Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« януари 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Връзка с мен

Публикации 14:54
« Обратно
Вземи в gLOG
Вилхелм Райх: Емоционалната чума - втора част
Разлики между реакциите на гениталния характер, невротичния характер и носителя на емоционална чума:

В мисленето

Мисленето на човека с генитален характер се базира на обективните факти и процеси, то е способно да разграничи важното от маловажното и се стреми да определи и отстрани ирационалните и емоционалните смущения. По своята природа то е функционално – не механистично или мистично, съждението се явява пряк резултат от размисъл. Рационалното мислене е достъпно за фактически аргументи, доколкото без фактически контрааргументи то е неспособно да функционира.

Вярно е, че и при невротичния характер мисленето се опитва да се ориентира спрямо обективните процеси и факти. Въпреки това, доколкото в периферията на рационалното мислене действа сексуален застой, то се ориентира едновременно към принципа на избягване на удоволствието. Тоест процесът на мислене, водещ към достигането на удоволствие, например при компулсивна невроза, ще се игнорира до такава степен, че рационалната цел ще стане напълно недостъпна. Пример: всички се стремят към мир. Но доколкото мисловният процес се случва в рамките на невротичните структури на характера, дотолкова съществува като следстие стахът от свободата и страхът от отговорността (или страхът от получаване на удоволствие), въпросите за мира и свободата се обсъждат формално, а не фактически. Най-простите и очевидни факти в живота, явяващи се природни основи на мира и свободата сякаш нарочно се избягват, а важни връзки не се вземат под внимание. Така например, добре известните факти, че политиката е разрушителна, а човечеството е болно в психиатричен смисъл, по никакъв начин не се свързват със съзнателна потребност за построяване на удобен, самоуправляващ се социален ред. По такъв начин два повече или по-малко значими факта съществуват без всякаква връзка помежду им.
Причината е следната: свързването на тези факти незабавно изисква практически промени във всекидневния живот. Невротичният характер е готов да приеме подобни промени идеологически, но практически се страхува от тях. Бронята на характера няма да му позволи да смени обичайния си начин на живот. Така той ще се съгласи с критиката на ирационалност на обществото и науката, но практически няба да се стреми към промени в себе си, нито в общестовото в съответствие със своята критика. Следователно той няма да организира социалния център от необходими реформи. Дори често се случва теоретичното съгласие на практика да се превърне в яростна съпротива на онова, което действително носи промени. В този случай границите между невротичния характер и чумния индивид губят яснота.
Индивидът, който страда от емоционалната чума, не е удовлетворен от пасивното отношение към проблема. Той се отличава от невротичния характер повече или по-малко по жизнеразрушаващата социална активност. Неговото мислене е размито от ирационални концепции и определено ирационални емоции. Вярно е, че както и при гениталния характер неговото мислене напълно отговаря на неговите действия (за разлика от невротичния характер, където мисленето и действието са разделени); но при емоционалната чува изводите винаги са готови още преди завършването на мисловния процес; мисленето не служи като средство за постигане на вярното решение, както в рационалния свят, то е необходимо по-скоро за това да се потвърди вече съществуващото ирационално решение и да се рационализира.
Това най-често се нарича предразсъдък, но обикновено не се отчита фактът, че предразсъдъкът има социални последици с голяма сила, че той е широко разпространен и на практиа е синоним на явленията, наречени инерция и традиция. Той е нетърпящ, т.е. не търпи рационалното мислене, което може да свърши с него, следователно мисленето на емоционалната чума е недостъпно с аргументи. То има свои собствени методи в своя собствен свят, своя собствена логика и именно по тази причина прави впечатление на рационалност, без да е рационално. Строгият, авторитарен възпитател, например вярно и справедливо ще посочи съществуващата неуправляемост на децата.
В дадените тесни рамки неговото заключение изглежда вярно. Ако рационално мислещият човек обясни че тази неуправляемост е резултат именно от рационалното мислене във възпитанието, то ще доведе естествено до блокиране на мисловния процес. Точно в това се вижда ирационалният характер на чумата.
