Психологически изследвания и статии

 
Психологически изследвания и статии

 
Рейтинг: 3.00
(1419)
Публикации
Реферати, курсови работи, проекти
Кокология - забавни тестове
Връзката между емоционалните състояния и музикалните преживявания
Зрителни илюзии
Лекции
Книги

БЛОГ АРХИВ
«« август 2019 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Връзка с мен

Публикации 12:54
« Обратно
Вземи в gLOG
Любовта - отговорът на проблема за човешкото съществуване
Ерих Фром (1900-1980) е един от най-големите мислители на XX век в областта на психологията, философията и социалните науки. Опирайки се на идеите на психоанализата, екзистенциализма и марксизма, той се стреми да разреши основните противоречия на човешкото съществуване. Изход от кризата на съвременната цивилизация той вижда в създаването на “здраво общество”, основано на принципите и ценностите на хуманистичната етика.
Ерих Фром е роден през 1900 г. във Франкфурт на Майн и е единствено дете на родители евреи.
Фром получава добро начално образование. Гимназията, в която изучава латински, английски и френски език, пробужда у юношата интерес кам старозаветните текстове.
За разлика от Фройд, Юнг и Адлер, Фром няма медицинско образование. През 1918 той почва да учи психология, философия и социология, първо във Франкфуртския, а след това във Хайделбергския университет. Негови учители са Макс Вебер, Карл Ясперс, Хенрих Рикерт. Фром рано се запознава с философските текстове на Карл Маркс, които го привличат преди всичко с идеите на хуманизма, разбиран като пълна свобода на човека и създаване на възможности за неговото себеизразяване.
Друг много важен източник на личните и професионални интереси на Фром са теориите на Зигмунд Фройд, с които той се запознава през 20-те години на XX век, най-вече благодарение на първата си жена – Фрида Райхман, която е учен и психоаналитик.
През 1933 г. той напуска Германия и се премества в Чикаго, а след това в Ню-Йорк, където заедно с Макс Хоркхаймер изучават социално-психологическите проблеми на авторитарността. Програмата се нарича “Авторитет и семейство”. Въз основа на резултатите от тези изследвания Фром пише книгата “Бягство от свободата” (1941), с която става известен в Америка. В нея се разкрива голямото значение на методите, с които обществените сили и идеологии формират структурата на характера на индивида. Това направление е развито и в следващите му книги, за което получава членство в Международната психоаналитична асоциация.
През 1945 г. Фром става сътрудник в Иститута по психиатрия “Уилям Алънсън Уайт”. След това чете лекции в много университети в САЩ и заема длъжността професор по психиатрия в Националния университет в Мексико – от 1949 до 1965 г.
В началото на 60-те години, тоест много преди в политиката да се заговори за разведряване на международните отношения, най-вече тези между двете свръхсили САЩ и СССР, Фром пише за необходимостта от здраво рационално мислене в името на безопасността и мира в целия свят. През есента на 1962 г. Фром пристига в Москва и взима участие като наблюдател в коференция по разоръжаването.
Също така, той организира конференция по проблемите на хуманизма, в която взимат участие Е. Блох, Б. Ръсел, Г. Маркузе, И. Фетчър и много други. Хуманистите получават възможността да формулират главната цел на хуманистичния социализъм: създаване на условия за самореализация на свободния, разумен и обичащ човек. Ерих Фром смята, че хуманистичният социализъм е несъвместим с бюрократичната система, консуматорското общество, материализмът и бездуховността.
През 60-те години Фром пише своята научна автобиография – “Отвъд веригите на илюзиите” (1962), а също така и най-важните за него трудове: “Психоанализа и дзен-будизъм” (1960) и “Душата на човека” (1964). В края на 60-те и началото на 70-те той се заема да изследва корените на човешката агресивност и нейните типове. Резултат от петгодишния му труд са книгите “Революция на надеждата” (1968) и “Анатомия на човешката деструктивност” (1973). В последната, въз основа на анализа на характерите на Хитлер и Сталин, се разглеждат всестранно различните личностни и социални фактори, които възпитават у хората садистки и деструктивни наклонности. В книгата “Забравеният език” се анализира символизмът в сънищата, приказките и митовете и се критикуват като едностранни теориите на Фройд и Юнг. В това произведение Фром излага възгледа, че символният език е универсалният език, благодарение на който човешката раса се развива. Популярността на Фром в Европа достига своя апогей след публикацията на последната му голяма книга “Да имаш или да бъдеш” (1976).
Фром става известен като представител на неофройдизма, опитващ се да свърже идеите на Фройд с марксизма. Признавайки главните концепции на психоанализата, той поставя основния акцент върху социалните фактори и предполага, че именно те определят съдържанието на човешкия живот. Фром смята, че както капитализма, така и комунизма превръщат човека в робот. Общества, основаващи се на натрупването на богатство, и общества, характеризиращи се с тоталитаризъм, не могат да бъдат удовлетворителен модел за социално развитие. Обществото трябва да бъде такова, че човек да се възприема като субект на собствените си сили и да има възможност да преодолее своята природа посредством творчество, а не посредством разрушение. Човекът трябва да е свързан с човека не с кръв и кал, а с любов, братство и солидарност.
Именно любовта към човека е темата, която се намира в центъра на социално-философската концепция на Фром. Тази концепция той развива в своята книга “Изкуството да обичаш”(1956), която в продължение на много години е бестселър и е преведена на 25 езика, включително китайски, корейски, индонезийски, исландски. На английски език книгата е преиздавана няколко пъти, а тиражите й надхвърлят 5 милиона екземпляра.
Тази книга цели да покаже, че любовта не е чувство, което човек лесно може да си позволи, независимо от степента на зрялост, която е достигнал. Тя иска да убеди читателя, че опитите му да обича са обречени на провал, ако не се опита най-дейно да развие своята цялостна личност, за да достигне съзидателна насоченост. Удовлетворение в личната любов не може да бъде достигнато без способността да обичаш ближния си, без искрено смирение, без смелост, вяра и дисциплина.
Поради тази причина Фром съвсем основателно поставя въпроса “Изкуство ли е любовта?”. И отговорът му е положителен, въпреки мнението на повечето хора, че няма какво повече да научат за любовта. Според Фром тази странна нагласа се дължи на няколко предпоставки, които поотделно или в съчетание я поддържат:
1.) Повечето хора виждат проблема за любовта преди всичко като това да бъдат обичани, а не да обичат и да са способни на любов. Главният въпрос за тях е как да получат любов и как да станат привлекателни за околните, смятайки, че това може да се постигне чрез грижи за външния вид, добри обноски, вежливост, богатство, власт и т.н
2.) Смята се, че проблемът относно любовта е проблем на обекта, а не проблем на способността. Повечето хора мислят, че да обичаш е лесно, но че е трудно да намериш подходящия обект, когото да обичаш и който да те обича. В съвременното общество “любовта” е сделка, чувството за влюбване се развива обичайно само по отношение на такива човешки качества (популярни и търсени на пазара за личности), които са в обхвата на собствените възможности за размяна.
3.) Първоначалното преживяване за “влюбване” се смесва с постоянното състояние да бъдеш влюбен, с “пребъдването” в любовта. Но уви, първоначалната еуфория и върховно щастие, предизвикани от срутването на преградите и внезапната близост между двама чужди един на друг души, скоро отстъпват място на разочарованията и взаимното отегчение, които настъпват в процеса на взаимно опознаване. Но в началото те не знаят всичко това и приемат своята “лудост” един по друг като доказателство за силата на своята любов, докато всъщност това доказва единствено степента на дотогавашната им самота.
Преобладаващата представа за любовта е, че да обичаш е най-лесното нещо, въпреки множеството доказателства за противното. “Надали има някоя друга дейност, някое друго начинание, което да започва с такива огромни надежди и очаквания, ала при все това да се проваля толкова често като любовта” И има само един адекватен начин за преодоляване провала на любовта – да се изследват причините за този провал и да се изясни значението на любовта. Първата стъпка за това е да осъзнаем, че любовта е изкуство – ако искаме да се научим да обичаме, трябва да действаме по същия начин, както ако желаем да усвоим всяко друго изкуство, например музиката, живописта, дърводелството, медицината. Това се постига чрез овладяването на теорията и усъвършенстването на практиката – а усъвършенстването трябва да бъде висш приоритет и нищо в света да не се поставя над изкуството. Може би именно това е отговорът на въпроса защо, въпреки множеството провали, малцина се опитват да усвоят изкуство да обичат – защото въпреки дълбоко вкоренения копнеж за любов, почти всичко останало се смята за по-важно от любовта – успехът, престижът, парите, властта. Почти цялата енергия използваме, за да научим как да постигаме тези цели, и почти никаква – да изучим изкуството на обичането. Въпреки това, Фром си поставя целта да ни помогне да го направим, разглеждайки и обсъждайки теорията и практиката на любовта.
Всяка теория за любовта трябва да започне с теория за човека и човешкото съществуване. Произхождайки от животинското царство, човекът е превъзмогнал природата, но веднъж изтръгнат, вече не може да се върне при нея. Веднъж изхвърлен от рая, който всъщност е състояние на първоначално единение с природата, херувим с огнени мечове му препречва пътя назад. Човек може да върви само напред, развивайки своя разум, откривайки една нова, човешка хармония, вместо безвъзвратно загубената предчовешка такава.
Човекът е надарен с разум - той е същество със самосъзнание и осъзнава себе си, своите ближни, своето минало и бъдещите си възможности. Това съзнание за себе си като обособена същност за краткия му собствен живот, за факта, че се явява на света и си отива от света не по своя воля, за това, че ще умре преди любимите си същества или те – преди него, осъзнаването на неговите самотност и изолираност, съзнанието за безпомощността му пред силите на природата и обществото – всичко това прави неговото обособено, изолирано съществуване един непоносим затвор. Ако не успее да се освободи от този затвор, да излезе навън, приобщавайки се по някакъв начин към хората, към света навън, той би загубил разсъдъка си.
Човекът - през всички епохи и във всички култури - се изправя пред решаването на един и същи въпрос: как да преодолее отделеността, как да достигне единение, как да трансцендира своя собствен индивидуален живот и да намери хармония. Въпросът е все същият за първобитния пещерен човек, за бродещия със стадата си номад, за египетския селянин, за финикийския търговец, за римския войник, за средновековния монах, за японския самурай, за съвременния чиновник и за фабричния работник. На въпроса може да се отговори чрез анимизъм, чрез човешки жертвоприношения или военни завоевания, чрез отдаване на лукса, чрез аскетично себеотрицание, чрез всепоглъщащ труд, чрез художествено творчество, чрез любов към Бога и чрез любов към Човека.
Един от пътищата за постигането на тези цел представляват всевъзможните оргиастични състояния. Те могат да имат формата на самопредизвикан транс, понякога с помощта на опиати. Доколкото пък тези ритуали се извършват колективно, добавя се и чувството за сливане с групата, което прави това решение още по-действено. Тясно свързано, а много често и съчетано с това оргиастично решение, е сексуалното преживяване. Оргазмът може да породи състояние, близко до транса или до въздействието на определени наркотици. Обреди на колективни сексуални оргии са били част от множество първобитни ритуали. Както изглежда, след оргиастичното преживяване човек може известно време да живее без твърде много да страда от своята отделеност. Но постепенно напрежението от безпокойството се засилва и отново бива притъпено чрез повторното извършване на ритуала.
