексуалността. Това още веднъж потвърждава, че терминът емоционална чума не означава някакво унижение.
05 Юни 09, 14:54    Коментари (1163)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 край 
1163. Joeslamp
10.12.17
07:31
help to write essay <a href=https://collegeessay.us.com>help writing a narrative essay</a> write college essay <a href=https://collegeessay.us.com>writing an essay for college</a>
1162. Jamesslamp
10.12.17
03:49
payday loans bad credit online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> payday loans bad credit direct lenders https://badcreditpersonalloans.us.com - bad credit personal loans
1161. Joeslamp
07.12.17
01:08
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> payday loans chicago <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans colorado</a>
1160. Write Essay Service
06.12.17
16:33
essay writing service <a href="https://essaywritingservice.us.org">college application essays</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservice.us.org>essay writing service</a>
1159. Joeslamp
06.12.17
13:17
easy online payday loans direct lenders <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a> quick loan lenders <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans reviews</a>
1158. Joeslamp
06.12.17
13:08
buy essays <a href=https://buyessay.us.com>buy essay online</a> buy an essay online <a href=https://buyessay.us.com>help on essays</a>
1157. Jamesslamp
01.12.17
23:35
webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>free live sex chat</a> webcam sex https://webcamsex.us.com - webcam sex
1156. Quick Loan
01.12.17
19:36
bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> payday loans for bad credit in pa <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit guaranteed</a>
1155. Jamesslamp
01.12.17
13:59
payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday bad credit loan</a> best online payday loans https://loansforbadcredit.us.com/ - payday loans for bad credit
1154. Jamesslamp
30.11.17
14:08
Discover More Here <a href=https://onlineloans.us.com/>loan cash</a> payday loans online https://onlineloans.us.com/ - payday loans online
1153. Jamesslamp
30.11.17
13:25
Read More Here <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans bad credit</a> speedycash https://loansforbadcredit.us.com/ - payday bad credit loan
1152. Instant Online Loans
30.11.17
12:44
payday loans for bad credit online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>need cash today bad credit</a> high interest loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit dallas</a>
1151. Personal Loans
30.11.17
09:30
fast loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans direct lenders</a> personal loan fast <a href=https://quickloans.us.com>need a quick loan today</a>
1150. Joeslamp
30.11.17
03:52
payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>found it for you</a> payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday loans</a>
1149. Get A Loan
30.11.17
03:24
short term loans no credit checks <a href=https://shorttermloans.us.com>bad credit payday loans direct lenders</a> secured loans <a href=https://shorttermloans.us.com>loan options</a>
1148. Online Payday Loan
30.11.17
01:43
short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans lenders</a>
1147. Online Payday Loan
29.11.17
19:27
short term cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a> short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term quick loans</a>
1146. Payday Express
29.11.17
16:36
short term loan no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> short term loan no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a>
1145. Jamesslamp
29.11.17
10:20
write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>custom essay writing service</a> write my essay https://writemyessay.us.com - write my paper
1144. Joeslamp
29.11.17
09:27
buy essay <a href=https://buyessays.us.com>buy an essay</a> best website for essays <a href=https://buyessays.us.com>pay for an essay</a>
1143. Pay Day Loans
29.11.17
08:39
quickin loans <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a> quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans today</a>
1142. Joeslamp
28.11.17
09:22
payday express <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a> payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>direct lenders</a>
1141. Joeslamp
28.11.17
08:45
buy essay online <a href=https://buyessays.us.com>help essay</a> essay writing help online <a href=https://buyessays.us.com>help me essay</a>
1140. Joeslamp
27.11.17
23:57
Get More Info <a href=https://onlineloans.us.com/>Check Out Your URL</a> instant online payday loan <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a>
1139. Pamslamp
26.11.17
04:08
quick loans 100 approval <a href="https://instantpaydayloans.trade">instant payday loans</a> instant payday loans <a href=https://instantpaydayloans.trade>instant loans online</a> online payday advance loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.science">online payday advance loan</a> online payday advance loan <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.science>payday loans direct lenders only</a> help with college homework <a href="https://illustrationessay.webcam">illustration essay</a> illustration essay <a href=https://illustrationessay.webcam>research paper on abortion</a> free sex chat sites <a href="https://girlschat.trade">girls chat</a> sex chat online <a href=https://girlschat.trade>chat rooms</a> payday loan online <a href="https://bestpaydayloanonline.stream">payday loan online</a> online payday loan lender <a href=https://bestpaydayloanonline.stream>online payday loan lender</a> best cash loan <a href="https://easypaydayloan.science">easy payday loan</a> payday bad credit loan <a href=https://easypaydayloan.science>easy payday loan</a> payday loans direct lender <a href="https://directlenderloans.bid">direct payday loans</a> direct lender loans <a href=https://directlenderloans.bid>loan cash</a> online payday loans <a href="https://advancecashpaydayloan.bid">online payday advance loan</a> advance cash payday loan <a href=https://advancecashpaydayloan.bid>direct lenders</a> online sex chat <a href="https://freesexcam.cricket">free sex chat</a> free sex cam chat <a href=https://freesexcam.cricket>free sex webcam</a> school papers <a href="https://schoolpapers.bid">school papers</a> do my math homework <a href=https://schoolpapers.bid>school papers</a>