Друг пример. Морализаторското потискане на сексуалността създава вторични стимули, а вторичните стимули правят моралаторското потискане необходимо. Всяко заключение тук е логично. Ако на защитника на необходимостта от потискане се предложи да отнеме вторичните стимули чрез естественото удовлетворяване, това ще бъде нахвулане в системата на мислене на чумния индивид, на което той ще отреагира с типичния за него начин – не с инсайт или корекция, а с ирационални аргументи, мълчание или дори ненавист. За него е емоционално важно потискането, както и вторичните стимули да продължат да съществуват. Колкото и парадоксално да изглежда това, но причината е проста: той се страхува от естествените импулси. Този страх действа подобно на ирационален мотор, който привежда в движение цялата система на мислене, който е рационален, доколкото е възможно. И именно този страх го подбужда към действие, ако неговата социална система е заплашена от сериозна опасност.

В действието

При гениталния характер мотивът, целта и действието се намират в хармония. Мотивите и целите имат рационална, т.е. социална цел. Мотивите и целите, на базата на тяхната преди всичко биологическа природа, се стермят към подобряване условията на живот, както на своите, така и на други хора. Това се нарича социално постижение.
При невротичния характер способността за действие е силно редуцирана, защото мотивите са лишени от афект или са противоречиви. И понеже невротикът обикновено силно потиска своята ирационалност, му се налага бостоянно да се бори с нея.
Именно това редуцира неговата способност за действие. Той се страхува да си позволи да действа, защото се страхува, че в него могат да се проявят садистични или някакви други патологични импулси. Обикновено той страда, осъзнавайки своята неспособност към пълноценно функциониране, но не проявява завист към здравите индивиди. Неговата гледна точка е следната: Не ми провървя в живота, и моите деца трябва да живеят по-добре отколкото аз. Подобно отношение го прави съчувстващ, но безплоден наблюдател на живота. Той не пречи на прогреса.
Що се отнася до индивидите, поразени от емоционалната чума, то ситуацията тук е друга. Мотивът за действие винаги е измислен, провъзгласеният мотив никога не отговаря на истинския и не е важно дали истинският мотив е съзнателен или несъзнателен. Също не са идентични провъзгласената и реалната цел. Германският фашизъм например провъзгласил целта си “за запазване на световната германска нация”, но реалната цел – на базата на структурата на характера, е империалистическата война, прекрояване на света и нищо повече. Базовата характеристика на индивида, обхванат от чумата, е неговата искрена и честна вяра в провъзгласяването на целта и мотива. Искам да подчертая, че не е възможно да се разбере структурата на характера на индивида, обхванат от чумата, без сериозно разбиране на факта, че той действа под влияние на структурната компулсивност. Не е важно доколко добри могат да бъдат неговите намерения, той може да действа само чрез метод, определен от емоционалната чума. Действие от подобен род е толкова естествено за него, като потребността от любов за гениталния характер, но индвидът, обхванат от чумата, зад защитата на своето субективно убеждение не страда от разбирането за вредността на своите действия. Мъжът може да поиска опека над своето дете, като го отдели от майката, своята жена, която му е била невярна и която той ненавижда. Постъпвайки така, той честно вярва, че действа в интерес на детето. Той не може да промени своята гледна точка, дори ако детето, страдащо по майката, се разболее. Този поразен от чумата баща ще създаде цяла система от рационални доводи, които ще му позволят да поддържа собственото убеждение, че той действа изключително в интерес на детето. Той не може да бъде убеден в това, че истинският мотив на неговата постъпка е садистичното наказание на майката.
Индивидът, обхванат от чума, за разлика от невротика често изпитва чувство на завист и смъртоносна ненавист към всичко здраво. Старата мома, страдаща от невроза на характера, живее в самота и не се намесва в любовния живот на други жени. Старата мома, обхваната от чумата, напротив, не понася когато други жени са щастливи в любовта. Като възпитател тя ще направи всичко, което е по силите й, за да бъдат лишени подопечните й от възможността да имат щастливи любовни отношения. Това се отнася към всички жизнени ситуации. Чумният характер при всякакви обстоятелства и с всякакви средтва ще се старае да промени своето обкръжение така, че то да не пречи на неговия начин на живот. Той възприема всичко, което не отговаря на неговите представи, като провокация и съответно се бори с това и го ненавижда. Особено добре тази черта се вижда у аскетите. Тяхната представа за живота е следната: Другите не трябва да бъдат по-щастливи от мен, те трябва да страдат така, както страдам аз. Това основно отношение във всеки отделен случай е добре замаскирано под идеология или теория, които сами по себе си са много логични и трябва голям опит и продължителни размисли, за да се определи истинското положение на нещата. Трябва да се каже, че европейското възпитание напълно следва такъв образец.