Формите, които индивидът избира в една неоргиастична култура, са алкохолизъм и наркотично пристрастяване. Противно на участващите в обществено предначертаните решения, такива индивиди страдат от чувство за вина и угризения на съвестта. Макар че се опитват да избягат от изолацията, намирайки убежище в алкохола или опиатите, те се чувстват още по-изолирани след като оргиастичното изживяване премине и това ги подтиква да прибягват до него с нарастваща честота и интензивност. Малко по-различно от това е обръщането към сексуалното оргиастично решение. Донякъде това е естествена и нормална форма за преодоляване на отделеността и частичен отговор на проблема за изолацията. Но при много хора, при които чувството за отделеност не се облекчава по други начини, търсенето на сексуален оргазъм придобива функция, която не го различава особено от алкохолизма и наркоманията. То става отчаян опит за бягство от тревогата, предизвикана от отделеността и довежда до все по-нарастващо усещане за отделеност, тъй като сексуалният акт, лишен от любов, никога не хвърля мост над пропастта между две човешки същества, освен само за миг.
В съвременното западно общество единението с групата е преобладаващият начин за преодоляване на отделеността. Това е единение, в което индивидуалното “Аз” до голяма степен изчезва и където целта е да принадлежиш към стадото. Щом съм като всички останали, щом нямам чувства и мисли, които да ме правят различен, щом се придържам в поведението, облеклото, идеите към образеца на групата, аз съм спасен; избавен съм от ужасяващото преживяване на самотност. За да постигнат такова подчинение, диктатурите използват заплахи и терор; демокрациите си служат с внушения и пропаганда. Между двете обществени системи обаче има една огромно разлика. При демокрациите е възможно неподчинение и то по никакъв начин не отсъства напълно; при тоталитарните системи, отказ от подчинение може да се очаква само от малцина необикновени герои и мъченици. Но въпреки това различие демократичните общества показват огромна степен на конформизъм. Неговата причина лежи в това, че трябва да има отговор на стремежа към единение и ако няма друг или по-добър начин, тогава единението на стадния конформизъм става господстващо.
Повечето хора дори не осъзнават своята потребност да бъдат конформисти. Те живеят с илюзията, че следват своите собствени идеи и наклонности, че са индивидуалисти, че са стигнали до своите мнения вследствие на собственото си мислене и само по една случайност техните идеи съвпадат с онези на мнозинството. При тях единомислието служи като доказателство за правотата на “техните” идеи.
В съвременното капиталистическо общество, казва Фром, значението на понятието “равенство” се е променило. Чрез “равенство” се обозначава равенството на автомати, на хора, които са загубили своята индивидуалност. Равенство означава не “единство”, а “еднаквост”.
“Човекът работи “от девет до пет”, той е част от работната сила или от бюрократичната машина, съставена от чиновници и мениджъри. Той почти не проявява лична инициатива, неговите задачи са предписани от организацията на работата; дори почти няма разлика между стоящите най-високо и най-ниско в йерархията. Всички те изпълняват задачи, предписани от цялостната организационна структура – с предписана скорост и по предписан начин. Дори чувствата са предписани: ведрост, толерантност, надеждност, амбиция и сговорчивост. Също така рутинизирани са забавленията, макар и не по толкова драстичен начин. Книгите се подбират от читателски клубове, филмите – от собствениците на филмови студиа и киносалони, които заплащат рекламите; останалото също е стандартизирано: неделната разходка с колата, гледането на телевизия, играта на карти, социалните събирания. От раждането до смъртта, от понеделник до понеделник, от сутрин до вечер – вдсички дейности са рутинизарин и отнапред създадени. Как попадналият в тази мрежа на рутината да не забрави, че е човек, уникален индивид, комуто е даден сам този единствен шанс да живее, с надежди и разочарования, със скръб и страх, с копнеж за любов и с ужаса от нищото и отделеността?” – пита Фром и звучи смайващо съвременно, въпреки половинвековната давност на думите му.
Трети път за достигане на единение е творческата активност, все едно дали е на художника или на занаятчията. Във всеки вид творческа дейност, творецът се съединява със своя материал, който представлява светът извън него. Това обаче важи само за съзидателната дейност – работата, при която аз планирам, произвеждам, виждам плодовете на своя труд.
Уви, едиението, достигнато в творческата дейност, не е междуличностно; единението, достигано при оргиастично сливане, е мимолетно; единението, постигнато чрез конформизъм, е само псевдо-единение. Затова те са само частични отговори на проблема за съществуването. Пълният отговор е достигането на междуличностно единение, сливане с друго човешко същество в любовта.
“Това желание за междуличностно сливане е най-могъщият стремеж у човека. Това е изконната страст, силата, която споява човешкия род, клана, семейството, обществото. Провалът тя да бъде достигната води до лудост или унищожение – твоето собствено или на други човешки същества. Без любов човечеството не би могло да съществува нито ден.”
Фром си задава обаче въпроса какво все пак представлява истинската любов:
“Ако наречем постигането на междуличностно единение “любов”, се изправяме пред сериозно затруднение. Единение може да се постигне по различни начини – като различията не са по-маловажни от общото за различните форми на любов. Дали трябва всички те да бъдат наричани “любов”? Или би трябвало да запазим думата “любов” само за определен вид единение – онзи, който е бил идеалната добродетел през последните четири хиляди години за всички велики хуманистични религии и философски системи на Запада и Изтока?
Дали под любов разбираме зрелия отговор на проблема за съществуването, или говорим за онези незрели форми на любов, които могат да бъдат наречени симбиотично единение?”
Симбиотичното единение има своя биологичен образец във връзката между бременната майка и зародиша. Те са две същества, образуващи едно цяло. Зародишът е част от майката, получава всичко необходимо от нея. Тя всъщност е неговият свят; храни го и го закриля, но собственият й живот също е повлиян от него. При психическото симбиотично единение двете тела са независими, но психологически между тях е налице същият вид връзка.
Пасивната форма на симбиотичното единение е подчинението или ако използваме клиничния термин – мазохизмът. Мазохистът бяга от непоносимото чувство за изолираност и отделеност, правейки себе си неделима част от другиго, който го ръководи, напътства, закриля; той всъщност е неговият живот и въздух.
Индивидът се отказва от своята цялостност, превръща се в инструмент на някого или нещо извън него самия; той няма защо да решава проблема за съществуването чрез съзидателна дейност.
Активната форма на симбиотично единение е господството или ако използваме психологичния термин, съответстващ на мазохизма – садизмът. Садистът иска да избяга от своята самота и от чувството си за затвореност, като прави другиго неделима част от самия себе си. Той се самовъзвисява и самоутвърждава, включвайки в себе си другиго, който му се покланя.
Садистът командва, експлоатира, наранява, унижава, докато мазохистът бива командван, екплоатиран, нараняван, унижаван. От реалистична гледна точка тази разлика е съществена, обаче в по-дълбок емоционален смисъл, разликата далеч не е толкова важна, колкото общото между тях: сливане без цялостност.
За разлика от симбиотичното единение зрялата любов е единение при условието на запазване целостта на личността, на индивидуалността. Любовта е действена сила в човека, сила, която срутва преградите между хората, съединява ги един с друг, любовта кара човека да превъзмогне чувството си на изолираност и отделеност, позволявайки му да бъде самият той, да съхрани своята цялостност. При любовта е налице парадоксът, че две същества стават едно цяло, обаче си остават две. Любовта е дейност, а не пасивен афект; тя е “участвам”, не “хлътвам”. Най-общо казано, действеният характер на любовта може да бъде изразен с твърдението, че да обичаш, означава преди всичко даване, а не получаване.
Какво е даване? Макар че отговорът на този въпрос изглежда прост, той е пълен с двусмислици и затруднения. Най-широко разпространената заблуда е онази, която приема, че да даваш означава, “да се откажеш от” нещо, да се лишиш от нещо, да го пожертваш. Само онзи, чийто характер не се е развил отвъд нагласата на получаването, експлоатирането, скъперничеството, преживява акта на даването по този начин. Пазарно ориентираният индивид е готов да дава, но само в замяна на получаване; ако дава без да получава, той би се почувствал измамен. Хората, чиято основна нагласа е несъзидетелната, възприемат даването като обедняване. Затова повечето хора от този тип отказват да дават.
За съзидателния индивид даването има съвсем различно значение. Даването е висшият израз на могъщество. “Чрез самия акт на даването, аз преживявам своята сила, своето богаство, своята власт. Това преживяване на нарастнала жизненост и могъщество ме изпълва с радост. Аз се чувствам преизпълнен, щедър, жив, значи – щастлив.” Даването радва повече отколкото получаването не защото е лишаване, а защото актът на даването изразява твоята истинска жизненост.
В областта на материалното да даваш означава да си богат. Богат не е онзи, който има много, а онзи, който дава много. Онзи скъперник, който се разкъсва от тревоги да не загуби нещо, е психологически погледнато бедняк, независимо колко има. Който може да дава от себе си, е богат. Той се преживява като човек, способен да допринесе с нещо за другите. Само лишеният от всичко, отиващо отвъд нужното за задоволяване елементарните необходимости на съществуването, не може да се наслади на акта да дава материални неща.
Най-важната област на даване обаче не е материалното, а собствено човешкото царство. Какво дава един човек на друг човек? Той дава самия себе си, най-ценното, което има - своя живот. Това не означава непременно, че жертва живота си за другия, а че го дарява с жизнената си искрица, той му дава от своите радост, интерес, разбиране, знания, чувство за хумор, тъга – всички изрази и прояви на онова, което го прави жив. Така давайки от своя живот, човек обогатява другия, засилва неговата жизнеспособност, засилвайки собствената си жизнеспособност. Човек не дава, за да получи; самото даване е висша радост. Но давайки, човек не може да не пробуди за живот нещо у другия, и пробуденото за живот се връща обратно при него; даваш ли от сърце, със сигурност ще бъдеш овъзмезден. Да даваш означава да подтикнеш и другия да го прави и тогава двамата споделяте радостта от онова, което сте създали. В акта на даването нещо се ражда и двамата участници са благодарни заради сътвореното за тях.
Способността да обичаш като акт на даване зависи от характеровото развитие на личността. Тя предполага достигането на предимно съзидателна ориентация; при нея индивидът е превъзмогнал зависимостта, нарцистичното всемогъщество, желанието да използва другите или пък да трупа, той е добил увереност в своите собствени човешки сили, смелост да разчита на силите си за постигането на своите цели. При липсата на тези качества той ще се страхува да се отдава – значи да обича.
Освен чрез елемента на даването, действеността на любовта се проявява и чрез това, че тя винаги предпоставя някои основни съставки, общи за всички нейни форми. Те са следните: грижовност, отговорност, уважение, знание.
Това че на любовта е присъща грижовност, намира най-ярък израз в любовта на майката. Никакви уверения за любов не биха ни убедили в чувствата на майката, ако видим, че тя не се грижи за детето, ако е немарлива в храненето, къпането, или нехае за физическото му добруване. Любовта е действена загриженост за живота и благото на онова, което обичаме. Там, където такава действена загриженост липсва, там няма и любов. Човек обича онова, за което се грижи, и се грижи за онова, което обича.
