Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« януари 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Връзка с мен

Публикации 14:01
« Обратно
Вземи в gLOG
Екзистенциално-психологическата концепция на Роло Мей
Роло Мей е един от най-известните съвременни дълбинни психолози и психотерапевти, чието име е добило особено звучене далеч извън американския континент. Той минава за представител на т.нар. хуманистична психология, т.е. на онази “трета сила” между психоанализата и бихейвиоризма, изхождаща от представа за човека, която не иска да дефинира човешката природа нито чрез нагонните й потребности, нито чрез нейните рефлексни механизми. Мей принадлежи също към групата на “екзистенциалните психолози”, които се стремят да въведат феноменологията и екзистенциалната философия в дълбиннопсихологичните мислене и лечение. Той безспорно е философски ум, който съчетава големия терапевтичен опит със спекулативна способност.
Мей е роден през 1909 г. в Мичиган (САЩ). Следва психология ифилософия, при което е повлиян по-малко от Фройд, отколкото от Адлер, чийто ученик е първо във Виена, а после и в Ню Йорк. През втората половина на 30-те години се присъединява към института по психиатрия “Уилиям Алънсън Уайт” (Вашингтон), където работи заедно с Х. С. Съливан, Ерих Фром и Фрида Фром-Райхман. Част от учебната си анализа завършва при Клара Томпсън; подобно на споменатите автори, тя се стреми към изграждане на “културната школа”, която интерпретира душевния живот на човека като взаимодействие между индивид и общество, а не чрез една Фройдова “митология на нагоните”. Мей скоро скава един от водещите представители на Вашингтонската школа по психиатрия и съредактор на основаното от Съливан “Списание за изследване на човешките взаимоотношения”.
Мей преподава в много университети, сред тях Йейл, Колумбийския университет Принстън и други. Повечето му книги се издават в масови тиражи, предизвиквайки интерес и дискусии далеч извън научните кръгове. Важен прелом в неговия живот е заболяването от туберкулоза, което задълбочава нагласата му към основните проблеми на човешкото съществуване. Теологът Паул Тилих е духовен наставник на психотерапевта, когато той започва да структурира една отворена към света философия с малко неясна религиозна подоснова. Идейният път на Мей е белязан от дузина книги, написани остроумно и елегантно. Роло Мей заема влиятелни научни длъжности,получава важни награди и отличия. Накрая живее като учебен аналитик и свободно практикуващ психотерапевт в Ню Йорк.

Любов и воля
Роло Мей показва същия тънък усет към централни проблеми на дълбинната психология и във втората си значима творба “Любов и воля”. Тази книга също съдържа всички предимства на неговата мисъл: изложенията са близки до живота, остроумни и постоянно подтикващи към размисъл; темата се разяснява психологически, психотерапевтично, философски, културно-исторически и социално-научно; често се включват също гледни точки от литературата и изкуството. Елегантният стил на автора прави разбираемо, че в САЩ книгата става бестселър и му донася значителни финансови постъпления.
Това наистина е прекрасна книга, която в първата си част разглежда под лупа отношението на модерния човек към секса и любовта. Мей с право подчертава, че понастоящем живеем пред или дори сред сексуален хаос. Сексуалният нагон наистина е донякъде освободен, но това не показва безусловно, че хората са по-щастливи отпреди. Паралелно с освобождаването протича обезценяване на сексуалността, която все повече се разглежда само като полов акт (отреагиране) и техническо-механично събитие. Хората се стремят да действат без сексуални предразсъдъци, като при това забравят, че любовните чувства са квинтесенцията на еротиката. Мей е склонен да говори за “нов пуританизъм”, при който чувството се изтласква така радикално, както някога нагонът. Неволно психоанализата е допринесла да се наложи в света това модерно пуританство. Бихейвиоризъм и поведенска терапия също са в този списък, който може да бъде обозначен като механизиране на секса и любовта.
Едно контрадвижение срещу това общо обезценяване на любовния живот би могло да изходи от преосмисляне същността на ероса. Фройд, а още повече фройдистите, смятат, че еротичното може да се схваща като проводник на сексуалното. Но чувствата не са просто целево потиснати нагони. Те имат собствен произход, присъщи закони и форми на изява. Същността на чувствата е тълкувана изначално погрешно, когато им се оказва етикетът на второстепенен “продукт на задръжки” на витални пориви.
Нагонът всъщност тежнее към редуциране на напрежението. Но чувствата не искат да бъдат само отреагиране; те не използват обекта на любовта, за да спаднат, а са вземане на отношение, цялостно преживяване и вътрешно ценностно засилване на чувстващия. Любовта е непрестанно усилие за възможно най-пълно съединяване с едно Ти, които признаваш и на което се възхищаваш. Неин израз не е нагонната потребност, а жаждата за размяна на нежност, било то с думи или с действия. Докато сексуалността може да се опише с биологическия израз “разтоварване на напрежението”, а в обхвата на еротичното лежи идеята за самоосъществяване, за засилване на собственото бъдене в общност с другите.
Според Мей една психология на любовта днес е също толкова важна, колкото една психология на сексуалността. При това той изтъква и трагичния елемент в любовния живот, който в нашия технически век с хибридното му съзнание за всемогъщество често се пренебрегва. Любовта е едно от изживяванията за крайност на нашето битие, а също отчасти – осъзнаване на нашата смъртност. Човек обича истински и фундаментално само когато е осъзнал факта, че трябва да умре: любовта получава своето вътрешно богатство върху емоционалния фон на съзнанието за смъртта. Много хора преживяват сексуалната кулминация като символична смърт със следващо възкръсване, което напълно отговаря на интензивността на оргазменото преживяване.
Миналите столетия са изтласкали не само сексуалността, но и съзнанието за човешката подвластност на смъртта. Мей пледира сексуалното да се разглежда в рамките на един сериозен и реалистичен светоглед, т.е. да се тълкува като среща на двама души от различен пол, които въпреки взаимната си крайност, в мига на любовта преживяват чувство за вечност и безкрайност.
В рискованото дело на любовта има не само трагика, но и “демоничност” в разнообразните й нюанси. Мей нарича демонични онези естествени функции, които имат мощта да завладеят целия човек, например сексуалността и еросът, гневът, ядът и властолюбието. Става дума за архетипни опити, далеч надхвърлящи индивидуалните съдби. От демоничното човек може да черпи сили за своето културно самоосъществяване; но той може също да стане негова жертва, откъдето ще дойдат разрушение и саморазрушение.
Демоничното изглежда неразумно и антиразумно, но това не е единствената страна на неговата същност. Нашият вътрешен демон е пълноценна сила; това го знае още Сократ, който често се поддава на внушенията на своя демон. Гьоте също често се връща към въздействието на тази несъзнавана и отчасти недоловима инстанция в човека. Един повърхностен рационализъм е склонен да подчертава само рационалните аспекти на човешкото съществуване; ала тъкмо жизненият свят на Ерос ще ни научи, че само с рационалността не можем да проясним всички сфери от нашето съществуване. Не накърняваме нашия разум, ако признаем съществуването на един “душевен подземен свят”, в който действат тъмни емоционални сили. В тези емоции лежат най-ценните сили на човека, без които разсъдъкът няма почва и корен. Затова непонятно е, че днес се предлагат наръчници по “изкуството на любовта”, сякаш става дума за преподаване на география или математика. Еросът е заобиколен от сериозност и трагичност, които не могат да бъдат отстранени от обсъждането само с голо мъдруване.
За Мей най-доброто помощно средство срещу демоничното е диалогът. Чрез него и несъзнаваното може да се интегрира в живота. Опитът за самокритика също поставя демона в известни граници. Психотерапевтичното самопознание се развива, за да ограничава и лекува формите на демоничното, които ние, модерните хора, наричаме неврози. Решаващо при това е да се посочва на идвивида пътят към интеграция: който се стреми към разбирателство с едно Ти, едно Ние и човечеството като цяло не става жертва на демоничното. В наше време анонимният колектив е едно от най-опасните огнища на демонични сили. Трябва да засилваме дързостта за индивидуалност, така че във времето на масовизация силата да не триумфира над правото, Танатос над Ерос, предразсъдъкът над разума. Демон, назован с истинското си име, загубва своето господство над човека: оттук произтича значението на езиковата формулировка в психотерапията, където думите и съзнанието се използват като оръжие срещу вътрешни и външни принуди.
Втората част от тази голяма творба на Мей е посветена на психологията на човешката воля. Както знаем, волята се третира твърде сурово от досегашното дълбинопсихологическо иследване: изхожда се от това, че нагон и чувство са основните сили на душевния живот; съснателните намерения и стремежи минават само за сенчести фигури на всевъзможни нагонни пориви. Това наистина има донякъде своето основание; по принцип обаче, тази идея се преувеличава дотам, че етическата страна на това да бъдеш човек почти изцяло бива пренебрегната. Защото воля, ценности и цели решават относно етоса на човека.
В аналитичната терапия минава почти за грешка да се апелира към волята на пациента или да се иска мобилизиране на неговите волеви сили. Понеже повечето фройдистки са подвластни на детерминизма, те дори не могат да си представят, че пациентът притежава пространство за решения, които могат да бъдат ключ към оформяне на неговия живот. Пациентът се трактува като несвободен и с това още повече се засилва неговата вече съществуваща несвобода. На кушетката на терапевта той понякога се научава години наред да рефлектира върху своите проблеми, ала без да ги овладява чрез истински десйтвия. Така психоанализата нерядко възпитава в нерешителност, в пасивен, беден откъм решения живот.
Въз основа на феноменологията Мей изисква подчертаване на свободата на човека в психологията и психотерапията. Човешкият душевен живот винаги притежава белега на интенциалността – т.е. душевното винаги е насочено към нещо. Съзнателната воля е само частица от обща душевна посока, която може да бъде отгатната от всички дела, мисли, чувства и стремежи на един човек. Човекът не е машина, рефлексно същество, снопче от нагони и т.н.; не причини или животински потребности го движат, а в неговите желания и воления той е насочен към бъдещето, следователно, явява се творец на своята съдба.
Волята е неспособността така да се организира собствения Аз, че да последва движение в определена посока или към определена цел. Желанието е въображаема игра с възможността за едно действие или състояние.
В психоанализата е обичайно желанието да се смята за по-основополагащо от волението. Но може да е налице и мнението, че желанията са предформи на волеви актове и трябва да бъдат интерпретирани чрез такива.
Когато говори за воля и интенционалност, феноменологът няма предвид мисловни волеви амбиции, а онова, което човек действително прави, към което се е насочил с всяка фибра на своето същество. Така същинското воление на някого може да се разкрие само из неговите фактически действия или бездействия; уверения и реторика не помагат. Но насочеността на човека може да се открие чак в телесните функции; не без право психосоматиката пита, какво “иска” някой със своите симптоми, съответно, какво той в тях “изразява”. Интенционалното е свързване на Аз с неговия свят, а изследването на интенцията води до най-дълбоките та йни на волята. Терапията не губи нищо от своето достойнство и от безпристрастното си поведение, когато насърчава свързването на човека с неговия свят, засилва неговия ангажимент и посочва на неговата воля реализируеми цели в света. Пациентът оздравява, едва когато опознае принципа на реалността и емоционално и волево се включи в реалността, вкоято единствено може да намери своето щастие и своето удовлетворение.