В сексуалността

За гениталния характер сексуалният живот се определя от основните закони на биологическата енергия. За гениталния характер е естествено да изпитва радост при вида на щастието на други хора в любовта, както и да остане равнодушен към порнографията и да изпитва отвращение към извращенията. Гениталният характер лесно се открива по лекотата, с която той установява контакт със здрави деца. За неговата структура е естествено разбирането на това, че интересът на децата и подрастващите в голямата си част е сексуален и че изискванията, които са резултат от този биологичен факт, трябва да бъдат удовлетворени. Подобно отношение е спонтанно и не зависи от наличието на знания. В съвременния социален живот именно такива бащи и майки, ако само те не живеят в благоприятна, поддържаща ги обстановка, се подлагат на опасността да бъдат заподозрени в престъпни намерения. Те заслужават противоположно отношение – максимална социална защита. Те образуват такива центрове в обществото, от които един ден ще излязат рационално действащи възпитатели и лекари, основата на техния живот е усещаното от тях щастие в любовта. Но днес родителите, които позволяват децата им да живеят по естествени, здрави закони, се подлагат на риска да бъдат привлечени към съдебна отговорност от някой влиятелен аскет и да загубят своето дете.
Невротичният характер живее в сексуално въздържание или тайно се подлага на извращения. Неговото оргастично безсилие съществува със стремеж към любов. Той е равнодушен към това дали са щастливи другите хора. При сблъсъка със сексуален проблем неговата реакция ще бъде по-скоро безпокойство отколкото ненавист. Неговата броня има отношение само към неговата собствена сексуалност, а не към сексуалността на другите. Неговите оргастични стремежи често се вплитат в културни и религиозни идеали, като не носят нито вреда, нито полза за здравето на обществото. Той обикновено е активен в кръгове или групи, които имат голямосоциално влияние.
Много представители на тези групи имат безусловно културна ценност, но те не могат да повлияят по някакъв начин на менталната хигиена на масите, доколкото масите се отнасят към въпроса за естествения любовен живот по-конкретно и праволинейно, отколкото те.
Току-що описаната позиция на сексуално безопасния невротичен характер може при определени външни обстоятелства по всяко време да заема формата на емоционална чума. Обикновено става следното: вторичните стимули, сдържаните културни и религиозни идеали излизат навън. Индивидът, обхванат от чума, винаги е склонен в сексуалността към садизъм и порнография. За него са характерни похотливостта (заради неспособността да получи сексуално удовлетворение) и садистично морализаторство едновременно. Това е заложено в структурата му, той не може да се промени дори при наличието на знания и инсайт. На основата на тази структура той не може да бъде друг, освен порнографски похотлив и садистично морализаторстващ едновременно.
Това е ядро на структурата на характера на човека, обхванат от емоционалната чума. Всеки процес, който предизвиква оргастични стремежи и следователно страх от оргазъм, предизвиква у него силна ненавист. Изискването на аскетизма е насочено не само против самия себе си, но и садистично против естествения любовен живот на другите хора. Движените от чумата индивиди са склонни да се организират в социални кръгове. Подобни кръгове се превръщат в центрове на общественото мнение, за които е характерно крайно нетърпимото отношение към въпросите на естествения любовен живот. Подобни центрове съществуват винаги и са добре известни. Те сурово преследват всяка проява на естествения любовен живот, прикривайки се с думи “за културата” и “морала”. С течение на времето те са изработили специална техника на дискредитация.
Клиничното изследване не оставя съмнение, че за тези кръгове, обединяващи обхванатите от чумата хора, сплетните и клеветата са извратен начин за сексуално удовлетворение. Така сексуалното удовлетворение се постига при изключване на естествената генитална функция. Хомосексуалността, половите актове с животни и други извращения особено често се срещат в тези кръгове. Садистичното осъждане е насочено срещу естествената, а не срещу извратената сексуалност на други хора. В особено жестока форма то е насочено към естествената сексуалност на децата и подрастващите. В същото време то е сляпо към проявите на извратена сексуалност. Върху съвестта нахората, които извършват таен съд над сексуалността на други, лежат много човешки животи.