Грижовността и загрижеността предполагат още една черта на любовта – отговорността. Но отговорността в нейния истински смисъл е напълно доброволен акт; това е моят отклик на изразените или неизразени потребности на друго чевешко същество. Да бъдеш “отговорен”, означава да си способен и готов да “откликнеш”. Любящият човек откликва. Братовият му живот не е работа само на неговия брат, а и негова собствена. Той се чувства отговорен за ближните си по същия начин, както се чувства отговорен за себе си. Тази отговорност при майката и нейното бебе се отнася предимно до грижите за задоволяването на физическите потребности. При любовта между възрастни тя се простира главно върху психичните потребности на другия човек.
Отговорността лесно би могла да се изроди в господство и притежателство, ако я нямаше третата съставка на любовта – уважението. Уважение не означава страх и преклонение; то означава способността да прозреш истинската същност на човека, да осъзнаеш неговата неповторима индивидуалност. Уважение означава загриженост другият да израства и се развива такъв, какъвто е. Оттук уважение означава отсъствие на експлоатация. Аз искам любимият човек да израства и да се развива заради самия себе си, а не така, че да ми угоди. Ако го обичам, аз се чувствам едно цяло с него или с нея, но с него такъв, какъвто е, а не такъв, от какъвто имам нужда, като обект за мое ползване. Явно уважението е възможно само ако аз съм достигнал независимост; ако мога да стана и да вървя самостоятелно, без да трябва да господствам и да експлоатирам другито. Уважение съществува само върху основата на свобода – “Любовта е дете на свободата”, както казва една стара френска песен; любовта е рожба на свободата, и никога – на господството.
Не е възможно да уважаваш някого, ако не го познаваш – ако не се направляват от знание, грижовността и отговорността биха били слепи. Знанието пък би било празно, ако не е мотивирано от загриженост. Има много пластове на познаването; онова знание, което е аспект на любовта, не остава по париферията, а прониква до сърцевината. Ала това е възможно само когато престъпя отвъд своя егоизъм и погледна другия с неговите очи.
Изконната потребност да се слееш с друго човешко същество, така че да престъпиш отвъд затвора на своята отделеност, е родствена на друго собствено човешко желание – да опознаеш “тайната на човека”. Както животът в своите чисто биологични аспекти е чудо и тайноство, така също и човекът в неговата човешка същност е неразгадаемо тайнство за себе си самия и за своя ближен.
Тъкмо в копнежа да проникнем в тайната на човека – негова, а значи и наша собствена – се крие съществена движеща сила за дълбочината и интензивността на жестокостта и разрушителността.
При децата често виждаме съвсем открито този път към знанието. Детето взема предмета и го разчупва, за да го опознае; или пък разкъсва животинче; жестоко откъсва крилцата на пеперудата, за да я опознае, да разбули нейната тайна. Зад жестокостта стои един по-дълбок мотив; желанието да опознаеш тайната на нещата и на живота.
Другият път към опознаване на “тайната” е любовта. Любовта е действено проникване в същността на другия, при което желанието за познание се усмирява от единението. Чрез акта на единението опознавам теб, самия себе си, всички – но не “зная” нищо. Зная по единствения възможен за човека начин да опознае живото – чрез единението, не чрез някакво знание, което мисълта може да ни даде. Любовта е единственият път към познанието, който чрез акта на единение дава отговор на моите въпроси. В акта на любовта, в акта на себеотдаването, в акта на проникване в другия, аз себенамирам, откривам себе си, откривам нас двамата, откривам човека.
Копнежът да опознаем самите себе си и нашите ближни е бил изразен в делфийското мото: “Познай себе си.” Той е движещата сила на цялата психология. Но доколкото стремежът е да опознаем човека в дълбочина, неговата съкровена тайна, желанието никога не може да бъде осъществено само чрез обичайното познание, познание само чрез мисълта. Дори да знаехме за себе си хилядократно повече, пак никога не бихме стигнали до дъното. Бихме останали за себе си самите загадка, каквато биха оставали за нас и нашите ближни. Единственият път към пълно познание се състои в акта на любовта: този акт отива отвъд мисълта и отвъд думите. Това е дръзкият скок към преживяването на единението. Но знанието в мисълта, тоест, психологическото познание, е необходимо условие за пълно опознаване в акта на любовта. Трябва да познавам другия човек и самия себе си обективно, за да мога да съзра неговата реалност или по-скоро да превъзмогна илюзиите – ирационално изкривената си представа за него. Само ако познавам едно човешко същество обективно, мога да го позная в съкровената му същност, в акта на любовта.
Грижовността, отговорността, уважението и познанието са взаимозависими. Те са синдром на нагласи, които би трябвало да са налице при зрелия човек; тоест – при човека, който развива продуктивно своите собствени способности, който иска да има само онова, за което се е трудил, който е изоставил нарцистичните блянове за всезнание и всемогъщество, който е постигнал смирение, основано върху вътрешната сила, която само една същински съзидателна активност може да даде. Само благодарение на съзидателната активност можем да придобием тази вътрешна сила, която ще ни помогне да овладеем най-великото човешко изкуство – изкуството да обичаме.
21 Февруари 06, 12:54    Коментари (121)

Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

Коментари
 начало 1 . 2 край 
121. oxuhvtuaregie
27.06.19
15:33
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">Amoxicillin 500mg Capsules</a> oiw.ixcx.psychology.dir.bg.bnx.kz http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
120. euyupwoqanit
27.06.19
15:02
[url=http://mewkid.net/buy-amoxicillin/]Buy Amoxicillin Online[/url] <a href="http://mewkid.net/buy-amoxicillin/">18</a> ogd.anjk.psychology.dir.bg.tql.uc http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
119.
28.03.19
15:28
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">mexican pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
[url=http://canadianpharmacyxyz.com/]reputable mexican pharmacies online[/url]
118. Tommybek
27.01.19
01:06
Клуб #RAZBOGATEI - ВЫПЛАЧИВАЕТ ИСПРАВНО

https://razbogatei.com/p/esif22

НЕ УПУСТИ ШАНС РАЗБОГАТЕТЬ НА 7 000 000 ?
СТУДЕНТ ВХОД 100 РУБЛЕЙ ВЫХОД - 699 600 ?
СТАЖЁР ВХОД 200 РУБЛЕЙ ВЫХОД - 1 399 200 ?
МЕНЕДЖЕР ВХОД 300 РУБЛЕЙ ВЫХОД - 2 098 800 ?
ДИРЕКТОР ВХОД 400 РУБЛЕЙ ВЫХОД - 2 798 400 ?
НОВЫЙ ТАРИФ "БОСС" ВХОД 1500 РУБЛЕЙ ВЫХОД - 7 000 000 ?

ПАССИВНЫЙ ЗАРАБОТОК - "приглашать" и пр. никого не надо!!!

Не Обязательно Быть Умнее Других - Надо Стараться Быть Раньше Многих!!!
*Проекту ВСЕГО несколько дней!* Мы - первые по подключениям!!!
Успей вступить в первых рядах на самой верхушке!

_______________________

Регистрация, Активация https://razbogatei.com/p/esif22

#млм #работанадому #бизнесонлайн #зароботоквсети #РЕФЕРАЛЫ
117. DouglasEnaro
27.10.18
17:41
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canada drug pharmacy</a> online canadian pharmacies <a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a>
online pharmacies mexico [url=http://canadianpharmacyonli.com/#]http://canadianpharmacyonli.com/[/url]
canadian pharmaceuticals for usa sales http://canadianpharmacyonli.com/
[url=http://canadianpharmacyonli.com/#]canada online pharmacies[/url]
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyonli.com
<a href="http://jumpstartmsp.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://canadianpharmacyonli.com/#">online pharmacy</a>
http://hemlok.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/
<a href="http://blagovest.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://canadianpharmacyonli.com/#">canada drugs</a>
116. TyroneNet
24.09.18
03:05
<a href="http://cialisonli.com/#">buy tadalafil no prescription</a> cialis tablets <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
generic cialis online [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
20mg cialis lowest price http://cialisonli.com/
[url=http://cialisonli.com/#]Generic cialis tadalafil[/url]
what works the best viagra cialis or levitraacheter cialis meilleur primaryland cialis meltabslegitimate pharmacy that sell generic cialisgeneric cialis europehangisi daha iyi viagra cialishow to purchase cialis onlinecan you take prinzide and cialisque choisir viagra ou cialiscialis impacting sperm
http://fishertrust.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonli.com
115. TyroneNet
06.09.18
11:21
<a href="http://buylevitraa.com/#">buy generic levitra</a> levitra prices in usa pharmacy <a href="http://buylevitraa.com/#">buylevitraa.com</a>
levitra coupon [url=http://buylevitraa.com/#]http://buylevitraa.com/[/url]
levitra 10 mg kopen http://buylevitraa.com/
vardenafil hcl 20mg tab [url=http://buylevitraa.com/#]levitra 20 mg[/url] levitra priceslevitra vs viagra ingredientslevitra 20 mggeneric levitra reviewsbuy levitation discslevitra 10 mg prezzobuy levitra onlinevardenafil hcl 20mglevitra 20 mg dosagelevitra vs viagra comparisonlevitra generic 5mglevitra generic alternativelevitra vs viagra vs cialisbuy levitonlevitra couponlevitra generic availablelevitra generic brandbuy levitating cuplevitra vs viagra
http://guysamerican.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=http://buylevitraa.com/
114. Rogerjex
05.09.18
06:14
<a href="http://cionabni.7m.pl/posts/314-draivera-dlja-klaviatury-oklick-780l-skachat.html#">Драйвера для клавиатуры oklick 780l скачать</a> скачать драйвера для hp deskjet 5525 бесплатно [url=http://poseverf.7m.pl/articles/34-mp3-audioknigi-pro-kosmos-skachat-torrent.html#]Mp3 аудиокниги про космос скачать торрент[/url]
<a href="http://terboitai.7m.pl/articles/381-dogovor-dlja-kvartirosemschikov-skachat.html#">Договор для квартиросъемщиков скачать</a> детские песни про дорогу скачать бесплатно mp3 [url=http://enunom.7m.pl/news/107-hurshid-rasulov-skachat-mp3-besplatno.html#]Хуршид расулов скачать mp3 бесплатно[/url]
http://buzzrija.7m.pl/news/80-skachat-prilozhenija-dlja-sozdanie-video.html
а
113. TyroneNet
03.09.18
15:24
<a href="http://kawanboni.com/#">buy cheap cialis coupon</a> cheap cialis online <a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a>
cialis 20mg use [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url]
cialis cena apoteka http://kawanboni.com/
q online cialiscialis rezeptfrei in holland kaufencialis daily dosingcompare prices of cialiscialis zoekencialis 5 mg cenakamagra viagra cialis levitraalternatieven voor cialiscialis vses mejor cialis o levitrageneric generic cialis pillshow does cialis effect a womancialis two bathtubs fearrx cialisgeneric cialis 5 mg dailytake viagra after cialiscialis softgelwhat if cialis or viagra doesnt work
112. TyroneNet
02.09.18
06:57
