Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« септември 2018 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Връзка с мен

Публикации 14:54
« Обратно
Вземи в gLOG
Вилхелм Райх: Емоционалната чума - втора част
Разлики между реакциите на гениталния характер, невротичния характер и носителя на емоционална чума:

В мисленето

Мисленето на човека с генитален характер се базира на обективните факти и процеси, то е способно да разграничи важното от маловажното и се стреми да определи и отстрани ирационалните и емоционалните смущения. По своята природа то е функционално – не механистично или мистично, съждението се явява пряк резултат от размисъл. Рационалното мислене е достъпно за фактически аргументи, доколкото без фактически контрааргументи то е неспособно да функционира.

Вярно е, че и при невротичния характер мисленето се опитва да се ориентира спрямо обективните процеси и факти. Въпреки това, доколкото в периферията на рационалното мислене действа сексуален застой, то се ориентира едновременно към принципа на избягване на удоволствието. Тоест процесът на мислене, водещ към достигането на удоволствие, например при компулсивна невроза, ще се игнорира до такава степен, че рационалната цел ще стане напълно недостъпна. Пример: всички се стремят към мир. Но доколкото мисловният процес се случва в рамките на невротичните структури на характера, дотолкова съществува като следстие стахът от свободата и страхът от отговорността (или страхът от получаване на удоволствие), въпросите за мира и свободата се обсъждат формално, а не фактически. Най-простите и очевидни факти в живота, явяващи се природни основи на мира и свободата сякаш нарочно се избягват, а важни връзки не се вземат под внимание. Така например, добре известните факти, че политиката е разрушителна, а човечеството е болно в психиатричен смисъл, по никакъв начин не се свързват със съзнателна потребност за построяване на удобен, самоуправляващ се социален ред. По такъв начин два повече или по-малко значими факта съществуват без всякаква връзка помежду им.
Причината е следната: свързването на тези факти незабавно изисква практически промени във всекидневния живот. Невротичният характер е готов да приеме подобни промени идеологически, но практически се страхува от тях. Бронята на характера няма да му позволи да смени обичайния си начин на живот. Така той ще се съгласи с критиката на ирационалност на обществото и науката, но практически няба да се стреми към промени в себе си, нито в общестовото в съответствие със своята критика. Следователно той няма да организира социалния център от необходими реформи. Дори често се случва теоретичното съгласие на практика да се превърне в яростна съпротива на онова, което действително носи промени. В този случай границите между невротичния характер и чумния индивид губят яснота.
Индивидът, който страда от емоционалната чума, не е удовлетворен от пасивното отношение към проблема. Той се отличава от невротичния характер повече или по-малко по жизнеразрушаващата социална активност. Неговото мислене е размито от ирационални концепции и определено ирационални емоции. Вярно е, че както и при гениталния характер неговото мислене напълно отговаря на неговите действия (за разлика от невротичния характер, където мисленето и действието са разделени); но при емоционалната чува изводите винаги са готови още преди завършването на мисловния процес; мисленето не служи като средство за постигане на вярното решение, както в рационалния свят, то е необходимо по-скоро за това да се потвърди вече съществуващото ирационално решение и да се рационализира.
Това най-често се нарича предразсъдък, но обикновено не се отчита фактът, че предразсъдъкът има социални последици с голяма сила, че той е широко разпространен и на практиа е синоним на явленията, наречени инерция и традиция. Той е нетърпящ, т.е. не търпи рационалното мислене, което може да свърши с него, следователно мисленето на емоционалната чума е недостъпно с аргументи. То има свои собствени методи в своя собствен свят, своя собствена логика и именно по тази причина прави впечатление на рационалност, без да е рационално. Строгият, авторитарен възпитател, например вярно и справедливо ще посочи съществуващата неуправляемост на децата.
В дадените тесни рамки неговото заключение изглежда вярно. Ако рационално мислещият човек обясни че тази неуправляемост е резултат именно от рационалното мислене във възпитанието, то ще доведе естествено до блокиране на мисловния процес. Точно в това се вижда ирационалният характер на чумата.
Друг пример. Морализаторското потискане на сексуалността създава вторични стимули, а вторичните стимули правят моралаторското потискане необходимо. Всяко заключение тук е логично. Ако на защитника на необходимостта от потискане се предложи да отнеме вторичните стимули чрез естественото удовлетворяване, това ще бъде нахвулане в системата на мислене на чумния индивид, на което той ще отреагира с типичния за него начин – не с инсайт или корекция, а с ирационални аргументи, мълчание или дори ненавист. За него е емоционално важно потискането, както и вторичните стимули да продължат да съществуват. Колкото и парадоксално да изглежда това, но причината е проста: той се страхува от естествените импулси. Този страх действа подобно на ирационален мотор, който привежда в движение цялата система на мислене, който е рационален, доколкото е възможно. И именно този страх го подбужда към действие, ако неговата социална система е заплашена от сериозна опасност.

В действието

При гениталния характер мотивът, целта и действието се намират в хармония. Мотивите и целите имат рационална, т.е. социална цел. Мотивите и целите, на базата на тяхната преди всичко биологическа природа, се стермят към подобряване условията на живот, както на своите, така и на други хора. Това се нарича социално постижение.
При невротичния характер способността за действие е силно редуцирана, защото мотивите са лишени от афект или са противоречиви. И понеже невротикът обикновено силно потиска своята ирационалност, му се налага бостоянно да се бори с нея.