В работата

Човек с генитален характер активно следва развитието на работния процес. На работния процес му се предоставя възможност да се развива самостоятелно. Интересът е насочен към самия процес на труда. Резултатът от труда идва без особено усилие, спонтанно. Продукът, който е резултат от работния процес, е важна характеристика на биологичната радост от труда. Осъзнаването на подобни факти и престави предизвиква силна критика по адрес на всички съществуващи днес методи за ранно възпитание, при които дейността на детето е предопределена от по-рано очаквания резултат от неговия труд. Преднамереното отношение към резултата и твърдата детерминираност на самия процес на труда губи въображението, а следователно и неговата продуктивност. Биологичната радост от работата се съчетава със способността да изпитва ентусиазъм. Компулсивното морализаторство не внася истински ентусиазъм, а само мистичен екстаз. Детето, което трябва да построи вече зададената сграда от дадени блокове по посочения начин не може да използва своето въображение и следователно да развие ентусизма си. Не е трудно да се досетим, че тази основна черта на авторитарното възпитание съществува поради страха от възрастните от получаването на удоволствие. Тя винаги потиска детската радост в работата. Гениталният характер винаги насочва другите в работата със своя пример, а не с обвъзрване на крайния резултат и методите за постигането му. Това предполага вегетативна подвижност и способност да си позволим да действаме.
Човек с невротичен характер повече или по-малко е ограничен в работата си. Неговата биологична енергия основно се използва за защита от извратени фантазии. Неговите проблеми идват заради неправилното използване на биологичната енергия. Работата, изпълнявана от невротичен характер, обикновено се прави автоматично и е лишена от радост. И понеже невротичният характер не е способен да изпита истински ентусиазъм, той възприема детската способност за това като “неправилно”. По този начин той се стреми в невротично-компулсивен стил да определя работата на другите.
Индивидът, който страда от чума, ненавижда работата, възприема я като бреме. Той избягва всякаква отговорност, а особено работа, свързана с търпелива настойчивост. Той може да мечтае да напише важна книга, да нарисува картина, да работи във ферма, но понеже не е способен да работи, избягва постепенното органично развитие, присъщо на всеки работен процес. По тази причина той се стреми да стане идеолог, мистик или политик, с други думи, той се стреми към дейност, която не изисква търпение и органично развитие, той може да стане и празен скитник. Вътре в себе си той създава готова картина на жвота, изтъкана от невротични фантазии. Понеже сам не е способен да се труди, той иска да накара околните да се трудят над създаването на тази патологична картина на живота. Онзи, когото американците наричат бос в отрицателния смисъл на думата, е продукт на подобен стремеж. Гениталният характер, насочващ колективния трудов процес, спонтанно дава пример на другите: работи повече от тях. Индивидът, обхванат от чумата, обратното, се стреми да работи по-малко от другите. Колкото е по-малка способността му към труд, толкова по-малка е увереността му в себе си, толкова повече се стреми да показва на другите как да работят.
По силата на необходимостта посоченото разделение е схематично. В реалния живот всеки генитален характер носи в себе си чертите на невротичния характер и неговите чумни реакции. Също така всеки индивид, обхванат от чума, има възможност за генитален характер. Опитът на оргонотерапията не оставя извън съмнение факта, че индивидът, който страда от емоционална чума, попадащ в категорията "moral insanity", не само по принцип е лечим, но и е способен да развива забележителни способности в областта на интелекта, работата и сексуалността. Това още веднъж потвърждава, че терминът емоционална чума не означава някакво унижение.