Волята обаче добива своята сила само от това, че може да се насочва към ценности, към “смисъл” и към цели. С това аналитичната терапия прекрачва своята ориентираност към миналото: тя не бива да търси само травми в детството, но трябва също преди всичко да помогне на пациента да формира воето настояще и да проектира своето бъдеще. Без проект за бъдещето волята е парализирана. Често смисловото съдържане на терапевтичните усилия се разкрива в това терапевтът и пациентът да намерят пътища към бъдещето, които да придадат на миналото и настоящето бъдещно значение.
Така Мей се застъпва за етическите измерения на психотерапията. Терапията трябва да завърши с истински решения, в които пациентът поема отговорността за своя живот. Само по този начин може да се достигне до екзистенциално осъществяване. Това последното е обусловено от поредицата творчески актове, които биха били немислими, ако човек бе само топка за игра на своите нагони и рефлекси.
Любов и воля са най-тясно взаимносвързани, което класическата психоанализа почти изцяло пренебрегва. Само в човешките отношения може да се познае кого и какво човек обича: симпатията е важен орган за познание. Но волята от своя страна предпоставя познанието: онова, което не съм познал като струващо си да се стремя към него, не може да бъде цел на волевите ми усилия. Така се обяснява защо познаване и обичане са основата за силата на волята; от друга страна, можем по-добре да познаваме и да обичаме, когето сме интенционално свързани със света, т.е. когато се чувстваме едно с него. Във всеки случай силата на волята и способността за любов не са противоположности, а елементи от единна структура.
Мей се доближава тук до философията на Хайдегер, чието понятие грижа му предлага ценни опорни точки за задълбочено изясняване на феномена любов. Финалът на книгата “Изтласканият Ерос” съдържа интересни мисли за любовта и волята в един шизоиден свят, при което историческият и екзистенциален смисъл на анализираните феномени става необичайно прозрачен.

Психология на силата и на безсилието
След Фридрих Ницше и Алфред Адлер потребността от власт ясно е призната за основополагащ мотив на човешкия душевен живот. Но психоанализата толкова силно поставя ударението върху сексуалния нагон, че съображенията относно амбициите за власт у човека отстъпват на заден план. Това деформира дълбиннопсихологическата представа за човека; сравнени с наситените описания на Ницше, психоаналитичните конструкции са оскъдни. За да отстрани този недостатък, Мей публикува своята книга “Изворите на насилието. Анализ на вината и невинността” (1972), кяйто спокойно може да се нарече “дълбинна психология на властта”.
Твърде често силата се бърка с агресия и насилие, които представляват само извратени форми на чувството за власт. Мей различава пет пласта или фази на силата, които потенциално са налице в живота на всеки човек. Така, налице е мощта да бъдеш, т.е. да съществуваш и да живееш в света. Друга потенция е себеудостоверяването, при което всеки индивид се възприема като признаван и значим за останалите. От чувството за утвърждаване израстват сигурност и суверинитет. Но ако някой не получи признание от средата (съответно значимите контактни личности) потребността от себеудостоверяване преминава в потребност от себеутвърждаване, пораждайки по-енергични и по-активни действия, които могат да имат за последица също конфронтация с околните. Малка крачка дели себеутвърждаването от агресията, т.е. от употребата на насилие, което се проявява винаги, когато останалите фази не са се осъществили успешно. Накрая, стремежът за бъдете, удостоверяване и самоутвърждаване може да завърши с деструкция на себе си и другите,когато безсмислено се разрушава всичко и всеки, понеже човекът не намира форма на човечност, в която може да съхрани своето самоуважение.
Безсилието е източникът на душевни заболявания, на изблици на насилие и безразсъдство. Затова според Мей критиците на съвременния обществен ред грешат, когато предлагат статуса на радикално миролюбие като лечебно средство срещу обществени неуредици, без да осъзнават, че премахването на злото изисква сила, знания и усилия. Пътят къмедна идилия в стила на Русо е веднъж завинаги затворен. В свят, в който има толкова много исторически вкоренена агресия, всеки трябва да се стреми да развива всички свои човешки и морални потенциални възможности, така че да може активно да се бори срещу неправладата и незнанието. Да бъдеш слаб и невинен със затворени очи не е от полза пред нуждите на нашето време.
Подобно на Адлер, който говори за чувство ма малоценност, Мей вижда в психическото безсилие фундамента на веврозите, психозите, перверзиите, престъпността и наркоманията. Един безсилен човек се чувства трайно фрустриран от света и и ближните. Създаването на невротичната симптоматика или пристрастяването е същевременно защита срещку света, постоянно възприеман като заплаха. Пациентът живее в структуриран (или завладян) от него самия собствен свят, където не проникват принудите на общността и обществото. Той е “господар на самия себе си”, дори ако това му струва загуба на света. Неврозата може да се излекува, само ако на терапията й се удаде да укрепи чувството за самооценка на пациента. Това включва оживяването на вече споменатите фази и пластове на силата, които са съществено деформирани във всички варианти на патопсихологични състояния.
Друг начин на проява за силата е наличието на възможности. Също и екзистенциалната философия твърди, че възможността е основополагаща категория на човешкото битие. Към понятието за възможно самоосъществяване принадлежат също бъдещето и свободата. Ако чрез отношения, срещи и надежди пред един човек се разкрият измеренията на бъдещето и на свободата, това го връща в същинската човешка сфера, от която той е изпаднал поради злополучна социализация и лошо развитие на жизнените отношения. Излекуването в психотерапията е разпознаваемо по това, че пациентът започва да живее по-жизнено, по-активно, по-многоцветно, по-свободно и по-радостно, което заедно с Ницше можем да дръзнем да определим като “засилване на неговата воля за власт”. Този вид власт обаче не цели завладяване на другите: искат да господстват преди всичко онези, които имат твърде малко вътрешен суверенитет и желаят да си създадат компенсация за своето собствено безсилие в експлоатацията и подчиняването на другите.
За Мей хуманната власт е тъждествена със способност за любов. Затова любовта в човешкия свят слабо се облагоприятства, когато са проповядвани смирение, мазохизъм и самоотричане, както това от дълго време става при християнството.
На човешката потребност от екстаз и прехвърляне на границите на Аза съответстват любовното отдаване и съзиданието от всякакъв вид. Продуктивният човек, който може да обича и да създава, преживява отново и отново разширяването на своя Аз, самоусъвършенстването и израстването на своя вътрешен и външен хоризонт. С тези преживявания е същностно свързано интензивното чувство за щастие. За когото това щастие е недостъпно, може да търси понякога в садомазохистичната “оргия” заместител на преживяването за сливане в любовта и културната дейност.
Мей проникновено интерпретира агресията и насилието като изкривени форми на човешката потребност от екстаз и преодоляване на границите на Аза. Който не може да обича живота, винаги иска да го разрушава. Разрушението е симптом на неспособност да се обича, която е един от фундаменталните недостатъци на нашата епоха.
Едно решение на проблема за силата и безсилието Мей вижда в поведението на “бунтаря”. Бунтарят наистина се обявява срещу потисничеството на хора и богове, но за разлика от “революционера” не иска да господства сам над другите. Бунтът има мяра и обслужва осъществяването на ценности; революцията често е само смяна на властта от мними елити, която увековечава експлоатацията и терора. Мей казва: Бунтарят изисква да се зачита неговата идентичност. Той се бори да запази своята интелектуална и духовна цялостност срещу репресивните претенции на своето общество. Той трябва да заеме позиция срещу групата, която за него означава конформизъм, приспособяване и унищожаване на неговите собствени оригиналност и глас. През цялата човешка история и в живота на всеки от нас се извършва този диалектичен процес между индивид и общество, отделна личнот и група, човек и общност.
Бунтарят подпомага общността сред хората, докато революционерът унищожава държави, за да изгради нов държавен апарат на властта. “Революционният човек” е непокорен, защото слуша гласа на съвестта. Той иска хуманност, т.е. свободата на човека и неговото по-нататъшно развитие. Праотец на този вид бунтари е Прометей, който надхитря боговете и донася на земята огъня, за да я направи обитаема за хората. Културното творчество е единствената истинна алтернатива на агресията и насилието, които заплашват да задушат живота на човечеството в море от кръв и сълзи.
Мей, подобно на Камю, вижда прототипа на жизнелюбивия бунтар в твореца. Изкуството не е утопично и не създава в облаците кукувичи гнезда, за чието химерично съществуване са жертвани милиони невинни хора. Вместо да прилага насилие, творецът създава в своята угнетеност от хората и нещата своята творба, която произтича от акт на освобождаване и солидарност. Изкуството напомня на прозаичното множество, че съществуване в свобода, радост и себереализация е принципно възможно. Ако в близко или далечно бъдеще трябва да възникне хуманно общество, то ще бъде общност от хора, обучени в изящното изкуство на живота и любовта, а оттук – способни на сътрудничество и общуване. В един насилнически свят, където хората безпомощно се мятат между чувство за безсилие и желание за всесилие, психотерапията може да бъде школа на етноса, защото нейни елементи са разговорът насаме и взаимопомощта.
Книгата на Мей е документ на дълбинна психология, която включва в своите разсъждения политически, социални и културни въпроси, т.е изпълнена е с духа на хуманизма.

Изкуство и психотерапия
Приносът на ортодоксалната психоанализа към проблема за изкуството и твореца е известен, макар и не твърде задоволителен. За Фройд светът на изкуствата е вид “природен резерват на фантазията”, царство на културно пълноценни заместващи удовлетворявания, което може да служи за отмора на всестранно преуморения цивилизован човек. Въпреки че самият Фройд притежава чувствителност към прелестите на изкуството, той вижда в труда и науката собствената сериозност на живота, при което поставя творческите дейности и наслади в сферата на незадължителната игра. Оттук, при психоаналитиците достатъчно често се среща формулата, че човекът на изкуството е невротик или поне общо взето е близо до неврозата. В най-добрия случай изобразяват го като вечно дете, което не може или не иска да порасне. Творенията на изкуството се определят като”регресия, обслужваща Аза” (О. Фенихел). Колкото и тази формула да постулира, така да се каже, здрави регресивни тенденции, остава все пак впечатлението, че изкуството е нещо детинско, наивно и архаично. Като и при занимаване с други области от духовния живот, при изучаване на изкуството психоаналитиците също са склонни да прилагат редуктивни мисловни техники: от творенията се извлича развитието на нагоните, а съдържането на художественото произведение се тълкува основно като изява на детските трагедии на твореца, ако не дори като символен израз на неговите сексуални перверзии или на други невротични признаци на личността.
Мей има сериозни възражения спрямо този психологизъм, практикуван от фройдистите много по-категорично, отколкото от Фройд, понеже сам като творческа личност, разбира своята психологическа и литературна дейност като създаване на изкуство. Мислите си за психологията на изкуството той впечатляващо обобщава в книгата “Смелостта да твориш”. Според него изкуството изначално няма нищо общо със заместващо удовлетворяване. То е изява на повишена дързост в живота, на готовността и способността на един човек без ограничения да се справя с действителността и комуникативно да обработва добитите при това преживявания. Човек става творец чрез това, че притежава повече смелост за “среща” с реалността, отколкото средният човек. Който се придържа към своите индивидуални възприятия, мисли и чувства, вече е осъществил в себе си първоначалата на изкуството. Докато повечето хора имат само едно Се-Аз (М. Хеайдегер), истински творци са онези, които чрез облагодетелстването на своето развитие и решителността на своето бъдене достигат до непосредствен опит за Аза и битието. Те живеят по-съзнателно, по-открито към света и по-жизнерадостно от други, като – въпреки случайни психични аномалии – са по-дълбоко и по-сериозно свързани с действителността, която могат да влагат във формален и символен вид в творения.