Именно това редуцира неговата способност за действие. Той се страхува да си позволи да действа, защото се страхува, че в него могат да се проявят садистични или някакви други патологични импулси. Обикновено той страда, осъзнавайки своята неспособност към пълноценно функциониране, но не проявява завист към здравите индивиди. Неговата гледна точка е следната: Не ми провървя в живота, и моите деца трябва да живеят по-добре отколкото аз. Подобно отношение го прави съчувстващ, но безплоден наблюдател на живота. Той не пречи на прогреса.
Що се отнася до индивидите, поразени от емоционалната чума, то ситуацията тук е друга. Мотивът за действие винаги е измислен, провъзгласеният мотив никога не отговаря на истинския и не е важно дали истинският мотив е съзнателен или несъзнателен. Също не са идентични провъзгласената и реалната цел. Германският фашизъм например провъзгласил целта си “за запазване на световната германска нация”, но реалната цел – на базата на структурата на характера, е империалистическата война, прекрояване на света и нищо повече. Базовата характеристика на индивида, обхванат от чумата, е неговата искрена и честна вяра в провъзгласяването на целта и мотива. Искам да подчертая, че не е възможно да се разбере структурата на характера на индивида, обхванат от чумата, без сериозно разбиране на факта, че той действа под влияние на структурната компулсивност. Не е важно доколко добри могат да бъдат неговите намерения, той може да действа само чрез метод, определен от емоционалната чума. Действие от подобен род е толкова естествено за него, като потребността от любов за гениталния характер, но индвидът, обхванат от чумата, зад защитата на своето субективно убеждение не страда от разбирането за вредността на своите действия. Мъжът може да поиска опека над своето дете, като го отдели от майката, своята жена, която му е била невярна и която той ненавижда. Постъпвайки така, той честно вярва, че действа в интерес на детето. Той не може да промени своята гледна точка, дори ако детето, страдащо по майката, се разболее. Този поразен от чумата баща ще създаде цяла система от рационални доводи, които ще му позволят да поддържа собственото убеждение, че той действа изключително в интерес на детето. Той не може да бъде убеден в това, че истинският мотив на неговата постъпка е садистичното наказание на майката.
Индивидът, обхванат от чума, за разлика от невротика често изпитва чувство на завист и смъртоносна ненавист към всичко здраво. Старата мома, страдаща от невроза на характера, живее в самота и не се намесва в любовния живот на други жени. Старата мома, обхваната от чумата, напротив, не понася когато други жени са щастливи в любовта. Като възпитател тя ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдат лишени подопечните й от възможността да имат щастливи любовни отношения. Това се отнася към всички жизнени ситуации. Чумният характер при всякакви обстоятелства и с всякакви средтва ще се старае да промени своето обкръжение така, че то да не пречи на неговия начин на живот. Той възприема всичко, което не отговаря на неговите представи, като провокация и съответно се бори с това и го ненавижда. Особено добре тази черта се вижда у аскетите. Тяхната представа за живота е следната: Другите не трябва да бъдат по-щастливи от мен, те трябва да страдат така, както страдам аз. Това основно отношение във всеки отделен случай е добре замаскирано под идеология или теория, които сами по себе си са много логични и трябва голям опит и продължителни размисли, за да се определи истинското положение на нещата. Трябва да се каже, че европейското възпитание напълно следва такъв образец.

В сексуалността

За гениталния характер сексуалният живот се определя от основните закони на биологическата енергия. За гениталния характер е естествено да изпитва радост при вида на щастието на други хора в любовта, както и да остане равнодушен към порнографията и да изпитва отвращение към извращенията. Гениталният характер лесно се открива по лекотата, с която той установява контакт със здрави деца. За неговата структура е естествено разбирането на това, че интересът на децата и подрастващите в голямата си част е сексуален и че изискванията, които са резултат от този биологичен факт, трябва да бъдат удовлетворени. Подобно отношение е спонтанно и не зависи от наличието на знания. В съвременния социален живот именно такива бащи и майки, ако само те не живеят в благоприятна, поддържаща ги обстановка, се подлагат на опасността да бъдат заподозрени в престъпни намерения. Те заслужават противоположно отношение – максимална социална защита. Те образуват такива центрове в обществото, от които един ден ще излязат рационално действащи възпитатели и лекари, основата на техния живот е усещаното от тях щастие в любовта. Но днес родителите, които позволяват децата им да живеят по естествени, здрави закони, се подлагат на риска да бъдат привлечени към съдебна отговорност от някой влиятелен аскет и да загубят своето дете.
Невротичният характер живее в сексуално въздържание или тайно се подлага на извращения. Неговото оргастично безсилие съществува със стремеж към любов. Той е равнодушен към това дали са щастливи другите хора. При сблъсъка със сексуален проблем неговата реакция ще бъде по-скоро безпокойство отколкото ненавист. Неговата броня има отношение само към неговата собствена сексуалност, а не към сексуалността на другите. Неговите оргастични стремежи често се вплитат в културни и религиозни идеали, като не носят нито вреда, нито полза за здравето на обществото. Той обикновено е активен в кръгове или групи, които имат голямосоциално влияние.
Много представители на тези групи имат безусловно културна ценност, но те не могат да повлияят по някакъв начин на менталната хигиена на масите, доколкото масите се отнасят към въпроса за естествения любовен живот по-конкретно и праволинейно, отколкото те.