<a href="http://cialisonli.com/#">buy cialis germany</a> cialis without a doctor's prescription from canada <a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a>
female cialis lowest price [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
cialis generic 60 mg http://cialisonli.com/
cialis generic order online problemcialis generika online bestellencialis savings cardviagra cialis storebuy cheap cialis without a prescriptiongeneric viagra cialis levitra cheapis 5mg of cialis enoughcialis onlineviagra e cialisavocat sp cialis droit immobilier
111. Coreynow
01.09.18
05:15
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/">canadian pharmacies online</a> trusted pharmacy canada <a href="http://canadianpharmacytousa.com/">canadianpharmacytousa.com</a>
canada online pharmacies reviews [url=http://canadianpharmacytousa.com/]http://canadianpharmacytousa.com/[/url]
prescriptions from canada without http://canadianpharmacytousa.com/#tadalafil-20-mg
buy vistagra usacanadian pharmaciesonline pharmacies indiacanadian drugscanadian drug storetrust pharmacy canada reviewsbest canadian pharmacies onlinethe best canadian online pharmaciescanadian pharmacy no prescriptiononline pharmacies legitimaterx from canadacanadian pharmacy viagracanadian pharmacies stendracanadian medicationspharmacy canada bestpharmacy near me
110. Coreynow
31.08.18
11:24
<a href="http://canadianpharmacytousa.com/#">canadianpharmacytousa.com</a> safe canadian online pharmacies
north west pharmacy canada [url=http://canadianpharmacytousa.com/#]http://canadianpharmacytousa.com/[/url]
northwestpharmacy http://canadianpharmacytousa.com/#viagra-5mg
canada pharmacies accountdrugs for sale in mexicocanadian pharmacies that ship to uscanadian pharmacies without an rxpharmacy near mecanadian medications, liraglutidenorthwest pharmacy canadacanadianpharmacycanada medications cheapdrugs for sale deep webcanada online pharmacies legitimateno 1 canadian pharcharmy onlineaarp recommended canadian pharmaciesdrugstore online canadacanada medications information
109. Coreynow
29.08.18
08:03
<a href="http://canadianpharmacyonli.com/#">canadianpharmacyonli.com</a> canadian pharmacy world
drugs for sale in mexico [url=http://canadianpharmacyonli.com/#]http://canadianpharmacyonli.com/[/url]
cialis canadian pharmacy http://canadianpharmacyonli.com/#tadalafil-5mg
best canadian pharmacies onlinebuy vistagra online safecanada drug pharmacycanada medications cheappharmacy canadacanadian pharmacy worldcanadian rx world pharmacynorthwest pharmacies onlinecanadian drugscanadian online pharmacies
108. TyroneNet
27.08.18
00:07
<a href="http://cialisees.com/#">cialis 5mg price walgreens</a> cialis 5 mg coupon <a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a>
cialis 5 mg price walmart [url=http://cialisees.com/#]http://cialisees.com/[/url]
cialis generico in farmacia http://cialisees.com/
cialis alcohol side effectscialis legal in deutschland kaufencalismagazine sp cialis savoncialis daily new zealandcialis 5 mg assuefazionewanted cialisbuy generic viagra cialisviagra vs cialis dosagesbuy tadalafil cialis
107. TyroneNet
25.08.18
21:18
<a href="http://cialisonla.com/#">cialis 5 mg daily</a> tadalafil 20 mg mexico <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
cialis 20 mg coupon [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
cialis prices without insurance http://cialisonla.com/
cialis 10mg avisviagra vs cialis for bphqual eo melhor viagra ou cialisquick forum readtopic cialis signature contentoffshore drugs cheap cialiscialis generika kaufen in deutschlandfrench over the counter cialiscialis soft tabs australiawhere to get cialisfind cialiscialis trial
106. Coreynow
24.08.18
23:31
<a href="http://canadianpharmacyies.com/">canadian drug store</a> canada online pharmacies medication <a href="http://canadianpharmacyies.com/">canadianpharmacyies.com</a>
canadian pharcharmy online [url=http://canadianpharmacyies.com/]http://canadianpharmacyies.com/[/url]
most reliable canadian pharmacies http://canadianpharmacyies.com/#generic-for-viagra
canadian rxlistcanadian pharmaceuticals reviewscanadian viagranorthwest pharmaciespharmacy onesourcecandida viagraorder canadian prescriptions onlinecanadian pharmaceuticalscanadian prescription drugstorecanadian pharmaceuticals companiescanadian rxnorthwest pharmacy canadacanada medication costcanadian pharmacy worldcanadian online pharmacies legalgood canadian online pharmacies
105. TyroneNet
22.08.18
17:41
<a href="http://cialissy.com/#">generic for cialis 20mg</a> tadalafil 20 mg best price <a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a>
generic for cialis [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
cialis 20mg generic http://cialissy.com/
next day delivery cialisorder cialis overnight deliverycialis versus viagra costcialis 20 refilcialis soft side effects in womenacquistare viagra o cialiscialis discreetcialis reviews 20 mgcialis pills in singaporecialis zonder voorschriftcialis generisches kanadaviagra advantages versus cialiscialis generico (tadalafil) 20 mgcialis internet canadacialis 120 pills10 mg cialis review
104. TyroneNet
21.08.18
14:36
<a href="http://buycialisky.com/#">cialis 5 mg para diabeticos</a> how to take cialis pills <a href="http://buycialisky.com/#">buycialisky.com</a>
cheapest brand cialis [url=http://buycialisky.com/#]http://buycialisky.com/[/url]
cialis samples online http://buycialisky.com/
precios cialis perutucson cialiscialis im internet bestellentake both viagra and cialiscialis generika erfahrungsberichtecialis uk supplierscan i split cialiscialis levitra staxyn and viagracialis australiacialis online a href
103. TyroneNet
18.08.18
20:42
<a href="http://buycialisonla.com/#">buying cialis online canada</a> how to buy cialis in canada <a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a>
brand cialis for sale [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
cialis for sale in uk http://buycialisonla.com/
best natural cialiscialis reviewsdrugs online cialisorder cialis generic 32 pills200 cialis couponbuy online cialis 5mgcialis pills onlinemaximum safe dose cialiswhat is the difference in cialis and viagracialis sample packquick forum readtopic cialis signature generated
102. TyroneNet
17.08.18
20:47
<a href="http://buycialisonla.com/#">buycialisonla.com</a> cialis free trial
how to get cheap cialis [url=http://buycialisonla.com/#]http://buycialisonla.com/[/url]
american pharmacy cialis http://buycialisonla.com/#cialis-5mg
101. TyroneNet
16.08.18
04:28
<a href="http://buycialisonli.com/#">buycialisonli.com</a> does generic cialis exist
buy cialis cheap [url=http://buycialisonli.com/#]http://buycialisonli.com/[/url]
cialis costs per pill http://buycialisonli.com/
100. TyroneNet
14.08.18
01:00
<a href="http://cialissy.com/#">cialissy.com</a> buy generic cialis online
buy cialis 10mg [url=http://cialissy.com/#]http://cialissy.com/[/url]
cialis 10 mg every other day http://cialissy.com/#cialis-5mg
99. Rogerjex
12.08.18
03:47
<a href="http://byoderi.ugu.pl/neqoka/taylor-swift-sounds-of-the-season-zip.html#">taylor swift sounds of the season zip</a> virtual dj pro 7 ultimate serial free download with crack crack [url=http://subsnerni.ugu.pl/hidadomo/call-of-duty-4-modern-warfare-germany-nds-rom-paradise.html#]call of duty 4 modern warfare germany nds rom paradise[/url]
<a href="http://gaunecco.ugu.pl/fahaxe/free-dragonvale-cheats-x86-x64-corretor.html#">free dragonvale cheats x86 x64 corretor</a> working windows xp key free download full version for pc [url=http://milandzy.ugu.pl/memoti/adobe-acrobat-standard-9-upgrade-from-64-bit-compatibility.html#]adobe acrobat standard 9 upgrade from 64 bit compatibility[/url]
http://topkmarte.ugu.pl/kocyguzos/sci-fighters-1996-dvdrip-fs-xvid-ac3-2ch-movieextreme-avis.html
98. Rogerjex
10.08.18
18:44
<a href="http://censeto.ugu.pl/xyrepytug/kaspersky-internet-security-2018-patch-for-windows-10-technical-preview.html#">kaspersky internet security 2018 patch for windows 10 technical preview</a> paragon partition manager free edition serial number [url=http://slopotap.ugu.pl/jojycytyk/magic-iso-46-with-serial-key-and-username.html#]magic iso 4.6 with serial key and username[/url]
<a href="http://prevgymlearn.ugu.pl/zucyr/php-generator-for-mysql-professional-91207-download.html#">php generator for mysql professional 9.12.0.7 download</a> internet manager 5.1 7.1 full version 2018 [url=http://lichapley.ugu.pl/wekysoq/babylon-pro-v8-0-0-r25-mr1000-cracked.html#]babylon pro v8 0 0 r25 mr1000 cracked[/url]
97. Rogerjex
10.08.18
01:07
<a href="http://lichooli.ugu.pl/xafulykin/cyberlink-powerdirector-ultra-11-content-pack-premium-part2.html#">Cyberlink powerdirector ultra 11 content pack premium part2</a> super mp3 download pro keygen [url=http://consrisuns.ugu.pl/jynetiha/where-in-the-world-is-carmen-sandiego-for-macbook.html#]where in the world is carmen sandiego for macbook[/url]
<a href="http://irtelas.ugu.pl/tutoly/delcam-powershape-2018-r2-with-ps-catalogues.html#">delcam powershape 2018 r2 with ps catalogues</a> windows movie maker 2.6 windows 7 free download latest version [url=http://spasderswheels.ugu.pl/topyf/command-and-conquer-red-alert-3-trainer-mrantifun.html#]command and conquer red alert 3 trainer mrantifun[/url]
96. Coreynow
08.08.18
13:02
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#">withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html</a> viagra to buy uk
how do i get viagra online [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html[/url]
buy viagra discount http://withoutadoctorsprescriptions.com/cialis-without-a-doctors-prescription.html#viagra-20-mg
natural supplement that works like viagrageneric viagra amazonare nitrates in viagraabout viagra in tamilcan i buy viagra in the high streetel viagra controla la eyaculacion precozgeneric pills for viagraviagra heart problemother options besides viagraviagra side effects eyes blueviagra european pharmacyviagra bob collinscombinar cialis viagraviagra prostate cancer surgerybuy viagra uk onlineathletic benefits of viagradamaged by viagradifference between viagra and filagraviagra siem reap
95. Coreynow
07.08.18
22:18
<a href="http://withoutadoctorsprescriptions.com/#">withoutadoctorsprescriptions.com</a> buy viagra cheap prices
where can i buy generic viagra online [url=http://withoutadoctorsprescriptions.com/#]http://withoutadoctorsprescriptions.com/[/url]
rx online viagra http://withoutadoctorsprescriptions.com/#generic-for-viagra
viagra in my 20swatermelon like viagraviagra generic en lignetiededokumentti naisten viagracomo funciona la viagra en las mujerestaking viagra with ace inhibitorsviagra melhora desempenhocan i take valium and viagra togetherviagra sales 2008viagra bloody nosestore online viagracan i take viagra with ramipril tabletswant to try viagra oncesimpsons skinner viagra