05 Юни 09, 14:54    Коментари (1751)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 16..18 край 
1751. Glennevark
18.01.19
18:50
fildena 50 side effects
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
fildena 150mg dose from fortune healthcare
<a href="http://fildenaonl.com/">buy fildena</a>
fildena 100 purple for sale
1750. Donaldfruby
18.01.19
18:03
us sildenafil citrate pricing
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil</a>
sildenafil citrate usp monograph
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
what is sildenafil citrate 20 mg used for
1749. MiguelANTEX
18.01.19
10:35
kamagra oral jelly wirkungszeit
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra shop erfahrungen 2016
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra 100mg side effects
1748. BlakeBline
18.01.19
05:37
viagra side effects headache cure
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
viagra naturale italy
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
viagra precisa de prescricao medica
1747. Tristanwal
16.01.19
13:35
what is sildenafil citrate 20 used for
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate 20 mg side effects
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
sildenafil citrate chewable tablets 100 mg
1746. Thomasmon
16.01.19
13:02
fildena 50 mg tablets buy here in usa
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
cheapest fildena 100 for sale
<a href="http://fildenaonl.com/">buy sildenafil citrate</a>
fildena 100 online
1745. Jamesroalf
16.01.19
06:40
kamagra store erfahrung
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra 100mg oral jelly sildenafil reviews
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra oral jelly amazon nederland co
1744. Robertcop
16.01.19
00:54
price comparison viagra vs cialis
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
viagra 100mg vs cialis 20mg
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
kamagra oral jelly viagra
1743. DonnieKes
14.01.19
10:54
fildena 100 reviews is it safe
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
fildena 100 mg online
<a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
buy fildena 100 online in usa
1742. Vincentheexy
14.01.19
05:07
kamagra oral jelly viagra
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra uk
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
india kamagra 100mg chewable tablets
1741. AnnaFex
13.01.19
22:07
xnxx.con <a href=" https://bereavedparentsawarenessmonth.info/young-beach-girl-pics "> https://bereavedparentsawarenessmonth.info/feliz-cumpleanos-xxx </a>
1740. CharlesKam
12.01.19
02:11
what is sildenafil citrate 20 mg used for
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate generic viagra 100mg
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate tablets for dogs
1739. AndrewDub
12.01.19
00:34
fildena 100 purple for sale
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 100 mg fruit chew
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
fildena 100 purple reviews
1738. Georgeliaft
12.01.19
00:20
kamagra oral jelly 100mg
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra 100mg oral jelly suppliers india
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly 100mg online
1737. Oliverton
11.01.19
11:48
youtube viagra commercial 2015 date night
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
walmart viagra prices at walmart
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
preço do viagra na farmacia popular
1736. ThomasSoype
09.01.19
21:02
sildenafil citrate 100mg 8 tablets
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
what sildenafil citrate tablets used for
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate maximum daily dose
1735. PhillipCenna
09.01.19
20:38
kamagra oral jelly india price
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly 100mg price
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly side effects
1734. Delbertspand
09.01.19
19:13
how does fildena work
<a href="http://fildenaonl.com/">sildenafil citrate</a>
buy fildena 100 online in usa
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena
1733. NataliFex
09.01.19
16:21
pornuub https://downloadallstuffs.me
xxnx porn https://californiabusiness.info
xxxbunker https://stagram.info
youjzz com https://avtovikup.info
1732. NataliFex
09.01.19
16:07
xxnx porn https://televisionlicence.info
tube8 https://1xox.info
pornhubu https://modifterbaru.info
nudevista https://deephorizon.info
1731. NataliFex
09.01.19
11:06
www.xnxx.com https://downloadfreefilesfromhere.top