Току-що описаната позиция на сексуално безопасния невротичен характер може при определени външни обстоятелства по всяко време да заема формата на емоционална чума. Обикновено става следното: вторичните стимули, сдържаните културни и религиозни идеали излизат навън. Индивидът, обхванат от чума, винаги е склонен в сексуалността към садизъм и порнография. За него са характерни похотливостта (заради неспособността да получи сексуално удовлетворение) и садистично морализаторство едновременно. Това е заложено в структурата му, той не може да се промени дори при наличието на знания и инсайт. На основата на тази структура той не може да бъде друг, освен порнографски похотлив и садистично морализаторстващ едновременно.
Това е ядро на структурата на характера на човека, обхванат от емоционалната чума. Всеки процес, който предизвиква оргастични стремежи и следователно страх от оргазъм, предизвиква у него силна ненавист. Изискването на аскетизма е насочено не само против самия себе си, но и садистично против естествения любовен живот на другите хора. Движените от чумата индивиди са склонни да се организират в социални кръгове. Подобни кръгове се превръщат в центрове на общественото мнение, за които е характерно крайно нетърпимото отношение към въпросите на естествения любовен живот. Подобни центрове съществуват винаги и са добре известни. Те сурово преследват всяка проява на естествения любовен живот, прикривайки се с думи “за културата” и “морала”. С течение на времето те са изработили специална техника на дискредитация.
Клиничното изследване не оставя съмнение, че за тези кръгове, обединяващи обхванатите от чумата хора, сплетните и клеветата са извратен начин за сексуално удовлетворение. Така сексуалното удовлетворение се постига при изключване на естествената генитална функция. Хомосексуалността, половите актове с животни и други извращения особено често се срещат в тези кръгове. Садистичното осъждане е насочено срещу естествената, а не срещу извратената сексуалност на други хора. В особено жестока форма то е насочено към естествената сексуалност на децата и подрастващите. В същото време то е сляпо към проявите на извратена сексуалност. Върху съвестта нахората, които извършват таен съд над сексуалността на други, лежат много човешки животи.

В работата

Човек с генитален характер активно следва развитието на работния процес. На работния процес му се предоставя възможност да се развива самостоятелно. Интересът е насочен към самия процес на труда. Резултатът от труда идва без особено усилие, спонтанно. Продукът, който е резултат от работния процес, е важна характеристика на биологичната радост от труда. Осъзнаването на подобни факти и престави предизвиква силна критика по адрес на всички съществуващи днес методи за ранно възпитание, при които дейността на детето е предопределена от по-рано очаквания резултат от неговия труд. Преднамереното отношение към резултата и твърдата детерминираност на самия процес на труда губи въображението, а следователно и неговата продуктивност. Биологичната радост от работата се съчетава със способността да изпитва ентусиазъм. Компулсивното морализаторство не внася истински ентусиазъм, а само мистичен екстаз. Детето, което трябва да построи вече зададената сграда от дадени блокове по посочения начин не може да използва своето въображение и следователно да развие ентусизма си. Не е трудно да се досетим, че тази основна черта на авторитарното възпитание съществува поради страха от възрастните от получаването на удоволствие. Тя винаги потиска детската радост в работата. Гениталният характер винаги насочва другите в работата със своя пример, а не с обвъзрване на крайния резултат и методите за постигането му. Това предполага вегетативна подвижност и способност да си позволим да действаме.
Човек с невротичен характер повече или по-малко е ограничен в работата си. Неговата биологична енергия основно се използва за защита от извратени фантазии. Неговите проблеми идват заради неправилното използване на биологичната енергия. Работата, изпълнявана от невротичен характер, обикновено се прави автоматично и е лишена от радост. И понеже невротичният характер не е способен да изпита истински ентусиазъм, той възприема детската способност за това като “неправилно”. По този начин той се стреми в невротично-компулсивен стил да определя работата на другите.
Индивидът, който страда от чума, ненавижда работата, възприема я като бреме. Той избягва всякаква отговорност, а особено работа, свързана с търпелива настойчивост. Той може да мечтае да напише важна книга, да нарисува картина, да работи във ферма, но понеже не е способен да работи, избягва постепенното органично развитие, присъщо на всеки работен процес. По тази причина той се стреми да стане идеолог, мистик или политик, с други думи, той се стреми към дейност, която не изисква търпение и органично развитие, той може да стане и празен скитник. Вътре в себе си той създава готова картина на жвота, изтъкана от невротични фантазии. Понеже сам не е способен да се труди, той иска да накара околните да се трудят над създаването на тази патологична картина на живота. Онзи, когото американците наричат бос в отрицателния смисъл на думата, е продукт на подобен стремеж. Гениталният характер, насочващ колективния трудов процес, спонтанно дава пример на другите: работи повече от тях. Индивидът, обхванат от чумата, обратното, се стреми да работи по-малко от другите. Колкото е по-малка способността му към труд, толкова по-малка е увереността му в себе си, толкова повече се стреми да показва на другите как да работят.
По силата на необходимостта посоченото разделение е схематично. В реалния живот всеки генитален характер носи в себе си чертите на невротичния характер и неговите чумни реакции. Също така всеки индивид, обхванат от чума, има възможност за генитален характер. Опитът на оргонотерапията не оставя извън съмнение факта, че индивидът, който страда от емоционална чума, попадащ в категорията "moral insanity", не само по принцип е лечим, но и е способен да развива забележителни способности в областта на интелекта, работата и сексуалността. Това още веднъж потвърждава, че терминът емоционална чума не означава някакво унижение.