Творене е новосъзидание от всякакъв вид, самоизразяване в създаването на творения. За разбиране на тези процеси малко могат да помогнат метафорите на либидото, няма също никакъв смисъл целият творчески процес да се пренася в несъзнаваното, защото творците винаги твърде съзнателно планират и разработват своите творби. Несъзнавани хрумвания и решения се появяват само където творецът е извършил многостранна подготвителна дейност, която настройва цялото му същество към намирането на по-добри възприятия или мисловни “структури”. Въз основа на страстното и упорито търсене на изходи от неуредени отношения в живота, знанието и действията при индивиди със съответна настройка се създават по-висши взаимовръзки на порядъка, които наблюдателят творчески възприема. Но всичко това не се дарява на създаващия и стремящ се човек: той трябва сам, уповавайки се на себе си, бидейки уплашен и съзнавайки своята смъртност, да се впусне в приключението по овладяване на реалността, да предаде и формулира собствения си опит в съзвучие и п ротиворечие с традицията. Голямото изкуство не е бягство от действителността: напротив, то е покоряване на действителното, пристъпване в девствената област на човешкото битие и на света, която след това може детайлно да се обработи от науката и всекидневната практика. Творците са не само създателите на красиви неща, а истинските архитекти на човешкия свят, проправящи пътя на една свобода и един разум, които не се оставят да бъдат колективизирани.
От това произлиза един антагонизъм между политическа власт и творческа воя за свобода, който в тоталитарните държави почти винаги води до потискане или “унификация” на изкуството. Изкуство и психотерапия се срещат в грижата за индивидуалността на човека, така че между взаимните им усилия могат да се прокарат широкообхватни паралели. За Мей психотерапевтът е или творец или шарлатанин: от досега с изкуството той трябва да определи критериите си за своята професия, която е или творческа дейност или шарлатанство.
Мей с основание говори за “The Art of Counseling”, което може да се тълкува само така, че за него психологическото лечение е не лечебна техника, а творчески обмен между аналитика и пациента, при който двамата все повече се отварят за общуване и по-нататъшно развитие. Основното събитие в терапията не е осъзнаването на ранното детство, търсенето на мними или реални душевни травми и в най-ранната фаза от живота; напредъкът или стагнацията на пациента се проявява в хода на самата терапия. Терапевт и пациент напредват само тогава, когато се стремят към нарастваща комуникация и кооперация. Ако използват ситуацията за задоволяване на нарцисизма, а също така на явни или скрити потребности за власт, неизбежно възниква подмолен двубой, при който всеки се опитва да впрегне другия за своите невротични целеполагания.
Дълбинната психология като наука не може да се стреми към точността на естествознанието, което подчинява индивидуалните събития на общи закономерности.
Понеже анализиранията и аналитикът са неповторими и незаменими личности, тяхното взаимодействие не трябва да се планира отнапред или да се изчислява. Онова, което ежедневно се случва в една психотерапия, е огледален образ на емоционалното и интелектуалното участие на двамата партнори, които заедно създават от човешките отношения “художествено произведение”, в което богат да открият и наново да определят “истината на своя живот”. Колкото по-малко терапевтът действа по схеми и шаблони, толкова по-справедливо оценява своя партньор, който е невротично разстроен не на последно място поради това, че в детствот си е останал неразбран и непризнат.

Психотерапевтична критика на културата и човекознание
Още в своята книга “Изворите на насилието” Мей се стреми към разбиране на съвременната култура, която определя като безчовечна, войнствена, невротична, дори психотична. Около същата тема кръжат двете изследвания “Търсене на самия себе си и “Психология и човешка дилема”. Особено последният текст дава ясен поглед върху неговата културфилософия.
За Мей човешката дилема се състои в това, че човек е едновременно обект и субект. Той напомня материална вещ или биологичен организъм, но има също свобода на действие, която образува основната част на човешкото му достойнство. Иначе казано, човекът е донякъде детерминиран, но донякъде също свободен и отговорен за формирането на своя живот. Една психология, която иска да бъде справедлива към ситуацията на човека, не бива да забравя преди всичко феномените на съзнанието, свободата и отговорността, в които се намира “същността на човека”.
Ние живеем наистина в култура, която клони да отрича значението на индивидуалните творчески сили и да мисли в категориите на анонимността на масите и на чисто техническия напредък. Това, естествено, не се основава върху злонамереността на някакви индивиди или групи, които съвсем съзнателно се противопоставят срещу хуманизирането на нашия свят. Мей постулира едно общо погрешно развитие на западния човек, който откъм началолото на Новото време, почти изцяло се е отдал във власт на естественонаучното изследване и на една ставаща всемогъща техника. Това логично води до фиксиране на погледа върху изчислимото, претеглимото, измеримото в човешкия свят: понеже машината е издигната до бог, човешкото съществуване също може да се разбере накрая само като фин механизъм, в добрия случай като нагонно животно, което се движи изключително от страсти и витални потребности. Така се стига до погрешна представа за човека, която става особено злополучна преди всичко в хуманитарните науки и политико-социалната практика. Социалната технология, бихейвиоризмът, психоанализата и икономико-материалистическата тесногръда концепция за социална критика са такива погрешни пътища в модерното разглеждане на света, което въпреки големите естественонаучни завоевания заплашва да се излее в общ хаос.
Като бунт срещу гореспоменатите догматизми възникват феноменологията, екзистенциализмът и хуманистичната психология, които проправят пътя към нова и всеобхватна наука за човека. Тя трябва да остави зад себе си обичайната дихотомия на тяло и душа: тя тръгва оттам, че човекът е единно същество, което само поради съображения за практическа целесъобразност, се оценява понякога “психологически” или “биологически”. Именно опитът на психотерапията доказва повърхността на това разчленяване на човека до две сфери: при разговора винаги срещаме цялостен човек, чийто вътрешен свят и отношение към света се отразяват кактоа в телесното му поведение, така също в неговите мотивации, мисли и стремежи. В забележките на Мей по този въпрос някаш чуваме известното изречение на Л. Клагес: “Тялото е външният образ на душата, душата е смисъвлът на тялото!”
За една нова наука за човека са важни следните констатации:
1. Човекът се издига над другите живи същества чрез езика, т.е. живее в свят от самосъздадени символи и взаимовръзки на значенията. Това го прави способен за абстракция: той може да се откъсне от настоящата ситуцаия и да я разглежда сякаш отвън.
2. Човекът има способността да свързва времето: той може постоянно да обединява в едно обхватно цяло минало, настояще и бъдеще. Неговият времеви хоризонт може да се простира до безкрайност. Той съзнава и собствената си смърт, защото измеренията на бъдещето са широко отворени пред него. Да бъдеш човек е морално-етически свързано със заемане на позиция към факта, че трябва да умреш.
3. Човешката личност живее в интеракцията с други личности: Аз, Ти и Ние са взаимоподчинени. Една личност проявява зрялост и вътрешна всеобхватност с това, че е дълбоко вплетена в културния контекст на междучовешкия свят.
4. Животните имат околна среда, но човекът има свят, чиито смислови взаимозависимости трябва да се съзнават и дори създават от него самия. Ала съобразната с природата отвореност на човека към света може да се разгърне, само ако неговата смелост за екстаз и трансценденция за него означава в смисъла на Хайдегер, престъпване отвъд “своя собствен свят” в посока към “света с други”. Истинският етос е в това да не оставаш самозатворен. Съобразена с човека култура би могла да бъде само онази, която улеснява укрепването и идентичността на нашия Аз дотам че свободата, отговорността и осъществяването на ценностите за нас да означават по-скоро наслада, отколкото бреме.
Ето какво казва самият Мей: “Нашата задача е да бъдем проводници, приятели и тълкуватели на хората по време на тяхното пътешествие из вътрешния им ад и чистилище. По-точно, нашата задача е да помогнем на пациента да стигне до онази точка, когато той ще може да реши - да продължи ли да бъде жертва или ще вдигне глава и ще продължи да се промъква през чистилището, с надеждата да достигне рая...”