1138. Pamslamp
26.11.17
03:38
bad credit loans direct lenders <a href="https://badcreditloansdirectlenders.cricket">bad credit loans direct lenders</a> emergency loan no credit check <a href=https://badcreditloansdirectlenders.cricket>bad credit loans direct lenders</a> direct lender loans <a href="https://directlenderloans.trade">payday loans direct lender</a> direct lender loans <a href=https://directlenderloans.trade>payday loans direct lender</a> college essay prompts <a href="https://collegeadmissionessay.stream">college admission essay</a> college admission essay <a href=https://collegeadmissionessay.stream>college essay prompts</a>
1137. Best Online Loans
25.11.17
02:32
personal loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit guaranteed</a> payday loans for bad credit texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>best rate personal loans</a>
1136. Fastest Payday Loan
24.11.17
23:32
loans quick cash <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a> quick loans <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>
1135. Best Payday Loan
24.11.17
20:30
how to get a loan fast <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> quick personal loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans usa</a>
1134. Joeslamp
24.11.17
16:30
a payday loan <a href=https://onlineloans.us.com/>site here</a> loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday lenders</a>
1133. Instant Online Loans
24.11.17
14:29
short term loan bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>loans no credit checks</a> getting a loan <a href=https://shorttermloans.us.com>short term fast cash loans</a>
1132. Pay Day Loans
24.11.17
11:28
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>fast cash loan</a> short term loans no credit checks <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loan direct lender</a>
1131. Money Loan
24.11.17
05:26
quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> quick online cash loans <a href=https://quickloans.us.com>payday loans online get a fast easy</a>
1130. Best Online Loans
24.11.17
02:24
quick loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans bad credit</a> quick cash loans <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a>
1129. Bad Credit
23.11.17
23:24
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ontario</a> payday loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan</a>
1128. Best Payday Loan
23.11.17
20:22
quick payday loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans direct lenders</a> quick personal loans in new york <a href=https://quickloans.us.com>quick loans online</a>
1127. Speedycash
23.11.17
17:22
quick loans <a href=https://quickloans.us.com>quicken loans</a> quick loan for bad credit <a href=https://quickloans.us.com>fast easy cash loans</a>
1126. Personal Loans
23.11.17
14:20
quick loans <a href=https://quickloans.us.com>easy online payday loans direct lenders</a> loans quickly <a href=https://quickloans.us.com>quick loans for bad credit</a>
1125. Loan Cash
23.11.17
11:20
low apr loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term personal loans</a> bad credit payday loans direct lenders only <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a>
1124. Pay Day Loans
22.11.17
20:15
quick loans <a href=https://quickloans.us.com>fast loans no credit</a> quick online cash loans <a href=https://quickloans.us.com>personal loans quick approval</a>
1123. Loan Cash
22.11.17
17:14
quicken loans rates <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a> fast loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>fast loans lenders</a>
1122. Loans Online
22.11.17
11:12
online personal loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> bad credit personal loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans for bad credit in texas</a>
1121. Getting A Loan
22.11.17
02:09
payday loans bad credit ok <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit uk</a>
1120. Pay Day Loans
21.11.17
20:07
quick loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quicken loans</a> no credit loans fast <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>
1119. Payday
21.11.17
17:06
quick payday loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loan today</a> quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>fast loans</a>
1118. Loans Online
21.11.17
08:01
payday loans for bad credit texas <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loan form</a> bad credit personal loans guaranteed <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ontario</a>
1117. Speedy Cash
21.11.17
02:01
payday loans for bad credit near me <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>low rate personal loan</a> guaranteed personal loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans</a>
1116. Pay Day Loan
20.11.17
13:57
quick loan shop <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a> quick loans no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans for bad credit</a>