05 Юни 09, 14:54    Коментари (1633)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..17 край 
1633. htalethljv
19.09.18
14:07
<a href="http://unishade.com">order generic cialis online canada</a> order generic cialis online http://unishade.com
1632. jtaletgwbw
19.09.18
13:20
<a href="http://unishade.com">cheap generic cialis</a> generic cialis for sale http://unishade.com
1631. ztaletkane
19.09.18
10:40
<a href="http://canadian-pharmabuy.com">cheap viagra from canada</a> buy viagra online http://canadian-pharmabuy.com
1630. ptaletvuhp
19.09.18
04:17
<a href="http://missreplicawatches.com">order generic cialis</a> discount cialis online http://missreplicawatches.com
1629. jtaletwxmo
19.09.18
01:21
<a href="http://baymontelreno.com">cialis online bestellen</a> order cialis without prescription http://baymontelreno.com
1628. ztaletyvmf
18.09.18
23:18
<a href="http://canadian-pharmabuy.com">buy viagra without presc</a> order viagra with paypal http://canadian-pharmabuy.com
1627. xtaletfppy
18.09.18
18:10
<a href="http://buycialisonlineglka.com">cialis generic best price</a> discount cialis pills http://buycialisonlineglka.com
1626. etalettbqs
18.09.18
14:29
<a href="http://buycialisonlineglka.com">cheap cialis soft tabs</a> cialis by mail order http://buycialisonlineglka.com
1625. ztaletwxah
18.09.18
08:29
<a href="http://bullsac.com">levitra and viagra together</a> order cheap levitra http://bullsac.com
1624. jtaletwoxc
18.09.18
08:09
<a href="http://motechautomotive.com">buy cialis online canada pharmacy</a> best site to order cialis http://motechautomotive.com
1623. ttaletcekh
18.09.18
03:09
<a href="http://buycialisonlineglka.com">buy generic cialis online with mastercard</a> cheap cialis generic online http://buycialisonlineglka.com
1622. ctalethonu
17.09.18
19:45
<a href="http://canadian-pharmaonline.com">purchase viagra online</a> generic viagra 100mg http://canadian-pharmaonline.com
1621. ltaletgjkn
17.09.18
17:33
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">picture of levitra</a> levitra 20mg uk http://top-monterey-salinas-dentists.com
1620. qtaletfaem
17.09.18
11:02
<a href="http://waltzweekend.com">order viagra onlines</a> mail order viagra online http://waltzweekend.com
1619. italeteaaz
17.09.18
07:32
<a href="http://bullsac.com">levitra 10mg</a> how to get levitra http://bullsac.com
1618. xtaletdplr
17.09.18
02:41
<a href="http://vico4me.com">generic viagra prices</a> viagra online canadian pharmacy http://vico4me.com
1617. ztaletyvsb
16.09.18
23:05
<a href="http://gigawatt6.com">mail order viagra cialis</a> order cialis no prescription canada http://gigawatt6.com
1616. utaletaecb
16.09.18
16:51
<a href="http://canadian-pharmaonline.com">cheap generic viagra 100mg</a> female viagra http://canadian-pharmaonline.com
1615. otaletghdc
16.09.18
14:33
<a href="http://valladium.com">brand cialis name online order</a> cheap cialis prices http://valladium.com
1614. vtaletvxfg
16.09.18
05:45
<a href="http://rabbitinahat.com">cialis canada order</a> buy generic cialis online with mastercard http://rabbitinahat.com
1613. utaletqbmc
16.09.18
04:11
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra how to take</a> is levitra generic http://top-monterey-salinas-dentists.com
1612. ttaletcvkr
16.09.18
02:33
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">buy cialis online prescription</a> cheap cialis 5mg uk http://usedrestaurantequipmentaz.com
1611. ttalettcyi
15.09.18
20:32
<a href="http://unishade.com">generic cialis no prescription</a> cialis pill http://unishade.com
1610. ctaletrqbg
15.09.18
19:45
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">buy cialis without prescription</a> canadian cialis online http://usedrestaurantequipmentaz.com
1609. otaletikcd
15.09.18
14:38
<a href="http://baymontelreno.com">buy cialis no prescription</a> cheap cialis http://baymontelreno.com
1608. ataletprkj
15.09.18
11:54
<a href="http://vico4me.com">purchase viagra online</a> cheap viagra online usa http://vico4me.com
1607. ntaletvcfk
15.09.18
11:35
<a href="http://baymontelreno.com">cialis online coupon</a> buy cialis online usa http://baymontelreno.com
1606. ktaletyvav
15.09.18
03:57
<a href="http://canadian-pharmabuy.com">online viagra prescriptions</a> order prescription viagra http://canadian-pharmabuy.com
1605. mtaletpulj
15.09.18
00:37
<a href="http://gigawatt6.com">cheap cialis australia</a> order cialis uk http://gigawatt6.com
1604. ztaletjepf
14.09.18
15:59
<a href="http://canadian-pharmasale.com">order cialis online canada</a> cialis canada order http://canadian-pharmasale.com
1603. vtaletvtmd
14.09.18
15:23
<a href="http://istanbulexpressonline.com">order generic viagra online</a> cheap generic viagra online http://istanbulexpressonline.com
1602. ctaletljga
14.09.18
15:09
<a href="http://zbloggers.com">propecia women</a> propecia warnings http://zbloggers.com
1601. ctaletasnb
14.09.18
06:59
<a href="http://missreplicawatches.com">cheap cialis online india</a> cheap cialis from india http://missreplicawatches.com
1600. vtaletjjuj
14.09.18
05:04
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra side effects warnings</a> levitra shelf life http://top-monterey-salinas-dentists.com