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1.Ратнер, Й., Психоанализа, класиците, С., Кибеа, 2005
2.http://may.hpsy.ru/biography.php
02 Април 09, 14:01    Коментари (126)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 край 
126. DouglasEnaro
26.10.18
23:53
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canada medication cost</a> drugs for sale in canada <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
canadian pharmaceuticals companies [url=http://canadianpharmacyonli.com/#]http://canadianpharmacyonli.com/[/url]
canadian drug store http://canadianpharmacyonli.com/
[url=http://canadianpharmacyonli.com/#]buy viagra 25mg[/url]
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://semshred.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyonli.com/#">buy viagra usa</a>
http://fixet.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://sexarium.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canada medications information</a>
125. TyroneNet
23.09.18
01:47
<a href="http://cialisvv.com/#">buy cialis</a> cialis can cause cataracts <a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a>
generic cialis 20mg [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
cialis lowest price 5mg http://cialisvv.com/
[url=http://cialisvv.com/#]buy generic cialis online[/url]
cialis pills emailnew drug cialiscialis therapiequal o mais eficiente viagra ou cialiscialis 5 mg precio en venezuelaname brand cialislegalidad de comprar cialiscialis drug for impotence
http://brookfieldhomesco.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisvv.com
124. TyroneNet
05.09.18
18:03
<a href="http://buylevitraa.com/#">vardenafil</a> generic levitra reviews <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra prices [url=http://buylevitraa.com/#]http://buylevitraa.com/[/url]
levitra 20 mg cost http://buylevitraa.com/
buy levitralevitra generic 5mgbuy leviton insteadvardenafil hcl 20mggeneric levitra 2018levitra prices at cvsvardenafillevitra pricesprices for levitra 20 mgbuy levitation discslevitra generic name
http://salina.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
123. Rogerjex
04.09.18
15:08
<a href="http://cilisom.7m.pl/articles/27-skachat-besplatno-knigu-13-prichin-pochemu.html#">Скачать бесплатно книгу 13 причин почему</a> скачать инструкция понтиак вайб [url=http://roconterc.7m.pl/posts/229-kak-skachat-dubl-gis-na-kompyuter.html#]Как скачать дубль гис на компьютер[/url]
<a href="http://kangtibmu.7m.pl/posts/112-dolzhnostnaja-instrukcija-glavbuha.html#">Должностная инструкция главбуха</a> кларк саймон книги скачать бесплатно [url=http://deceshy.7m.pl/posts/293-skachat-pesni-v-formate-karaoke-torrent.html#]Скачать песни в формате караоке торрент[/url]
http://tulefe.7m.pl/posts/331-aciklovir-krem-instrukcija-cena.html
а
122. Rogerjex
04.09.18
00:09
<a href="http://flachkertea.7m.pl/news/71-zov-pripjati-mody-novye-skachat.html#">Зов припяти моды новые скачать</a> скачать спокойные мелодии на будильник [url=http://derstripfor.7m.pl/articles/75-d-link-des-1008d-instrukcija.html#]D link des 1008d инструкция[/url]
<a href="http://trichreidal.7m.pl/posts/174-knigu-sobache-serdce-skachat-v-pdf.html#">Книгу собачье сердце скачать в пдф</a> летние песни скачать бесплатно mp3 [url=http://roubithec.7m.pl/news/86-skachat-alien-shuter-5-na-kompyuter.html#]Скачать алиен шутер 5 на компьютер[/url]
http://satzforpo.7m.pl/news/141-skachat-dyunu-3-na-kompyuter.html
а
121. TyroneNet
03.09.18
20:28
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> forum cialis uk
tadalafil 5mg [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
cialis prices walmart http://babecolate.com/
120. TyroneNet
03.09.18
02:16
<a href="http://buycialisonla.com/#">buy cials online</a> generic for cialis daily 5 mg <a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a>
tadalafil tablets 40mg [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
cialis 5 mg daily http://buycialisonla.com/
cialis 5 mg best pricecanadian pharmacy cialis brandlevitra m? viagra m? cialis miamerican cialiscialis rebategeneric cialis money orderdistrict of columbia cialis meltabscheap soft cialis 180 pillsside effect of cialissubaction showcomments cialis smile olderbuy cialis 5mg online canadaavodart cialis clomid diflucan dostinex glucobuy cialis soft online a hrefgeneric cialis pills testimonialscan you cut cialis in half
119. TyroneNet
02.09.18
11:48
<a href="http://cialisvu.com/#">canadian pharmacy no prescription cialis</a> tadalafil 10 mg tablets cost <a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a>
tadalafil 5mg [url=http://cialisvu.com/#]http://cialisvu.com/[/url]
cialis tablets 20mg http://cialisvu.com/
differences entre viagra and cialis1buy cialis onlineviagra cialis euros puntagordacialis bathtub imagecialis dosing informationbest results for taking cialisprendere cialis e viagra insiemecialis 05cialis eerciseacquisto cialis su internetcheapest cialis soft stcialis 20 mg duracion efectoniagara falls pharmacy cialiscialis in capsulecialis 5 mg effetti collateralligne sp cialiscialis in der apotheke kaufenreview of cialis for bphcialis soft tabs mdwe choice free trial of cialis
118. TyroneNet
01.09.18
18:14
<a href="http://cialisvu.com/#">buy tadalafil pills</a> cialis online no prescription <a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a>
buy cialis pills [url=http://cialisvu.com/#]http://cialisvu.com/[/url]
tadalafil 5mg preco http://cialisvu.com/
comparar cialis y viagraqual o mais forte viagra ou cialisside effects of viagra vs cialiscombined cialis viagracialis 10mg avisgeneric prescription cialis drug availabilitycan i cut cialiscomprar viagra o cialis por internetindicaciones de cialis 5 mgreview cialis professionalcaverta cialis viagra tadaliscialis order 5 mgcialis side effects and alcoholcialis sex storycan i take cialis after viagrareview for cialis
117. TyroneNet
01.09.18
13:10
<a href="http://cialisonl.com/#">buy generic cialis</a> tadalafil tablets for sale <a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a>
order tadalafil [url=http://cialisonl.com/#]http://cialisonl.com/[/url]
generic cialis at walmart http://cialisonl.com/
cialis cocainecheapest price for cialiskann man cialis apotheke kaufenprijzen viagra cialisprices pill comparison cialis viagraquanto costa il cialis 5 mg in farmaciataking cialis after expiration dateestudios de cialis genricoscialis in england bestellencialis soft mg totalise ukcialis pills emailcialis soft success storywaar kan ik veilig cialis kopencosto cialis 10mgboeing regence cialiswhats stronger cialis viagrakas geriau viagra cialis ar levitraviagra vs cialis experiencecialis viagra or levitra bestgeneric cialis soft rx online
116. Coreynow
30.08.18
19:35
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> pharmacy
canadian pharmacies that are legit [url=http://canadianpharmacytousa.com/#]http://canadianpharmacytousa.com/[/url]
aarp recommended canadian pharmacies http://canadianpharmacytousa.com/#buy-generic-viagra
canadian pharmacy kingpharmacy canada 24online pharmacies in usaonline canadian pharmacycanadian pharmacies shipping to usacanadian pharmacies online prescriptionsbuy viagrowmost reliable canadian online pharmaciescanadian pharmaceuticals onlinebuy viagra 25mgcanada pharmaciescanadian pharmacy online 24the best canadian online pharmaciesgood canadian online pharmacies
115. TyroneNet
30.08.18
03:40
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#">online cialis no prescription</a> tadalafil generic dosage <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html</a>
cialis generic prices [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html[/url]
cialis tablets 20mg http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
buy cialis soft online a hrefdangers of cialiscialis can an ohio pa prescribecialis free trialviagra vs cialisdate de commercialisation du viagracialis winkel kopenvrije verkoop cialiscompare cialis viagra towhats more expensive cialis or viagracialis online fdarecommended dose cialiscialis cheaplycialis 10mg costwhen can i take another cialiscialis generika erfahrungen forumadvantages of cialis over viagracialis wo bestellen erfahrungen
114. Coreynow
29.08.18
10:45
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/">canadian medications online</a> Northwest Pharmacy <a href="http://canadianpharmacyonli.com/">canadianpharmacyonli.com</a>
canada medications information [url=http://canadianpharmacyonli.com/]http://canadianpharmacyonli.com/[/url]
drugs for sale deep web http://canadianpharmacyonli.com/#low-cost-viagra-20mg
northwest pharmacies onlinetrusted pharmacy canada scamcanadian online pharmacies legitimatepharmacy canada reviewspharmacy canadacanadian prescriptions onlinebuy viagra 25mgcanadianpharmacycanadian medications listcanadian pharmaciescanadian discount pharmacies in canadagood canadian online pharmaciesreputable canadian prescriptions onlinecanadian drugstore
113. Coreynow
28.08.18
16:06
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> most reliable canadian online pharmacies
Canadian Pharmacy USA [url=http://canadianpharmacyonli.com/#]http://canadianpharmacyonli.com/[/url]
candida viagra http://canadianpharmacyonli.com/#generic-for-viagra
canada online pharmacies surreyprescription drugs without prior prescriptionsafe canadian online pharmaciescanada medications buycanadian pharmacies online prescriptionscanadian medications by mailthe best canadian online pharmaciesonline pharmacies in usaare canadian online pharmacies safecanadianpharmacynorthwest pharmacies
112. TyroneNet
27.08.18
20:58
<a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a> generic cialis online
cialis prices mexico [url=http://cialisvus.com/#]http://cialisvus.com/[/url]
cialis generic availability http://cialisvus.com/
111. TyroneNet
27.08.18
07:39
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#">tadalafil 20 mg tablet</a> cialis 5mg tablets <a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html</a>
generic cialis from uk [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html[/url]
cialis 5 mg generic http://withoutadoctorsprescriptions.com/tadalafil-without-a-doctors-prescription.html
cialis next dayflowmax and cialis softpaypal cialis po boxcialis da 10 mg funzionacialis 5mg daily canadatake caber and cialis togethercialis female reviewdifferences between viagra and cialis and levitranatural forms of cialisviagra cialis kaufencomparison viagra and cialisviagra st cialis st viagra cialiscialis generika 5mg kaufen
110. TyroneNet
25.08.18
02:32
<a href="http://buycialisonla.com/#">cialis 20mg</a> cialis uk <a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a>
cialis tablets australia [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
purchasing generic cialis on the internet http://buycialisonla.com/
crohns disease help may sale cialis softcialis picturecialis kopen in spanjenon prescription cialis soft at walmartwanneer begint cialis te werkengeneric cialis from india thailandcialis kopen groningenpharmacy online uk cialisbuy 5mg cialiscialis for impotence
109. Coreynow
24.08.18
00:22
<a href="http://canadianpharmacyies.com/">canada medication cost</a> prescriptions from canada without <a href="http://canadianpharmacyies.com/">canadianpharmacyies.com</a>
buy vistagra usa [url=http://canadianpharmacyies.com/]http://canadianpharmacyies.com/[/url]
drugs for sale in canada http://canadianpharmacyies.com/#viagra-generic
drugstore online canadapharmacy canada reviewscialis from canadacanadian pharmaceuticals companiescanadian pharmacies online prescriptionsprescription drugs without prior prescriptionbuy vistagra online safepharmacy near mecanadian pharmacy uk deliverycanadian government approved pharmaciescanadian pharmaceuticals stocksmost reliable canadian online pharmaciespharmacy onesourceorder canadian prescriptions onlinecanada drug pharmacycanadian medications by mailonline pharmacycanadian pharmacy no prescription