1115. Loan
20.11.17
04:53
online personal loan <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans bad credit ok</a> personal loans bad credit az <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>need money now with bad credit</a>
1114. Fastest Payday Loan
19.11.17
16:50
payday loans bad credit direct lenders <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>how hard is it to get a personal loan</a> payday loans for bad credit online <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a>
1113. Pay Day Loans
19.11.17
04:46
poor credit loans <a href=https://shorttermloans.us.com>unsecured loans for bad credit</a> short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a>
1112. Instant Online Loans
18.11.17
19:44
short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans texas</a> loan options <a href=https://shorttermloans.us.com>short loans</a>
1111. Personal Loans
18.11.17
13:41
loans quick cash <a href=https://quickloans.us.com>fast loans online</a> quick cash loans in tennessee <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a>
1110. Speedycash
18.11.17
10:41
quick loans no fees <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a> quick cash loan <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans</a>
1109. Direct Lenders
18.11.17
04:38
quick loans online <a href=https://quickloans.us.com>loans fast cash</a> quick loan no credit check <a href=https://quickloans.us.com>quicken loans rates</a>
1108. Speedycash
17.11.17
22:37
short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans online</a> 24 hour loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check direct lender</a>
1107. Bad Credit
17.11.17
19:36
personal loans quick <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans</a> quick personal loans in new york <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans no credit check</a>
1106. Help With My Essay
17.11.17
09:20
writing an essay help <a href=https://collegeessay.us.com>college essay</a> college essay <a href=https://collegeessay.us.com>help my essay</a>
1105. Online Payday Loan
17.11.17
04:31
short term fast cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short loans</a> short term cash loans <a href=https://shorttermloans.us.com>loans without credit check</a>
1104. Joeslamp
17.11.17
01:41
short term quick loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans no credit check</a> loan finder <a href=https://shorttermloans.us.com>short term cash loans</a>
1103. Payday Express
16.11.17
22:29
personal loans bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit payday loans guaranteed approval direct lenders</a> unsecured loans for bad credit direct lenders <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>payday loans for bad credit texas</a>
1102. Pay For Essay Online
16.11.17
21:49
buy essays <a href=https://buyessays.us.com>buy essay online</a> i need help writing a essay <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a>
1101. Easy Payday Loan
16.11.17
19:26
payday loans bad credit today <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans with bad credit</a> payday loans for bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit ok</a>
1100. Cash Advance
16.11.17
16:26
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>fast easy loans</a>
1099. Joeslamp
16.11.17
09:11
college essay <a href=https://collegeessay.us.com>essay help service</a> help on writing an essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay help</a>
1098. Jamesslamp
14.11.17
17:27
easy payday loan <a href="https://paydayadvanceloan.trade">advance cash payday loan</a> online payday advance loan <a href=https://paydayadvanceloan.trade>payday advance loan</a> fast payday loan <a href="https://fastpaydayloan.trade">online payday advance</a> fastest payday loan <a href=https://fastpaydayloan.trade>online payday loan</a> live sex chat <a href="https://freelivesexchat.webcam">free live sex chat</a> live sex chat <a href=https://freelivesexchat.webcam>free live sex chat</a> small online payday loans <a href="https://onlinepaydayloans.science">small online payday loans</a> online payday loans <a href=https://onlinepaydayloans.science>online payday loans</a> essay writer <a href="https://customessay.webcam">essay checker</a> buy an essay <a href=https://customessay.webcam>custom essay</a> adult chats <a href="https://adultchats.science">adult chat</a> erotic chat rooms <a href=https://adultchats.science>cam sluts</a> direct online lenders <a href="https://directloanlenders.bid">payday loan direct lenders</a> direct loan lenders <a href=https://directloanlenders.bid>direct payday loan lenders</a>
1097. Jamesslamp
13.11.17
21:48
short term payday loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans</a> short term bad credit loans https://shorttermloans.us.com - short term personal loans
1096. Jamesslamp
13.11.17
21:31
essay writing online <a href=https://essayonline.us.com>online essay writing service</a> writemyessay.us.com https://essayonline.us.com - paper writing services
1095. Payday Loan Online
11.11.17
23:41
personal loans bad credit guaranteed <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>cash advance loans bad credit</a> bad credit payday loans <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>personal loans bad credit</a>
1094. Jamesslamp
10.11.17
13:07
loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>our website</a> payday loans online https://onlineloans.us.com/ - online loans
1093. Easy Payday Loan
10.11.17
07:43
low credit score loans <a href=https://shorttermloans.us.com>smart loan</a> short term loans online <a href=https://shorttermloans.us.com>private loans</a>