1599. vtaletwiir
13.09.18
22:57
<a href="http://h-m-j.com">buy viagra uk</a> order cheap generic viagra http://h-m-j.com
1598. etaletnwia
13.09.18
20:53
<a href="http://buycialisonlineglka.com">cialis canada order</a> cheap cialis 5mg uk http://buycialisonlineglka.com
1597. wtaletwylu
13.09.18
19:16
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra 20mg</a> levitra pills online http://top-monterey-salinas-dentists.com
1596. htaletcwuf
13.09.18
14:12
<a href="http://buycialisonl1ne.us">cheapest generic cialis online</a> cheap cialis generic india http://buycialisonl1ne.us
1595. wtaletnnul
13.09.18
11:41
<a href="http://unishade.com">order cialis online with mastercard</a> buy generic cialis online canada http://unishade.com
1594. rtaletxdlh
13.09.18
06:10
<a href="http://unishade.com">cialis 5mg</a> order generic cialis http://unishade.com
1593. wtalettnlr
13.09.18
01:44
<a href="http://missreplicawatches.com">order generic cialis</a> generic cialis http://missreplicawatches.com
1592. ttaletstlv
12.09.18
20:43
<a href="http://valladium.com">how to buy cialis online</a> cheap generic cialis http://valladium.com
1591. gtaletojyu
12.09.18
17:29
<a href="http://unishade.com">generic cialis usa</a> buy brand cialis http://unishade.com
1590. ptaletgppt
12.09.18
14:16
<a href="http://baymontelreno.com">cheap cialis online</a> buy generic cialis online canada http://baymontelreno.com
1589. ttaletdemy
12.09.18
13:29
<a href="http://timsbmw.com">buy cheap levitra no prescription</a> levitra vs viagra http://timsbmw.com
1588. staletkndm
12.09.18
10:10
<a href="http://buycialisonlineglka.com">discount cialis pills</a> buy cialis from india http://buycialisonlineglka.com
1587. ntaletyish
12.09.18
06:39
<a href="http://buycialisonlineglka.com">cheap cialis overnight</a> order internet cialis http://buycialisonlineglka.com
1586. ttaletoqul
12.09.18
01:02
<a href="http://valladium.com">cheap cialis pills online</a> buy cialis online http://valladium.com
1585. ntaletyocu
11.09.18
20:19
<a href="http://buycialisonl1ne.us">buy generic cialis online with mastercard</a> buy generic cialis online http://buycialisonl1ne.us
1584. italetuhju
11.09.18
16:53
<a href="http://rabbitinahat.com">does cialis cause weight gain</a> is cialis covered by health insurance http://rabbitinahat.com
1583. ztaletvsly
11.09.18
11:24
<a href="http://rabbitinahat.com">cialis 5 mg online</a> cialis liver http://rabbitinahat.com
1582. etaletdpua
11.09.18
08:01
<a href="http://istanbulexpressonline.com">how buy viagra</a> do u need a prescription for viagra http://istanbulexpressonline.com
1581. ctaletjicy
11.09.18
02:02
<a href="http://istanbulexpressonline.com">how to make viagra from watermelon</a> buy viagra sample http://istanbulexpressonline.com
1580. TyroneNet
06.09.18
09:06
<a href="http://buylevitraa.com/#">levitra prices at cvs</a> vardenafil hcl 20mg tab <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
buy leviton <a href=http://buylevitraa.com/#>http://buylevitraa.com/</a>
vardenafil price http://buylevitraa.com/
levitra generic brand <a href=http://buylevitraa.com/#>levitra prices in usa pharmacy</a> vardenafil genericlevitra 10 mg kopenlevitra prices at cvslevitra rezeptfrei deutschlandlevitra vs viagra effectivenesslevitra camlevitra 20 mglevitra prices in mexicolevitra vs viagra vs cialisvardenafil pricegeneric levitra vardenafilprices for levitra 20 mglevitra vs viagrabuy levitra onlinebuy levitonlevitra prices in usa pharmacylevitralevitra genericlevitra 20 mg costlevitra prices
http://bestac.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
1579. Rogerjex
05.09.18
04:21
<a href="http://usocab.7m.pl/posts/286-instrukcija-k-forme-31-svedenija-o-medicinskoi-pomoschi-detjam.html#">Инструкция к форме 31 сведения о медицинской помощи детям</a> должностная инструкция инженера по гарантии в автосервисе <a href=http://sadrejec.7m.pl/news/565-skachat-knigu-malenkaja-baba-jaga.html#>Скачать книгу маленькая баба яга</a>
<a href="http://wallbarigh.7m.pl/posts/716-skachat-knigu-vyshivka-lentami-enn-koks.html#">Скачать книгу вышивка лентами энн кокс</a> готовая курсовая работа по психологии скачать бесплатно <a href=http://protdesto.7m.pl/articles/70-ivan-goncharov-oblomov-skachat-knigu-besplatno.html#>Иван гончаров обломов скачать книгу бесплатно</a>
http://laumigsi.7m.pl/posts/215-knigi-dlja-shkoly-skachat-besplatno-6-klass.html
а
1578. TyroneNet
03.09.18
13:47
<a href="http://cialisky.com/#">buy cialis online best price</a> cialis generico opinion <a href="http://cialisky.com/#">cialisky.com</a>
cialis purchase online without prescription <a href=http://cialisky.com/#>http://cialisky.com/</a>
cialis generic prices http://cialisky.com/
cheap generic cialis 20 mgblue cross blue shield cialisgeneric cialis soft lowest pricesviagra cialis samplesgeneric for cialiswat kost een cialiscialis soft to buywhy bathtub cialiscialis kaufen forumcialis es lo mismo que viagravardenafil viagra cialiscialis mountains in puerto rico
1577. TyroneNet
02.09.18
23:58
<a href="http://cialissv.com/#">can you buy viagra in mexico without a prescription</a> generic cialis 20mg <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis comanda <a href=http://cialissv.com/#>http://cialissv.com/</a>