94. TyroneNet
07.08.18
09:57
<a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a> inexpensive cialis
generic cialis cheapest price [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
purchasing cialis http://cialissv.com/
93. TyroneNet
06.08.18
20:18
<a href="http://cialisonla.com/#">when will cialis go generic</a> cialis generic 20 mg <a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a>
cheapest place buy cialis [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
cialis for daily use http://cialisonla.com/
what is more powerful viagra or cialisgeneric middotxpress cialis softcuba gooding jr cialis videolink for you cialis pricecialis waar verkrijgbaarcialis huiduitslagcheapest generic cialis professionaldrug interaction cialis viagracialis 5 mg price cvsmelange viagra cialiscialis and womanu 2242 cialiscialis generika wo bestellenbest cialis pricescialis discussion forumcialis sales
92. Coreynow
06.08.18
15:31
<a href="http://rldta.com/#">rldta.com</a> order viagra online without prescription
rx online viagra [url=http://rldta.com/#]http://rldta.com/[/url]
viagra generic http://rldta.com/#tadalafil-5mg
herbal viagra for womenviagra tesco pharmacyviagra prices 50mg and 100mgserve la ricetta per comprare il viagraviagra viagra search find cheap pagescan i take viagra after beerle viagra ne marche pasviagra oplossen in watercombining viagra with cialisbuy herbal viagra ukfemale viagra online indiawhat plant does viagra come fromwhat would happen if you took a whole bottle of viagraviagra generika mastercardel viagra afecta a los jovenesviagra usage and effects
91. Coreynow
06.08.18
01:33
<a href="http://viagraiy.com/#">viagraiy.com</a> where to buy real viagra online
can u buy viagra online [url=http://viagraiy.com/#]http://viagraiy.com/[/url]
get prescription for viagra http://viagraiy.com/#buy-generic-viagra
ebay uk viagra tabletscom quantos anos posso tomar viagraviagra spielviagra i podobneviagra dosage pictureslarry the cable guy viagra jokeviagra home officewomen consume viagrais it safe to take viagra with antibioticsviagra gel capscan a 21 year old use viagraembarrassed to get viagrabuy viagra in londonviagra testpaketeconseguir viagra en bilbaobuy viagra online no prescription
90. Coreynow
05.08.18
11:56
<a href="http://viagraky.com/index.html#">viagraky.com</a> buying viagra online safe
buy viagra super active [url=http://viagraky.com/index.html#]http://viagraky.com/[/url]
can you buy viagra in stores http://viagraky.com/index.html#generic-for-viagra
how much viagra is recommendedcomo se toma un viagraviagra billig bestellenviagra alternative online slot gameviagra sales billionutilisation du viagra forumviagra femenino venta en argentinapiu potente viagra naturaleviagra vorhofflimmerndexatun viagraviagra bedeutung wikipediaviagra rx affiliatejual viagra jogjaviagra in boltondog on viagralong term use of viagrais viagra 25 mg safeviagra is expensive
89. TyroneNet
05.08.18
01:17
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> precios de cialis generico
buy cialis 5mg [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
does insurance cover cialis http://cialisonla.com/
88. TyroneNet
04.08.18
07:15
<a href="http://viabiovit.com/viagra-online-uk-next-day-delivery.html#">viagra online uk next day delivery</a> buying viagra on line <a href="http://viabiovit.com/viagra-online-uk-next-day-delivery.html#">viabiovit.com/viagra-online-uk-next-day-delivery.html</a>
cheap viagra pharmacy [url=http://viabiovit.com/viagra-online-uk-next-day-delivery.html#]http://viabiovit.com/viagra-online-uk-next-day-delivery.html[/url]
viagra for sale http://viabiovit.com/viagra-online-uk-next-day-delivery.html
18 year old using viagrafa male usare il viagrais viagra legal to take abroadviagra natural huang heviagra patent expires usis it legal to buy viagra online from canadawitz gelbe viagraviagra online pharmacy usahow to get free samples of viagra without prescriptionviagra come in liquid formdoes viagra have nitric oxidesex pill viagra ukxtc combinatie met viagrataking viagra while in chastity
87. TyroneNet
03.08.18
15:18
<a href="http://viabiovit.com/cost-of-viagra-per-pill.html#">cost of viagra per pill</a> how can i order viagra <a href="http://viabiovit.com/cost-of-viagra-per-pill.html#">viabiovit.com/cost-of-viagra-per-pill.html</a>
cheap generic viagra [url=http://viabiovit.com/cost-of-viagra-per-pill.html#]http://viabiovit.com/cost-of-viagra-per-pill.html[/url]
buying viagra http://viabiovit.com/cost-of-viagra-per-pill.html
viagra albastrastar island miami viagratadalafilviagra e un farmacomy husband uses viagradepoimentos sobre viagraexperience of women using viagrataking viagra with percocetviagra cheap buyviagra gaditanon shock herbal viagraviagra for diabeticsgold max female viagra reviewmelancia com limao viagracan viagra cause numbnesscan u buy viagra over the counter in irelandviagra alcohol forumwhere to get viagra in shanghaiviagra liver toxicity
86. TyroneNet
03.08.18
11:53
<a href="http://cialisb.com/index.html#">cialisb.com</a> how to buy cialis online
import cialis [url=http://cialisb.com/index.html#]http://cialisb.com/index.html[/url]
viagra cialis levitra http://cialisb.com/index.html
85. TyroneNet
31.07.18
13:39
<a href="http://cialisonla.com/#">cialisonla.com</a> buy cialis paypal
cheap brand cialis [url=http://cialisonla.com/#]http://cialisonla.com/[/url]
buy cialis without doctor prescription http://cialisonla.com/
84. TyroneNet
30.07.18
14:56
<a href="http://cialisbuys.com/buy-cialis-canada-walgreens.html#">buy cialis canada walgreens</a> cialis treatment for bph <a href="http://cialisbuys.com/buy-cialis-canada-walgreens.html#">cialisbuys.com/buy-cialis-canada-walgreens.html</a>
fast cialis online [url=http://cialisbuys.com/buy-cialis-canada-walgreens.html#]http://cialisbuys.com/buy-cialis-canada-walgreens.html[/url]
buy cialis online cheap http://cialisbuys.com/buy-cialis-canada-walgreens.html
when can i take another cialisdosages for cialiscialis original erkennenbuy cialis soft online get prescriptioncialis viagra or levitra bestcialis soft tabs 10 mgcialis and the prostatewat kost cialis bij apotheekcan i get cialis soft in indiacialis ziekenfondscialis comparedcan women take cialiscialis en vrouwencialis rezeptfrei in berlincialis online deutschlandcialis 5 mg cenaviagra and cialis mechanism of actioncialis achat internet
83. TyroneNet
30.07.18
00:20
<a href="http://cialisbuys.com/cialis-20-mg-daily-use.html#">cialis 20 mg daily use</a> cialis rezeptfrei sterreich <a href="http://cialisbuys.com/cialis-20-mg-daily-use.html#">cialisbuys.com/cialis-20-mg-daily-use.html</a>
when will cialis go generic [url=http://cialisbuys.com/cialis-20-mg-daily-use.html#]http://cialisbuys.com/cialis-20-mg-daily-use.html[/url]
tadalafil 5mg http://cialisbuys.com/cialis-20-mg-daily-use.html
does cialis work while taking pristiqcialis 5 mg a dayequivalent doses of cialis and viagracialis kaufen hollandhow long does cialis lastcialis erect peniscialis venta a domiciliocialis alternativewat werkt beter cialis of viagracomparativa levitra viagra cialisdifference between cialis and levitracialis 2 5 mg costo farmacia
82. TyroneNet
29.07.18
12:43
<a href="http://cialisonl.com/#">cialisonl.com</a> bulk cialis
cialis pills price each [url=http://cialisonl.com/#]http://cialisonl.com/[/url]
cialis dosage http://cialisonl.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
81. TyroneNet
28.07.18
19:21
<a href="http://cialisvipsale.com/best-out-of-the-country-website-to-buy-cialis-or-generic-cialis.html#">cialis 5mg prix</a> bulk cialis <a href="http://cialisvipsale.com/best-out-of-the-country-website-to-buy-cialis-or-generic-cialis.html#">cialisvipsale.com/best-out-of-the-country-website-to-buy-cialis-or-generic-cialis.html</a>
safe dosage for cialis [url=http://cialisvipsale.com/best-out-of-the-country-website-to-buy-cialis-or-generic-cialis.html#]http://cialisvipsale.com/best-out-of-the-country-website-to-buy-cialis-or-generic-cialis.html[/url]
warnings for cialis http://cialisvipsale.com/best-out-of-the-country-website-to-buy-cialis-or-generic-cialis.html
high dose of cialiscialis rezeptfrei kaufen osterreichcialis viagra salecialis rezeptfrei kaufen hollandcialis rezeptfrei aus hollandcheao cialiscialis soft durationthe effect of cialis on womencialis viagra online pharmacyhypertension cialis and pulmonaryhow fast does cialis workcialis internet bestellen
80. TyroneNet
28.07.18
14:44
<a href="http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html#">buy discount viagra online</a> cheap online pharmacy uk <a href="http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html#">rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html</a>
can you buy viagra without prescription [url=http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html#]http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html[/url]
canadian viagra http://rldta.com/beste-online-apotheken-voor-viagra.html
buy viagra in canada legallyventa viagra sildenafil en capitalandrea moletta viagrafarmacia online viagra contrareembolsorecipes for homemade viagraviagra useageusing viagra for first timecomo comprar viagra masculinoquem tem sopro no coracao pode tomar viagralas consecuencias de la viagrais viagra good for altitude sicknessgeorgetown insurance cover viagra
79. TyroneNet
27.07.18
10:23
<a href="http://kawanboni.com/where-to-buy-ed-meds-like-cialis-and-viagra.html#">where to buy ed meds like cialis and viagra</a> we like it safe cheap cialis <a href="http://kawanboni.com/where-to-buy-ed-meds-like-cialis-and-viagra.html#">kawanboni.com/where-to-buy-ed-meds-like-cialis-and-viagra.html</a>
wow look it cialis mexico [url=http://kawanboni.com/where-to-buy-ed-meds-like-cialis-and-viagra.html#]http://kawanboni.com/where-to-buy-ed-meds-like-cialis-and-viagra.html[/url]
tadalafil generic http://kawanboni.com/where-to-buy-ed-meds-like-cialis-and-viagra.html
cialis pills chatbuy cialis soft online canadadifference between viagra cialis livitracialis soft 2 day deliveryequivalencia cialis viagracialis geen effectwhich pill is better viagra cialis or levitrawo kann man cialis generika kaufencialis with benaziprilcialis viagra levitra tramadolwhat is the difference in cialis and viagracanada pharmacy cialisbenefits of cialisviagra and cialis spamcialis pen metalcialis zonder receptwba health viagra cialiscialis mail order india
78. TyroneNet
26.07.18
17:40
<a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-tablets.html#">buy cialis 20mg tablets</a> preis cialis 20mg schweiz <a href="http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-tablets.html#">kawanboni.com/buy-cialis-20mg-tablets.html</a>
cialis authentique suisse [url=http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-tablets.html#]http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-tablets.html[/url]