1092. Jamesslamp
09.11.17
23:18
buy essay online <a href=https://essayonline.us.com>buy papers online</a> buy essay online https://essayonline.us.com - buy custom essay online
1091. Pay Day Loan
09.11.17
20:43
short term loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a> personal loans for fair credit <a href=https://shorttermloans.us.com>loan las vegas</a>
1090. Joeslamp
09.11.17
14:47
Check Out Your URL <a href=https://paydayloans.us.org/>instant payday loans online</a> payday loans online bad credit <a href=https://paydayloans.us.org/>direct lender payday loans online</a>
1089. Joeslamp
09.11.17
05:48
webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>porn shows</a> webcam sex <a href=https://webcamsex.us.com>pussy cam</a>
1088. Joeslamp
09.11.17
02:40
write my essay <a href=https://writemyessay.us.com>essay writing</a> custom essay <a href=https://writemyessay.us.com>write essay for money</a>
1087. Essay Writer Review
08.11.17
18:05
buy essay online <a href=https://buyessays.us.com>help writing a narrative essay</a> help with college essay writing <a href=https://buyessays.us.com>buy essay</a>
1086. School Assignments
08.11.17
06:43
buy essay <a href=https://buyessay.us.com>buy online essays</a> college level essay writing <a href=https://buyessay.us.com>help with college essay writing</a>
1085. Joeslamp
07.11.17
18:41
Related Site <a href=https://essaywritingservices.us.com>essays writing services</a> essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a>
1084. Payday Loans Online
05.11.17
16:11
personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>bad credit personal loans</a> personal loans with bad credit <a href=https://badcreditpersonalloans.us.com>aa personal loans</a>
1083. Joeslamp
04.11.17
06:21
loans online for bad credit <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan lenders</a> short loans <a href=https://shorttermloans.us.com>short term payday loans</a>
1082. Jamesslamp
03.11.17
07:24
More Help <a href=https://essayonline.us.com>online essay writer</a> essay online https://essayonline.us.com - buy essay online
1081. Online Payday Loans
03.11.17
05:52
quick personal loans online <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loan today</a> fast loans lenders <a href=https://quickloans.us.com>quick cash loans</a>
1080. Jamesslamp
02.11.17
21:53
college essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay</a> law essay help https://collegeessay.us.com - writing an essay help
1079. Jamesslamp
02.11.17
19:17
write <a href=https://writemyessay.us.com>write essay online</a> write essay for me https://writemyessay.us.com - pay someone to write my essay
1078. Jamesslamp
02.11.17
12:32
discovery ed assignments <a href=https://essaywritingservices.us.com>write essay service</a> essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing services reviews
1077. Speedycash
01.11.17
18:25
quick personal loans <a href=https://quickloans.us.com>quick personal loans online</a> quick cash loans reviews <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a>
1076. Payday Loans Online
01.11.17
14:53
payday loan direct lender <a href=https://shorttermloans.us.com>payday loans houston</a> short term loans canada <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loan no credit check</a>
1075. Jamesslamp
01.11.17
11:21
college essay help online <a href=https://essayonline.us.com>buy an essay online</a> online essays https://essayonline.us.com - paper writing services
1074. Jamesslamp
01.11.17
10:34
buy an essays <a href=https://essaywritingservices.us.com>top essay writing services</a> essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing services review
1073. Loan Cash
01.11.17
07:58
payday online loans <a href=https://shorttermloans.us.com>loans online instant approval</a> short term loans no credit check <a href=https://shorttermloans.us.com>short term loans oklahoma</a>
1072. Fastest Payday Loan
31.10.17
20:40
get loan fast <a href=https://quickloans.us.com>quick loans</a> personal loans quicken <a href=https://quickloans.us.com>fast cash loans with monthly payments</a>
1071. Jamesslamp
31.10.17
05:12
quick loans for bad credit <a href=https://quickloans.us.com>quick payday loans direct lenders</a> quick loans no credit check https://quickloans.us.com - quick cash loans today
1070. Jamesslamp
26.10.17
01:43
need help writing a essay <a href=https://collegeessay.us.com>college essay</a> help to write an essay https://collegeessay.us.com - college essay
1069. Jamesslamp
19.10.17
09:27
essay writing service <a href=https://essaywritingservices.us.com>essay writing service</a> admission essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing service
1068. Jamesslamp
16.10.17
16:46
LOANSFORBADCREDIT.US.COM <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>payday loans bad credit</a> payday loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.com/>bad credit payday loans</a>
1067. Jamesslamp
16.10.17
08:32
online payday loan <a href=https://onlineloans.us.com/>online payday loans</a> payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com/>payday loans online</a>
1066. Hire Essay Writer
15.10.17
14:26
my homework now <a href=https://writemyessay.us.com>write my essay for me cheap</a> write essay <a href=https://writemyessay.us.com>website to write essays</a>
1065. Jamesslamp
15.10.17
12:08
help me with my essay <a href=https://writemyessay.us.com>buy an essay</a> custom essay https://writemyessay.us.com - online essay
1064. Jamesslamp
14.10.17
22:54
custom essay <a href=https://writemyessay.us.com>custom essay writing service</a> custom essay https://writemyessay.us.com - Get More Information
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1045