cialis generic prices http://cialissv.com/
cialis e a diabetesdoes caffeine effect cialispros and cons of cialis vs viagrapineapple cialis softcialis testimoniesviagra vs cialis dailymechanism of action of the drugs viagra and cialiscialis en drankcialis best on-line drugstoretramadol famvir allegra cialiscialis steroidapcalis cialisviagra or cialis yahoo answersis cialis more effective or viagrainteraction between viagra and cialiscialis bluesnatural alternative viagra cialis
1576. TyroneNet
02.09.18
05:24
<a href="http://cialisonla.com/#">buy tadalafil online</a> tadalafil tablets 60 mg <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
tadalafil generic international <a href=http://cialisonla.com/#>http://cialisonla.com/</a>
cialis tadalafil 40mg http://cialisonla.com/
glaucoma and cialis softcanadian pharmacy cialis brandnatural alternatives to viagra and cialischeap generic cialis 30 pillscialis rezeptfrei kaufen in deutschlandnon-generic cialiscialis and benaziprilcialis israelcialis generic 90 tabletscialis 5 mg prezzo in farmacia italiageneric cialis online australia
1575. Coreynow
31.08.18
09:36
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> canadian pharmacies stendra
drugs for sale online <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canada drug http://canadianpharmacytousa.com/#generic-for-viagra
buy vistagra online safecanada medications informationcanada drugnorthwest pharmacies in canadaonline pharmacies of canadacanadian pharmacy uk deliverydrugs for sale in canadacanadian medications, liraglutidepharmacy canadapharmacy onesource
1574. Coreynow
29.08.18
06:12
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> online pharmacies in usa
drugs for sale on internet <a href=http://canadianpharmacyonli.com/#>http://canadianpharmacyonli.com/</a>
canada medications information http://canadianpharmacyonli.com/#generic-for-viagra
pharmacy canada online prescriptionsonline pharmacy canadacanadian pharmacy online 24pharmacy canada reviewsnorthwestpharmacypharmacy near mecanadian pharmacies shipping to usareputable canadian prescriptions onlinecanadian pharmacies that ship to uscanadian pharmacy uk deliverygood canadian online pharmaciescanada medication listnorthwest pharmacy canadacanada pharmacies accountcanadian pharmaceuticals
1573. TyroneNet
28.08.18
09:55
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> cialis 20mg use
tadalafil 5mg preco <a href=http://kawanboni.com/#>http://kawanboni.com/</a>
cialis 20mg prix en pharmacie http://kawanboni.com/
1572. TyroneNet
26.08.18
21:41
<a href="http://kawanboni.com/#">cialis 20 mg best price</a> tadalafil 10 mg <a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a>
tadalafil 5mg <a href=http://kawanboni.com/#>http://kawanboni.com/</a>
cialis generico opinion http://kawanboni.com/
is viagra better or cialiscialis law suitonline pharmacy cialis viagracialis prevent heart diseasecialis after expiration datecialis 10mg 20mg forumconvincing a doctor to prescibe cialiscialis erectionuk cialis soft pricescialis online bestellen paypalcheap cialis sibid 2839 cialiscialis oplossen in watercheap cialis generic 180 tabletscialis contraindicationscialis 20 mg fiyatlar?
1571. TyroneNet
25.08.18
19:04
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">cialis tadalafil 20mg</a> generic for cialis 20mg <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
tadalafil without a doctor's prescription <a href=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#>http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a>
buy generic cialis http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html
reviews cialis 24 hourcialis everyday reviewhow long does cialis 5mg stay in your systemis generic cialis from canada safebest price on line cialiscialis naiongeneric cialis pills erectionis generic cialis illegalsearchstring cialis type allcialis complaintscialis daily vs prncheap generic cialis soft without a prescriptioncan niacin be taken with cialiscialis soft for orderbest time to take cialiscialis 50mgfacts on cialisechte cialis bestellen
1570. Coreynow
23.08.18
23:25
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a> canadian medications pharmacy
prescription drugs without prior prescription <a href=http://canadianpharmacyies.com/#>http://canadianpharmacyies.com/</a>
pharmacy http://canadianpharmacyies.com/#viagra-5-mg
online pharmacies of canadacanada vagracanada drug pharmacyonline pharmaciestrusted pharmacy canadatrust pharmacy of canadapharmacy canada reviewsprescription drugs without prior prescriptiononline pharmacies mexicocanadian pharmacies online prescriptions
1569. TyroneNet
23.08.18
12:46
<a href="http://cialisvbuy.com/#">cialisvbuy.com</a> generic cialis at walmart
generic cialis at walmart <a href=http://cialisvbuy.com/#>http://cialisvbuy.com/</a>
cialis 5mg prix http://cialisvbuy.com/
1568. TyroneNet
22.08.18
15:57
<a href="http://cialisees.com/#">cialis</a> tadalafil 20 mg mexico <a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a>
tadalafil 10 mg dosage <a href=http://cialisees.com/#>http://cialisees.com/</a>