youjizz https://usproxyserver.info
slutload https://mixsound.info
sex videos https://bestdownloadwarezdatabase.info
1730. NataliFex
09.01.19
07:33
pornhyb https://adscompany.info
largeporntube https://cyberrailnet.info
ghetto tube https://modifterbaru.info
porn yub https://usproxyserver.info
1729. Thomasblada
09.01.19
04:59
what is generic for viagra
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
lowest cost viagra cialis 5mg
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
viagra in ucraina
1728. NataliFex
08.01.19
23:07
pornhuub https://seenet.info
nudevista https://domashnakuhnqlavovi.info
redwap me https://cmf-team.info
GotPorn https://mixsound.info
1727. NataliFex
08.01.19
22:33
pornhun https://1a-such.info
tnaflix https://1a-such.info
youjzz com https://westernbalkanmountains.info
yes porn please https://more-shortcuts.info
1726. WilliamObjef
07.01.19
18:52
kamagra
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra oral jelly cvs
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">kamagra</a>
kamagra 100mg tablets australia
1725. JosephJEALS
07.01.19
17:52
generic sildenafil citrate 100mg reviews
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil</a>
sildenafil citrate 100mg tab directions
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">sildenafil</a>
sildenafil citrate does it work
1724. DavidEruct
07.01.19
16:24
how fast does fildena work
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena 100mg</a>
fildena 100 cheap
<a href="http://fildenaonl.com/">fildena</a>
fildena 100 purple reviews
1723. RobertGIP
07.01.19
01:20
buy generic viagra in the united states
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
cost per pill for generic viagra in mexico
<a href="http://viagrapipls.com/">viagra</a>
side effects of viagra and cialis
1722. MichaelKab
05.01.19
16:52
kamagra oral jelly kaufen per nachnahme
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">buy kamagra uk</a>
kamagra oral jelly 100mg factory discount prices
<a href="https://www.kamagraukonl.com/">п»їkamagra uk</a>
kamagra shop deutschland test
1721. Jamesgobia
05.01.19
15:37
sildenafil citrate tablets
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate uses
<a href="http://sildenafilcitratepw.com/">buy sildenafil citrate</a>
sildenafil citrate used for
1720. Stevenseard
04.01.19
20:58
generic viagra in canada is it legal
<a href="http://viagrapipls.com/">generic viagra</a>
viagra price drop as drug patent expires
<a href="http://viagrapipls.com/">buy viagra</a>
chewable viagra in india
1719. DouglasEnaro
27.10.18
16:45
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">viagra canadiense</a> canadian pharmaceuticals online <a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a>
canada pharmaceuticals online <a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>http://canadianpharmacytousa.com/</a>
canadian pharmacycanadian pharmacy http://canadianpharmacytousa.com/
<a href=http://canadianpharmacytousa.com/#>canada vagra</a>
http://touriosity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
<a href="http://aptoutfitters.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacytousa.com/#">drugs for sale online</a>
http://garmin.expert/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/
<a href="http://xn--777-5cda9gm.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=http://canadianpharmacytousa.com/#">canadian pharmacy viagra</a>
1718. jtaletujon
15.10.18
19:46
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra 2.5 mg effectiveness</a> discount coupons for levitra http://top-monterey-salinas-dentists.com
1717. htaletdtmk
15.10.18
17:26
<a href="http://valladium.com">cheap cialis canada</a> generic cialis online pharmacy http://valladium.com
1716. ataletdgwz
15.10.18
00:55
<a href="http://waltzweekend.com">order viagra online usa</a> female viagra pill http://waltzweekend.com
1715. htalettvsh
15.10.18
00:48
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis bph</a> buy cialis 30 pills http://usedrestaurantequipmentaz.com
1714. etalethwcd
14.10.18
13:11
<a href="http://canadian-pharmasale.com">can i buy cialis over the counter in usa</a> buy cialis soft online http://canadian-pharmasale.com
1713. rtaletllqj
14.10.18
13:02
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cheap cialis online</a> cialis 5mg price http://usedrestaurantequipmentaz.com
1712. btaletkdsf
14.10.18
08:24
<a href="http://timsbmw.com">viagra vs levitra</a> levitra generic http://timsbmw.com
1711. ytaletgckk
14.10.18
00:30
<a href="http://canadian-pharmausa.com">viagra price per pill</a> cheapest viagra online http://canadian-pharmausa.com