if a woman takes a mans cialis http://kawanboni.com/buy-cialis-20mg-tablets.html
cialis alchohol consumptionpill cutter 20mg cialiscialis adderall indiawhere cheapest cialisrelationship between the prostate cialiscialis samplecan i take cialis 20 mg dailywalgreen price for cialiscialis trialfree cheap cialis pillscialis rezeptfrei in hamburgsilagra cialis penegra cumwithuscomcosto confezione cialis da 5 mglook here cialis cheap canadacialis sample pamphlet
77. TyroneNet
26.07.18
02:30
<a href="http://kawanboni.com/cialis-arginine-interactio.html#">cialis arginine interactio</a> cialis generic availability <a href="http://kawanboni.com/cialis-arginine-interactio.html#">kawanboni.com/cialis-arginine-interactio.html</a>
cialis generic tadalafil buy [url=http://kawanboni.com/cialis-arginine-interactio.html#]http://kawanboni.com/cialis-arginine-interactio.html[/url]
cialis generico in farmacia http://kawanboni.com/cialis-arginine-interactio.html
cialis overnight deliveryis cialis right for mecialis mail order medicationgeneric name cialis softcialis soft expirationviagra cialis para mujeresgenerika cialis online kaufencialis versus viagra costcialis britaincialis generika 5mgis cialis better than viagralevitra beter dan cialisfemale viagra vs female cialisqual o mais forte viagra cialis ou levitraviagra cialis candian pharmacy safebuy cialis soft online a hreflilly cialis philippinesonline cialis prescriptions
76. TyroneNet
25.07.18
08:40
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> cialis australia org
canadian drugs generic cialis [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
cialis 5 mg scheda tecnica http://cialisonli.com/#buy-cialis
75. TyroneNet
24.07.18
17:57
<a href="http://cialisonli.com/#">cialisonli.com</a> safe dosage for cialis
cialis generico in farmacia [url=http://cialisonli.com/#]http://cialisonli.com/[/url]
comprar cialis 10 espa241a http://cialisonli.com/#tadalafil
74. TyroneNet
23.07.18
17:00
<a href="http://cialisvv.com/#">cialisvv.com</a> generic cialis tadalafil
click now cialis from canada [url=http://cialisvv.com/#]http://cialisvv.com/[/url]
acquistare cialis internet http://cialisvv.com/#generic-for-cialis
73. TyroneNet
22.07.18
16:45
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> cialis generisches kanada
order cialis from india [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
cialis tadalafil online http://babecolate.com/#cialis-20-mg
72. TyroneNet
22.07.18
11:51
<a href="http://cialissv.com/#">cialis 20mg</a> cialis 5 mg para diabeticos <a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a>
cialis generico lilly [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
cialis 10mg prix pharmaci http://cialissv.com/#cialis-generic
cialis soft tabbuy cialis viagrageneric viagra levitra cialissi puo prendere cialis e viagra insiemecialis soft tabs bestellencialis side effect blood in semencomo se toma el cialis de 20 mgcanadian pharmacy cialis 20mgcialis bij hoge bloeddrukis ordering cialis legalcialis internet dangeronline pharmacy cialis softcialis comparison
71. TyroneNet
21.07.18
16:01
<a href="http://cialissv.com/#">cialissv.com</a> cialis in sconto
cialis prices in england [url=http://cialissv.com/#]http://cialissv.com/[/url]
cialis uk next day http://cialissv.com/#cialis-20-mg
70. TyroneNet
21.07.18
05:18
<a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a> cuanto cuesta cialis yaho
buy cialis [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
cialis flussig http://cialissi.com/#cialis-canada
69. TyroneNet
20.07.18
14:57
<a href="http://cialissi.com/#">generic for cialis</a> cialis daily reviews <a href="http://cialissi.com/#">cialissi.com</a>
tadalafil [url=http://cialissi.com/#]http://cialissi.com/[/url]
cialis 5 mg schweiz http://cialissi.com/#cialis-5mg
branded cialis softacheter cialis meilleur pricialis once a day generiqueprescription for cialis purchasecialis para gente jovencialis kaufen aber wobuy cialis softtabsgoedkoop cialis bestellenquem tem pressao alta pode tomar viagra ou cialiscialis 5 mg anwendungcialis levitra staxyn and viagra pricespharmacy amsterdam cialiscialis soft overnight cod no prescriptiongeneric viagra cialis online pharmacydiscount cialis canadageneric cialis soft viagracialis not for saleorder generic cialis c o dviagra vs cialis 2018
68. Coreynow
20.07.18
00:13
<a href="http://viabiovit.com/">online viagra</a> buy discount viagra <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
buy cheap viagra no prescription [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url]
ordering viagra online http://viabiovit.com/#viagra-levitra
var kan man bestalla viagracomprar viagra nos estados unidosviagra radio commercialsviagra for 50 year oldlexapro e viagrasi puo acquistare viagra onlineviagra singapore where to buyviagra haltbarkeitsdatum abgelaufenviagra alo mama videous patent on viagraviagra and elderlywer hat erfahrung mit viagra aus dem internetdiscount viagra furthermore cheap adipex reviewscomprar viagra em bhsustiva viagraclub viagra pragbuy viagra online australiahow too make homemade viagracheap viagraberichte viagra
67. Coreynow
19.07.18
06:44
<a href="http://viabiovit.com/">online viagra</a> how to order viagra pills <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
can i buy viagra without a prescription [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url]
online pharmacy online http://viabiovit.com/#buy-viagra
cialias vs viagrabuy viagra las vegas nvbuy viagra online australia no prescriptionviagra for crohns diseasewhat can you do if viagra doesnt workwhat to expect when i use viagragenerisch middel viagracomparazione tra viagra e cialisman up vs viagracomprar viagra natural en madridinstructions taking viagraviagra users storiespuedo tomar viagra a los 30 anostutti possono prendere il viagrapara comprar viagra hace falta recetaviagra jaka dawkafungerar viagra for kvinnor
66. Coreynow
18.07.18
07:46
<a href="http://viagraky.com/">viagra 100mg</a> buy online viagra <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
buy viagra for women [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
online pharmacy uk http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg
is it legal to buy viagra onlinewhen does viagra peaktop indian viagraviagra dosage pricegeneric viagra sold in usaviagra otc indiaviagra sin receta alicantecan u buy viagra over the counter in usadoes viagra help produce more spermother reasons for using viagracanadian pharmacy viagra spamkarides dogal viagrasex drugs like viagracialis viagra online canadianconsumer reviews on viagraviagra raskaussobredosis de viagra de tom kaulitzworan erkenne ich original viagra
65. Coreynow
17.07.18
11:59
<a href="http://viagraky.com/">generic viagra online</a> cheapest place to buy viagra <a href="http://viagraky.com/">viagraky.com</a>
generic sildenafil uk [url=http://viagraky.com/]http://viagraky.com/[/url]
buy viagra at walmart http://viagraky.com/#buy-viagra
viagra bestellen zonder creditcardviagra shelf lifeviagra bin ladengeneric viagra tabletsviagra zermahlenuse viagra every dayuses for viagraspray do viagracheap viagra alternativecan viagra not workis there real generic viagraviagra diastolic heart failurehow does viagra work biologicallyhow long does viagra last on the shelfdoes viagra affect the prostateviagra brasilianaviagra pharmacy dubaiviagra in het ziekenfondsfoods act like viagra
64. Coreynow
16.07.18
18:09
<a href="http://viabiovit.com/">where can i buy viagra</a> sildenafil pharmacy <a href="http://viabiovit.com/">viabiovit.com</a>
generic viagra uk [url=http://viabiovit.com/]http://viabiovit.com/[/url]
sildenafil citrate http://viabiovit.com/#tadalafil-20-mg
bustine come il viagraviagra orgasimhow long does it take for viagra to work yahooo que o viagra faz com um homemviagra prescription ukdate apparition viagrafotos de efectos del viagrag postmessage viagra subject replywhat is cheaper viagra cialis levitrapink viagra australiacan i get generic viagracomprar viagra en espana online
63. TyroneNet
14.07.18
14:59
<a href="http://kawanboni.com/#">kawanboni.com</a> cialis 5 mg scheda tecnica
cialis efficacit [url=http://kawanboni.com/#]http://kawanboni.com/[/url]
buy cialis sample pack http://kawanboni.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
62. TyroneNet
13.07.18
23:00
<a href="http://cialisvu.com/#">cialisvu.com</a> cialis online deutschland
compare prices cialis uk [url=http://cialisvu.com/#]http://cialisvu.com/[/url]
we choice cialis pfizer india http://cialisvu.com/#cialis-super-active
61. TyroneNet
13.07.18
08:23
<a href="http://cialisees.com/#">cialisees.com</a> cialis uk next day
cialis lilly tadalafi [url=http://cialisees.com/#]http://cialisees.com/[/url]
cialis name brand cheap http://cialisees.com/#cialis-super-active
60. TyroneNet
11.07.18
12:11
<a href="http://cialisky.com/#">cialisky.com</a> cialis kaufen
we use it 50 mg cialis dose [url=http://cialisky.com/#]http://cialisky.com/[/url]
cialis et insomni http://cialisky.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
59. TyroneNet
10.07.18
12:52
<a href="http://babecolate.com/#">babecolate.com</a> buy cialis uk no prescription
generic cialis soft gels [url=http://babecolate.com/#]http://babecolate.com/[/url]
cialis sans ordonnance http://babecolate.com/#cialis-canada
58. TyroneNet
09.07.18
17:23
<a href="http://cialisvus.com/#">cialisvus.com</a> cialis ahumada
chinese cialis 50 mg [url=http://cialisvus.com/#]http://cialisvus.com/[/url]
cialis generika http://cialisvus.com/#generic-for-cialis
57. TyroneNet
09.07.18
00:33
<a href="http://cialisb.com/#">cialisb.com</a> generic cialis
cialis generic availability [url=http://cialisb.com/#]http://cialisb.com/[/url]
how does cialis work http://cialisb.com/#cialis-super-active
56. TyroneNet
08.07.18
09:30
<a href="http://cialisvbuy.com/#">cialisvbuy.com</a> cialis side effects
tadalafil tablets [url=http://cialisvbuy.com/#]http://cialisvbuy.com/[/url]
cialis prices http://cialisvbuy.com/#cialis-canada
55. TyroneNet
06.07.18
05:11
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis side effects
venta de cialis canada [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
only here cialis pills http://cialisvi.com/#buy-cialis
54. TyroneNet
04.07.18
22:55
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> generic cialis levitra
click now cialis from canada [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
cialis 20 mg http://cialisvi.com/#buy-cialis-super-active
53. TyroneNet
04.07.18
03:34
<a href="http://cialisvi.com/#">cialisvi.com</a> cialis flussig
order a sample of cialis [url=http://cialisvi.com/#]http://cialisvi.com/[/url]
cialis dosage amounts http://cialisvi.com/#cialis-20mg
52. TyroneNet
03.07.18
09:51
<a href="http://cialisb.com/">cialisb.com</a> where do you buy cialis