108. Coreynow
23.08.18
19:29
<a href="http://canadianpharmacyies.com/#">canadianpharmacyies.com</a> Canadian Pharmacy USA
buy viagra online usa [url=http://canadianpharmacyies.com/#]http://canadianpharmacyies.com/[/url]
canadian pharmaceuticals stocks http://canadianpharmacyies.com/#buy-viagra
trusted pharmacy canadacanadian medications listcanada viagrahow safe are canadian online pharmaciescanadian pharmaceuticalscanada pharmacies online prescriptionstrust pharmacy canada reviewscanada medication listtop rated canadian pharmacies onlinecanada medications buydrugs for sale in mexicopharmacy canada reviewsnorthwest pharmacy canadacanadian pharmacies shipping to usaglobal pharmacy canadamost reliable canadian online pharmaciescanadian pharmacies online prescriptionscanadian pharmacies
107. TyroneNet
22.08.18
23:15
<a href="http://cialisyoues.com/#">cialisyoues.com</a> cialis pills for sale
cialis tadalafil 20mg [url=http://cialisyoues.com/#]http://cialisyoues.com/[/url]
cialis canada http://cialisyoues.com/#generic-for-cialis
106. TyroneNet
22.08.18
02:16
<a href="http://cialissy.com/#">discount for cialis</a> cialis price in bangalore <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
cialis daily use cost [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
cialis farmacias guadalajara http://cialissy.com/
cialis alertcombinatie cialis viagrageneric cialis pills dkviagra without prescription cialiswhat is better viagra or cialis or levitraprecios levitra cialis viagrageneric cialis soft pharmacy reviewcialis 10mg gunstigcialis contains tadalafilviagra cialis and relationshipsofferte viagra cialisdiferencias entre el viagra cialis y levitracialis kopen in winkelcialis soft non prescriptioncialis co drug eli impotence lillycialis kopen onlinecialis uk next dayforum cialis ou viagracialis uses
105. TyroneNet
21.08.18
22:00
<a href="http://buycialisky.com/#">Best buy canada online</a> buy cialis online india <a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a>
cialis taglich [url=http://buycialisky.com/#]http://buycialisky.com/[/url]
cialis on sale http://buycialisky.com/
cialis soft on sale cheap onlineviagra cialis buy safe paypalget cialisbranded cialis softcialis lawyerscialis werkt nabrothels cialis2018 blog cialis spam viagragenerieke cialis bestellenalternatives to viagra cialiscialis soft generic cheapest
104. TyroneNet
20.08.18
16:27
<a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a> buy viagra an cialis online
buying cialis online from canada [url=http://buycialisky.com/#]http://buycialisky.com/[/url]
buy cialis uk http://buycialisky.com/
103. TyroneNet
18.08.18
11:50
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> cialis rezeptfrei sterreich
cialis generic [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
cialis for sale south africa http://buycialisonla.com/
102. TyroneNet
16.08.18
08:35
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> only here cialis pills
cialis kaufen wo [url=http://buycialisonli.com/#]http://buycialisonli.com/[/url]
buy cialis online no prescription canada http://buycialisonli.com/
101. TyroneNet
14.08.18
21:20
<a href="http://cialissy.com/#">cialis 5mg</a> buy cialis viagra canada <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
how to buy cialis online [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
tadalafil generic best prices http://cialissy.com/
cialis form indian pharmaciesgeneric cialis online australiacialis contradictionsventajas del cialis sobre el viagracialis user testimonalscialis spoofcialis discussion forumcialis bijsluiterstirling moss cialis softcialis soft doseage
100. TyroneNet
13.08.18
16:08
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> cialis pills pictures
cialis price comparison [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
order cialis canada http://cialissy.com/
99. Rogerjex
11.08.18
17:53
<a href="http://niacrednet.ugu.pl/reziliqys/uniblue-driverscanner-2018-v3-0-0-7-serial-number.html#">uniblue driverscanner 2018 v3 0 0 7 serial number</a> garritan personal orchestra 4 serial [url=http://rodupi.ugu.pl/wyquxemun/rosetta-stone-latin-explorer-series.html#]rosetta stone latin explorer series[/url]
<a href="http://topkmarte.ugu.pl/kocyguzos/world-wars-history-channel-watch-online-free.html#">world wars history channel watch online free</a> microsoft visual studio 2018 professional crack download [url=http://wakivi.ugu.pl/xogak/free-3d-games-for-nokia-240-320-x2-01.html#]free 3d games for nokia 240 320 x2 01[/url]
98. Coreynow
09.08.18
09:11
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/#">withoutadoctorsprescriptions.com</a> sildenafil price uk
viagra cheap uk [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/[/url]
buy viagra prescription http://withoutadoctorsprescriptions.com/#viagra-5-mg
do u need a prescription for viagra in south africabuy viagra online hong kongbuying viagra online in canadaosama viagradoes medicare prescription cover viagrais daily use of viagra safeviagra tamil detailsalldaychemist viagra reviewsbendroflumethiazide viagrawhere to buy viagra in storecombien coute le viagrakann ich viagra rezeptfrei in der apotheke kaufen
97. Coreynow
08.08.18
06:54
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/#">withoutadoctorsprescriptions.com</a> buy viagra online ireland
buy viagra online next day delivery uk [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/[/url]
buy levitra http://withoutadoctorsprescriptions.com/#buy-viagra-online
viagra fiyat listesican a 23 year old take viagraviagra ausprobierenpaul thorn viagracomment obtenir une ordonnance de viagraviagra embarazocan you buy viagra over the counter in the uswhat is viagra drugwhich tesco are selling viagracialis plus fort que le viagrawhat foods are similar to viagracomo comprar pastillas viagrapuntos de venta viagra en bogotaviagra shipped fast
96. TyroneNet
07.08.18
03:45
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> costo in farmacia cialis
tadalafil online [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
cialis coupon free trial http://cialissi.com/
95. Coreynow
06.08.18
09:15
<a href="http://viabiovit.com/#">viabiovit.com</a> buy generic viagra online usa
buy viagra with prescription [url=http://viabiovit.com/#]http://viabiovit.com/[/url]
buy generic viagra online without prescription http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg
viagra barcelona en manobuy generic viagra online without prescriptionviagra onofrecan viagra cause cancerviagra quanto costa in farmaciaviagra legal kaufen deutschlandbuy viagra vancouver bcviagra magazine articlesviagra no me hace efectorecetas de viagra caserael origen de la viagraviagra sex addictionis viagra and cocaine dangerous
94. Coreynow
05.08.18
19:18
<a href="http://viagraky.com/#">viagraky.com</a> where to buy viagra online safely
where can i buy viagra online [url=http://viagraky.com/#]http://viagraky.com/[/url]
where to buy viagra cheap http://viagraky.com/#viagra-5-mg
czy viagra przedluza stosunekvanzare viagra onlinewild horses viva viagra new songtrade name of viagrawhen does viagra patent expire in canadaautre pilule que le viagrapuedo tomar viagra 20 anosviagra legal in polandwill viagra go generic in 2012best canadian pharmacy to order viagraqual ea funcao do viagraviagra jpviagra oral jelly ukhow to get viagra in irelandviagra kupit skfind how to use viagrasexual performance with viagraviagra muammar gaddafigetting viagra in cancunwendi friesen virtual viagra.mp3
93. TyroneNet
05.08.18
09:54
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> buy generic cialis online uk
cialis stopped working [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url]
cheap cialis pills http://kawanboni.com/
92. TyroneNet
04.08.18
18:13
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> cialis per paypa
achat cialis en itali [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
buy cialis from canadian pharmacy http://cialisonla.com/
91. TyroneNet
04.08.18
00:29
<a href="http://viabiovit.com/alternative-for-viagra.html#">how to buy viagra without seeing a doctor</a> buy viagra for men <a href="http://viabiovit.com/alternative-for-viagra.html#">viabiovit.com/alternative-for-viagra.html</a>
cheap generic viagra pills online [url=http://viabiovit.com/alternative-for-viagra.html#]http://viabiovit.com/alternative-for-viagra.html[/url]
buy viagra alternative http://viabiovit.com/alternative-for-viagra.html
viagra constant erectionsample packs of viagraviagra doseageviagra fur frauen erfahrungdonde puedo comprar viagra en cordoba argentinaviagra price in walgreensto buy viagra howbrown viagra capsuleswhere to purchase viagra without a prescriptiondurian viagraviagra home officemedicare drug plans viagrabetekenis viagra pilviagra online atviagra prejudica o figadoviagra make you tiredserve la ricetta medica per il viagraviagra off patentviagra pharmacy in singaporepastile viagra iasi
90. TyroneNet
03.08.18
05:12
<a href="http://babecolate.com/buy-cialis-20-mg-usa.html#">buy tadalafil online</a> cialis free trial voucher <a href="http://babecolate.com/buy-cialis-20-mg-usa.html#">babecolate.com/buy-cialis-20-mg-usa.html</a>
buy cialis 5 mg canada [url=http://babecolate.com/buy-cialis-20-mg-usa.html#]http://babecolate.com/buy-cialis-20-mg-usa.html[/url]
cialis therapie http://babecolate.com/buy-cialis-20-mg-usa.html
kann ich cialis in der apotheke kaufencialis once a day effectivenesscialis form indian pharmaciescheap 10mg cialis without a prescriptionprices weekend pill generic cialiscialis levitra and viagraviagra com cialisviagra vs cialis costcost comparison of viagra and cialiscialis viagra marketcialis generic pharmacycialis anwendungcialis and popperswhat is the difference in viagra levitra and cialis
89. TyroneNet
31.07.18
05:11
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> cuanto cuesta cialis yaho
buy cialis with prescription [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
order cialis from india http://cialisonla.com/
88. TyroneNet
30.07.18
08:13
<a href="http://cialisbuys.com/what-countries-can-you-buy-cialis-over-the-counter.html#">what countries can you buy cialis over the counter</a> buy cialis professional uk <a href="http://cialisbuys.com/what-countries-can-you-buy-cialis-over-the-counter.html#">cialisbuys.com/what-countries-can-you-buy-cialis-over-the-counter.html</a>
how to purchase cialis without a prescription [url=http://cialisbuys.com/what-countries-can-you-buy-cialis-over-the-counter.html#]http://cialisbuys.com/what-countries-can-you-buy-cialis-over-the-counter.html[/url]
cialis side effects http://cialisbuys.com/what-countries-can-you-buy-cialis-over-the-counter.html
cialis 5mg preis 14 stuckdifferences entre viagra and cialisbuy cheapest cialisbuy cialis with paypalcialis use by young mencialis and diabetesprijs cialis dagelijksviagra or cialis was ist bessercialis in frankreich ohne rezeptforum viagra-cialis-levitracialis soft is the brand name of what generic drugcialis 10 mg prezzo farmacialily lcos cialis onlinecialis eacute
87. TyroneNet
29.07.18
23:27
<a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a> cialis for sale
were can i buy cialis [url=http://cialisonl.com/#]http://cialisonl.com/[/url]
get cheap cialis http://cialisonl.com/#buy-cialis-super-active
86. TyroneNet
28.07.18
17:24
<a href="http://cialisvipsale.com/buy-generic-cialis-in-usa.html#">generic cialis</a> cialis authentique suisse <a href="http://cialisvipsale.com/buy-generic-cialis-in-usa.html#">cialisvipsale.com/buy-generic-cialis-in-usa.html</a>
enter site very cheap cialis [url=http://cialisvipsale.com/buy-generic-cialis-in-usa.html#]http://cialisvipsale.com/buy-generic-cialis-in-usa.html[/url]
prezzo cialis a buon mercato http://cialisvipsale.com/buy-generic-cialis-in-usa.html