1710. btaletytun
13.10.18
20:22
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">cheap cialis overnight</a> cheap cialis 10mg http://canadian-pharmamrdi.com
1709. ntalettwue
13.10.18
14:56
<a href="http://waltzweekend.com">viagra pills sale</a> herbal viagra pills http://waltzweekend.com
1708. ataletgssf
13.10.18
11:35
<a href="http://timsbmw.com">levitra definition</a> buy generic levitra online http://timsbmw.com
1707. htaletmcci
13.10.18
07:16
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">cialis mail order india</a> cialis 5 mg online http://canadian-pharmacyibuy.com
1706. italetorbh
13.10.18
01:07
<a href="http://canadian-pharmacheap.com">cialis vs viagra</a> can you buy cialis without a prescription http://canadian-pharmacheap.com
1705. ntaletksar
12.10.18
23:43
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">buy cialis online usa</a> cialis pills sale http://usedrestaurantequipmentaz.com
1704. rtaletogyb
12.10.18
16:33
<a href="http://missreplicawatches.com">cialis for women</a> cheap cialis 20mg http://missreplicawatches.com
1703. ktaleteofh
12.10.18
09:53
<a href="http://valladium.com">cialis 20mg price</a> cialis pills http://valladium.com
1702. ltaletvmvi
12.10.18
07:37
<a href="http://vico4me.com">order viagra from india</a> viagra dosage http://vico4me.com
1701. wtaletgquz
12.10.18
00:38
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">buy cialis online australia</a> can you order cialis online http://canadian-pharmacyibuy.com
1700. ntaletlgkf
11.10.18
13:33
<a href="http://vico4me.com">buy viagra 50mg</a> order herbal viagra http://vico4me.com
1699. italetaktl
04.10.18
22:43
<a href="http://viciolatino.com">buy viagra pill</a> herbal viagra pills http://viciolatino.com
1698. ntalethock
04.10.18
22:40
<a href="http://rabbitinahat.com">cheap cialis pills</a> cialis 20mg tablets http://rabbitinahat.com
1697. btaletuajs
04.10.18
20:04
<a href="http://canadian-pharmaorder.com">purchase cialis online without script</a> how to order cialis online safely http://canadian-pharmaorder.com
1696. ptaleteerr
04.10.18
14:54
<a href="http://canadian-pharmacheap.com">where to buy cialis online from india</a> buy generic cialis online safely http://canadian-pharmacheap.com
1695. staletnszz
04.10.18
14:16
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">female viagra online uk</a> viagra pills cvs http://canadian-pharmakgae.com
1694. ctaletxlsj
04.10.18
10:33
<a href="http://canadian-pharmakfxy.com">cheap cialis from canada</a> generic cialis canada price http://canadian-pharmakfxy.com
1693. utaletlzxq
04.10.18
05:24
<a href="http://valladium.com">buy cialis online no prescription</a> order cialis daily http://valladium.com
1692. vtaletdpev
04.10.18
03:43
<a href="http://viciolatino.com">generic viagra from canada</a> viagra coupons http://viciolatino.com
1691. wtaletnfrv
03.10.18
22:39
<a href="http://canadian-pharmabuy.com">cheap viagra brand</a> real viagra online pharmacy http://canadian-pharmabuy.com
1690. ctaletpvcn
03.10.18
14:41
<a href="http://canadian-pharmaorder.com">cialis online prescription order</a> cialis pills 5mg http://canadian-pharmaorder.com
1689. staletffcn
03.10.18
10:02
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">women viagra</a> buy viagra online http://canadian-pharmakgae.com
1688. ytaletkrfm
03.10.18
06:13
<a href="http://viciolatino.com">generic viagra for sale man</a> cheap viagra generic best price http://viciolatino.com
1687. otaletisiv
03.10.18
03:36
<a href="http://canadian-pharmaorder.com">real cialis online canada</a> buy cheap cialis australia http://canadian-pharmaorder.com
1686. ataletdpbc
02.10.18
23:06
<a href="http://rabbitinahat.com">cialis online pharmacy</a> buy cialis with prescription http://rabbitinahat.com
1685. ytaleteozz
02.10.18
16:50
<a href="http://valladium.com">cialis for sale cheap</a> cheap cialis online from india http://valladium.com
1684. htaletabmh
02.10.18
11:34
<a href="http://valladium.com">buy cialis 20 mg</a> buy cialis tablets online http://valladium.com
1683. ptaletiswb
02.10.18
07:01
<a href="http://canadian-pharmapills.com">generic viagra prices</a> order viagra online from pfizer http://canadian-pharmapills.com
1682. stalethvsd
02.10.18
00:03
<a href="http://canadian-pharmacyisale.com">buy viagra online no prescription</a> canadian viagra online http://canadian-pharmacyisale.com
1681. ktaletlnxq
01.10.18
18:52
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">buy generic cialis online safely</a> cheap cialis in canada http://usedrestaurantequipmentaz.com