does cialis cause gout [url=http://cialisb.com/]http://cialisb.com/[/url]
cialis super acti http://cialisb.com/#buy-generic-cialis
51. Coreynow
29.06.18
12:08
<a href="http://viagravipsale.com/">buy generic viagra online</a> buying viagra on line <a href="http://viagravipsale.com/">viagravipsale.com</a>
where to purchase viagra online <a href=http://viagravipsale.com/>http://viagravipsale.com/</a>
sildenafil pills http://viagravipsale.com/#buy-viagra-online
prix viagra boite 4experimenting with viagra for young menvirtual viagra wendifree viagra freetaking viagra with citalopramviagra levitra bestellencome usare la viagraclopidogrel viagraviagra vs cavertaviagra hot tubbuy generic viagra gelviagra paris sans ordonnancebuy cheap generic viagraviagra link virus email
50. Coreynow
15.06.18
11:30
does viagra make you congestedviagra jornal nacionalviagra greecedoxycycline viagra interactionmodafinil viagra for brainviagra op doktersvoorschriftcom quantos anos se pode tomar viagraviagra radiator commerciali get a headache when i take viagrainsurance required to cover viagraviagra jet lag curegeneric viagra from canadian pharmacycreatina e viagra
pharmacy viagra prices <a href="http://viagraky.com/#buy-viagra">viagra 100mg</a>
buy viagra online canadian pharmacy <a href=http://viagraky.com/#discount-viagra>sildenafil 100mg</a>
generic viagra pharmacy http://viagraky.com/#viagra-generic
viagra duree rapportviagra dla pan forumcan i take viagra with suboxonewhere can i get viagra in chennaiviagra en diabetespsychology viagra womenhow effective is viagra yahoochemical name of viagraviagra commercial song camaroviagra online canadian no prescriptionpastilla china tipo viagrawhat happens when a girl takes viagra
49. Coreynow
08.06.18
23:14
edad para el viagraget viagra prescription onlinemodalita d'uso del viagrado viagra expirewhere can i get viagra todayviagra viagra dzialala na szwagra tekstviagra en vente libre en pharmaciehow to get real viagra without a prescriptionhow to make viagra naturallyblague viagra pharmaciedonde puedo adquirir viagra
where can i buy real viagra <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-levitra">viagra on line</a>
buy tadalafil <a href=http://viagraessale.com/#viagra-5mg>cheap viagra</a>
viagra pharmacy prices http://viagravipsale.com/#viagra-levitra
new york kamagra about viagrais viagra a over the counter drugname of song in viagra commercialhow to reverse the side effects of viagrascary movie 4 viagra downloades eficaz el viagracan i take viagra at 26viagra generika in england kaufenviagra zamiennikiviagra price dhakacancun airport viagradoping with viagrachild took viagrainsurance pays for viagraviagra espana precioviagra georgiahow to reduce viagra headacheviagra enciclopedia
48. Coreynow
08.06.18
23:03
viagra werbespruchethai viagra onlineviagra generico pachecopris pa viagra i sverigeladies viagradoes viagra make u blindsafe natural alternative to viagraviagra online kaufen bankuberweisungqual o nome do remedio generico do viagracan i take viagra with painkillerscomposicion quimica viagraviagra bei amazonacquistare viagra online con postepay
online viagra pharmacy <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-20mg">viagra from canada</a>
how buy viagra <a href=http://viagraessale.com/#viagra-uk>viagra pills</a>
cheap generic viagra online http://viagraky.com/#viagra-20-mg
generic prescription viagra pages edinburgh sampleacquistare viagra in europaside effects of red viagraviagra 25 mg efectos secundarioswie viagra tabletten aussehenviagra e varicoceleviagra cost of prescriptionwhy doesn't viagra workhow effective is viagra yahooviagra and bodybuildingwhere can i buy viagra cheapbuy viagra pills online uk
47. Coreynow
08.06.18
22:41
viagra til kvinder debatlatvia viagraviagra y fertilidad femeninaviagra op internetviagra tablets available in chennaiviagra y fertilidadhow viagra saves christmasviagra hurghadaviagra eficazaustralian viagra lawsviagra banned in sportsemea viagra spcviagra without insurancecan i ejaculate after taking viagrais taking 100mg of viagra safeviagra lowestviagra programa carlos herrera
how do i order viagra online <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-generic">viagra from canada</a>
viagra no presc <a href=http://viagraky.com/#buy-viagra-online>viagra from canada</a>
cheap viagra uk online http://viagravipsale.com/#discount-viagra
persuasive essay viagrasitio fiable para comprar viagrasosyal viagraviagra.e.similares.precowatermelon viagra recipesthere such thing generic viagraviagra generico menor precobuy viagra online cheapestmodo de usar viagraviagra bei grippeviagra legal in usacomo comprar viagra en calamadark chocolate viagratoo much viagra heartbetter cialis levitra viagra whichforget viagra try these foods instead
46. Coreynow
08.06.18
22:30
does the effect of viagra wear offou vendre viagra en tunisiebest bars in viagra trianglecialis und viagra zusammen nehmenviagra indicationsem quanto tempo viagra faz efeitoprix du viagra generique en pharmacie en francesex i viagraviagra where is it madeviagra spedizione anonimaviagra liftamaculopatia viagraviagra over the counter usaviagra didnt work on meviagra zapytaj.com.plviagra 100 effettiviagra in mgwhat are the side effects of taking viagravergleich viagra mit cialisi took viagra and it wont go down
order viagra online cheap <a href="http://viagraessale.com/#viagra-20mg">viagra generic</a>
can i buy viagra online <a href=http://rldta.com/#buy-viagra-online>viagra tablets</a>
viagra pfizer buy online http://viagravonline.com/#tadalafil-5mg
viagra polenmarktviagra safe for glaucomaviagra in baltimorekann man viagra in den usa kaufenviagra per donne genericocuanto cuesta una pastilla de viagra en limaviagra por internet espanaviagra nomigeneric viagra low dose 25 mgscary movie 4 charlie sheen viagrasildenafil citrate discount viagraqual o nome do viagra azulviagra tablet in australiaviagra purchase in canadaviagra tablets for sale ukcomprar viagra en usa sin recetaviagra tablets in india
45. Coreynow
08.06.18
22:20
order cheap viagra online canadaviagra names jokeviagra side effects vomitingbrand names of viagra in indiageneric india viagra with paypaldo i need prescription to buy viagra in canadaviagra retinal damagebrand viagra priceslow priced viagramens viagra side effects
cheapest generic viagra uk <a href="http://viagraky.com/#low-cost-viagra-20mg">buy viagra online</a>
viagra dosage <a href=http://viagravonline.com/#viagra-5mg>viagra pills</a>
buy viagra jelly http://viagrayosale.com/#discount-viagra
when you take viagra how long does it lastfarmaci simile al viagrabuying viagra in manchestermagnum viagra prospectochewable viagra reviewscostco generic viagrasun pharmacy viagraviagra information drugs.comviagra in cheb kaufenhigh street herbal viagra
44. Coreynow
08.06.18
22:09
which pill works better viagra or cialiswhen does viagra's patent expirecual es el nombre generico de viagraque hace la viagra en las mujeresviagra quanto tempo demora pra fazer efeitowhere to buy viagra for womenwhat foods not to eat with viagrafarmaci generici cialis viagraonline viagra scamviagra austemail spam viagracomprar viagra zona norteque efectos causa el viagra en mujeres
getting viagra online <a href="http://viabiovit.com/#viagra-tablets-australia">viagra from canada</a>
buy viagra online without a prescription <a href=http://viabiovit.com/#viagra-generic>buy viagra online</a>
get viagra online http://viagravonline.com/#viagra-uk
viagra natural substituteviagra pictures tumblrviagra television commercialfree samples of viagra in canadabuy viagra online rx.was lost viagra bei frauen ausviagra order online forumviagra cheap ukviagra en spray colombiaviagra yapimiviagra junge leutebuy viagra via paypalwhere can i purchase viagradarwin award viagrapiperine viagraefeitos colaterais do viagra yahoo
43. Coreynow
08.06.18
21:58
viagra settled lawsuits 2014viagra precio en farmacias guadalajaracompatibilidad sintrom y viagraare there any other uses for viagrasublingual viagra reviewsfemale viagra brands in indiasostanze naturali viagrawhy do i get so many emails about viagraquanto tempo depois o viagra faz efeitocomo fazer viagra naturalis it illegal to buy generic viagra onlinestiftung warentest viagraviagra onset durationque funcion hace el viagraviagra online best pricesnew viagra productsvarianten op viagraviagra amputationwhat happens if you smoke viagracual es el nombre cientifico del viagra
buy viagra uk next day delivery <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-20-mg">where can i buy viagra</a>
buy viagra uk pharmacy <a href=http://viagraessale.com/#viagra-from-canada>viagra without prescription</a>
order sildenafil http://viagravonline.com/#viagra-uk
what to say to a doctor to get viagrawhere can i buy generic viagra forumcomo fazer viagra naturalonline apotheken test viagralegal viagra australiabenzo fury viagrasildenafil prices ukedificio de viagra en torontobijwerkingen nep viagrawhere to buy viagra online safelyviagra pill malaysia100mg viagra nas?l kullan?l?rpfizer viagra online priceswhere to buy viagra fromviagra a domicilio madriddirections for viagra usehow to get viagra on nhsanti-depressant sexual side effects viagra
42. Coreynow
08.06.18
21:47
irish viagra drinkviagra works with alcoholcanadian parmacy viagra 100mgfake viagra commercialviagra price from pharmacyviagra type medicationsque idade pode tomar viagrakanye west viagra mp3get viagra online prescriptionhow long does viagra work fordo viagra and cialis mixinteraction of viagra with drugsviagra lung cancerwirkungszeit viagra cialis
where do you buy viagra <a href="http://viabiovit.com/#discount-viagra">viagra generic</a>
buy viagra overnight delivery <a href=http://viagrayosale.com/#viagra-generic>viagra generic</a>
usa online pharmacy http://viagraessale.com/#viagra-20mg
viagra how long after mealviagra history pdfviagra e ciboprice of viagra in englandmandatory viagra coveragetomei viagra e nao adiantoupastilla igual que el viagrael viagra y la gastritislying is like viagrawhen is the best time of day to take viagrahow often can take viagraemail sign up viagra cheap medskan man kopa viagra pa gran canariaviagra shop in melbourne
41. Coreynow
08.06.18
21:36
melancia e o viagra naturaldepression viagradoes medicare reimburse for viagracara pakai viagra 50mgou acheter viagra avisis it safe to take viagra with l-arginineviagra beim bodybuildingpeligroso tomar viagrabuying 5 cent generic herbal viagranguoi binh thuong co nen dung viagracan you take viagra with alcoholviagra gegen krebsmpresearchsupply viagra reviewervaringen viagra bestellenviagra price in india 2011viagra resultviagra sirve para adelgazarcialis levitra sale viagra
buy viagra uk next day delivery <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-uk">buy generic viagra online</a>