cialis costcialis clinic beijingcialis professional yohimberegais cialiscialis cost comparisontopic 3644 cialisviagra and cialis wikibuy cialis by the pillcialis in holland billigercialis da 5 mg come funzionabuy viagra levitra and cialisgeneric cialis soft indiaqual melhor viagra levitra cialisedinburgh uk viagra search cialis charlesgeneric generic cialis pillscialis capsules vs softabs
85. TyroneNet
28.07.18
12:46
<a href="http://rldta.com/viagra-capsules-in-india.html#">buy viagra online discount</a> buy viagra with no prescription <a href="http://rldta.com/viagra-capsules-in-india.html#">rldta.com/viagra-capsules-in-india.html</a>
get viagra prescription [url=http://rldta.com/viagra-capsules-in-india.html#]http://rldta.com/viagra-capsules-in-india.html[/url]
buy viagra online using paypal http://rldta.com/viagra-capsules-in-india.html
viagra for momenwomens viagra wikipediacontre-indications a la prise du viagrawhat in a viagra shotbest price for pfizer viagradoes viagra tablets expireviagra shop in delhiviagra naproxen interactionviagra in bulkwhat color is viagralisinopril viagra interactionviagra apotheke europaviagra unfallecomprar viagra iquiqueviagra slicermodo de tomar el viagrawo in deutschland viagra kaufenrobert klein viagra songcompuesto activo del viagrasimpsons skinner viagra
84. TyroneNet
27.07.18
15:53
<a href="http://rldta.com/canadian-pharmacies-online.html#">canadian pharmacies online</a> viagra online canadian pharmacy <a href="http://rldta.com/canadian-pharmacies-online.html#">rldta.com/canadian-pharmacies-online.html</a>
buy viagra mastercard [url=http://rldta.com/canadian-pharmacies-online.html#]http://rldta.com/canadian-pharmacies-online.html[/url]
where can i buy viagra cheap http://rldta.com/canadian-pharmacies-online.html
cilias vs viagrabuy viagra online legally ukcontraindicaciones de la viagra femeninaviagra dildoviagra ook voor vrouwenviagra sin receta panamacanadian pharmacy viagra ukhave you tried viagra yahootaking viagra while on blood thinnerslarry david viagra episodeviagra ohne rezept auf rechnung bestellendarle viagra a mi novioviagra ya esdeger ilaclargeneric viagra betrouwbaaris taking viagra haramachat viagra conseil
83. TyroneNet
27.07.18
08:45
<a href="http://kawanboni.com/prezzo-di-cialis-in-bulgaria.html#">prezzo di cialis in bulgaria</a> cialis prezzo di mercato <a href="http://kawanboni.com/prezzo-di-cialis-in-bulgaria.html#">kawanboni.com/prezzo-di-cialis-in-bulgaria.html</a>
cialis 100mg suppliers [url=http://kawanboni.com/prezzo-di-cialis-in-bulgaria.html#]http://kawanboni.com/prezzo-di-cialis-in-bulgaria.html[/url]
cialis pas cher paris http://kawanboni.com/prezzo-di-cialis-in-bulgaria.html
cialis 5 mg usesbuy cialis torontohoofdpijn van cialisincreased alk phos cialiscialis rezeptfrei bestellen forumgeneric cialis 20mg ukcialis attorney ohioconseil achat cialis internetcialis vs viagra no prescriptioncialis in capsuledirections for taking cialis
82. TyroneNet
26.07.18
16:08
<a href="http://kawanboni.com/cialis-5-effetti-collaterali.html#">cialis 5 effetti collaterali</a> viagra vs cialis vs levitra <a href="http://kawanboni.com/cialis-5-effetti-collaterali.html#">kawanboni.com/cialis-5-effetti-collaterali.html</a>
il cialis quanto costa [url=http://kawanboni.com/cialis-5-effetti-collaterali.html#]http://kawanboni.com/cialis-5-effetti-collaterali.html[/url]
enter site natural cialis http://kawanboni.com/cialis-5-effetti-collaterali.html
generic cialis online bestellensubaction showcomments cialis optional onlinecialis 20 mg efectos adversostake viagra and cialis same timecialis introducingcialis 10 doctissimobuying cialis reviewresults of using cialiscialis package insertcialis kopen netpharmhow fast does cialis daily workwikipedia viagra cialisbuy cialis cheap 10 mgcome assumere viagra e cialisgeneric for cialispfizer cialis soft salescialis soft cod pharmacyinsurance companies cialis
81. TyroneNet
26.07.18
15:39
<a href="http://cialisonli.com/index.html#">cialisonli.com</a> buying brand cialis online
cialis bula [url=http://cialisonli.com/index.html#]http://cialisonli.com/index.html[/url]
cialis usa cost http://cialisonli.com/index.html#generic-for-cialis
80. TyroneNet
26.07.18
01:09
<a href="http://kawanboni.com/what-is-the-cheapest-way-to-buy-cialis.html#">cialis online nederland</a> costo in farmacia cialis <a href="http://kawanboni.com/what-is-the-cheapest-way-to-buy-cialis.html#">kawanboni.com/what-is-the-cheapest-way-to-buy-cialis.html</a>
click here take cialis [url=http://kawanboni.com/what-is-the-cheapest-way-to-buy-cialis.html#]http://kawanboni.com/what-is-the-cheapest-way-to-buy-cialis.html[/url]
cialis patent expiration http://kawanboni.com/what-is-the-cheapest-way-to-buy-cialis.html
cheap cialis softtabssilagra cialis gnstigcialis and headacheavodart cialis clomid diflucan dostinex glucophagecialis cialis genuinerx net viagra viagrawhere can i buy cialis soft online without a prescriptioncialis genericviagra and cialis ukwhat is the difference between viagra & cialisconsiglio viagra o cialiscialis 20 mg online pharmacycialis and insomniawat kost cialis 20 mgcialis generic mt tadalafil
79. TyroneNet
24.07.18
15:44
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> cialis wir preise
side effects of cialis [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
buying cialis overnight http://cialisonli.com/#generic-cialis
78. TyroneNet
24.07.18
10:52
<a href="http://cialisvi.com/#">cialis uk</a> cialis para que sirve <a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a>
how to buy cialis online usa [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
i recommend cialis generico http://cialisvi.com/#cialis-5mg
cialis taken dailyfor pulmonary hypertension cialiscialis da 5 mg funzionaacheter cialis sur internet francecialis en benavidesbest cialis or viagracialis for bphcheapest cialis edrugstorecialis onlindcialis kopen in turkije
77. TyroneNet
23.07.18
15:09
<a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a> tadalafil
cialis diario compra [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
cialis y deporte http://cialisvv.com/#cialis-super-active
76. TyroneNet
22.07.18
14:47
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> cialis canada on line
opinioni cialis generico [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
we like it cialis soft gel http://babecolate.com/#cialis-generic
75. TyroneNet
22.07.18
10:07
<a href="http://cialissv.com/#">cialis generic</a> purchase once a day cialis <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
40 mg cialis what if i take [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
cialis pills price each http://cialissv.com/#cialis-5mg
insufflation cialis forumcanadian drug purchases cialiscialis generika rezeptfrei aus deutschlandcialis im internet kaufen erfahrungenwo kann man cialis rezeptfrei kaufencialis westernprozac interactions with viagra cialis levitrana hoeveel tijd werkt cialiscialis 2 5 mg effetti collateraliviagra cialis levitra online australiajak dziala viagra cialiscialis made in the usaviagra vs cialis headachesus healthcare inc cialisverschil cialis en viagracialis shopcialis generika kaufen auf rechnungcialis and vigra togethercialis and bath tubpreisvergleich viagra levitra cialis
74. TyroneNet
21.07.18
14:07
<a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a> cialis super acti
only best offers cialis use [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
venta de cialis canada http://cialissv.com/#tadalafil
73. TyroneNet
21.07.18
04:02
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> online prescriptions cialis
cialis pas cher paris [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
generic cialis at the pharmacy http://cialissi.com/#buy-cialis
72. TyroneNet
20.07.18
13:00
<a href="http://cialissi.com/#">Cialis tadalafil</a> link for you cialis price <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
cialis tablets [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
cialis mit grapefruitsaft http://cialissi.com/#cialis-20-mg
propers dose of cialiscanada discount drugs cialiscialis prices st louiscialis 5 mg prezzo in farmacia 2018cialis 20 mg in halfcialis echtheitgeneric viagra cialis levitra onlinebest price for cialis 5 mgdangers of generic cialis pillscialis vs viagra mechanismfollowup post cialis softmedicare pays for cialis softcialis usa costcialis levitra versus
71. Coreynow
19.07.18
22:42
<a href="http://viagraiy.com/">viagra uk</a> how old do you have to be to buy viagra <a href="http://viagraiy.com/">viagraiy.com</a>
best place to buy viagra online [url=http://viagraiy.com/]http://viagraiy.com/[/url]
rx online http://viagraiy.com/#viagra-levitra
how long does viagra headache lastviagra for 72 hourbuy soft viagrarush illegal viagrauso y consecuencias del viagraviagra substitute kamagraviagra veilig online bestellenviagra time of onsetviagra e dopingfilm irlanda viagradoes viagra affect sperm healthsee how viagra worksbuy viagra in hanoiviagra reviews ukpuedo tomar viagra si soy hipertensorecomendaciones antes de tomar viagraviagra pills codviagra pre zeny predajdonde puedo comprar viagra en madrid
70. Coreynow
18.07.18
05:49
<a href="http://viagraiy.com/">online viagra</a> buy internet viagra <a href="http://viagraiy.com/">viagraiy.com</a>
get viagra prescription [url=http://viagraiy.com/]http://viagraiy.com/[/url]
how can i buy viagra without seeing a doctor http://viagraiy.com/#generic-for-viagra
viagra in canada prescription requiredel uso de viagra en hipertensionnom du generique du viagracomprar viagra brasiliahaving fun with viagracan i take viagra after beercvs caremark cover viagrawhat is viagra used for treatmentviagra quanto tempo prima va presocialias vs viagracan 14 year olds take viagrasotalol en viagraviagra nilschewable viagra mexicoviagra online shop uk
69. Coreynow
17.07.18
10:15
<a href="http://viagraky.com/">viagra tablets</a> is it legal to buy viagra <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
online pharmacy usa viagra [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
where to buy viagra cheap http://viagraky.com/#viagra-from-canada
enzyme and viagrauk classifieds cheap generic viagra kamagrawhat happens woman takes viagratook my dads viagraherz stent viagraventa de viagra por internet en mexicowhat does fake viagra look likewhere to get legit viagra onlinecreatine nitrate viagraexplication sur le viagrais taurine like viagraviagra alcohol shot
68. Coreynow
16.07.18
16:31
<a href="http://viagraiy.com/">viagra online</a> buying viagra without a prescription <a href="http://viagraiy.com/">viagraiy.com</a>
where can i buy viagra uk [url=http://viagraiy.com/]http://viagraiy.com/[/url]
can you really buy viagra online http://viagraiy.com/#low-cost-viagra-20mg
clonazepam con viagraviagra 100 benefitsefeitos de viagra femininobest rated online pharmacy viagraviagra mujeres ecuadorviagra propeciaviagra 25 mg filmtablettaviagra maestrohow effective is viagra 50mghalf viagra pillsimpotent because nervous viagraviagra alternatives over the counter walgreensviagra online overnight next day shippingviagra vor wettkampfis viagra legal in portugalhilft viagra nach prostata op
67. TyroneNet
15.07.18
06:20
<a href="http://cialisvipsale.com/#">cialisvipsale.com</a> cialis coupons printable
acheter cialis kamagra [url=http://cialisvipsale.com/#]http://cialisvipsale.com/[/url]
acheter cialis meilleur pri http://cialisvipsale.com/#cialis-20mg
66. TyroneNet
14.07.18
13:26
<a href="http://cialisvipsale.com/#">cialisvipsale.com</a> acheter du cialis a geneve
look here cialis cheap canada [url=http://cialisvipsale.com/#]http://cialisvipsale.com/[/url]
cialis qualitat http://cialisvipsale.com/#cialis-20mg
65. TyroneNet
13.07.18
21:33
<a href="http://cialisiv.com/#">cialisiv.com</a> rezeptfrei cialis apotheke
viagra or cialis [url=http://cialisiv.com/#]http://cialisiv.com/[/url]
we like it safe cheap cialis http://cialisiv.com/#tadalafil