1680. italetnugc
01.10.18
17:09
<a href="http://canadian-pharmaorder.com">cialis generic canada pharmacy</a> cheapest generic cialis online http://canadian-pharmaorder.com
1679. htaletsrev
01.10.18
11:40
<a href="http://timsbmw.com">how to use levitra</a> levitra 10mg reviews http://timsbmw.com
1678. xtaletjfmu
01.10.18
02:52
<a href="http://canadian-pharmakoani.com">order viagra online india</a> viagra online canadian pharmacy http://canadian-pharmakoani.com
1677. staletqktu
30.09.18
19:53
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">cheap cialis in uk</a> buy cialis cheap http://canadian-pharmacyiorder.com
1676. jtaletwssq
30.09.18
14:15
<a href="http://timsbmw.com">levitra over the counter</a> levitra 20 mg http://timsbmw.com
1675. staletompg
30.09.18
13:36
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">best site to order cialis</a> cialis generic price http://canadian-pharmamrdi.com
1674. ntaletudnc
29.09.18
22:03
<a href="http://buycialisonlineglka.com">cheap cialis online usa</a> cialis for sale online http://buycialisonlineglka.com
1673. ntaletyteh
29.09.18
17:55
<a href="http://canadian-pharmaorder.com">buy cialis with paypal</a> cialis 5 mg online http://canadian-pharmaorder.com
1672. ntaleteeow
29.09.18
03:48
<a href="http://usedrestaurantequipmentaz.com">cialis 20 mg</a> buy cialis canadian pharmacy http://usedrestaurantequipmentaz.com
1671. vtaletosyq
28.09.18
12:45
<a href="http://viciolatino.com">best place to buy viagra</a> cheapest viagra online http://viciolatino.com
1670. vtaletwlpn
28.09.18
04:47
<a href="http://canadian-pharmacyisale.com">order viagra without prescription</a> buy viagra los angeles http://canadian-pharmacyisale.com
1669. ztaletntls
28.09.18
00:34
<a href="http://rabbitinahat.com">buy viagra internet</a> buy viagra canada http://rabbitinahat.com
1668. etaletnwlh
27.09.18
18:00
<a href="http://canadian-pharmakfxy.com">best generic cialis online</a> where to buy cialis online http://canadian-pharmakfxy.com
1667. ltaletsqks
27.09.18
15:45
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">canadian pharmacy cialis generic</a> order cialis from canada http://canadian-pharmacyiorder.com
1666. ntaletoltw
27.09.18
10:22
<a href="http://canadian-pharmausa.com">buy viagra pills</a> order viagra online cheap http://canadian-pharmausa.com
1665. utaletgeqg
27.09.18
09:18
<a href="http://canadian-pharmasale.com">order cialis daily</a> generic cialis from canada http://canadian-pharmasale.com
1664. ztaletdnqw
27.09.18
05:47
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">best generic viagra online</a> order viagra softtabs http://canadian-pharmakgae.com
1663. xtaletxyes
26.09.18
23:41
<a href="http://rabbitinahat.com">buy viagra new york</a> order generic viagra http://rabbitinahat.com
1662. etaletobqz
26.09.18
21:40
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">buy cialis no prescription</a> cialis online prescription http://canadian-pharmamrdi.com
1661. ktaletjpcg
26.09.18
18:52
<a href="http://buycialisonlineglka.com">how to buy cialis online</a> order cialis online from canada http://buycialisonlineglka.com
1660. utaletzgba
26.09.18
14:13
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">discount generic cialis</a> generic cialis cheapest price http://canadian-pharmacyibuy.com
1659. ctaletxfud
26.09.18
10:24
<a href="http://top-monterey-salinas-dentists.com">levitra coupon free trial</a> levitra generic us http://top-monterey-salinas-dentists.com
1658. stalethkqq
26.09.18
09:11
<a href="http://canadian-pharmamrdi.com">best generic cialis online</a> order cialis overnight delivery http://canadian-pharmamrdi.com
1657. btaletswiq
26.09.18
04:12
<a href="http://canadian-pharmakgae.com">order prescription viagra</a> buy viagra online cheap http://canadian-pharmakgae.com
1656. italetvbna
25.09.18
22:55
<a href="http://canadian-pharmacyiorder.com">cheap cialis 60 mg</a> cialis pills http://canadian-pharmacyiorder.com
1655. ntaletpaid
25.09.18
16:10
<a href="http://valladium.com">buy cialis online</a> cialis 20mg online http://valladium.com
1654. rtaletqtvg
25.09.18
12:28
<a href="http://canadian-pharmabuy.com">female viagra pill</a> order brand viagra online http://canadian-pharmabuy.com
1653. ftaletuegw
25.09.18
07:17
<a href="http://timsbmw.com">how long does levitra 10mg last</a> free levitra http://timsbmw.com
1652. mtaletitgz
25.09.18
04:32
<a href="http://canadian-pharmacyibuy.com">buy real cialis</a> buy cialis usa http://canadian-pharmacyibuy.com
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1218