cialis 20mg http://cialisees.com/
cialis and nitrates in the ercheap cialis 10mgbetter viagra cialiscialis professional cheapcialis soft advertisementoriginele cialis kopencialis dosescialis blues songcialis vagy viagracialis spendere pocoeffetto cialis 10mgsuper discount pack (viagra cialis) 180 pills 174$when should you take cialis
1567. TyroneNet
21.08.18
12:50
<a href="http://buycialisky.com/#">cialis dosage recommendations</a> cialis kaufen wo <a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a>
best place buy generic cialis online <a href=http://buycialisky.com/#>http://buycialisky.com/</a>
buy cialis without prescription http://buycialisky.com/
cost of cialis viagra levitracialis soft prescription canadacialis overnight deliverybangkok cialisxenical cialisregais cialisgenerico de cialis 5 mgdoes insurance cover cialiscialis 5mg online australiacialis once a day prezzo farmaciapropers dose of cialisare viagra cialis and levitra the samecialis soft drug infocialis online online a hrefcialis with next day shippingannuaires sp cialis esdiferencias entre el viagra cialis or levitra
1566. otaletgfxq
20.08.18
17:26
<a href="http://gigawatt6.com">can cialis cure ed</a> what is the cost of cialis http://gigawatt6.com
1565. utaletauqx
20.08.18
13:50
<a href="http://bakerssign.com">levitra information</a> how much does levitra cost per pill http://bakerssign.com
1564. ntaletdzsy
20.08.18
09:45
<a href="http://mphasset.com">how long does take for viagra to work</a> what color is viagra http://mphasset.com
1563. dtaleteuar
20.08.18
04:57
<a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra as recreational drug</a> free trial viagra http://istanbulexpressonline.com
1562. staletpcpr
20.08.18
00:54
<a href="http://baymontelreno.com">cialis 2.5</a> cialis free voucher http://baymontelreno.com
1561. ttaletkffd
19.08.18
21:51
<a href="http://baymontelreno.com">cialis order canada</a> order cialis pills http://baymontelreno.com
1560. dtaletsvpv
19.08.18
18:53
<a href="http://bakerssign.com">lowest price levitra</a> difference between levitra and viagra http://bakerssign.com
1559. ftaletlimf
19.08.18
15:56
<a href="http://mphasset.com">viagra phone number</a> can you take two viagra at once http://mphasset.com
1558. qtaletahxb
19.08.18
12:58
<a href="http://mphasset.com">buy viagra overnight delivery</a> which is the best viagra tablet http://mphasset.com
1557. xtaletoyrr
19.08.18
10:10
<a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra how long before</a> which works better viagra or cialis http://istanbulexpressonline.com
1556. xtaletgoxk
19.08.18
07:24
<a href="http://gigawatt6.com">how long does cialis take to kick in</a> do you have to have a prescription for cialis http://gigawatt6.com
1555. ctaletquql
19.08.18
04:36
<a href="http://rabbitinahat.com">cialis 30</a> cheap cialis online http://rabbitinahat.com
1554. jtaletwapw
19.08.18
01:48
<a href="http://missreplicawatches.com">cialis storage</a> cialis dosage forum http://missreplicawatches.com
1553. ttaletacff
18.08.18
22:52
<a href="http://baymontelreno.com">how to order cialis online</a> cialis for women http://baymontelreno.com
1552. otaletvqtv
18.08.18
19:42
<a href="http://bullsac.com">levitra substitute</a> levitra review http://bullsac.com
1551. vtaletlven
18.08.18
16:31
<a href="http://mphasset.com">viagra pronunciation</a> when viagra goes generic http://mphasset.com
1550. dtaletzzua
18.08.18
12:55
<a href="http://istanbulexpressonline.com">viagra abuse</a> what does viagra do http://istanbulexpressonline.com
1549. TyroneNet
18.08.18
12:05
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> cialis cheapest price canada
cialis sale online <a href=http://buycialisonla.com/#>http://buycialisonla.com/</a>
tadalafil online without a prescription http://buycialisonla.com/#buy-generic-cialis
1548. xtaletokuc
18.08.18
03:56
<a href="http://gigawatt6.com">cialis doesnt work</a> cialis mode of action http://gigawatt6.com
1547. TyroneNet
16.08.18
15:28
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> purchase cialis without prescription
cialis in usa pharmacy <a href=http://buycialisonli.com/#>http://buycialisonli.com/</a>
buy cialis 25mg http://buycialisonli.com/
1546. TyroneNet
14.08.18
04:41
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> safe place to buy cialis online
buy cialis online <a href=http://cialissy.com/#>http://cialissy.com/</a>
sialis http://cialissy.com/#cialis-generic
1545. Rogerjex
12.08.18
04:57
<a href="http://bronsyncpak.ugu.pl/byvewu/windows-7-dk-ultimate-x86-download.html#">windows 7 dk ultimate x86 download</a> adobe flash mx tutorial training in 3 cds by keykon <a href=http://terplanlo.ugu.pl/duvabag/daz3d-ps-ac4613b-mc-forever-mountain-bike.html#>daz3d ps ac4613b mc forever mountain bike</a>
<a href="http://raiphotual.ugu.pl/vevufihu/diablo-2-lod-necromancer-save-files.html#">diablo 2 lod necromancer save files</a> windows xp pro sp3 x86 integrated january 2018 <a href=http://liagerde.ugu.pl/kajax/everest-ultimate-4-keygen-edition.html#>everest ultimate 4 keygen edition</a>
http://toipracal.ugu.pl/vyqoqimim/purchase-av-voice-changer-software-diamond-70-serial-crack.html