64. TyroneNet
12.07.18
13:08
<a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> cialis 5mg
cialis name brand cheap [url=http://cialisvu.com/#]http://cialisvu.com/[/url]
cialis generico postepay http://cialisvu.com/#tadalafil
63. TyroneNet
11.07.18
09:47
<a href="http://cialisda.com/#">cialisda.com</a> viagra cialis levitra
cialis prezzo al pubblico <a href=http://cialisda.com/#>http://cialisda.com/</a>
cialis daily new zealand http://cialisda.com/#cialis-5mg
62. TyroneNet
10.07.18
10:53
<a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a> cialis kamagra levitra
where cheapest cialis <a href=http://cialisees.com/#>http://cialisees.com/</a>
cialis savings card http://cialisees.com/#buy-cialis-super-active
61. TyroneNet
09.07.18
15:46
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> generic low dose cialis
generic cialis 20mg tablets <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cialis prices in england http://cialisvi.com/#cialis-5-mg
60. TyroneNet
08.07.18
23:04
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> buy cialis online cheapest
cialis canadian drugs <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
tadalafil 20mg http://cialisvi.com/#cialis-5-mg
59. TyroneNet
08.07.18
08:10
<a href="http://cialisky.com/#">cialisky.com</a> cialis 5 mg funziona
cialis 20mg prix en pharmacie <a href=http://cialisky.com/#>http://cialisky.com/</a>
opinioni cialis generico http://cialisky.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
58. TyroneNet
06.07.18
01:24
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> tadalafilo
price cialis wal mart pharmacy <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cialis tablets australia http://cialisvi.com/#cialis-canada
57. TyroneNet
04.07.18
20:40
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis italia gratis
cialis coupon <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cialis super acti http://cialisvi.com/#buy-cialis-super-active
56. TyroneNet
04.07.18
02:03
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis for sale south africa
enter site very cheap cialis <a href=http://cialisvi.com/#>http://cialisvi.com/</a>
cialis 5 mg buy http://cialisvi.com/#cialis-5-mg
55. TyroneNet
03.07.18
02:48
<a href="http://kawanboni.com/">kawanboni.com</a> cialis 10 doctissimo
opinioni cialis generico <a href=http://kawanboni.com/>http://kawanboni.com/</a>
generic cialis review uk http://kawanboni.com/#cialis-20mg
54. Coreynow
29.06.18
12:08
<a href="http://viagraky.com/">viagra uk</a> online order for viagra <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
buying viagra online <a href=http://viagraky.com/>http://viagraky.com/</a>
sildenafil http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg
mancata erezione anche con viagraviagra ingredient jokekan man kobe viagra i gr?kenlandviagra effects femaleviagra indian storesliquid viagra red bullviagra exp datehow can i get viagra from canadapilule de viagra prixbuy viagra pills in australiabuy viagra with prescriptionviagra health benefitviagra europequal o nome cientifico de viagrataking viagra with other medicationhow can i buy viagra in australiais chilli like viagraviagra in pune india
53. Coreynow
15.06.18
11:31
what happens if you take 4 viagracomparativa precios viagra cialissonic viagraside effects of regular use of viagrawhen to take generic viagracan i take benicar and viagraviagra reviews recreationalil viagra ha effetto anche sulle donneviagra make you hotviagra et antibiotiquesviagra originally made forcomplications from viagratough guy viagra falls
where can i buy viagra without a prescription <a href="http://viagraky.com/#generic-for-viagra">buy viagra</a>
viagra uk prescription <a href=http://viagraky.com/#buy-viagra-online>viagra pills</a>
buy viagra online order http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg
cheapest pfizer viagra onlineviagra dosierung 100mgviagra after effectsnew viagra groupcontent in viagrapilula viagra femininoviagra lawsuits won in 2014is purchasing viagra online illegalcheap viagra for sale ukhalf viagra pillswhere can i get viagra prescription
52. Coreynow
15.06.18
11:18
order viagra <a href="http://viagraiy.com/#low-cost-viagra-20mg">generic viagra online</a>
price for viagra <a href=http://viagraiy.com/#tadalafil-5mg>buy generic viagra online</a>
uk viagra http://viagraiy.com/#buy-generic-viagra
51. Coreynow
08.06.18
23:15
viagra online storesviagra online per uberweisungviagra ohne rezept hollandtop 10 viagra in indiabuy viagra with pay palpfizer viagra patent expiryviagra pommadeviagra prank gymviagras effects on womanviagra es bueno para la eyaculacion precozviagra aphrodisiachoe gevaarlijk is viagrais er ook viagra voor vrouwenbuy buy viagra without prescriptioncomo tomar viagra pela primeira vezviagra online reviews forum
order viagra usa <a href="http://viagraessale.com/#buy-generic-viagra">viagra 100mg</a>
buy online pharmacy <a href=http://viagravonline.com/#tadalafil-5mg>cheap viagra</a>
buy viagra without prescription uk http://viagrayosale.com/#viagra-tablets-australia
generisches viagra ohne rezept kaufenventajas del viagra masticablesex slave fed viagraviagra and radiationacquistare viagra legalmenteviagra efecto placeboi found viagra in my boyfriend's pocketpink panther viagra scenebuy genuine viagraviagra deafgetting the most from viagrawhat is the dose of viagraviagra over the counter in germany
50. Coreynow
08.06.18
23:04
viagra fur frauen amazoncompra de viagra en chilepreco do viagra em portugalviagra gyogyszerviagra 1/2 comprimidoviagra samples videosmp research viagraviagra natural funcionaheart disease and viagraviagra afecta el higadorischi assunzione viagra
can you actually buy viagra online <a href="http://viagraky.com/#viagra-uk">viagra 100mg</a>
getting viagra online <a href=http://viagravonline.com/#low-cost-viagra-20mg>where to buy viagra</a>
how to buy viagra online http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg
hoe goed werkt viagraviagra generika hollandviagra en sobresgetting viagra emailsviagra allowed in dubaido walmart have viagracan flomax and viagra be taken togetherviagra 100 12niagara viagraorder viagra australiascary movie 4 la viagraviagra side effects climax
49. Coreynow
08.06.18
22:53
viagra tablet featurescialis vs viagra comparisoninstructions how to take viagralisinopril with viagracan you take more than 100mg of viagrawhat if a female took viagraliquid viagra researchviagra timeviagra insurance 2005when to start taking viagraviagra diariesse puede comprar viagra en chileviagra bezpieczna
buy viagra professional <a href="http://viagraessale.com/#viagra-20-mg">viagra generic</a>
viagra cheap online <a href=http://viagraky.com/#viagra-tablets-australia>viagra uk</a>
sildenafil viagra http://rldta.com/#tadalafil-20-mg
wanneer gebruik je viagragetting viagra in australiacomo fazer uma fantasia de viagrawat gebeurt er als een vrouw viagra gebruiktviagra brevetto 2012hapat viagrahow much is each viagra pillviagra spray ukpicture of herbal viagraviagra pris norgetadalafilget pregnant using viagrawhat does female viagra doesviagra apotek norgeviagra i jej odpowiedniki
48. Coreynow
08.06.18
22:42
viagra precio cruz verdechi dinh viagrabefore and after viagra picturesviagra in der cz kaufencardura viagra interactionlevitra or viagraviagra calculo renalfemale use viagrapillole simili viagraprecio generico viagra en farmaciaviagra acheter sur internet
viagra without presc uk <a href="http://viagravonline.com/#viagra-uk">viagra without prescription</a>
cheap viagra online pharmacy <a href=http://viagravipsale.com/#viagra-uk>viagra on line</a>
buy viagra for women http://rldta.com/#viagra-5mg
viagra on college campusesalcohol and viagra dont mixviagra vrij verkrijgbaar nederlandviagra cialis levitra legitimate dealersis it safe to try viagra onceblood test for viagrasiti sicuri per acquisto viagraviagra affect spermbuy real viagrawie lang dauert viagra bis es wirktsnow white viagra girlherbal viagra tablets ukbuy viagra western australiafarmaco generico equivalente del viagraviagra wer hat es erfundenviagra omanviagra egerhow can i get viagra freeviagra off the counterviagra utile
47. Coreynow
08.06.18
22:31
viagra youtube videospuedo tomar viagra siendo jovenefeitos causados pelo uso do viagrahow long does viagra headache lasthow can i get cheap viagrawhere to get viagra in nigeriaviagra sin recetamix adderall viagracost of 50mg of viagrale viagrabuy viagra in turkeywhat foods have the same effect as viagrasupplements work like viagraalternatives to viagra and cialiscan you take viagra through airportviagra generico impotenciaviagra puo provocare infartoviagra dose youngpfizer viagra online cost
how to get viagra cheap <a href="http://viagraky.com/#viagra-5-mg">where to buy viagra</a>
buy viagra prescription online <a href=http://viagrayosale.com/#viagra-tablets-australia>generic viagra</a>
buy viagra super active http://viabiovit.com/#viagra-levitra
does viagra work for alcoholicsqual o verdadeiro efeito do viagrahow much is prescription viagraviagra bez recepty lublininstructions on using viagraviagra used for weight losscrestor y viagracheap herbal viagra ukviagra side effects conceptionwhere to order cheap viagraa bula do viagra luis fernando verissimoviagra super active reviews
46. Coreynow
08.06.18
22:20
viagra and epilepsynatural over the counter viagra substitutesex shop viagra kaufendo viagra tablets workhow much is generic viagraviagra commercials archivecomprar viagra super active en espanaachat de viagra en italierecept viagra tortawie wirkt sich viagra ausbuy cheap viagra online next day delivery
can you actually buy viagra online <a href="http://viagraky.com/#viagra-uk">sildenafil 100mg</a>
buying viagra online australia <a href=http://viagrayosale.com/#buy-viagra>viagra uk</a>
buy viagra alternative http://viagrayosale.com/#discount-viagra
can i take viagra at 28para que sirve la viagra wikipediaviagra jailpfizer viagra orderdvt and viagrasite viagra.comwhere to buy viagra without prescriptions yahoo answersviagra other usesviagra sin receta en sevillawhere can i buy viagra fromil levitra e meglio del viagrabuy herbal viagra online
45. Coreynow
08.06.18
22:10
do you need prescription viagra ukm force o viagrapomegranate concentrate and viagraviagra deafness--sensorineural hearing loss and phosphodiesterase-5 inhibitorsviagra legally onlinebuy viagra alternativecombien coute le viagra en algerieviagra en pharmacie en lignebuy viagra with discover carddoes viagra and weed mixmedicina mapuche viagraviagra canada drug storwie wirkt viagra fur frauen
buy viagra uk without prescription <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-5-mg">viagra on line</a>
best site to buy viagra <a href=http://viagravipsale.com/#buy-generic-viagra>viagra prices</a>
buy viagra india http://viabiovit.com/#viagra-20mg
over-the-counter viagraviagra singapore clinicfun facts about viagrabuy online viagrafind viagra in dubaidoes the first viagra pill workyoung men using viagrausing viagra after cialisuitwerking viagra op vrouwenviagra apenas com receitacomo foi descoberto o viagraviagra super active plus australiabuy viagra laced beerbuy generic viagra cheap
44. Coreynow
08.06.18
21:59
damiana y viagrapfizer viagra 50mg onlinehow to get prescription viagraphizer brand viagra made in canadabuy viagra without a prescriptiontosh.0 viagra testpastilla azul viagra naturalviagra bob collinsviagra benefitbest viagra online reviewscan you drink alcohol and use viagralong term health risks viagraalternatives to viagra in indiapages edinburgh search viagra boring
order viagra <a href="http://viabiovit.com/#viagra-5mg">buy viagra online</a>
buying generic viagra online <a href=http://viabiovit.com/#low-cost-viagra-20mg>where can i buy viagra</a>
order sildenafil http://rldta.com/#viagra-levitra