sildenafil pharmacy <a href=http://rldta.com/#tadalafil-20-mg>viagra on line</a>
canadian pharmacy http://viagraky.com/#generic-for-viagra
compressa di viagradoes viagra help with peyroniesgetmax better than viagraviagra 100mg (normale dosierung)pastilla igual que el viagracual es el generico del viagra en chileis viagra a deductible medical expenseviagra price list in indiaviagra mp3 free downloadviagra preise ohne rezeptviagra com neosaldinaside effects of viagra videoviagra per donne in italiaviagra onmedadoes viagra work all nightviagra allo mam downloadhow many hours will viagra lastbest way of taking viagraforum ou acheter viagra sans ordonnancealcohol effect on viagra
40. Coreynow
08.06.18
21:26
effetto viagra al naturaleviagra in morningviagra hcmviagra for man priceviagra patent expiration datemigraine after viagrapharmacie qui vend viagrafunny viagra picturesmovie viagra saleswarentest viagrahow to purchase viagra online in indialevitra vs viagra durationo uso do viagra na terceira idadeviagra quanto devo tomarfree viagra sample viagra sample
viagra how to get a prescription <a href="http://viagraessale.com/#tadalafil-5mg">generic viagra</a>
buy viagra tablets <a href=http://viabiovit.com/#discount-viagra>viagra pills</a>
can you buy viagra at walmart http://viagraky.com/#viagra-from-canada
nhs script for viagraherbal viagra productsviagra calgary storegeneric keyword viagrabig love viagra blue castbest viagra commercialbuy viagra online denmarkinventor of viagraviagra kaufen euviagra en spritewho makes viagra professionalmed rx generic viagraviagra uk cheap purchase buyviagra cost at bootsviagra yang aman dikonsumsijual viagra sidoarjo
39. Coreynow
08.06.18
21:15
viagra pill in malaysiarecette viagra naturelchocolate viagra for womenviagra indianiwhat happens when a girl takes viagraviagra buenos aires 2012puedo tomar viagra si tengo presion bajahoe duur is viagrapaypal for viagrahollandische apotheke viagra
viagra cheap no prescription <a href="http://viagravonline.com/#viagra-levitra">viagra uk</a>
viagra pharmacy uk <a href=http://viagravipsale.com/#generic-for-viagra>viagra from canada</a>
sildenafil sildenafil http://viagrayosale.com/#viagra-5-mg
site viagra fiableviagra use paypalitalian pharmacists threaten viagra strikeplaca mae pc100 viagrageneric viagra effectivenessdiscount viagra cialis levitra onlinecheap soft viagracan i just take one viagrahoeveel mg viagra nemenuna mujer toma viagrawhat happens when you take 200mg of viagrawhat in herbal viagrais viagra easily available in indiaviagra fucks
38. Coreynow
08.06.18
21:04
lyrics to viagra by 2 chainzviagra con receta chilewhere can i get some viagrapurchase viagra online ukviagra non prescription canadausing viagra is safeviagra effetto immediatoinstructions how to take viagraduree d action du viagrahonolulu viagrawhere to get viagra in los angeleshalicyte viagra halicyte
how do i buy viagra online <a href="http://viagravonline.com/#tadalafil-20-mg">sildenafil 100mg</a>
generic viagra uk pharmacy <a href=http://viagrayosale.com/#buy-generic-viagra>generic viagra online</a>
online pharmacy usa http://rldta.com/#viagra-5-mg
does the catholic church insure viagraviagra or l-argininehow to tell if a man is taking viagraalcohol and viagra together100mg viagra online ukbest herbal viagra in pakistanziyinzhuangyang viagraaverage age viagra userviagra vs alkoholpros y contras de la viagraviagra rezeptfrei bestellen in deutschlandviagra jeune ageis viagra cialis or levitra best for youviagra efekty uboczneeffects of viagra on fertilitycan i slip my boyfriend viagraviagra effects on heart ratescadenza brevetto viagra 2012remedio casero como el viagra
37. Coreynow
08.06.18
20:52
man viagra pillsviagra and axironviagra on foodwat houd viagra inwhat is viagra use forwhat drug is better than viagraviagra text alertstout sur viagrais viagra covered under most health care plansviagra lipstickindian tablet equal to viagrapotiron viagracheap viagra online in ukviagra acquistare onlinenatural viagra around the housefa male usare il viagraemail viagra virus solutionque contiene el viagra mapuchewhere can i get viagra in delhi
how to get viagra from doctor <a href="http://viagravipsale.com/#viagra-20-mg">where can i buy viagra</a>
how to get viagra prescription online <a href=http://viagraky.com/#tadalafil-20-mg>viagra tablets</a>
buy viagra prescription http://rldta.com/#viagra-from-canada
viagra tablet price in bangladeshviagra febredarf man viagra im flugzeug mitnehmenwhat happens if you take 100mg viagraviagra jet masticableprirodna viagra hrdiscount keyword viagracan viagra pills go badviagra en turquialyrics there's viagra in the watermeilleur site de vente viagra
36. Coreynow
08.06.18
20:41
viagra lowest dosageuna mujer toma viagrawhat is the drug class for viagraviagra verkrijgbaar bij apotheekviagra facts tipswalmart cost for viagraque hacer si el viagra no funcionacomprar viagra sin receta murciaorder viagra by phonealtri tipi di viagrahow to use viagra tablets 50mgcheap viagra online in usaviagra pa istedgadedoes viagra work for ladiesgenerico do viagra yahoocheap viagra online canada
uk viagra <a href="http://viagrayosale.com/#viagra-levitra">viagra from canada</a>
where can i get viagra online <a href=http://viagraessale.com/#viagra-20mg>sildenafil 100mg</a>
can i buy viagra without a prescription http://viabiovit.com/#viagra-uk
waarvoor wordt viagra gebruikfotos do comprimido viagracan i take viagra twice in one dayviagra light sensitivityforum female viagraviagra yan etkisi varm?generic viagra by fedxoakville cro viagracomo comprar viagra genericowhy cant you drink alcohol with viagraviagra marketing long testing
35. Coreynow
08.06.18
20:30
insurance companies who cover viagrahow much is the price of viagraviagra allo mam slova pesnipink magic viagraviagra samples doctorremboursement secu du viagrabuy viagra chinahay algun viagra para la mujergeneic viagracosto del viagra 50 mggoedkoopste viagra kopen
buy cheap viagra <a href="http://viagravonline.com/#tadalafil-5mg">viagra without a doctor prescription</a>
buy viagra 50mg <a href=http://viagrayosale.com/#tadalafil-5mg>viagra from canada</a>
viagra online pharmacy levitra http://viagraessale.com/#viagra-tablets-australia
macular degeneration and viagracan you take viagra with antibioticsviagra how does it workdrugs better than viagrapharmacie lafayette prix viagraviagra ohne rezept aus der apothekewhere to buy viagra safely onlinecan i buy viagra over the counter in nzviagra 25 o 50 mgall natural better than viagraviagra gel capsulesbuy canada viagra onlineis viagra from canada safekad?nlar icin viagra haz?rvalor viagra doctor simipapagaio toma viagradoes the first viagra pill work
34. TyroneNet
08.06.18
20:20
cialis official site
cialis soft tabs for sale <a href="http://cialisiv.com/ ">cialis 20mg prix en pharmacie</a>
walgreens price for cialis <a href=http://cialisky.com/#cialis-5-mg>cialis generic</a>
opinioni cialis generico http://cialisda.com/#cialis-canada
33. TyroneNet
08.06.18
20:09
generic cialis with dapoxetine
cialis canadian drugs <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-5-mg">cialis generico online</a>
cialis preise schweiz <a href=http://cialisonl.com/#cialis-5-mg>tadalafil generic</a>
buy cheap cialis in uk http://cialisees.com/#buy-cialis-super-active
32. TyroneNet
08.06.18
19:59
where cheapest cialis
achat cialis en europe <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-canada">buy generic cialis</a>
cialis generique 5 mg <a href=http://cialisonl.com/#cialis-20-mg>cialis 20 mg best price</a>
cost of cialis per pill http://cialisees.com/#cialis-5-mg
31. TyroneNet
08.06.18
19:48
cialis venta a domicilio
achat cialis en europe <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-canada">tadalafil 20 mg</a>
generic cialis in vietnam <a href=http://cialisonl.com/#buy-cialis>cialis online</a>
cialis 20mg preis cf http://cialisees.com/#cialis-20mg
30. TyroneNet
08.06.18
19:38
the best choice cialis woman
generic cialis 20mg tablets <a href="http://cialisbuys.com/#generic-cialis">cialis generico online</a>
enter site 20 mg cialis cost <a href=http://cialisvbuy.com/#generic-for-cialis>cialis 5mg prix</a>
low cost cialis 20mg http://kawanboni.com/#cialis-5-mg
29. TyroneNet
08.06.18
19:27
achat cialis en suisse
order cialis from india <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-without-a-doctors-prescription">buy cialis</a>
generic cialis at walmart <a href=http://cialisonl.com/#cialis-without-a-doctors-prescription>cialis from canada</a>
buy original cialis http://cialisees.com/#cialis-20mg
28. TyroneNet
08.06.18
19:16
cialis reviews
low dose cialis blood pressure <a href="http://cialisiv.com/ ">cialis from canada</a>
we choice cialis uk <a href=http://cialisky.com/#generic-cialis>cialis uk</a>
walgreens price for cialis http://cialisda.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
27. TyroneNet
08.06.18
19:06
cialis canada on line
achat cialis en itali <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-without-a-doctors-prescription">cialis 20 mg</a>
cialis baratos compran uk <a href=http://cialisonl.com/#cialis-20-mg>cialis 5 mg</a>
how much does a cialis cost http://cialisees.com/#buy-cialis
26. TyroneNet
08.06.18
18:55
no prescription cialis cheap
enter site very cheap cialis <a href="http://cialisb.com/#cialis-without-a-doctors-prescription">buy cialis online</a>
cialis canada on line <a href=http://babecolate.com/#buy-cialis-super-active>cialis tablets</a>
we use it cialis online store http://eddrugsgeneric.com/#buy-generic-cialis
25. TyroneNet
08.06.18
18:45
cialis online
comprar cialis 10 espa241a <a href="http://cialisyoues.com/ ">canadian cialis</a>
compare prices cialis uk <a href=http://cialisonl.com/#cialis-20-mg>cialis 5 mg</a>
buy cheap cialis in uk http://cialisees.com/#buy-cialis-super-active
24. TyroneNet
08.06.18
18:34
buy cialis online legal
generic cialis tadalafil <a href="http://cialisyoues.com/#cialis-generic">cialis 20mg</a>
pastillas cialis y alcoho <a href=http://cialisonl.com/#cialis-5mg>cialis generic</a>
acquisto online cialis http://cialisees.com/#cialis-without-a-doctors-prescription
23. TyroneNet
08.06.18
18:24
cialis purchasing
warnings for cialis <a href="http://cialisiv.com/#buy-generic-cialis">tadalafil</a>
cialis generique <a href=http://cialisky.com/#cialis-canada>generic cialis</a>
buy cialis cheap 10 mg http://cialisda.com/#buy-generic-cialis
22. TyroneNet
08.06.18
18:14
sialis
enter site very cheap cialis <a href="http://cialisvonline.com/#generic-cialis">cialis generic</a>
click here take cialis <a href=http://cialisvus.com/#cialis-20-mg>cialis 20mg</a>
acheter cialis kamagra http://cialisvipsale.com/#buy-cialis
Добави коментaр 
От:
Коментар:
Въведете кода от картинката в ляво

 
0.1071