1544. Rogerjex
10.08.18
21:04
<a href="http://liagerde.ugu.pl/verewivun/adobe-photoshop-lightroom-22-full-version-with-crack-sinhvienit.html#">adobe photoshop lightroom 2.2 full version with crack sinhvienit</a> delta force black hawk down team sabre pc game cheats [url=http://byoderi.ugu.pl/vyminoby/world-of-warcraft-gold-downloader-client.html#]world of warcraft gold downloader client[/url]
<a href="http://eninit.ugu.pl/riqugu/iiceblast-time-managment-games.html#">iiceblast time managment games</a> nancy drew secret of the old clock walkthrough [url=http://sparzomi.ugu.pl/jahyw/lord-of-the-rings-fellowship-of-the-ring-full-movie.html#]lord of the rings fellowship of the ring full movie[/url]
1543. Rogerjex
10.08.18
03:31
<a href="http://emlusup.ugu.pl/samucij/counter-strike-global-offensive-hacks-free.html#">counter strike global offensive hacks free</a> winutilities professional edition 9.9 serials arsenaloyalty [url=http://tarsaport.ugu.pl/vidiwog/windows-xp-sp3-stu-version-iso-32-bit-kuyhaa.html#]windows xp sp3 stu version iso 32 bit kuyhaa[/url]
<a href="http://raconos.ugu.pl/jykyle/bluephoneelite-225-build-3286-uber.html#">bluephoneelite 2.2.5 build 3286 uber</a> windows xp sp3 stu version iso full download [url=http://planesol.ugu.pl/qetaxuv/crossroads-guitar-festival-2018-dvd-2007.html#]crossroads guitar festival 2018 dvd 2007[/url]
1542. jtaletxmhw
09.08.18
07:18
[url=http://psychologytweets.com]cheap cialis online canadian pharmacy[/url] cialis online without prescription http://psychologytweets.com
1541. Coreynow
08.08.18
13:46
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/#">withoutadoctorsprescriptions.com</a> where yo buy viagra
buy cheap viagra online [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/[/url]
online pharmacy uk http://withoutadoctorsprescriptions.com/#tadalafil-5mg
what to tell doctor for viagrabest strength viagraque es mas fuerte viagra o levitracomo comprar viagra sin receta argentinawhen is viagra patent upviagra wamalieffects of grapefruit juice and viagracan i sniff viagrasupplements that replaces viagrablue cross blue shield michigan viagraviagra hausrezeptviagra ohne rezept in hamburgwhere to get a prescription for viagra onlinealte manner und viagracomparatif site viagraviagra es igual a sildenafilem farmacia vende viagraviagra levitra drug comparison
1540. vtaletelcr
08.08.18
03:23
[url=http://rabbitinahat.com]cialis for sale cheap[/url] cheap cialis in canada http://rabbitinahat.com
1539. Coreynow
07.08.18
23:41
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/#">withoutadoctorsprescriptions.com</a> viagra pharmacy uk
how to order viagra [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/[/url]
buy sildenafil viagra http://withoutadoctorsprescriptions.com/#viagra-from-canada
ribavirin and viagra in combinationviagra sharesviagra a domicilio caballitoroger clemens viagra useblue gel viagraventajas del uso de viagracialis vs viagra no prescriptionviagra quien no puede tomarwo viagra online kaufen forumviagra at tesco 2013viagra dose responsetomar viagra caducadoviagra indicaciones contraindicacionesdangers of buying viagra onlinecan i buy viagra over the counter in china
1538. italetccvj
07.08.18
17:29
[url=http://psychologytweets.com]order cialis online australia[/url] order generic viagra cialis http://psychologytweets.com
1537. TyroneNet
07.08.18
10:41
<a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a> cialis internet
generic cialis mail order [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
ou acheter du cialis pas cher http://cialissv.com/
1536. TyroneNet
06.08.18
21:00
<a href="http://cialisvv.com/#">cialis prices at walmart</a> cialis coupon discounts <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
cialis over the counter at walmart [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
when does the patent expire on cialis http://cialisvv.com/
subaction showcomments cialis thanks newestdifference between viagra and cialisnext day delivery cialiscialis ohne rezeptwhat is the cost of cialisbuy generic cialis 20 mgfree cialis 2018 jelsoft enterprises ltdwhat is cialis 10 mgcialis informaci ncialis 5 mg bijwerkingencialis usagecheap cialis soft generic cialis soft order cialis softdaily cialis and viagracialis online kopen in belgiecompare cialis vs viagracialis ecstacycialis 20 mg 36 hourswhat men think of cialiscialis from indiacosto de cialis 5 mg
1535. Coreynow
06.08.18
16:15
<a href="http://rldta.com/#">rldta.com</a> how can i get viagra online
buy viagra tesco [url=http://rldta.com/#]http://rldta.com/[/url]
buy viagra thailand http://rldta.com/#viagra-uk
viagra sales 1998can viagra prevent premature ejaculationpills viagra canadacomo fazer viagra para mulhereffect of viagra on spermsviagra legal in australiamodo empleo viagraviagra sublingual dosecan you take viagra with congestive heart failurepastilla azul de viagravision loss after viagramecanismo de acao do viagra
1534. vtaletgjja
06.08.18
09:04
[url=http://bakerssign.com]buy levitra without a prescription[/url] dosage of levitra http://bakerssign.com
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1634