viagra feminino gold max onde compraro que o viagra fazusing viagra for anxietyviagra and propeciaeffexor viagraonline viagra cheapviagra pill definitionimpotentie en viagrabenefits of long term viagra useviagra viripotenshealthy loss viagra weight 20viagra ersatz im haushalt
43. Coreynow
08.06.18
21:48
does viagra make you largerviagra tablet dosageorder female viagravendo viagra en santiagoviagra chino chileschematic viagra talking photo cubecriteria for viagra on prescriptionviagra prendre avantwhat is fake viagra made ofcomprar viagra dondecheapest 100mg viagra delivered overnighthomeopathic viagra in indiaviagra cialis kaufen wienis it ok to take viagra if you don't need iteffects of viagra on diabetesviagra while on steroids
buy viagra discount <a href="http://viagravonline.com/#viagra-5mg">viagra generic</a>
sildenafil online uk <a href=http://viagrayosale.com/#generic-for-viagra>cheap viagra</a>
where can you buy viagra http://viagraky.com/#buy-generic-viagra
can you take viagra with cipralexdoes viagra go bad with agemisbrug af viagrawhat is maximum dose of viagraaverage cost of 100mg viagrawhat effects does viagra havees buena la viagra genericoviagra substitute over the counter australiacome capire se ha preso il viagrawhat pills are similar to viagratestosterone injection vs viagraou acheter pilule viagrafree viagra pills ukturn on liquid viagraare there fake viagra pills
42. Coreynow
08.06.18
21:37
viagra sports performanceviagra greyfurtviagra valencia en mayo 2012hvor lang tid gar der for viagra virkeres legal vender viagra por internethalf price viagra at tescopara que sirve realmente el viagrabuy viagra online ontariomyonlinemeds biz nexium renova vaniqa viagrapfizer viagra 100mg flashbackgeneric viagra soft 100mgside effects female taking viagramy husband needs viagraviagra et generiquesviagra en recien nacidosforum commander du viagra sur internetviagra boots leedswie reagieren frauen auf viagraaarp viagra discounts
how much is viagra <a href="http://viagravonline.com/#viagra-tablets-australia">viagra generic</a>
buy viagra online pharmacy <a href=http://viagraessale.com/#viagra-from-canada>where can i buy viagra</a>
viagra online pharmacy http://viagraessale.com/#viagra-20-mg
can viagra be taken with atenololmiracle watermelon pill instead of viagraembarrassing viagra storiesdonde comprar viagra sin receta en miamiviagra biologia tekstcan i take viagra to egypthomeopathy medicine viagraviagra orvoswhats the best dosage for viagracomputer sending out emails viagrais viagra allowed in kuwaitviagra que contienebuy sublingual viagraorder viagra with paypalmua ban viagrawhere to get viagra winnipegviagra pill picturescuando caduca patente viagraside effects viagra overdose
41. Coreynow
08.06.18
21:27
a partir de que edad se toma el viagranaturopathic viagrabuy viagra with prescriptionhow often can a man take viagraviagra y el higadowhy can't you drink grapefruit juice with viagraviagra albumqual o mais forte viagra cialis ou levitraviagra casero chilenowhat happens after using viagraintpharmacy.com viagrawhere to find viagra in canadareasons why viagra would be ineffectivecomprar viagra en andorra+precios
buy canada viagra <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-20-mg">generic viagra online</a>
order viagra cheap <a href=http://viagravonline.com/#viagra-5-mg>buy viagra</a>
viagra tablets buy online http://viagraky.com/#viagra-generic
order cheap viagra onlineviagra quantos mg devo tomarmedicare prescription plans viagra covereredsotalol hydrochloride viagraviagra y extrasistolesthailand viagra priceviagra softtabs paypalpatente viagra mexicospot viagra ice teaviagra in enemawhere can i buy genuine viagra in the ukviagra hvilken styrke
40. Coreynow
08.06.18
21:16
wie wirkt sich viagra bei frauen ausaura trading company viagrais canadian viagra a scambuy viagra cialis ukforum dove comprare viagra genericoviagra missilerifampin and viagragaddafi ordered viagralos jovenes consumen viagraviagra and liverwhere can i buy viagra online yahooonline prescription viagra phentermine meridia adiwholesale viagra from canadaemail spam viagra yahooviagra didnt work the first timeviagra receptfritt i europalegal buy viagra without prescriptioncost difference between viagra cialistop gun viagraviagra available in vietnam
where to buy viagra online safely <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-generic">buy generic viagra online</a>
buy sildenafil tablets <a href=http://rldta.com/#viagra-from-canada>buy generic viagra online</a>
where to buy viagra in malaysia http://viagraessale.com/#buy-generic-viagra
generic viagra super active 100mgonline pharmacy levitraviagra tijuana mexicowill the price of viagra ever go downgeneric viagra from mexicowhat happens when a normal person takes viagrafunny picture viagrawhat is viagra gelatobest time viagraoriginal viagra billigg postmessage viagra smiley postgeneric viagra india pricecialis viagra online scamsofferte viagra cialisfree viagra vouchers
39. Coreynow
08.06.18
21:05
sauerkraut viagra king collegeviagra termen valabilitateprice of generic viagra in canadacan you take viagra across borderviagra femenino en argentina + ventadr fox viagra reviewis viagra covered on health insuranceis taking viagra bad for healthviagra lyrics tity boican i buy viagra in cvs pharmacywill viagra help low libidoviagra or cialis pricesviagra com neosaldinaviagra effects for how longace inhibitors and viagracialis viagra samplerpills that look like viagra
buy viagra canadian pharmacy <a href="http://viabiovit.com/#viagra-uk">generic viagra</a>
where to buy viagra in malaysia <a href=http://viagravipsale.com/#buy-generic-viagra>online viagra</a>
where can i purchase viagra http://viagraessale.com/#generic-for-viagra
buy viagra in india cash on deliveryacquistare viagra generico con postepaycheapest pharmacy price for viagrales effets indesirables de viagraviagra y zumo de pomeloesiste il viagra femminiletips with viagrafaa medical viagracost of developing viagraviagra schlaflosigkeitis celery natural viagracan viagra make you go longerviagra preise osterreichviagra contact infoheart pacemaker and viagraals een vrouw viagra sliktwalgreens pharmacy viagra cost
38. Coreynow
08.06.18
20:53
viagra ship from canadawill viagra affect sperm countviagra en vroegtijdige zaadlozingviagra for premature ejaculationdoes viagra counteract effects of propeciaguna pil viagraviagra sin receta en cordoba argentinaviagra dosierungsempfehlungvega vs viagraviagra prank videos
buy viagra thailand <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-5-mg">viagra from canada</a>
how to buy viagra safely online <a href=http://rldta.com/#viagra-5-mg>viagra pills</a>
want to buy viagra http://viagraessale.com/#tadalafil-20-mg
health risks of taking viagraviagra crea dependenciaaustralian customs generic viagrawhere can i buy viagra in manilapremature orgasm with viagrav the ultimate herbal viagra alternativedrug viagra workscan viagra make you last longer during sexbest store bought viagraverliert viagra seine wirkungviagra ftbl 100mggaddafi viagra falseviagra and masturbation
37. Coreynow
08.06.18
20:42
viagra hur lange haller detcan i buy viagra in belfastcomo se toma la viagra yahooliquid viagra to buyviagra generico italiadoes watermelon act like viagrahow to get viagra from walgreenseplan viagrabuy viagra in tokyoviagra tablet available in indiaviagra forum ervaringennew york walk in viagra prescriptioncomentarios sobre el uso de viagracialis vs viagra cost
buy cheap viagra <a href="http://rldta.com/#viagra-generic">where can i buy viagra</a>
cheap generic viagra <a href=http://viagravonline.com/#tadalafil-5mg>viagra 100mg</a>
cheap generic sildenafil http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg
does viagra affect eyesightwhen will generic viagra be availabletop gear viagra in boliviaviagra bei versagensangstdependencia psicologica viagrabest starting dose for viagrado viagra work yahooviagra femenino en farmacias argentinaviagra chile farmaciasdali viagraviagra pfizer sildenafil citrate impotency treatmentviagra for 20s
36. Coreynow
08.06.18
20:31
how to get viagra uk nhs<a href="http://www.gia" target="_blank">http://www.gia</a> thuoc viagrawhy not take viagra with nitratescomplications of using viagrawhat is brand viagraviagra weight gainbest way to get viagra without prescriptiongeneric viagra websitessildenafil citrate viagra comparisonvendo viagra lima peruel viagra componentesphotos of viagra usersalternative medicine viagra indiaviagra faz algum malefeitos colaterais do viagra no homemcan i take viagra into japannombre de viagra en venezuelawhat the best generic viagra
cheap online pharmacy no prescription <a href="http://viagraessale.com/#viagra-tablets-australia">where can i buy viagra</a>
buy viagra from usa <a href=http://viagravipsale.com/#viagra-20mg>viagra without prescription</a>
low price viagra http://rldta.com/#viagra-20-mg
viagra pomadaviagra coming off patent ukwhat does viagra do to a femalemedicamentos naturales similares al viagracomprar viagra nas farmaciascostco pharmacy viagra pricema il viagra funziona davveropastilla china mejor que el viagraviagra zamowcomprar viagra en bogotawhere to find viagra in torontoviagra afeta o coracaoviagra prostate cancer surgeryviagra priapism treatmentneed viagra at young age
35. TyroneNet
08.06.18
20:21
click here to buy cialis
cialis lowest price <a href="http://cialisbuys.com/ ">tadalafil 5mg</a>
comprar cialis 10 espa241a <a href=http://cialisvbuy.com/#buy-cialis-super-active>cialis tablets australia</a>
cost of cialis cvs http://kawanboni.com/#cialis-20-mg
34. TyroneNet
08.06.18
20:10
cialis australia org
cialis dosage <a href="http://cialisb.com/ ">cialis 5mg</a>
achat cialis en itali <a href=http://babecolate.com/#cialis-generic>buy cialis</a>
cialis bula http://eddrugsgeneric.com/#generic-for-cialis
33. TyroneNet
08.06.18
19:59
cialis in sconto
are there generic cialis <a href="http://cialisbuys.com/ ">tadalafil 10 mg</a>
american pharmacy cialis <a href=http://cialisvbuy.com/#generic-for-cialis>cialis prices</a>
cialis generic http://kawanboni.com/#cialis-canada
32. TyroneNet
08.06.18
19:49
buy cialis online legal
acquistare cialis internet <a href="http://cialisbuys.com/#buy-generic-cialis">cialis generic</a>
side effects of cialis <a href=http://cialisvbuy.com/#cialis-generic>cialis uk</a>
canadian discount cialis http://kawanboni.com/#cialis-generic
31. TyroneNet
08.06.18
19:38
cialis 5 mg schweiz
we choice free trial of cialis <a href="http://cialisb.com/#cialis-20-mg">cialis generico</a>
tesco price cialis <a href=http://babecolate.com/#cialis-canada>cialis generico online</a>
cialis 5 mg funziona http://eddrugsgeneric.com/#generic-for-cialis
30. TyroneNet
08.06.18
19:28
preis cialis 20mg schweiz
cialis alternative <a href="http://cialisb.com/#buy-generic-cialis">cialis 20 mg best price</a>
cialis daily dose generic <a href=http://babecolate.com/#generic-for-cialis>tadalafil tablets</a>
cialis pills boards http://eddrugsgeneric.com/#cialis-20-mg
29. TyroneNet
08.06.18
19:17
cialis lilly tadalafi
free generic cialis <a href="http://cialisbuys.com/#generic-for-cialis">tadalafil 10 mg</a>
click now buy cialis brand <a href=http://cialisvbuy.com/#cialis-5-mg>cialis prices</a>
cost of cialis per pill http://kawanboni.com/#cialis-super-active
28. TyroneNet
08.06.18
19:07
acquistare cialis internet
cialis soft tabs for sale <a href="http://cialisvonline.com/ ">cialis 5 mg</a>
buy cialis <a href=http://cialisvus.com/#generic-for-cialis>cialis 5mg prix</a>
canadian cialis http://cialisvipsale.com/#buy-cialis
27. TyroneNet
08.06.18
18:56
generic cialis at walmart
cialis generika <a href="http://cialisbuys.com/ ">cialis uk</a>
cialis purchasing <a href=http://cialisvbuy.com/#cialis-generic>cialis generic</a>
what is cialis http://kawanboni.com/#cialis-20mg
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1394